Informujemy, że generator wniosków już działa i mają Państwo możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, link znajduje się na górze strony oraz tutaj GENERATOR WNIOSKÓW . Zapraszamy do korzystania.

Stowarzyszenie Przystań zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 r. w godzinach 13:00 - 18:00 w Auli Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica Filia w Iławie ul. Kościuszki 18.
Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, z terenu powiatów nowomiejskiego, ostródzkiego i iławskiego, które chciałyby aplikować o dotację w ramach  programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Program oraz Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.uczestnicy.pl

W związku z nowym konkursem dotacyjnym, organizujemy spotkanie poświęcone odpowiedziom na pytania czym jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jak działa, co można zyskać, biorąc udział w konkursie i wiele innych. Spotkanie odbędzie się 25 lipca 2014 roku o godzinie 14:00 w Restauracji Kapiodoro przy ul. Dworcowej 6f w Rucianem Nidzie.

Jak zawsze, przy okazji takich szkoleń powtarzamy: "pieniądze leżą na ulicy, wystarczy się po nie schylić", tak więc serdecznie zapraszamy na konferencję, na której podpowiemy, jak i gdzie należy się "schylać" :)

Program szkolenia

Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące MIKRODOTACJI Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla młodych organizacji, grup samopomocowych i grup nieformalnych z powiatu elbląskiego i miasta Elbląga.

Spotkanie odbędzie się 24 lipca 2014 roku, godz. 11:00, w Elblągu, ul. Saperów 14 A, sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Dojrzałe organizacje pozarządowe mogą udzielić osobowości prawnej 2 grupom nieformalnym lub grupom samopomocowym.

Kwota dotacji wynosi od 1.500-5.000 zł, wkład własny minimum 10% wartości projektu, czas realizacji od 10 sierpnia do 30 listopada 2014 roku.

Organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe i grupy nieformalne, które chciałyby aplikować o dotację w ramach  programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 -  23 lipca 2014r.  o godz. 16.00 w sali Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1  w Olsztynie;

 -  28 lipca 2014r o godz. 15.00 w sali Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, ul. Rzemieślnicza 3, w Nidzicy

Podczas Spotkania omówione zostaną procedury aplikacyjne - wniosek aplikacyjny, regulamin, kryteria oceny, umowa dotacji oraz budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczenie, sprawozdanie końcowe. 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych  spotkaniach pod nr tel: 729280011 lub 600859988 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, które obędzie się 22 lipca 2014 roku o godzinie 16:00 w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok.35/36. Zgłoszenia na spotkanie prosimy dokonywać internetowo wypełniając ankietę klikając: TUTAJ.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące programu mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Społecznych WARMIA MAZURY LOKALNIE,
które odbędzie się 22 lipca 2014 roku w godzinach 14.00 - 19.00 w Dobrym Mieście w Restauracji "Ranczo w Dolinie" przy ul. Łużyckiej 44.
Zgłoszenie na spotkanie prosimy dokonywać najpóźniej do 21 lipca br. internetowo wypełniając ankietę klikając: TUTAJ

 

Program spotkania FIO

Informujemy, że z przyczyn technicznych generator wniosków będzie dostępny 21 lipca br. (poniedziałek). 

WZÓR FORMULARZA  jest dostępny na stronie www.warmiamazurylokalnie.pl (w zakładce Do pobrania).

Osoby, które chciałyby złożyć OSTATECZNĄ wersję wniosku do 21 lipca br. - poniedziałek (włącznie) mogą to zrobić w formie papierowej przesyłką poleconą na adres biura Ośrodka Doradczego Warmia Mazury Lokalnie - LGD Warmiński Zakątek, ul. Grunwaldzka 6,  11-040 Dobre Miasto lub mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Od 22 lipca br. przyjmowane będą jedynie wnioski złożone przez generator on-line.

Przepraszamy za utrudnienia.

Znajdź szkolenie dla siebie.

Lista najbliższych spotkań szkoleniowych

Nazwa

Data

Rezerwuj

MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE - Dobre Miasto

Powiaty: lidzbarski, bartoszycki, braniewski

22-07-2014 14:00
Wtorek

Zarezerwuj miejsce

MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE - Ełk

Powiaty: kętrzyński, ełcki, olecki

22-07-2014 16:00 Wtorek

Zarezerwuj miejsce

MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE - Nidzica / Olsztyn

Powiaty: szczycieński, olsztyński i miasto Olsztyn.

23-07-2014 16:00
Środa

Zarezerwuj miejsce

MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE - Elbląg

Powiaty: elbląski i miasto Elbląg

24-07-2014 11:00
Czwartek

Zarezerwuj miejsce

MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE - Iława

Powiaty: nowomiejski, iławski, ostródzki

25-07-2014 13:00
Piątek

Zarezerwuj miejsce

MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE - Ruciane Nida

Powiaty: mrągowski, piski, giżycki

25-07-2014 14:00
Piątek

Zarezerwuj miejsce

 

 

 

Program dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 jest zadaniem publicznym finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.<

W ramach zadania współrealizowanego przez 7 organizacji partnerskich działających w województwie warmińsko-mazurskim i  jednocześnie będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" z Dobrego Miasta, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ" z Iławy, Nidzicki Fundusz Lokalny z Nidzicy, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" z Ełku, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Ruciane-Nida, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z Barczewa, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z Elbląga, realizowany jest program mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO OBEJMUJE ZADANIA, KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe, 

 ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO

 • Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na: realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 • Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 • Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
 • planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 
PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2020 roku wynosi:
300 000 zł
 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
17 lutego 2020 – 16 marca 2020


WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
Okres realizacji projektów realizowanych w 2020 r. mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 października 2018 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).

Kwota wnioskowanej dotacji: 2000 złotych - 5000 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej; premia punktowa za wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 5% wartości dotacji
).

 
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja9/user/login/logowanie.php

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1)      odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,

2)      zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,

3)      szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami,

4)      zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,

5)      jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,

6)      planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,

7)      gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,

8)      mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE  jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
 
- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Światki, Dywity, Jonkowo)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"  ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058
www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator lokalny: Izabela Sztremer

 

- dla powiatów:  elbląskiego, ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta) i miasta Elbląga

Punkt Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury  Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa  Działania ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,  tel. 552 394 961, 556 643 845
www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska

 

- dla powiatów:  kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia,  Łajsy , 11-036 Gietrzwałd, 
tel:89 672 96 43, 503 169 633 (Iwona Hudź)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Iwona Hudź

 

- dla powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ul. Kolejowa 2 B,  12-220 Ruciane Nida,  tel. 510 211 940, 500 227 829
www.spdim.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Alina Kierod

 

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

 Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7 13-100 Nidzica,  tel.  729 280 011, 600859988
www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak

   - dla powiatów:  ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie  Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796 538 105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
  Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23c,  14-200 Iława,  tel. 602 474 956
  www.przystan.iława.pl,  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  koordynator lokalny: Dawid Perges