Czy potrafisz to co ja? To tytuł projektu realizowanego przez Nieformalną Grupę Złota Rybka z Olecka, w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie 4 który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w  ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Celem tej inicjatywy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, edukacja, oswajanie i integracja społeczeństwa z istniejącymi różnymi niepełnosprawnościami. Pokazanie sposobów niesienia pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się.

Projekt Nieformalnej Grupy Złota Rybka otrzymał dotację 3 tys zł. Będzie realizowany od czerwca do września w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Olecko, np. boiska sportowe, miejsca lokalnych imprez, parki, podwórka osiedlowe, świetlice wiejskie. Z otrzymanych środków zostanie zakupiona nowatorska, gra planszowa plenerowa pt. „Złota Rybka”. Autorem scenariusza gry i zadań są osoby niepełnosprawne i członkowie grupy nieformalnej. Mieszkańcy Gminy Olecko, dzieci, młodzież, całe rodziny zmierzą się z zadaniami z zakresu niepełnosprawności ruchowej, słuchowej czy wzrokowej, pomogą im w tym nasi wolontariusze , osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

 Partnerami projektu: Czy potrafisz to co ja? są: Koło Gospodyń Wiejskich Kukowianki, PPHU Limba i Gospodarstwo Ekoturystyczne” Martyna”.

Projekt WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 jest współrealizowany przez 7 Organizacji Partnerskich działających w województwie warmińsko-mazurskim i  jednocześnie będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.