Numer wniosku: DL/788/48/2023
Nazwa realizatora: Miłośniczki Literatury i Kultury
Czas trwania projektu: 11.06.2023 – 15.12.2023
Miejsce realizacji projektu: Lidzbark Warmiński
Kwota dofinansowania: 3 500,00  zł

Głównym celem było podniesienie poziomu aktywności lokalnej społeczeństwa poprzez działania edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych na podstawie twórczości historycznego lokalnego twórcy i czołowych polskich artystek - autorek wystawy "Na warmińskiej łące skakały zające i inne zwierzęta z Bajek Ignacego Krasickiego".
W ramach projektu przeprowadziliśmy działania:
Warsztaty plastyczne "Skaczące i fruwające na warmińskiej łące" od 09.10.2023 – 13.12.2023
z udziałem wybitnych ilustratorów: Krystyny Michałowskiej i Krystyny Lipki – Sztarbałło oraz Daniela de Latour.
Uczestnikami byli:
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3,
szkół podstawowych Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński w Bisztynku i Kraszewie,
Grupa Średniaków z Przedszkola "Piąteczka".
W ramach warsztatów utworzono ilustracje i kolorowe wybiegi dla zwierząt, a także świąteczne ozdoby w technice decoupage – kolorowe bombki i choinki.
W warsztatach wzięło udział 109 osób.
Podczas wakacji letnich odbyły się warsztaty pięknego czytania "Na warmińskiej łące dzieci czytające", w których wzięli m. in. udział turyści z całymi rodzinami oraz dorośli z niepełnosprawnościami ze Środowiskowych  Domów Samopomocy. Czytano Legendy i baśnie Ireny Kwintowej, opowiadania w teatrzyku kamishibai np. "Lew w Paryżu". Uczestniczyło w nich 151 osób.
Innym działaniem była wystawa NA WARMIŃSKIEJ ŁĄCE…, i jej otwarcie podczas premiery publikacji „Bajki z Natury” 08.10.2023 z utworami Ignacego Krasickiego i ilustracjami 10 wybitnych polskich artystek.
Ilustracje w różnych technikach m. in. akwarela, grafika, rysunek wykonały: Jona Jung, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Zuzanna Orlińska, Ewa Poklewska- Koziełło, Jola Richter-Magnuszewska, Anna Sędziwy, Elżbieta Wasiuczyńska, Agnieszka Żelewska.
Całość prac autorek utworzyły:
- wystawa oryginałów-52 prace oraz mobilna–21 plansz ekspozycyjnych.
W otwarciu wystawy 08.10.2023 uczestniczyło 51 osób.
Wystawę oglądali uczestnicy Kuratorskich oprowadzeń-168 uczestników grup zorganizowanych:
dzieci z Przedszkola nr 6
uczniowie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński w Kraszewie,
dorośli z niepełnosprawnościami ze Środowiskowego  Domu Samopomocy w Olsztynie,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Jak za dawnych lat – spotkanie przy ognisku
Numer wniosku: 90/DM/2023
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Nasz Kalejdoskop
Czas trwania projektu: 01.05.2023- 30.09.2023
Miejsce realizacji projektu: Bisztynek
Kwota dofinansowania: 3 600.00 zł
Głównym celem projektu było zintegrowanie i zaangażowanie naszego społeczeństwa poprzez wspólną pracę. Efektem jest wykonanie ławek, paleniska oraz zagospodarowanie nieużytkowanego miejsca i przekształcenie go w estetyczne miejsce do spędzania wolnego czasu. Korzyścią jest wzrost świadomości mieszkańców na temat wolontariatu i pracy dla swojej społeczności, pogłębienie więzi międzysąsiedzkich, możliwość wspólnego spędzania czasu i wzmocnienie współpracy na rzecz środowiska lokalnego.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Islandzkie wędrówki po Warmii – cykl warsztatów i wycieczek
Numer wniosku: 35/DM/2023
Nazwa realizatora: GN Podróżniczki z Warmii
Czas trwania projektu: 01.07.2023- 04.11.2023
Miejsce realizacji projektu: Lidzbark Warmiński
Kwota dofinansowania: 5 000 zł
Projekt przyjął formułę warsztatów edukacyjno-artystycznych i wędrówki tropicieli. Było to połączenie edukacji artystycznej z ekologią i geografią. Dla lokalnej społeczności była to możliwość zapoznania się z destynacją Islandii i poszukania analogi w przyrodzie i geografii Warmii. Było to innowacyjne podejście do edukacji geograficznej i historycznej w duchu warsztatu montessori i edukacji leśnej. Niewątpliwym zasobem grupy było wsparcie grupy artystycznej Grupa11. 9 artystów przekazało nieodpłatnie materiały fotograficzne, graficznie i wideo ze swojej wyprawy na Islandię. Grupa zdeklarowała również pomoc w obsłudze graficznej i fotograficznej projektu. Bazując na zdjęciach i filmach grupy artystycznej Grupa11 powstał cykl wędrówek fotograficznych i warsztatów artystycznych. Islandzkie dzieci bardzo często bawią się na zewnątrz, nawet po zmroku, gdy zimowe miesiące zapewniają tylko ograniczoną ilość światła każdego dnia. Stworzyliśmy dogodne warunki, aby poprzez sztukę edukować geograficznie o krainie elfów i pokazywać związki i różnice związane z Warmią. Dodatkowym ważnym zasobem grupy nieformalnej było doświadczenie członkiń w prowadzeniu zajęć z zakresu pedagogiki montessori oraz edukacji leśnej.
W ramach projektu odbyły się warsztaty:
warsztaty fotograficzne malowanie zorzy światłem. W których wzięło udział: 62 osoby.
Warsztaty malowania światłem to malowanie obrazów nie z tego świata, kreowanie fotografii za pomocą światła błyskowego, lampek, latarek i własnej wyobraźni. Były to zajęcia dla wszystkich, którzy chcą pobudzić swoją kreatywność i pokolorować otaczający świat na nowo. Za pomocą zwykłej latarki uczestnicy bawili się w malowanie światłem i zapisywanie naszych ruchów poprzez użycie fotografii. Tworzyliśmy islandzką zorzę na Warmii
Warsztaty artystyczne o bajkowej krainie, która stała się domem dla wielu magicznych stworów. W warsztatach wzięło udział 50 osób. Uczestnicy razem z przewodniczką "przemierzali artystycznie " całą wyspę w poszukiwaniu nowych, niezapomnianych przygód i poczują się jak prawdziwi odkrywcy! W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z kolażu fotograficznego, inspirując się ZINEM fotograficznym, który jest efektem foto wyprawy na Islandię, zorganizowanej przez absolwentów 11 edycji programu mentorskiego Sputnik Photos.
-sesja fotograficzna, w stylu Islandzkim, w sesji wzięło udział: 30 osób
-Wędrówka warmińskich tropicieli w której wzięło udział 61 osób
Był to wyścig z mapą i kompasem. Uczestnicy pieszo lub na rowerze przemierzali pola, lasy i wioski, po drodze zaliczając punkty kontrolne i wykonując różne zadania. Zadania dotyczyły zagadnień geograficznych, przyrodniczych i ekologicznych.
-prezentacja twórczości grupy Grupa11 w przestrzeni online. Twórcy nieodpłatnie udostępnili swoje dzieła i stworzyli edukacyjny film/prezentacje , który był wykorzystywany podczas zajęć i wycieczek.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Warsztaty robienia ekosystemów w słoikach – „Las w słoiku”

Numer wniosku: 52/DM/2023

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Dolina Róż”

Czas trwania projektu: 05.05.2023- 30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Bartoszyce, Rusajny

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Głównym celem projektu "LAS W SŁOIKU" było kształtowanie właściwych postaw dorosłych, młodzieży
i dzieci wobec środowiska, poszerzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem by służyło wielu pokoleniom
w przyszłości. Jak również uspołecznianie, radzenie sobie ze stresem, wyjście do ludzi, rozwój pasji, znalezienie form spędzania czasu dbających o samopoczucie. Istotne też było propagowanie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci idei bioregionalizmu, według której ochronę przyrody należy rozpocząć od swego najbliższego otoczenia, poznania swego regionu, jego środowiska przyrodniczego
i kulturowego, które jest naszym dobrem wspólnym.

Zostały zorganizowane dwa cykle spotkań warsztatowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci, tj. dla
2 grup warsztatowych; 1 grupa w miejscowości Rusajny w dniach 21 – 23.07.2023 r. oraz 1 grupa
w mieście Bartoszyce w dniach 25-27.08.2023 r. Cykl warsztatowy polegał na:

ü  Jednym spotkaniu teoretycznym z leśnikami: w miejscowości Rusajny Pan Nadleśniczy Bogdan Kaciuba  oraz w mieście Bartoszyce Zastępca Nadleśniczego Pan Wiesław Oziewicz, którzy opowiedzieli o swojej pracy, o zasadach panujących w lesie oraz o wartościach jakie płyną z bycia EKO;

ü  Jednym spotkaniu teoretycznym, gdzie każdy uczestnik uzyskał podstawowe informacje dotyczące tworzenia ekosystemu - roślin, zakładania, pielęgnacji i podlewania lasu w słoiku – prowadzonym przez Panią Michalinę Motyka właścicielkę Kwiaciarni Florina w Sępopolu.

ü  Jednym spotkaniu praktycznym warsztatowym, podczas którego uczestnicy wykorzystali uzyskaną w trakcie spotkań wiedzę i stworzyli LASU W SŁOIKU – prowadzonym przez Panią Michalinę Motyka właścicielkę Kwiaciarni Florina w Sępopolu.

Realizacja projektu przekonała uczestników, że działania wspólnotowe są najlepszym sposobem na aktywne spędzenie czasu wolnego.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Odnawiając nić pokoleń

Numer wniosku: 59/DM/2023

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń wiejskich w Tolko

Czas trwania projektu: 15.05.2023- 15.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Tolko

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

Celem projektu było zapewnienie przestrzeni i warunków do budowania sieci relacji, wymiany doświadczeń i niwelowania skutków izolacji społecznej  spowodowanych wojną oraz epidemią COVID -19. Postawiliśmy na  przywrócenie więzi społecznych połączonych z odkrywaniem starych technik rękodzielniczych (pirografia oraz wikliniarstwo). Chcieliśmy pokazać, że organizacja jaką jest Koło Gospodyń Wiejskich nie wiąże się tylko z gotowaniem ale również z jednoczeniem społeczności lokalnej, integrowaniem oraz rozwojem osobistym. Podczas projektu chcieliśmy, aby  uczestnicy nauczyli się nowych dla nich form wyrazu artystycznego, oderwali się od rzeczywistości, ćwiczyli pamięć oraz motorykę, rozwinęli swoje umiejętności manualne. Dodatkowym celem było pokazanie uczestnikom w jaki sposób mogą rozładować swoje napięcie emocjonalne, odzyskać równowagę psychiczną.

   Działania jakich się podjęliśmy były dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ to nasz pierwszy projekt dzięki któremu rozpoczęliśmy działania w naszej społeczności lokalnej. Nasze pierwsze warsztaty które się odbyły, to warsztaty wikliniarskie. Poznaliśmy historię wikliniarstwa, jak wygląda jej obróbka przed przystąpieniem do tworzenia rękodzieła, jakie sprzęty są potrzebne do tworzenia wyrobów z wikliny. Dzięki wspaniałemu prowadzącemu który pasjonuje się wyrobami wikliniarskimi poznaliśmy podstawy do tworzenia talerzyków, kul oraz kół z wikliny na czterech spotkaniach. Co więcej, poznaliśmy różne sposoby wyplatania - sploty, zakończenia. Poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat wyposażenia warsztatu wikliniarza oraz jego dotychczasowych prac. Teraz już wiemy, że wiklina to nie tylko kosze!

   Wypalanie w drewnie, inaczej pirografia, to technika zdobienia głównie drewna. Warsztaty z wypalania na drewnie okazały się w punkt. Każdy z uczestników dzięki prowadzącej zapoznał się z podstawowymi technikami wypalania, dowiedzieliśmy się która końcówka i jaki wzór nadają się do danego projektu pracy, aby wypalić odpowiednie wzory i literki... Powstały przepiękne prace (m. in. zakładki do książek, numery domów, podkładki pod kubki, tabliczki z motywującymi cytatami), które każdy mógł zabrać do domu. Dzięki takim warsztatom, każdy z uczestników rozwiną swoje umiejętności manualne oraz poćwiczył cierpliwość. A dzięki zakupie wypalarek mamy szanse na to, aby stworzyć jeszcze więcej pięknych prac!

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Numer wniosku: 19/DM/2023
Nazwa realizatora: GN Aktywne mamy
Czas trwania projektu: 04.05.2023- 31.10.2023
Miejsce realizacji projektu: Dobre miasto
Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł
Celem projektu było rozwinięcie nowej oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 2,5-6 lat uczącej planowania i przewidywania rezultatów, wytrwałości, koncentracji uwagi, spostrzegawczości i wyobraźni, wprowadzającej w świat nauk ścisłych i techniki poprzez innowacyjne zajęcia z DZIECIĘCEGO PROGRAMOWANIA. Projekt również rozwinął w dzieciach myślenie analityczne, nauczył je przewidywania osiągniętych rezultatów i wykształcił w nich ciekawość techniczną oraz radość z poznawania tego świata. Poprzez realizację projektu przedszkolaki nauczyły się wspólnej pracy, wzajemnej pomocy, planowania, doświadczania, uzgadniania wspólnej drogi w dojściu do celu i uodporniły się na możliwość poniesienia w pewnych okolicznościach porażki, która może zdarzyć się w każdym momencie życia. Projekt polegał na zorganizowaniu popołudniowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, podczas których nauczyły się one współdziałać, wzajemnie sobie pomagać współpracować w ramach dążenia do wspólnego celu. Dzieci przy pomocy prowadzących a także wolontariuszy planowały, projektowały i programowały poszczególne kroki aby wspólnie osiągnąć założony cel.
Poprzez realizację projektu osiągnięto takie rezultaty, jak: -rozwinięcie kreatywności 60-tki dzieci i zainteresowanie ich naukami ścisłymi, a także rozwinięcie takich cech jak wytrwałość, spostrzegawczość, uwaga, koncentracja, przewidywanie, planowanie oraz współpraca, -zainteresowano placówki dydaktyczne nowoczesnymi formami edukacji dzieci, rozwijającymi kluczowe umiejętności w kierunku nauk technicznych, stanowiących przyszłość rozwojową dzieci, -zainteresowano rodziców pracą z dziećmi w kierunkach poznania i zdobywania nowych doświadczeń, wspólnej zabawy w planowanie i programowanie, -rozwinięto więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę i poznanie.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Przyszłość jest kobietą – wsparcie dla kobiet Ziemi Lidzbarskiej

Numer wniosku: 78/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Lidzbarskie Kobiety w Centrum

Czas trwania projektu: 01.05.2023- 31.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Lidzbark Warmiński

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

Projekt „Kobieta jest przyszłością – wsparcie dla kobiet Ziemi Lidzbarskiej” zakładał przeprowadzenie 3 spotkań w formie warsztatów skierowanych głownie do kobiet z ziemi lidzbarskiej oraz kobiet z Ukrainy, które znalazły schronienie na naszym terenie.

Przeprowadzone zostały 3 warsztaty:

1. Jak budować poczucie własnej wartości - 31 lipca 2023,

2. Formy wsparcia kobiet w obliczu niepełnosprawności bliskich - 31 sierpnia 2023,

3. Przemoc i hejt – problem XXI wieku - 28 września 2023 r.

Przedsięwzięcie miało na celu pomóc kobietom podnieść swoje kwalifikacje, realizować swoje pasje, zdobyć nowe doświadczenie oraz poznać inne kobiety mogące być dla nich wsparciem. Podejmowane działania miały na celu zwiększenie roli oraz liczby kobiet zarówno w życiu publicznym i zawodowym. Naszą misją było to, aby żadna kobieta nie musiała z niczego rezygnować, tylko dlatego, że jest kobietą. Ideą projektu było przygotowanie kobiet do lepszego funkcjonowania w sferze życia nie tylko prywatnej i zawodowej ale również publicznej, a tym samym zwiększenie ich szans na odniesienie sukcesu.

W przeprowadzonych warsztatach brało udział 79 uczestniczek co udowodniło, że takie spotkania tematyczne są niezwykle potrzebne. Warsztaty pogłębiły wiedzę uczestniczek, zwiększyły pewność siebie, pozwoliły wykazać się dotychczasowym doświadczeniem i przede wszystkim umożliwiły nawiązanie nowych znajomości na kolejne lata. Planujemy kolejne spotkania w bardzo ważnych dla kobiet tematach.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich Jaroty

Nazwa projektuKobiece Wsparcie

Czas trwania projektu: 01.08.2023-15.11.2023

Miejsce realizacji projektu: Olsztyn

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem głównym projektu było stworzenie grupy wsparcia dla 15 kobiet z powiatu olsztyńskiego, która wyłoni liderki do stworzenia własnych grup samopomocowych działających w ich społecznościach.

W ramach projektu Kobiece Wsparcie przeprowadziliśmy 4 spotkania warsztatowe, dwumodułowe. Każde z 4 spotkań trwało 4 godziny w tym poczęstunek. Przeprowadzone działania warsztatowe to:

-Porozumienie bez Przemocy oraz tworzenie naturalnych kosmetyków w wielorazowych pojemnikach,

-indywidualne wsparcie z wykorzystaniem technik relaksacji, samoregulacji oraz tworzenie biżuterii z wykorzystaniem kamieni naturalnych,

-metod dialogowania oraz tworzenie świec z wosku pszczelego z zaznaczeniem ważnej roli pszczół dla środowiska naturalnego,

-empatyczne pogłębianie więzi oraz zdobienie ciała henną i jaguą w tradycyjne wzory - naturalne barwniki alternatywą dla tatuażu.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Głównym rezultatem jest grupa wsparcia dla kobiet z powiatu olsztyńskiego. W projekcie wzięły również udział kobiety Ukrainki zamieszkujące powiat olsztyński, które są również częścią naszej społeczności. Uczestniczki projektu podniosły swoje kompetencje w zakresie empatycznej komunikacji oraz tworzenia rękodzieła. Uzyskały narzędzi do budowania wspierających wspólnot w oparciu o założenia Porozumienia bez Przemocy, nauki dialogu, budowania więzi poprzez działania rękodzielnicze, zwiększanie kompetencji społecznych.

Pośrednimi beneficjentami projektu były w pierwszej kolejności rodziny uczestniczek projektu oraz społeczności lokalne, na których rzecz będą działały wyłonione liderki, tworząc sieci społecznego wsparcia dla osób i grup w trudnych życiowych sytuacjach.

W projekcie ważne było, aby pokazać, że wsparcie i samopomoc nie musi pochodzić z zewnątrz lecz aby członkinie danej społeczności w uszanowaniu lokalnych struktur i zasad danej społeczności wzmacniały ją nabytymi kompetencjami i wiedzą. Zmiana, która zaszła poprzez projekt bazuje na naturalnym procesie samonapędzającego się wzrostu wszechstronnego rozwoju społeczności. Beneficjentki projektu to liderki, które będą wzmacniać lokalne społeczność. Uczestniczki projektu rozpoczęły własne działania na rzecz swoich społeczności i deklarują chęć dalszego wspierania się przy ich realizacji. Grupa wsparcia, która powstała ma mocny fundament, będzie nadal istniała po zakończeniu projektu. Na czym skorzystają nie tylko jej uczestniczki, ale również ich rodziny, przyjaciele i całe społeczności.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraFUNDACJA POMOC WSPARCIE ROZWÓJ

Nazwa projektuFASCYNUJĄCY ŚWIAT Z KLOCKAMI LEGO

Czas trwania projektu: 15.06.2023-17.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Kunki, Stawiguda

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu było rozwinięcie u dzieci umiejętności planowania, rozwiązywania problemów oraz ćwiczenie logicznego myślenia. Za pomocą realizowanego projektu chcieliśmy zaszczepić w dzieciach potrzebę wspólnego spędzania czasu wolnego.

Z zajęć skorzystało łącznie 89 dzieci (celem było 80 dzieci uczestniczących w zajęciach).

Zajęcia odbyły się:

11 i 18 lipca w Stawigudzie dla grupy 58 dzieci. 21 i 31 lipca w Kunkach dla grupy 31 dzieci.

Dzieci bardzo chętnie zapisywały się na zajęcia. Było dużo więcej chętnych niż miejsc. Podczas zajęć budowały z klocków ucząc się i bawiąc zarazem. Dzieci miały możliwość tworzenia, kombinacji i planowania konstrukcji przy wykorzystaniu różnokształtnych i różnokolorowych klocków rozwijając twórczą wyobraźnię oraz umiejętność logicznego myślenia. Po fotorelacjach zamieszczanych na FB dzwoniono do nas z zapytaniami z innych ościennych miejscowości, czy takie zajęcia będą jeszcze organizowane bo chcieliby zorganizować takie dla swoich dzieci. Atmosfera na zajęciach była radosna, a dzieci budowały z pełnym zaangażowaniem. Wspierały się wzajemnie i pilnował, żeby każdy ukończył swoją budowlę.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Dzięki realizacji projektu pokazaliśmy dzieciom mieszkającym na Wsi jak kreatywnie można spędzać czas wolny bez używania telefon, gier itp. Dzieci w większości się znały w różnym stopniu, a wspólnie spędzony czas pozwolił im umocnić relacje koleżeńskie oraz dał możliwość bliższego poznania się co pozytywnie wpłynęło na ich rozwój społeczny.

Spora część dzieci miała możliwość pierwszy raz budować z takich klocków. Było to dla nich bardzo ekscytującą móc uczestniczyć w takich zajęciach. Radość, uśmiech na twarzach, zaangażowanie i wspólna praca dzieci, którą widać na zdjęciach pokazują, że takie działania, które zaplanowaliśmy i dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy zrealizować są potrzebne i pozytywnie wpływają na dzieci i ich rozwój społeczny.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraFundacja Zdrowiej w Harmonii

Nazwa projektuPszczoła to nie tylko miód

Czas trwania projektu: 18.06.2023-30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Stawiguda

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie pszczoły i jej roli w środowisku i dla środowiska oraz integracji wśród lokalnych dzieci. Zorganizowaliśmy 6 warsztatów, na których łącznie przeszkoliliśmy 62 dzieci. 13 i 20 lipiec: 2 grupy łącznie 20 osób. 1 i 2 sierpień: 4 grupy łącznie 42 osoby.

Warsztaty rozpoczynały się od wykładu, które poprowadził Michał Hawryszko. Omówione zostały takie tematy jak wygląda życie pszczoły i rodziny pszczelej oraz czym tak naprawdę zajmuje się pszczoła na co dzień. Przedstawione zostały jakie produkty powstają dzięki pszczołom, a na jednym z nich wosku pszczelim zostały przeprowadzone warsztaty z zrobienia świec. Dzieci własnoręcznie wykonały dwa rodzaje świec. Jedną świecę rolowaną z węzy, a drugą z rozpuszczonego wosku. Świece były robione z dużym zaangażowaniem i wielką radością przy efekcie końcowym, gdy były wyjmowane z form i pryskane silikonem w sprayu. Świece wykonane przez dzieci zostały zabrane do domu. Dzieci wykonały również rysunki w tematyce pszczelarstwa. Dodatkowo poza planowanymi działaniami w projekcie chętne dzieci zostały zabrane na pasiekę. Dzieci zostały odpowiednio zabezpieczone poprzez profesjonalne stroje pszczelarskie. Możliwość obserwowania dzieci na pasiece jak ich strach przeradzał się w zachwyt był niesamowity. Dzieci zobaczyły ul od środka, miały możliwość zobaczyć narodziny młodych pszczółek, którym nadawały imiona, królową, trutnia oraz tysiące innych pracowitych pszczółek. Przeprowadziliśmy również dodatkowo degustacje miodów dla dzieci, którą były zachwycone. Duże zainteresowanie wzbudziła w nich również kwietna łąka, na której było mnóstwo owadów zapylających.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Dzięki przeprowadzonym warsztatom została zwiększona świadomość u dzieci i młodzieży w zakresie wartości produktów wytwarzanych przez pszczoły oraz ich ogromnej roli dla środowiska. Korzyścią dla społeczności będzie większa dbałość o przyrodę i środowisko.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraFundacja Mejksens, gr. nieformalna „Taniec łączy”

Nazwa projektuProjekt taneczny Open Up

Czas trwania projektu: 01.09.2023-30.11.2023

Miejsce realizacji projektu: Stawiguda

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu

W ramach projektu został przeprowadzony szereg warsztatów taneczno-teatralnych (23h 20min)

podczas których dzieci i młodzież z gminy Stawiguda stworzyły wraz z instruktorem choreografię taneczną w stylu Hip Hop i Modern Jazz. W warsztatach wzięło udział 22 uczestników. Po spotkaniu z uczestnikami został stworzony harmonogram zajęć który wyglądał następująco:

6.10 (10:00-14:00) Zajęcia z tworzenia koncepcji choreografii, wybór stylów zapoznanie się z techniką;

13.10 (10:00-13:00) Omówienie strojów scenariusza nauka części choreografii Modern Jazzowej

20.10 (10:00-14:00) Czyszczenie choreografii Modern Jazzowej Nauka wstępu do części Hip Hopowej;

17.10 (10:00-14:00) Ustawienia, podział na role, szlifowanie choreografii, zapoznanie się z nowym mixem muzycznym;

3.11 (10:00-14:00) Nauka techniki, czyszczenie materiału, koordynacja;

9.11 (10:00-14:20) Próba generalna, powtarzanie choreografii, praca w grupie.

Na potrzeby projektu została profesjonalnie zmiksowana muzyka z kawałków wybranych przez uczestników. Odbyły się dwa pokazy tańca 10.11.2023 dla mieszkańców Stawigudy w Szkole Podstawowej na ul. Leśnej podczas których prezentowaliśmy efekty kreatywnej pracy.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Dzieci i młodzież miały możliwość wyrażania siebie oraz swoich emocji. Decydowały się na połączenie lirycznego kawałka i spokojnych ruchów z dynamicznym mocnym, wesołym utworem w choreografii wykorzystane zostały również pompony.

Celem była również odpowiedź na problemy dzieci i młodzieży. Zajęcia artystyczno-taneczne umożliwiły im wyrażanie siebie, rozładowanie stresu, wpłynęły pozytywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne młodzieży. Dobrem wspólnym była integracja dzieci i młodzieży, stworzenie choreografii która dzięki tematowi ma zwróciła uwagę publiczności na problemy dzieci i młodzieży, ale również pokazała czym dzieci się teraz interesują, jaki styl tańca chciałyby trenować, do jakiej muzyki, jakie emocje chcą wyrazić. Projekt przebiegał pomyślnie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraStowarzyszenie Aktywności Lokalnej Kalejdoskop

Nazwa projektuAKTYWNE WAKACJE

Czas trwania projektu: 01.07.2023-17.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Solanka, Jegławki, Kosakowo

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji gminy Srokowo działających w grupach nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych w organizacji dla 20 uczestników w wieku 6-10 lat oraz 20 uczestników11-17 lat letniego wypoczynku. Młodsza grupa miała wycieczkę do Wilczego Szańca w Gierłoży, zajęcia sensoryczne gry i zabawy oraz piknik, które odbyły się w lipcu. Starsza grupa  warsztaty stolarskie, wycieczka rowerowa treningi piłki nożnej, piknik oraz spotkanie z OSP Jegławki, które odbyły się w sierpniu.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

W ramach projektu wspólnie z 6 organizacjami z Gminy Srokowo zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy cykl 5-dniowych wyjazdów dla młodzieży. Każda z organizacji miała swój wkład w diagnozę potrzeb grupy docelowej na podstawie której, nieodpłatnie, przeprowadziła swoją część zaplanowanych działań. 40 dzieci poprzez wspólne uczestnictwo w pięciodniowych warsztatach podniosło swoje kompetencje społeczne, stało się bardziej samodzielne i decyzyjne, co ich zintegrowało i zmotywowało do realizacji własnych pomysłów w przyszłości. Działania zachęciły młodych ludzi do wykazywania inicjatywy i współpracy z organizacjami, do których będą mogły zgłaszać swoje propozycje i zyskały możliwość pomocy w ich realizacji. Dobrem wspólnym jest więc zintegrowana społeczność - młodych ludzi, społeczników i organizacji, zdolnych do podejmowania wspólnych działań oraz podejmowania aktywności na rzecz rozwoju lokalnego.

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie

Nazwa projektuPogranicze kultury

Czas trwania projektu: 01.09.2023-15.11.2023

Miejsce realizacji projektu: Bartąg i Tomaszkowo

Kwota dofinansowania: 3 500,00 PLN

Główne cele projektu

Projekt "Pogranicze Kultury" został już zrealizowany. Jego celem było ocalenie od zapomnienia cennej tradycji dwóch sąsiadujących regionów Warmii i Mazur. W ramach inicjatywy, 70 dzieci uczęszczających do świetlicy w Bartągu i w Tomaszkowie miało możliwość rozwinięcia świadomości o ich terytorialnej przynależności, a także bliższego zaznajomienia się z różnicami i podobieństwami w bogactwie kulturowym oraz burzliwej historii i przebiegu granic dwóch sąsiadujących ze sobą krain.

W trakcie projektu odbyły się trzy spotkania o charakterze edukacyjnym, podczas których dzieci uczestniczyły w bezpłatnych warsztatach. Jednym z zajęć było tworzenie biżuterii i breloczków nawiązujących do symboliki warmińskiej i mazurskiej.  Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi narzędziami, półfabrykatami jubilerskimi oraz elementami potrzebnymi do wyrobu biżuterii. Każde dziecko zaprojektowało i wykonało swój własny naszyjnik, breloczek, kolczyki lub bransoletkę. Dodatkowym atutem było zdobienie ciała henną, inna forma biżuterii. Warsztaty odbyły się w Tomaszkowie dnia 14.11.23 o godz. 15:30.

Kolejnym warsztatem było malowanie eko toreb, podczas którego uczestnicy własnoręcznie ozdabiali tkaniny, tworząc niepowtarzalne, etniczne wzory obu regionów. Warsztaty odbyły sie w świetlicy w Bartągu dnia 14,11,2 o godzinie 11:00. Liczba czynnych uczestników 51 . Dodatkowo, odbyły się warsztaty tkackie, gdzie dzieci uczyły się tkania makatek na krosnach. Warsztaty odbyły się 26.09.2023 o godz. 15.00. Podczas każdego spotkania przekazywano także dzieciom kilka zwrotów warmińskich i mazurskich, opowiadając o historii i tradycjach regionów.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

W ramach projektu zorganizowano trzygodzinne warsztaty dla dzieci w świetlicy w Bartągu i Tomaszkowie. Na warsztatach w Bartągu było około 40 dzieci W Tomaszkowie łącznie  XXXXXX Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci miały okazję nie tylko rozwijać swoje umiejętności artystyczne, ale także poszerzać wiedzę o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich w Pajtunach

Nazwa projektuAktywni z natury

Czas trwania projektu: 01.04.2023-21.07.2023

Miejsce realizacji projektu: Pajtuny

Kwota dofinansowania: 3 500,00 PLN

Główne cele projektu

Chcemy działać razem lepiej i skuteczniej oraz zachęcić do działania i zintegrować społeczność lokalną poprzez współorganizowanie Festiwalu Mniszka Lekarskiego i Pajtuńskej Sobótki na powitania lata.

Naszym celem jest:

- mieszkańcy miejscowości ,

- zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz społeczności/sołectwa poprzez pobudzenie do kreatywności i wzmacnianie postaw prospołecznych,

- poznanie pasji i ciekawych pomysłów mieszkańców Pajtun,

- Integracja osób pochodzenia Ukraińskiego,

- budowanie więzi i komunikacji pomiędzy mieszkańcami,

- promowanie zdrowego stylu życia i zdrowej żywności, naturalnego bogactwa naszego regionu,

- poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców co do oferty tematycznej o charakterze kulturalnym, edukacyjnymi, sportowym.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Zorganizowaliśmy dwa wydarzenia plenerowe, Festiwal Mniszka Lekarskiego dnia 28.05.2023 i Pajtuńską Sobótkę dnia 23.06.2023, które wykorzystały naturalny potencjał naszej wsi oraz stworzoną infrastrukturę.

Zwiększyła się aktywność społeczna mieszkańców i integracja społeczności. W wyniku czego odbywają się z inicjatywy mieszkańców systematyczne spotkania kulinarne m.in. wspólne pieczenie chleba, podpłomyka pajtuńskiego oraz sportowe m.in. rozgrywki w bule na pajtuńskim bulodromie itp.

Mieszkańcy dbają o nasadzenia, w założonym podczas Festiwalu Mniszka ogrodzie społecznym. Zioła wykorzystywane są do potraw podczas spotkań kulinarnych. Wzrosła uważność i wrażliwość mieszkańców na potrzeby sąsiadów. Sąsiedzi nawzajem obdarowują się plonami warzyw i owoców z ogrodów.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraStowarzyszenie Wzajemnego Wsparcia I Szerzenia Pozytywnych Idei Horus, gr. nieformalna Dream Team

Nazwa projektuCZŁOWIEK-HISTORIA - senior jako osoba z historią

Czas trwania projektu: 01.04.2023-30.06.2023

Miejsce realizacji projektu: Stawiguda

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu był wzrost aktywizacji społecznej, wsparcie motywacyjne i emocjonalne oraz wzmocnienie i utrzymanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych i rodzinnych wśród 10 mieszkańców gminy Stawiguda, kobiet i mężczyzn w wieku senioralnym oraz dzieci zamieszkujący gminę Stawiguda poprzez organizację warsztatów z tworzenia scenografii i dekoracji teatralnych "Człowiek - Historia" w okresie od 01.04.2023 do 30.06.2023. Realizacja projektu pozwoliła na:

- wzmocnienie poczucia własnej wartości seniorów, udział w warsztatach pozwolił im poczuć się potrzebnymi, docenianymi i podziwianymi przez młode pokolenie, co pozytywnie wpłynie na ich emocjonalność;

- zaangażowanie społeczne dzieci i seniorów przez co wzrośnie ich motywacja do podejmowania działań w przyszłości, zaktywizuje, zachęci do zmiany stylu życia na aktywne;

- integrację społeczna i międzypokoleniową, co posłuży całej społeczności lokalnej, wesprze ich umiejętności społeczne, poprawi relacje uczestników z najbliższym, lokalnym otoczeniem poprzez wspólne działanie w ramach warsztatów i wydarzeń społeczno-kulturalnych;

- organizacja zajęć, w których udział wzięli zarówno dzieci, jak i seniorzy pozwoliło wzmocnić i utrzymać pozytywne relacje międzypokoleniowe oraz rodzinne;

- udział wolontariuszy, mieszkańców gminy Stawiguda, pozytywnie wpłynął na rozwój wolontariatu na terenie gminy Stawiguda i promowanie idei pomocy innym.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

W ramach projektu przeprowadziliśmy serię warsztatów tworzenia scenografii i dekoracji teatralnych "Człowiek - Historia", tj. dwóch sześciogodzinnych spotkań, w których udział wzięło 10 mieszkańców gminy Stawiguda, 5 seniorów oraz 5 dzieci. Warsztaty odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnego Wsparcia i Szerzenia Pozytywnych Idei HORUS w Stawigudzie. Podczas warsztatów seniorzy wraz z dziećmi stworzyli scenografię oraz dekoracje teatralne, które są same w sobie niemym przedstawieniem teatralnym. Wykonane przez nich dekoracje oraz scenografia obrazowały i opowiadały w sposób symboliczny ich własną historię życiową. dzieci zapoznały się ze znaczeniem słowa “starszyzna”. Seniorzy zaprezentowali się, jako grupa najbardziej doświadczonych ludzi w społeczeństwie, która stoi na czele wspólnot ludzkich, nauczy najmłodszych szacunku do starszego pokolenia, pozwoli czerpać z ich mądrości życiowych. Wspólne spotkania i wykonywana praca zintegrowała społeczność lokalną, pozwoliła nawiązać więzi międzypokoleniowe, nauczyła tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Przeciwdziałaliśmy wykluczeniu społecznemu seniorów, a dzieciom pokazaliśmy inne formy spędzania czasu wolnego niż serfowanie w Internecie. Stworzone wspólnie prace zaprezentowaliśmy podczas wernisażu na festiwalu Simbiosa 1-4 czerwca 2023 r., który został zorganizowany na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraDrużyna Wojów Bolesławowych Białozór z Olsztyna

Nazwa projektuMali wojownicy

Czas trwania projektu: 01.05.2023-10.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Olsztyn

Kwota dofinansowania: 3 500,00 PLN

Główne cele projektu

Projekt miał na celu zbudowanie w uczestnikach poczucia własnej wartości i siły. Pokazanie wzorców i postaw godnych naśladowania. Poprzez zaproszenie dzieci i młodzieży z Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku, Punktowi Pomocy dla Uchodźców oraz z dziećmi spoza tych instytucji chcemy pokazać, że oprócz doświadczeń i sytuacji rodzinnej nic ich nie różni. Taka kooperacja ma na celu stworzenie przestrzeni do późniejszych interakcji między uczestnikami z wymienionych środowisk. Poprzez grupowy charakter zajęć sportowych budujemy w uczestnikach umiejętność kooperacji i współpracy.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

W ramach nagrody w turniejach zakupiono zestaw mieczy piankowych, który zostały przekazane na stan Pogotowia Opiekuńczego aby zwiększyć długofalowość projektu. Podobnie przekazano grę ogrodową Kubb. Dzieci z zostały zachęcone eventem wstępnym, potem miały możliwość poznania podstaw dzięki treningowi pod okiem instruktora a po zakończeniu projektu będą mogły same doskonalić się w szermierce dzięki zestawowi sportowemu wygranemu w turnieju.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraStowarzyszenie Gmina Pełna Cudów

Nazwa projektuJapoński teatrzyk po warmińsku

Czas trwania projektu: 01.05.2023-31.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Sząbruk

Kwota dofinansowania: 4 500,00 PLN

Główne cele projektu

Projekt „Japoński teatr po warmińsku” był realizowany przez Stowarzyszenie Gmina pełna cudów od 30.05 do 25.10 w domu kultury w Sząbruku. Założeniem projektu była popularyzacja kultury warmińskiej w nietypowy, oryginalny sposób – z wykorzystaniem techniki japońskiego teatru kamishibai, integracja lokalnego środowiska, zachęta do działań w przyszłości. Efektem pracy miał być spektakl, który przybliży młodym aktorom i widzom legendy warmińskie. Zadanie realizacji projektu stowarzyszenie powierzyło Pani Magdalenie Marek, polonistce, reżyserce, która od 17 lat prowadzi grupy teatralne w Pałacu Młodzieży w Olsztynie i nie tylko. W swoim dorobku ma wiele spektakli opartych na zasobach kultury warmińskiej, jest współautorką programu edukacji regionalnej pt. „Jestem Warmiakiem”.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

25 października w domu kultury w Sząbruku odbyła się premiera spektaklu „Legendy warmińskie w teatrzyku kamshibai”, która zgromadziła ok 80 widzów. Podczas spektaklu wykorzystano 2 formaty teatrzyku kamishibai prezentując legendę M. Zientary Malewskiej pt. „Legenda o św. Jakubie, patronie Olsztyna” oraz „Zaginione klucze pod Unieszewem”. Podczas warsztatów dzieci wyraziły gotowość do zagrania jeszcze jednej legendy w konwencji teatru słowa- „Legenda o zaczarowanej polanie” Franciszka Jankowskiego. Spektakl poruszył publiczność mnogością form, profesjonalnym oświetleniem, efektami uv (elementami „czarnego teatru”), oryginalną muzyką skomponowaną i nagraną specjalnie na tę okoliczność, muzyką graną na żywo przez akordeonistę, tańcami w wykonaniu dzieci. Ogromne wrażenie robił przede wszystkim teatr kamishibai w nietypowym formacie A2, który w bardzo oryginalny i efektowny sposób prezentował warmińskie opowieści. Dzieci zaangażowane w pracę nad spektaklem miały ponadto okazję poznać się lepiej, zintegrować, zawiązać przyjaźnie. Podobnie rodzice uczestników mogli poznać się lepiej. Grupa wyraziła chęć kontynuowania przygody teatralnej i tworzenia kolejnych opowieści scenicznych inspirowanych kulturą regionu, zwłaszcza odkrywaniem literackich korzeni pobliskich miejscowości: Sząbruka, Unieszewa, Gietrzwałdu itp. Dzieci występujące na scenie otrzymały grę memo opartą na gwarze warmińskiej (podarowaną przez LGD) oraz krówki ze słowami w języku polskim i gwarze warmińskiej przygotowane przez rodziców. Spektakl zostanie pokazany dwukrotnie dla szkoły podstawowej w Sząbruku w dniu 22 listopada. Planowane jest także promowanie spektaklu w innych miejscach, domach kultury, szkołach.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce – Rozwój Wsi

Nazwa projektu: Wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci z Czerwonki

Czas trwania projektu: 01.06.2023-06.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Czerwonka

Kwota dofinansowania: 3 000,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych było zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem trenera. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Cele szczegółowe to: 1. Rozwijanie zainteresowań sportowych. 2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach. 3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych. 4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne (zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu). 5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej. 6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny. 7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną. 8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących . 9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa. 10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego. 11. Poznawanie przepisów gier i zabaw. 12. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości. 13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw. 14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych. 15. Spędzanie kreatywnie wolnego czasu. Dobrem wspólnym jest integracja i aktywizacja dzieci oraz edukacja na rzecz zdrowia, uprawiania sportu, która poprzez dzieci zostanie przekazana do rodziców, przyjaciół tworząc nic pozytywnych nawyków aktywności.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Rezultaty projektu to: - udział bezpośredni 16 dzieci w zajęciach sportowych; - czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach - 16 osób; - wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny - 16 osób; - zapewnienie zajęć wakacyjnych/letnich - 36 spotkań po 3 godziny; - realizacja zawodów sportowych - 1 wydarzenie 4 godzinne; - udział w zadaniu 3 wolontariuszy; - nawiązanie pozytywnych relacji 16 osób; - zakup niezbędnego wyposażenia dla uczestników zajęć; - promocja gm. Biskupiec; - integracja dzieci; - aktywizacja dzieci; - ukazanie kierunków działania w celu wspólnego dobra; - rozbudzenie zainteresowania w zakresie sportu; - lepsza integracja społeczności lokalnej i chęci podejmowania nowych przedsięwzięć; - czerpanie radości i zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach sportowych KGW z realizacji swoich planów; - wzrost zaufania mieszkańców dla KGW.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich

Nazwa projektu: Tworzymy zagajnik brzozowy

Czas trwania projektu: 01.06.2023-29.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Borki Wielkie

Kwota dofinansowania: 4 500,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu było stworzenie zagajnika brzozowego poprzez zrobienie ścieżki z pniakami między brzozami, nasadzeniu krzewów, bylin, roślin miododajnych, ustawieniu ławeczek, stworzeniu i zawieszeniu budek dla ptaków i domków dla owadów z którego będą mogły korzystać całe rodziny, stworzenie przestrzeni i warunków do rozwoju integracji, rozbudzania zmysłów w miejscowości Borki Wielkie, gm. Biskupiec. Celami szczegółowymi były: ochrona bioróżnorodności - wzrost populacji owadów, zwiększenie zieleni; budowanie kapitału społecznego, kształtowanie wrażliwości, poszerzanie horyzontów; poprawa, jakości życia mieszkańców; pogłębianie więzi z lokalną społecznością, integracja społeczności lokalnych. Poprzez realizację zadania mieszkańcy społeczności lokalnej zyskali pięknie zagospodarowane tereny przestrzeni publicznej, które służą im zarówno w celach integracji, ale i także edukacji na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wspólna praca na rzecz stworzenia zagajnika brzozowego wpłynęła pozytywnie na świadomość mieszkańców dotyczącą pozytywnych aspektów mieszkania na wsi i wartości wsi. Dzięki realizacji zadania wieś stała się bardziej atrakcyjna turystycznie. Dobrem wspólnym mieszkańców była integracja i aktywizacja wszystkich mieszkańców Borek Wielkich ale również pięknie zagospodarowany teren publiczny dostępny dla wszystkich.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Rezultaty które zostały osiągnięte:

- stworzenie zagajnika brzozowego (zagospodarowanie terenu przestrzeni przy świetlicy wiejskiej) - 1 szt.;

- organizacja warsztatów kreatywnych dla 30 osób ze wsi Borki Wielkie;

- organizacja zajęć edukacyjnych - 1 spotkanie x 2h dla ok. 30 osób;

- organizacja zajęć robienia domków dla owadów (kreatywna zabawa) 1 spotkanie x 2h dla ok. 30 osób;

- organizacja zajęć robienia karmników (kreatywna zabawa) 1 spotkanie x 2h dla ok. 30 osób;

- organizacja warsztatów wspólne zagospodarowanie terenu 3 spotkania x 5h dla ok. 30 osób;

- udział bezpośredni osób w warsztatach 30 osób;

- udział pośredni osób ok. 290 mieszkańców Borek Wielkich;

- udział 4 wolontariuszy;

- uwrażliwienie na przyrodę 30 osób;

- kreatywne, innowacyjne spędzenia wolnego czasu dla 30 osób; l

- poszerzenie wiedzy ekologicznej dla 30 osób;

- nawiązanie pozytywnych relacji 30 osób;

- integracja mieszkańców;

- aktywizacja mieszkańców;

- ukazanie kierunków działania w celu wspólnego dobra;

- lepsza integracja społeczności lokalnej i chęci podejmowania nowych przedsięwzięć;

- pozytywny odbiór mieszkańców dla działalności KGW Borki Wielkie.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich w Lipowie

Nazwa projektu: Warsztaty kulinarne – smaki innych kultur

Czas trwania projektu: 02.07.2023-29.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Lipowo

Kwota dofinansowania: 3 500,00 PLN

Główne cele projektu

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego innych krajów (kuchnia indyjska, tajska, marokańska). Warsztaty mają zapoznać mieszkańców wsi Lipowo kulinariami innych krajów np:(Indyjskie chlebki naan, Kurczak Tikka Masala, Chlebki naan po tajsku, kurczak smażony z orzeszkami nerkowca po tajsku, sałatka marokańska z oliwkami, zupa marokańska Harira). Zadanie miało na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z chęcią bliższego poznania zakresu kulinarnego, współpraca mieszkańców polegająca na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego, spędzanie wolnego czasu wśród znajomych, kształtowanie umiejętności przyrządzania posiłków. Rozwijanie funkcji poznawczych. Projekt angażował mieszkańców do aktywizacji na rzecz dobra wspólnego. Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej i aktywizacja w zakresie: - zmniejszenia negatywnych skutków pandemii w ich życiu; - zmniejszenia czasu jaki spędzają przed komputerem; - rozwijania zainteresowań; - czerpania radości i zadowolenia z uczestnictwa w warsztatach; - doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. - podniesienia ogólnej wiedzy kulinarnej kuchni indyjskiej, tajskiej i marokańskiej; Projekt pobudza aspiracje rozwojowe, poprawia jakość życia, przyczynia się do budowy lokalnego kapitału społecznego.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Planowanymi rezultatami projektu było: - udział 20 osób z miejscowości Lipowa w warsztatach kulinarnych indyjskich, tajskich i marokańskich; - realizacja 3 spotkań warsztatowych z kuchni indyjskiej, tajskiej i marokańskiej; - poznanie nowych smaków, kultury innego kraju przez uczestników warsztatów; - przygotowanie potraw kuchnia indyjska (Indyjskie chlebki naan z kolendrą, z czarnuszką oraz czosnkowe, Kurczak Tikka Masala - kawałki soczystego, marynowanego w jogurcie i przyprawach garam masala kurczaka podawane w aromatycznym sosie pomidorowym). Kuchnia tajska (Chlebki naan po tajsku z kolendrą, z czarnuszką oraz czosnkowe, Kurczak smażony z orzeszkami nerkowca po tajsku).Kuchnia marokańska(Sałatka marokańska z oliwkami, Zupa marokańska Harira). - integracja mieszkańców; - wzbogacenie o nowe umiejętności kulinarne; - aktywizacja mieszkańców; - wzbogacenie świetlicy wiejskiej w sprzęt (moździerz, patelnia, wyciskarka do czosnku, 2 patelnie WOK) umożliwiając rozwój KGW jak i wykorzystywanie na rzecz mieszkańców i promocji wsi; - promocja kultury kulinarnej innych krajów; - ukazanie kierunków działania w celu wspólnego dobra; - wprowadzenie alternatywnej metody spędzania wolnego czasu; - pobudzenie zainteresowania w zakresie kuchni wśród mieszkańców; - lepsza integracja społeczności lokalnej i chęci podejmowania nowych przedsięwzięć.

Wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte w 100%.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE