Nieformalna "Grupa Inicjatywna Eko Ełk" z Ełku w ramach projektu "Zwierzoluby z Północy – Misja Koty" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO zorganizowała 5 spotkań, których celem było m.in. podniesienie świadomości mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt, ich praw, potrzeb, edukowania na rzecz konieczności sterylizacji w celu ograniczania niekontrolowanego rozmnażania kotów wolno żyjących na osiedlu i całym mieście, nie dopuszczanie do ich bezsensownej śmierci pod śmietnikami, w krzakach, jak również zawiązanie solidarności i samopomocy sąsiedzkiej w tym obszarze.

        Spotkania odbyły się w Ełku w: Szkole Podstawowej nr 3, Ełckim Centrum Ekologicznym, Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej, Fundacji Human Lex Instytut oraz Stowarzyszeniu Adelfi. Podczas nich zaprezentowano doświadczenia lokalnych aktywistów i pozytywne aspekty związane z kastracjami wolno żyjących kotów oraz zbudowano łącznie 24 kocie budki na zimę. Budki powstawały na zamówienie osiedlowych działaczy i po ich wykonaniu zostały umiejscowione w strefach bytowania kotów, które przy okazji zostały zinwentaryzowane i uporządkowane. W ramach projektu wykonano plakaty i ulotki dowodzące konieczności kastracji kotów wraz z niezbędnymi telefonami w celu organizowania i umawiania zabiegów u weterynarzy. Materiały te zostały rozdystrybuowane na osiedlu i mieście, a ulotki trafiły bezpośrednio do osób zainteresowanych. Dzięki realizacji projektu zostały uporządkowane dotychczasowe miejsca bytowania kotów wolno żyjących i wyznaczone nowe, za przyzwoleniem działaczy i mieszkańców. W związku z przeprowadzoną akcją edukacyjną (plakaty i ulotki) realizatorzy projektu liczą na ograniczenie populacji dzikich kotów poprzez umawianie zabiegów kastracji u weterynarzy.

       Grupa nieformalna "Aktywni i zdrowi" z gminy Świętajno w ramach projektu "Zagraj z nami" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO, zorganizowała zajęcia nauki w grę Boccia oraz zakupiła niezbędne zestawy do tej gry.

       Dzięki zakupieniu dwóch zestawów do gry w Boccię przeprowadzono 22 spotkania, podczas których uczniowie i seniorzy nauczyli się zasad gry w Boccię. Ponadto zestaw został urozmaicony o 20 koszulek z nadrukiem  promującym m.in. ową grę, a które zawodnicy chętnie na siebie zakładali podczas rywalizacji. 29 października 2019 zorganizowano otwarte międzypokoleniowy I Turniej gry w Boccię na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie, w którym wzięli udział seniorzy z innych miejscowości. Ich udział w grze uświetnił i podniósł rangę owego turnieju. Wyłoniono i nagrodzono zwycięzców za I, II i III miejsce , a także wręczono 2 wyróżnienia uczniom i przedszkolakom ze Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi medalami i dyplomami. Dzięki realizacji projektu dokonały się zauważalne zmiany w myśleniu i zachowaniu społeczności lokalnej na temat aktywności seniorów oraz poszerzyła się oferta sportowa skierowana do seniorów i osób niepełnosprawnych w gminie Świętajno. Grupa nieformalna zamierza kontynuować organizowanie wspólnych gier Boccia dla wszystkich bez względu na wiek.

 

     Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich zorganizowało różne zajęcia, które pobudziły aktywność grup międzypokoleniowych do działań w duchu kultury ludowej na rzecz mieszkańców, w ramach projektu „Zachowanie kultury ludowej” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

    W ramach projektu zorganizowano warsztaty: wokalne, taneczne, rzemieślnicze, krawieckie i kulinarne. Uczestnicy na spotkaniach z seniorami poznali ludowe tradycje, dzięki czemu powstał scenariusz obrzędu dożynkowego odniesiony do miejscowości Banie Mazurskie, którego głównym elementem było wprowadzenie do dożynek i ośpiewanie wieńca. W trakcie realizacji warsztatów wokalnych uczestnicy poznali i nauczyli się pieśni ludowych nawiązujących do okresu zbierania zbóż i świętowania zakończenia żniw, kiedy ośpiewywano zakończenie prac polowych. Warsztaty taneczne nauczyły uczestników tańców ludowych, a do tego grupa zdobyła umiejętności taneczne z właściwą tradycją do obtańcowywania wieńca. Podczas warsztatów krawieckich uczestnicy nauczyli się podstawowego kroju i szycia oraz uszyli stroje do występu dla grupy wieńcowej ośpiewującej i obtańcowującej wieniec. Na warsztatach kulinarnych nauczono się wypiekania chleba zgodnie z tradycją naszych babć. Ponadto uczestnicy poznali różne techniki i przepisy ludowe. Projekt przyniósł efekty i korzyści dla społeczności lokalnej. Nastąpiła integracja międzypokoleniowa, zwiększyła się świadomość dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wśród młodych osób. Poznano tradycję oraz nauczono się rożnych dawnych prac rzemieślniczych. Dzięki prowadzonym działaniom nastąpiła integracja oraz wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Zrealizowane warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców w związku z czym KGW będzie kontynuowało rozpoczęte formy aktywności dla mieszkańców. W tym celu planują dalsze pozyskiwanie źródeł finansowania planowanych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Koło Gospodyń Wiejskich w Połomie wyposażyło altankę, w której odbywały się warsztaty edukacyjne, zebrania i szkolenia w ramach projektu „Start up” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

        Dzięki dofinansowaniu członkowie KGW i mieszkańcy zaprzyjaźnionych sołectw zdobyli wiedzę potrzebną do lepszego współdziałania i funkcjonowania KGW w społeczności lokalnej oraz wzmocnili  przepływ komunikacji i informacji. Podczas „Nocy świętojańskiej” zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dotyczące prawidłowej opieki i pielęgnacji zwierząt domowych oraz budowy miejsc lęgowych dla dzikich owadów. Uczestnikom rajdu rowerowego zorganizowano maraton filmowy. Kiedy robiło się ciemno, mieszkańcy wsi spotykali się na „wieczorach poezji śpiewanej”. Wszystkie te działania miały miejsce dzięki zakupieniu i wyposażeniu altany w rzutnik, tablicę oraz kominek wielofunkcyjny. Nowo nabyty sprzęt jeszcze nie raz posłuży uczestnikom przyszłych warsztatów organizowanych w ramach cyklicznych corocznych wydarzeń.

 

       Grupa nieformalna „Pasjonatki z Mazur” czynnie brały udział w akcjach charytatywnych w ramach projektu "Z sercem i pasją dla innych" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

Głównym celem projektu było niesienie pomocy oraz wsparcie emocjonalne dla osób potrzebujących.

         Projekt polegał na czynnym braniu udziału w ogólnopolskich akcjach charytatywnych tj. „Serce od Serca”, „Tęczowy Kocyk”, „Szyjemy celinki dla chłopca i dziewczynki”, „Szyjemy dla dzieciaków z oddziałów szpitalnych”.  Odbyło się 8 spotkań twórczych, na których powstało ok. 200 poduszek-serc dla osób po mastektomii, ok.100 czapeczek oraz 50 rożków dzieciom utraconym, 150 szt. pamiątkowych niezapominajek i ok. 80 motylków ich rodzicom. Zostało wykonanych 10 pamiątkowych zestawów do Pudełek Wspomnień. Każdy zestaw składał się z dzierganego kocyka, ubranka, czapeczki, dwóch motylków i niezapominajki. Na potrzeby akcji „Szyjemy dla dzieciaków z oddziałów szpitalnych” zrobiono ok. 30 szt. woreczków na broviaci oraz około 30 poszewek na poduszki (ok. 30szt). Realizacja tego projektu pozytywnie wpłynęła na rehabilitację osób po mastektomii oraz sprawiła radość wielu chorym dzieciom. Projekt podsumowano spotkaniem integracyjnym, na które zostały zaproszone Amazonki z Ełku, Suwałk i Augustowa oraz mieszkańcy gminy Kalinowo. Podczas słodkiego poczęstunku została wyświetlona prezentacja multimedialna z przebiegu projektu oraz wręczono serca-poduszki Amazonkom. Ponadto w ramach projektu powstała wystawa zdjęć wielkoformatowych, którą wyeksponowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie-Filia w Pisanicy.

 

 

       Grupa nieformalna „Słodkie Sulejki” zagospodarowała fragment wiejskiej działki w Sulejkach pod miejsca parkingowe oraz miejsca widokowe na jezioro i okolice w ramach projektu „Ogród marzeń” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

 

        Dziewięciu mieszkańców Sulejek aktywnie zaangażowało się w prace, które przyczyniły się do powstania parkingu oraz zapoczątkowały rewitalizację tego terenu na miejsce wypoczynku oraz integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa. W przyszłości ma tu powstać „ogród marzeń”, czyli wyodrębnione sektory: plażowania, rodzinnego grillowania, placu zabaw dla dzieci, mini siłowni i miejsca widokowego. W ramach projektu uporządkowano teren działki wiejskiej. Grupa chętnych panów usunęła zbędne zarośla i chaszcze. Następnie przy pomocy koparki przygotowano teren pod miejsca parkingowe. Na 100m2 placu został wymieniony grunt oraz zamontowano obrzeża i barierki ochronne, a z funduszu sołeckiego zakupiono kostką betonową, którą wyłożono miejsca parkingowe. Teren między drogą powiatową a parkingiem, utwardzono zakupionym z projektu kruszywem. Zadbano także o estetykę wizualną, poprzez zakup i posadzenie krzewów i bylin. Ostatecznie powstało 7 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Projekt został podsumowany spotkaniem integracyjnym osób aktywnie działających w lokalnym środowisku, w którym wzięło udział około 60 osób. Rozdano dyplomy i podziękowania za zaangażowanie w działania na rzecz dobra wspólnego. Pierwszy krok do wybudowania „ogrodu marzeń” mieszkańcy Sulejek mają już za sobą!

        Grupa nieformalna „Jezioraki” z miejscowości Jeziorowskie zagospodarowała teren przy przepompowni i stworzyła mini park w ramach projektu „Mini park w Jeziorowskich”  zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

        W celu realizacji projektu zakupione niezbędny sprzęt tj. szpadle i grabie oraz materiały do wykonania ścieżek w postaci mat, obrzeży i kamieni. W pierwszym rzędzie wytyczono ścieżki wokół przepompowni, a także wiodące przez park. Wybrano ziemię z miejsc, które wysypane zostały kamieniami. Z pozostałej części obszaru usunięto trawę. Ułożono maty pod rośliny wieloletnie. Podczas trwających prac remontowych spisano historię wsi Jeziorowskie, a Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze wykonało zdjęcie wsi z lotu ptaka. Z przekazanego materiału studio reklamowe wykonało tablice informacyjne wraz z mapą wsi, które zawieszono na bramie przepompowni. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie integracyjne. Park, a zwłaszcza tablice informacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem turystów, mieszkańców wsi oraz wsi sąsiednich. Mieszkańcy zobowiązali się do dbania o park oraz planują jego dalszy rozwój.

       KGW "Sękacz" w Kiekskiejmach w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich Sękacz w Kiekskiejmach” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO zakupiło niezbędny sprzęt kucharski, który wykorzystano podczas wielu imprez lokalnych.

         Dzięki dofinansowaniu panie mogły doposażyć się m.in. w dzieżę drewnianą, stoły, garnki, termos, chochlę, deskę do krojenia, nóż, taborety gazowe, butlę z gazem.  Wszystkie te sprzęty zostały efektywnie zagospodarowane. Dzieża drewniana posłużyła w pokazie i we wspólnym wypieku chleba w tradycyjnym piecu chlebowym. Zorganizowano naukę pieczenia jagodzianek dla dzieci z Białorusi.  Ponadto zakupione sprzęty  były intensywnie eksploatowane podczas Święta Sękacza w Żytkiejmach,  dnia sportowca w Wobołach, dnia rodzinnego w Olecku, giełdy ekologicznej w Ełku oraz podczas dożynek wojewódzkich w Olsztynie (gdzie KGW zajęło III miejsce za wystrój stoiska). Ponadto zakupiono suszarkę, dzięki której panie ususzyły zioła i grzyby do przyszłych wspólnych wyrobów pierogów, krokietów i bigosu. Odwiedzający Koło Gospodyń Wiejskich mogą skosztować herbatek z suszu samodzielnie przygotowanymi przez panie. Wzmocnienie ich potencjału spowodowało aktywniejszy i częstszy udział we wszelkich imprezach lokalnych.

           Stowarzyszenie Nasze Stożenki ze Stożna zorganizowało spotkania propagujące gwarę mazurską    i wzmacniające tożsamość regionalną w ramach projektu „Hej Mazury” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

 

             W ramach 6 warsztatów wypracowano hasła w gwarze mazurskiej np. rerać, uciesny czy ksiotki,   a które ostatecznie powielono na koszulkach, kubkach i torebkach. W spotkaniach uczestniczyła młodzież oraz dziadkowie wraz z wnuczętami, co wzmocniło integrację międzypokoleniową lokalnej społeczności.  Aby dobrze przygotować warsztaty, przeprowadzono rozmowy z najstarszymi mieszkańcami wsi w celu wyłapania słów, które już dawno wyszły z użycia. Ponadto wzmocniono potencjał techniczny organizacji, poprzez zakup laptopa, drukarki, laminatora i gilotyny, co znacznie usprawniło pracę organizacji i przebieg warsztatów. Na zakończenie projektu zorganizowano podsumowanie wyników prac warsztatowych wraz z poczęstunkiem, w którym wzięli udział nawet ci, którzy do tej pory nie korzystali z oferty kulturowej wsi.

.

 

           We współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przeprowadzili warsztaty interaktywne o zaufaniu z wykorzystaniem mobilnej aplikacji  do tworzenia gier terenowych dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Ponadto odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz malarstwa użytecznego, w ramach których dzieci i młodzież pod okiem instruktora zajęć plastycznych pomalowała m.in. ławkę, budkę na czasopisma oraz zakupioną skrzynię do gier. Największym zainteresowaniem cieszyły się kilkukrotnie zorganizowane rozgrywki w ping-ponga, podczas których na mieszkańców czekały liczne nagrody. Dzięki zakupionemu w ramach projektu stołu do ping-ponga oraz postawieniu skrzyni, którą napełniono zakupionymi grami, a także planszówkami przyniesionymi z domu, mieszkańcy Trygortu będą częściej i chętniej organizować międzysąsiedzkie spotkania na tarasie świetlicy.

.

          Dzięki dofinansowaniu przystosowano dotychczasowe boisko do gry w siatkówkę. Mieszkańcy Gorłówka poświęcili wiele czasu na spotkania organizacyjno- planowe oraz włożyli wiele wysiłku fizycznego aby zmodernizować dotychczasowy plac i przekształcić go w boisko do gry w siatkówkę. Wszelkie włożone wysiłki nie poszły na marne. Na przygotowanym boisku zorganizowano m.in. turniej piłki siatkowej podczas Pikniku Strażackiego, gdzie główną nagrodą był przechodni Złoty Hełm Strażaka. Ponadto w ramach projektu grupa „zarażała” swoją pasją do sportu innych mieszkańców, zapraszając ich do zajęć sportowych tj. Nordic Walking czy Zumba. Wszyscy uczestnicy projektu napełnieni werwą, motywacją i energią szykują się do następnego aktywnego sezonu letniego.

.

 

Okres realizacji: 01.04.2019 – 15.08.2019

Realizator: Grupa nieformalna ,,Ziołowe Ludki”

Kwota dofinansowania: 4 000,00 złotych

Celem projektu było zwiększanie świadomości mieszkańców na temat uprawy ziół i rozwijanie miejsc służących do rekreacji. Powstały 4 ogrody ziołowe: szałwiowy, lawendowy, miętowy oraz staropolski. W ramach projektu powstał również ogród sensoryczny, a wolontariusze uczestniczyli w warsztatach mydlarskich z wykorzystaniem ziół. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy wsi Łyna zyskali miejsca przyjazne spędzaniu wolnego czasu oraz bogatą wiedzę na temat ziół.