Tytuł projektu: Wspomnień czas
Okres realizacji: 01.08.2017-30.11.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Młodzieżówka”
Kwota dofinansowania: 3.500,00 zł

Projekt pn. "Wspomnień czas" został zrealizowany przez grupę nieformalną "Młodzieżówka" przy wsparciu Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście. Dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Barcikowie oraz Stowarzyszenia "Kresowiacy" został spełniony cel zakładający spotkanie międzypokoleniowe, dzięki któremu pielęgnowane jest dziedzictwo kulturowe poprzez zapoznanie się z historią miasta oraz poszerzenie informacji na jego temat. Dzięki projektowi dzieci i młodzież rozbudziły zainteresowanie historią międzywojenną, promowały postawy prospołeczne poprzez obcowanie z osobami starszymi czy też z rodzinami osób, których wspomnienia zostały przeczytane przez profesjonalnych aktorów. Dzięki działaniom mieliśmy okazję pobudzić rozwój innowacyjnego myślenia społeczności lokalnej poprzez nowe formy działań historyczno-kulturalnych. Młodzież i dzieci pomogli stworzyć dwa albumy: jeden ze zdjęciami - odbitkami z okresu powojennego przedstawiające Dobre Miasto i okolice, natomiast drugi z wybranymi i spisanymi wspomnieniami osób, które są z Dobrego Miasta i okolic. Wspomnienia, zdjęcia oraz przedmioty na tymczasową wystawę udało się zdobyć dzięki uprzejmości Grupy Historycznej Guttstadt, dzieci ze szkoły w Barcikowie oraz Stowarzyszenia "Kresowiacy". Efektem projektu było wspólne spotkanie realizujących projekt oraz rodzin osób, które specjalnie zaprosiliśmy na inaugurację zakończenia projektu, który miał miejsce 16 listopada 2017 r. w Salonie Artystycznym CKB. W działaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Barcikowie, którzy odczytali wiersz oraz fragment wspomnień wojennych z Warszawy, Zespół Szkół Rolniczych, Stowarzyszenie "Kresowiacy", Grupa Historyczna Guttstadt oraz zaproszeni goście. Członkowie Grupy ubrani byli w mundury Polskich żołnierzy, opowiadali na zadawane im pytania odnośnie wykopalisk powojennych z terenu Dobrego Miasta.

 

 

Tytuł projektu: Ginące zawody na topie
Okres realizacji: 01.06.2017-30.09.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Tematycznie pozytywni” działająca przy Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju, Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł


Cel główny projektu to inwestycja w samorozwój grupy mieszkańców 3 miejscowości gminy Świętajno: Jerutek, Kolonii oraz Spychowa poprzez poszerzenie ich horyzontów, poznanie nowych technik w zakresie tzw. zawodów ginących, osadzonych w kulturze i tradycjach regionu, poznanie nowych sposobów na zagospodarowanie czasu wolnego, a wszystko w połączeniu z pomysłem działań w ramach Szlaku Wiosek Tematycznych Dębomir.
Czerpiąc z dostępnej dla wszystkich infrastruktury w Jerutkach oraz z wiedzy osoby rzemieślnika – kamieniarza i aktora lalkarza, stworzono mieszkańcom szansę poznania sztuki wykonywania różnorodnych wytworów z zakresu sztuki kamieniarskiej oraz poznania sztuki lalkarskiej wpisującej się w lokalny krajobraz sztuki i innowacyjnych narzędzi z zakresu promocji turystycznej regionu. Symbolem zmian, jakie nastąpiły w zakresie promocji podjętych działań jest lalka Kreolina, która przy pomocy przeszkolonych w ramach projektu 2 osób przedstawia w ciekawy, innowacyjny sposób, szczególnie dla najmłodszych osób, historię regionu oraz  pamiątki regionalne charakterystyczne dla Szlaku Wiosek Tematycznych Dębomir – obrazki malowane na kamieniu. Na podsumowanie cyklu warsztatów zorganizowano Wieczornicę – koncert, w ramach, którego został przedstawiony wzór pamiątki lokalnej i lalki-Kreoliny-przewodnika po Szlaku Wiosek Tematycznych Dębomir.

 

Tytuł projektu: Kamionka edukacyjnie
Okres realizacji projektu: 08.05.2017-31.10.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Razem w Kamionce” działająca przy Centrum Doradczym Programów Pomocowych
Kwota dofinansowania: 3.000,00 złotych
 
Projekt przede wszystkim miał na celu zatarcie granic powstałych z braku możliwości na równą edukację dzieci mieszkających na wsi w stosunku do dzieci mieszkających w mieście. Aby zrealizować cel grupa z pomocą wolontariuszy postanowiła zorganizować zajęcia/warsztaty, które pomagają w kreatywnym myśleniu. Dużym atutem, a zarazem znakiem rozpoznawczym wsi Kamionka jest "Garncarska Wioska". Miejsce, które specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z rzemiosła i pielęgnowaniu "ginących zawodów", oraz w pielęgnowaniu tradycji mazurskich. To właśnie w tym miejscu odbywały się zaplanowane warsztaty. W ramach realizacji projektu dobyły się warsztaty garncarskie (lepienie ręczne z gliny, toczenie na kole), warsztaty pamiątkarstwa (wykonywanie wieszaków na klucze ze starych desek, świec z wosku pszczelego, malowania na szkle), warsztaty edukacyjne oraz warsztaty przyrodnicze (nasadzenia kwiatów).

Tytuł projektu: I Ty możesz być aktorem – warsztaty teatralne
Okres realizacji: 18.04.2017-29.09.2017
Realizator: Grupa nieformalna nauczycielek humanistek z Zespołu Szkół w Rybnie działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno
Kwota dofinansowania: 3.000,00 złotych

Celem projektu było zorganizowanie warsztatów teatralnych we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku dla uczniów ZS w Rybnie oraz chętnych dorosłych. Za pomocą projektu rozwinięto zainteresowania i poszerzono horyzonty,  jednocześnie propagując twórcze spędzanie wolnego czasu oraz uświadomiono młodzieży, że odległość od teatrów nie jest przeszkodą w kontakcie ze sztuką. Efektem warsztatów było uczenie się od profesjonalistów, integracja międzypokoleniowa wśród wystawiających i odbiorców sztuki.
W ramach działań uczestnicy obejrzeli spektakl, pt. „Berek, czyli upiór w moherze” , który podejmuje problem wrogości, nietolerancji między grupami społecznymi, wynikającymi z nieznajomości drugiego człowieka i rodzącej się, mimo różnic, przyjaźni. Na podstawie przedstawienia aktorzy teatru przeprowadzili warsztaty z gry aktorskiej, ruchu scenicznego, emisji głosu, pracy  z własnym ciałem, wyrażania i przekazywania emocji. Wszystkie zdobyte doświadczenia zostały wykorzystane przez uczestników projektu, podczas przygotowywania własnego spektaklu teatralnego.

 

Tytuł projektu: Spotkania czwartkowe
Okres realizacji: 01.05.2017-31.10.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Aktywni emeryci” działająca przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Nidzicy
Kwota dofinansowania: 3.400,00 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności osób starszych, schorowanych, rencistów, emerytów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica a także minimalizacja zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych i niepełnosprawnych.
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
- warsztaty teatralne - w czasie trwania warsztatów uczestnicy przygotowywali się do występu z okazji 20-lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Grupa uczestników opracowała autorski scenariusz na potrzeby występu. Podczas trwania warsztatów teatralnych uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania, pasje, nabywając umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- warsztaty rękodzielniczo-plastyczne - podczas warsztatów uczestnicy poznawali nowe techniki zdobienia, samodzielnie projektowali i wykonywali wybrane przez siebie kwiaty i bombki ze wstążek. W czasie trwania warsztatów uczestnicy rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wspólnie spędzali czas, rozmawiali, dzieląc się swoimi osiągnięciami, odkrywali swoje często ukryte zdolności. W wyniku tych spotkań łatwiej dostrzegają piękno otaczającego ich świata,
- zajęcia taneczne - dzięki pracy zespołowej rozwinęły się indywidualne zdolności każdego uczestnika. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę oraz aktywność. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną,
- zajęcia kulinarne - w trakcie spotkań uczestnicy wymieniali poglądy w sprawach polskiej kuchni i zasad gotowania poszczególny potraw oraz wypieku różnych ciast. Uczestnicy wspólnie przygotowywali posiłki, które były omawiane na bieżąco - przedstawiano inne możliwości przygotowania tych potraw oraz z jakich narzędzi należy korzystać, żeby ułatwić sobie pracę przy kuchni.

 

Tytuł projektu: Gruszki na sośnie
Okres realizacji projektu: 22.05.2017-22.10.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Embargo” działająca przy Orłowskim Centrum Aktywności Lokalnej OCAL
Kwota dofinansowania: 3.900,00 złotych

Celem projektu było wzmocnienie ruchu turystycznego i znajomości rodzimych odmian drzew owocowych. W ramach realizacji projektu kontynuowane były działania rozpoczęte w 2016 roku. W ramach działań projektowych zasadzone zostały kolejne drzewka owocowe na placu, który przylega do przepięknego kościółka w Jabłonce. W tym roku przybyło 20 nowych sadzonek gruszy. Wspólnymi siłami drzewka zostały posadzone przez mieszkańców Jabłonki, Nataci Wielkiej i Małej oraz Wikna. Sad został przyozdobiony pięknymi tabliczkami informacyjnymi na temat każdego z gatunku, wykonanymi przez dzieci ze świetlicy w Jabłonce.

 

Tytuł projektu: Mamo, Tato, zagraj ze mną.
Okres realizacji: 01.06.2017-30.09.2017
Realizator: Grupa nieformalna ‘Made in China” działająca przy Łyńskim Centrum Rozwoju AŁNA
Kwota dofinansowania: 4.000,00 złotych

Celem projektu było stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców służącej do spotkań, wzmacniających więzi międzyludzkie. Projekt rozpoczęto od przygotowania ogłoszeń oraz „planszówkowego” savoir-vivre. Dzięki realizacji projektu powstało 6 plansz do gier. Podczas wspólnej pracy uczestnicy wykazali się ogromnymi zdolnościami graficznymi i artystycznymi. Plac do gier, zgodnie z uzgodnieniami ze szkołą w Łynie zlokalizowano na boisku szkolnym, tak, aby uczniowie, którzy nie ćwiczą na w-f, mogli grać w gry planszowe, które rozwijają zdolności logicznego myślenia oraz radzenia sobie z porażką. Plac ze stołami do gier, wykonanymi dzięki pomocy wolontariusza, oficjalnie otworzono podczas Festiwalu Ziemniaka, w którym brały udział dzieci z 5 świetlic gminy Nidzica. Podczas festiwalu odbył się oczywiście turniej gry w gry planszowe. Dzięki realizacji projektu miejscowość Łyna zyskała miejsce gdzie ciekawie, aktywnie i kreatywnie można spędzić czas. Dzieci i młodzież chętnie korzysta z nowego miejsca nie tylko podczas zajęć świetlicowych, ale także wieczornych spotkań koleżeńskich.

 

Tytuł projektu: „Razem na START”
Okres realizacji: 01.06.2017-23.11.2017
Realizator: Stowarzyszenie „Razem dla Łupek”
Kwota dofinansowania: 4.300,00 zł

Projekt polegał na wzmocnieniu potencjału technologicznego Stowarzyszenia "Razem dla Łupek" polegającego na zakupie sprzętu i oprogramowania technologicznego oraz zamówieniu usługi księgowości w pierwszych miesiącach funkcjonowania organizacji. Zakup komputera wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym to podstawowe wyposażenie biura organizacji. Dysk NAS pozwala na wspólną i zdalną pracę nad przyszłymi projektami i inicjatywami przez członków stowarzyszenia. Program księgowy to także istotny element wzmacniający funkcjonowanie organizacji.

 

Tytuł projektu: „Bezpieczne kąpielisko”
Okres realizacji: 15.05.2017-15.09.2017
Realizator: Stowarzyszenie „Nasze Ruciane”
Kwota dofinansowania: 4.300,00 zł

Projekt polegał na wykonaniu prac użytecznych wzmacniających bezpieczeństwo plażowania nad Jeziorem Nidzkim (miejscem, które zostało przekazane przez Burmistrza MiG Ruciane-Nida naszemu stowarzyszeniu do użytkowania), tym samym nastąpiło wzmocnienie potencjału technicznego i zaplecza "młodej" organizacji. Przygotowanie miejsca w plenerze do przeprowadzenia warsztatów, np. artystycznych, głównie dla społeczności lokalnej, polepszył kontakt organizacji ze społecznością lokalną. Na plaży nasze stowarzyszenie będzie mogło organizować warsztaty z bezpieczeństwa, z ratownictwa, artystyczne, fotograficzne, warsztaty animacyjne. W celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych, wykonane zostało na plaży odgrodzenie miejsca do kąpieli od szlaku żeglugowego bojami oraz pływającym sznurem. Zostało wydzielone bezpieczne miejsca dla dzieci, a także wykonane betonowe obudowanie nabrzeża i zabezpieczone drewnianą konstrukcją. Na plaży umieszczone zostały też tablice z regulaminem korzystania i zasadami bezpieczeństwa na plaży.

 

Tytuł projektu: „AKTYWNIE - KREATYWNIE”
Okres realizacji: 15.05.2017-15.10.2017
Realizator: LEJDIS
Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł


Projekt "Aktywnie - Kreatywnie" polegał na zorganizowaniu różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, skierowanych przede wszystkim do kobiet oraz do ich rodzin. Projekt rozpoczęliśmy od kampanii informacyjno-promującej. Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Następnie zorganizowane zostało spotkanie inauguracyjno-integracyjne, gdzie przedstawiliśmy swoje propozycje oraz ustaliliśmy terminy zajęć i listę uczestników. Zajęcia fitness odbywały się dwa razy w tygodniu w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie dla 15 osób od maja do czerwca oraz od września do października. W trakcie zajęć uczestniczki korzystały ze sprzętu sportowego tj. luster, mat, ciężarków. Poziom trudności ćwiczeń dostosowany był do wieku i możliwości uczestników. W zależności od potrzeb i zaawansowania uczestników wypożyczany był sprzęt sportowy, dzięki czemu zajęcia były bardziej urozmaicone. Od lipca do sierpnia organizowane były dwa razy w tygodniu półtoragodzinne Marsze Nordic-Walking w lasach okalających Ruciane-Nidę. Marsze Nordic-Walking prowadzone były  w okresach letnich, gdy przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach jest uciążliwe, ze względu na wysokie temperatury. Odbyły się trzy rajdy rowerowe trasami rowerowymi gminy Ruciane-Nida: Pętla Nidzka, Pętla Bełdany, Pętla Wojnowska, po jednym w czerwcu, lipcu i sierpniu. Były to rajdy rowerowe, w których udział wzięły uczestniczki projektu wraz z rodzinami. W każdej wyprawie wzięło udział 30osób. Każdy rajd zakończony był ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. Uczestniczki róznież brały udział w spływach rzeką Krutynią na trasie Krutyń-Ukta i Ukta-Kamień.

 

Tytuł projektu: „Legendarne opowiadania”
Okres realizacji: 01.06.2017-30.11.2017
Realizator: Artystyczne Dusze z Mazurskich Lasów
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł


Głównym celem projektu było utworzenie międzypokoleniowego teatru we wsi Karpa oraz spisanie legend mazurskich, które są początkiem współpracy mieszkańców dla dobra wspólnego.  Projekt polegał na prowadzeniu warsztatów teatralnych, przygotowaniu sztuki teatralnej opowiadającej o tradycji i kulturze mazurskich wsi, promowaniu aktywności i integracji międzypokoleniowej, stworzeniu specjalnej oferty edukacyjnej dla młodych i seniorów oraz nowej formy inicjatywy lokalnej, odpowiadającej na potrzeby osób starszych mieszkających na terenie wsi Karpa. Projekt był swoistym inkubatorem tradycji regionu nastawionym na występy teatralne, muzyczne, literackie, rękodzielnicze, plastyczne i taneczne w formie wydarzeń kulturalnych. Na terenie wsi Karpa i okolicach są zabytkowe domy mieszkalne w stylu mazurskim, które mogą stanowić w naszym projekcie scenerię odgrywanych przedstawień teatralnych. W celu zdobywania nowych doświadczeń i propagowania dobrych praktyk, zorganizowany został wyjazd dla uczestników projektu do Teatru w Olsztynie, spotkanie z aktorami od "kuchni teatru", połączony z wizytą studyjną w Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie III Wieku. Następnie seniorzy wspólnie z młodzieżowymi animatorami przygotowali sztukę teatralną pt. „Jak się mieszka na Mazurach”, do której zostali zaproszeni młodzi i starzy mieszkańcy wsi Karpa, jak również turyści przebywający w naszych okolicach. Przygotowany został teatr otwarty dla wszystkich chętnych, którzy byli zainspirowani ciekawymi tekstami teatralnymi wcześniej przygotowanymi podczas warsztatów teatralnych. Została też przygotowana opowieść jako spis legend i bajek o tradycjach i kulturze Mazur, której autorami byli Seniorzy 60+ i zaproszona okoliczna młodzież.

 

 

Tytuł projektu: „Życie na street-cie, czyli wakacje na Chopina 7”
Okres realizacji: 02.07.2017-15.09.2017
Realizator: Ogród Społeczny "3krotka"
Kwota dofinansowania: 3.400,00 zł


Życie na street-cie, czyli wakacje na Chopina 7" to inaczej letni streetworking w naszej dzielnicy, czyli cykl stałych, codziennych animacyjnych zajęć ulicznych w czasie przerwy wakacyjnej, prowadzonych przez trzech pedagogów ulicy z kwalifikacjami oraz z umiejętnościami artystycznymi i sportowymi: instruktorkę kuglarstwa (pedagog cyrkowy), instruktora tańca współczesnego oraz instruktora sportowego (kolarstwo, sztuki walki). Wszyscy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych w Mrągowie. Wspomagali ich w organizacji wspólnej aktywności: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji (edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z samoobrony i sztuk walki, pokazy sprzętu policyjnego), Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (pokazy sprzętu) przedstawiciele Nadleśnictwa Mrągowo i Instytutu Hortiterapii (edukacja ekologiczna i zajęcia artystyczne) oraz Biblioteki Pedagogicznej (zajęcia z tzw. rzemiosł dawnych), a także Mrągowskiego Stowarzyszenie Rowerowego (pokazy kolarstwa miejskiego). W uliczne aktywności angażowani byli również rodzice, dzielnicowi zachęcali, kierowali i motywowali do dołączenia do zajęć szczególnie młodzież. Ważnym zwieńczeniem projektu była wspólna organizacja ulicznego zakończenia lata na naszej ulicy pod koniec sierpnia. Zorganizowany został wieczorny pokaz umiejętności artystyczno-sportowych z prezentację naszych służb bezpieczeństwa oraz poczęstunkiem dla zaproszonych rodziców, sąsiadów i gości z zewnątrz. Ostatni etap projektu to zebranie wszystkich materiałów audiowizualnych i stworzenie relacji medialnej z projektu.

 

 

Tytuł projektu: „Spotkanie malarsko-rzeźbiarskie”
Okres realizacji: 03.04.2017-07.08.2017
Realizator: Grupa Twórcza
Kwota dofinansowania: 4.500,00 zł


Projekt polegał na zaangażowaniu lokalnej społeczności w działania twórcze, poprzez zorganizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży i starszych mieszkańców gminy Ruciane-Nida. Pierwszy etap projektu polegał na przedstawianiu pomysłów, sposobów realizacji, wzajemnych rad dotyczących proponowanych koncepcji artystycznych. Propozycje projektów konsultowane były z autorytetami, znanymi artystami z dziedziny rzeźby i malarstwa. Końcowym etapem projektu był dziesięciodniowy plener artystyczny połączony ze spotkaniami z zaprzyjaźnionymi artystami z terenu całej Polski. Podczas pleneru wykonane zostały prace na podstawie wcześniej opracowanych pomysłów. Prace można wykonywać indywidualnie lub zespołowo. Rezultatem projektu jest pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnej pracy na rzecz ogółu. Zaproponowaliśmy ciekawy sposób zrealizowania artystycznych aspiracji. Został pobudzony potencjał twórczy wśród mieszkańców.

 

Tytuł projektu: „Zielona Szkoła”
Okres realizacji: 04.06.2017-21.11.2017
Realizator: Fundacja Fructus
Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł


Celem projektu była organizacja Zielonej Szkoły, aby aktywować i integrować dzieci niepełnosprawne i ich rodziny z otoczeniem poprzez szereg różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania i pasje dzieci.
W ramach projektu odbyły się takiej zajęcia jak:
-letnia szkoła na świeżym powietrzu, gdzie dzieci wzięły udział m.in. w wycieczce do lasu, następnie wspólnie tworzyły "obrazy naturą malowane" oraz aktywnie brały udział w zabawach i grach zespołowych, Aleks z pasją kopał piłkę a dziewczyny chętniej oddawały się malowaniu. Na koniec dzieci podziwiały Motylarnię i odkrywały uroki ogrodowych fontann,
- letnia szkoła odbyła się również z udziałem zwierząt i odrobiną historii w tle rodem z Dzikiego Zachodu, Kowboje i wódz na trwale zapisali się w pamięci naszych uczniaków, dzieci także uczyły się kontaktu z dziką zwierzyną i zapoznały się z obowiązkami wynikającymi z hodowli zwierząt. Ten etap również zakończyliśmy mała wycieczką do Parku Dzikich Zwierząt.
Dzięki realizacji projektu Zielona Szkoła, dzieci miały możliwość spędzenia atrakcyjnie wakacji i przełamania swoich lęków przed kontaktem ze zwierzęciem. Uczyły się empatii, a rodzice byli mile zaskoczeni postępami swoich pociech. W grupie dzieci częściej zapominały o swoich ograniczeniach, a biorąc udział w wspólnych, ciekawych zabawach, szybciej przełamywały lęki przed nielubianymi strukturami, np. trawą, piaskiem.

 

Tytuł projektu: „Akademia Kreatywnego Seniora”
Okres realizacji: 01.06.2017-30.11.2017
Realizator: Seniorzy z Pasją
Kwota dofinansowania: 4.500,00 zł


Opis: Głównym celem realizacji projektu było utworzenie i działalność, na terenie gminy Ruciane-Nida Akademii Kreatywnego Seniora jako nieformalnego stowarzyszenia kulturalno-oświatowego skupiającego 20-osobową grupę seniorów 60+, w okresie od 01.06.2017 do 30.11.2017 roku  jako miejsca usług społecznej aktywizacji i rozwijania sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej seniorów, a także budowania więzi międzyludzkich, integrowania środowiska ludzi starszych, niezależnie od poziomu ich wykształcenia i statusu zawodowego. Dzięki Akademii nastąpił rozwój usług w sferze intelektu, sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

 

Tytuł projektu: Kreatywni - Aktywni
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Kreatywny Spinacz
Czas trwania projektu: 1.05.2017 - 31.10.2017
Miejsce realizacji projektu: Samborowo, Gmina Ostróda
Kwota dofinansowania: 2.800,00 zł

Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców Samborowa poprzez rozwiniętą ofertę imprez na powietrzu, skierowanych do lokalnej społeczności. Realizacja projektu przyniosła  korzyści dla całej społeczności. Działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i rekreacyjnym miały na celu zachęcenie mieszkańców do podejmowania wspólnych działań i inicjatyw na rzecz rozwoju wsi i dobra wspólnego, podniesienie świadomości społeczeństwa, że dążenie do działań na rzecz dobra wspólnego podnosi jakość życia każdego mieszkańca i wpływa pozytywnie na jego rozwój. Zaangażowanie lokalnej młodzieży współpracującej ze stowarzyszeniem w realizację działań miało na celu  zaszczepienie w młodym pokoleniu idee wolontariatu, stworzenie grupy młodych ludzi, która będzie podejmować własne inicjatywy na rzecz dobra wspólnego i ludzi młodych.

W ramach projektu zorganizowano cztery imprezy integracyjno-sportowe oraz edukacyjno - poznawcze dla wszystkich mieszkańców Samborowa. W trakcie spotkań odbywały się wspólne  gry i zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu, konkursy z nagrodami. Spotkaniom towarzyszyło wspólne spożywanie posiłków przygotowanych przez członków stowarzyszenia i wolontariuszy, wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku. Celem spotkań było również promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu – rajd rowerowy, rodzinny bieg oraz piknik nad wodą. Działaniami towarzyszącymi był pokaz Pierwszej Pomocy na świeżym powietrzu wykonany przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Dodatkowo przez cały czas działań projektowych w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym oraz w siedzibie Stowarzyszenia odbywały się zajęcia promujące różne formy rękodzieła i podstawowy kursu szycia ( łącznie  20 godzin). W trakcie wszystkich działań projektowych uczestnicy zapoznawani byli  z ideą działalności społecznej, z działalnością stowarzyszeń, zasadą pozyskiwania środków na prowadzenie takiej działalności. Wiedza  przekazywana była w formie ulotek i paneli dyskusyjnych.

Odbiorcami projektu byli  wszyscy mieszkańcy Samborowa oraz osoby odwiedzające miejscowość w okresie wakacji. Zrealizowane w projekcie działania pozytywnie wpłynęły na jakość życia mieszkańców. Dzięki działaniom projektowym mieszkańcy zintegrowali się, poznali alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Dodatkowo biorąc udział w projekcie zyskali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i ochrony zdrowia. Poza tym działania realizowane w projekcie przyczyniły się do zacieśnienia więzi sąsiedzkich i wzajemnego poznania się w ramach warsztatów z rękodzieła oraz podstaw szycia i kroju. Zintegrowane i aktywne społeczeństwo będzie bardziej zaangażowane w rozwój miejscowości. Mieszkańcy chętniej będą będą podejmowali nowe inicjatywy. Działania projektowe zainspirują ich do nowych działań, a działania zainicjowane w projekcie będą nadal kontynuowane.

 

Tytuł projektu: Okaż kulturę. Szanuj zwierzęta i chroń naturę!
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt
Czas trwania projektu: 01.06.2017-30.11.2017
Miejsce realizacji projektu: Gmina Dąbrówno   
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł   


Głównym celem projektu Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt „Okaż kulturę. Szanuj zwierzęta i chroń naturę!”  realizowanym na terenie gminy Dąbrówno,  było  zainteresowanie mieszkańców problemami dotyczącym ochrony środowiska  i uświadomienie potrzeby  jego ochrony.
Podczas wystaw zorganizowanych w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie, Targów Organizacji Pozarządowych w Dąbrównie i Dni Dąbrówna uwrażliwiano na piękno przyrody i promowano walory przyrodnicze naszej gminy. Podczas TOPPO, Dni Dąbrówna, za pośrednictwem facebook’a, naszej strony internetowej, strony UG w Dąbrównie i w trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą  w szkołach podstawowych w: Dąbrównie, Elgnowie i Marwałdzie, uświadamiano, że pies, kot, krowa czy koń to istoty, które tak jak ludzie są zdolne do uczuć wyższych: cierpią, tęsknią, przywiązują się do człowieka. Spotkania na terenie szkół poprowadziła sekretarz Towarzystwa Obrony Praw Zwierząt z Ostródy.
Przygotowano ulotki i ogłoszenia, za pomocą których przekonywano  mieszkańców do konieczności przeprowadzania zabiegów czipowania i sterylizacji, aby zapobiec zagubieniom,  niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt i w efekcie zmniejszeniu liczby „niechcianych i nieplanowanych” psich czy kocich maluchów. Poprzez ogłoszenia i ulotki promowano  adopcje, zabiegi sterylizacji i informowano o właściwej opiece nad zwierzętami. Rozdawano je w czasie TOPPO w Dąbrównie, Dni Dąbrówna, Dni Grunwaldu. Do współpracy zaproszono Telewizję Kopernik, która przygotowała film o organizacji i jej działaniach: „Zwierzoluby z Dąbrówna”.
Aby wykształcić  humanitarne, empatyczne  postawy ludzi  wobec zwierząt w szkołach pokazywano filmy zakupione ze środków projektu opowiadające o zwierzętach. Przekazywano za ich pośrednictwem, że zwierzę może być towarzyszem, obrońcą ,czy przewodnikiem człowieka.
Dzięki współpracy z miejscowym leśniczym  uczniów PSP w Marwałdzie zaproszono do wzięcia udziału w akcji sprzątania, sadzenia lasu oraz akcji ochrony żab. W PSP w Dąbrównie zainicjowano działalność Koła „Anioły ze szkoły”.  To 10- osobowa grupa uczniów z klas od IV do VII, którym na sercu leży dobro naszych braci mniejszych, którzy reagują na przejawy okrucieństwa wobec zwierząt, inicjują różne akcje na ich rzecz. 
Do  PSP w Dąbrównie  na spotkanie z uczniami klas V- VI zaproszono behawiorystę. Podczas spotkania dzieci nauczyły się między innymi  tego jak komunikować się ze swoim zwierzęciem, jak rozumieć sygnały przez nie wysyłane.
Trzydziestu siedmiu uczniom PSP w Dąbrównie zaproponowano wyjazd na Targi Hubertus do Ostródy. Tam dzieci przeszły ścieżką przyrodniczą przygotowaną przez lasy państwowe, poznały zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla naszego regionu. Odwiedziły także Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach, poznały warunki w jakich żyją zwierzęta, ich losy oraz  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku, gdzie między innymi przeszły z leśniczym ścieżką Wilczy szlak. 
W  GCKB w Dąbrównie  zorganizowano szkolenie członków Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt i zainteresowanych osób z behawiorystą zwierzęcym i treserem psów, bo: „Im lepiej rozumiemy zwierzęta i im więcej o nich wiemy, tym  łatwiej możemy im pomagać”. Pomagano zwierzętom cierpiącym z powodu chorób czy bezdomności. Ze środków projektu wysterylizowano 9 psów i 7 kotów. Większość z nich to zwierzęta bezdomne. Pomagano także w sterylizacji zwierząt osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Zakupiono ponad 100kg karmy dla zwierząt, leki i środki zabezpieczające przed pchłami i kleszczami.
We współpracy z władzami  i pracownikami gminy Dąbrówno poprawiono warunki bytowania zwierząt w miejscu tymczasowego pobytu stworzonym przez Gminę Dąbrówno.  Wybudowany został dodatkowy kojec, ocieplone budy i wykonane zadaszenia nad miski. Zakupiono dwa transportery do przewozu zwierząt i czytnik czipów. Dzięki projektowi powstał baner, który umożliwia łatwą identyfikację organizacji. Działania, które zostały zainicjowane w projekcie będą w dalszym ciągu kontynuowane.

 

Tytuł projektu: "Doniczkowo"
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Iława Basket Crew
Czas trwania projektu: 15.05.2017-16.10.2017
Miejsce realizacji: Iława
Kwota dofinansowania: 3700 zł


Głównym celem projektu była integracja społeczeństwa i angażowanie do wspólnych działań. Poprzez zaangażowanie do projektu osób oraz dzieci w różnym wieku zakładaliśmy zwiększenie ich wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia poprzez prawidłowe odżywianie się oraz uprawianie sportu. Projekt zakładał zwiększenie świadomości wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców konieczności wprowadzenia zbilansowanej diety poprzez jedzenie warzyw i owoców oraz uprawianie różnych sportów.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały w czterech szkołach na terenie miasta Iława warsztaty z dietetykiem. W trakcie zajęć przedstawione zostały nowoczesne zasady zdrowego żywienia, dzieci oraz młodzież otrzymały wskazówki jak urozmaicić swoją dietę aby była zdrowa i smaczna, dlaczego warzywa powinny być podstawą diety każdego człowieka. Uczestnicy otrzymali również informacje dotyczące wpływu zdrowego odżywiania na samopoczucie oraz aktywność w ciągu dnia. Dzieci i młodzież uczestniczyła również w zajęciach z ogrodnikiem. Celem tych zajęć było zachęcenie młodych osób do uprawy własnych warzyw w przydomowych ogródkach, balkonach. Prowadzący przekazał uczestnikom podstawową wiedzę z zakresu sadzenia oraz uprawy roślin. W trakcie zajęć uczestnicy wraz z prowadzącym mieli możliwość zasadzenia roślinek (kwiatów) w wcześniej przygotowanej donicy. Donica pozostała na wyposażeniu każdej ze szkół i stanowi piękną ozdobę. Uczniowie do domu otrzymali natomiast własne roślinki do wyhodowania, np. sadzonki pomidorów, seler, bazylię, oregano, tymianek oraz doniczki, ziemię i rękawiczki. Uczestnicy projektu w okresie wakacyjnym pielęgnowali swoje roślinki, dokumentując jednocześnie za pomocą zdjęć ich uprawę. Następnie z wcześniej zrobionych zdjęć przygotowali piękne kolaże, które przedstawiały cały proces uprawy swoich warzyw oraz często na etapie końcowym ich degustację. Przygotowane kolaże wzięły udział w konkursie, wyłoniono 4 zwycięzców najładniejszych prac. Nagrody zostały wręczono w szkołach, w obecności wychowawców poszczególnych uczniów oraz dyrektorów placówek. Praca zostały również wyeksponowane w szkolnych gablotach. W trakcie przebiegu Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Brokenball przeprowadzony został również mini turniej koszykówki, w którym wzięły udział dzieci i młodzież, które uczestniczyły w/w warsztatach ale również i takie, które tylko chciały spróbować swoich sił na parkiecie. Młodzież miała również możliwość wzięcia udziału w treningu koszykówki prowadzonym przez wyspecjalizowanego trenera.

Dzięki udziałowi w warsztatach z dietetykiem uczestnicy znacznie zwiększyli swoją wiedzę dotyczącą korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego trybu życia, prowadzenia odpowiedniej diety jak również uprawiania sportu. Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu zasad prawidłowego odżywiania, jak wpływa tryb odżywiania na codzienne funkcjonowanie, z jakich pokarmów czerpiemy energię, itd. Możliwość uprawy roślinki we własnym domu spowodowała, iż dzieci angażowały do wspólnego działania rodziców, starsze rodzeństwo, koleżanki, kolegów. Projekt "Doniczkowo" jest wart kontynuacji w kolejnych latach nie tylko w placówkach oświatowych, które brały w nim udział. Świadomość zdrowego odżywiania oraz aktywność ruchowa to podstawowe problemy, z którymi boryka się współczesna młodzież i dzieci w wieku szkolnym. Można to zmienić poprzez zaangażowanie w projekty takie jak nasz lub podobne. Dzieci chętnie biorą udział i angażują się jak widać nie tylko w roku szkolnym, ale także w czasie wolnym od nauki, takim jak wakacje.

 

 

Tytuł projektu: Lidzbark Warmiński 50-80   
Nazwa realizatora: Grup nieformalna Lidzbark Warmiński 50-80    
Czas trwania projektu: 15.05.2017r.-13.11.2017r.   
Miejsce realizacji projektu: Lidzbark Warmiński    
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł    

„Powojenny Lidzbark na fotografii i pocztówce”
W piątek, 10 listopada Oranżeria Kultury otworzyła wystawę nawiązującą do historii Lidzbarka Warmińskiego. Tym razem zaprezentowano publiczności zdjęcia powojennego Lidzbarka. Wszystkie fotografie i pocztówki pochodzą z prywatnych albumów mieszkańców i stanowią niezwykle cenny
 i ciekawy dokument minionych czasów.
Wystawa jest zwieńczeniem projektu zrealizowanego przez Oranżerię Kultury i Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia" dzięki dofinansowaniu ze środków programu mikrodotacji "FIO Warmia Mazury Lokalnie 2" dofinansowanego przez MPiPS w ramach FIO.
W ramach projektu „Lidzbark Warmiński 50-80, mapa miejsc – mapa wydarzeń” organizatorzy poprosili o udostępnianie zdjęć pokazujących miasto i jego mieszkańców w latach 1945-1989. Blisko 50 osób i instytucji podzieliło się swoimi prywatnymi albumami, kronikami i wspomnieniami
z czasów PRL-u, udostępniając ponad pół tysiąca zdjęć. Zebrany materiał ułożył się w 20 tematycznych plansz uzupełnionych krótkim opisem tekstowym. Wśród tematów prezentowanych fotografii są charakterystyczne dla tamtej epoki wydarzenia, jak pochody, czyny społeczne, jubileusz urodzin Mikołaja Kopernika, a także miejsca – lidzbarskie szkoły, zakłady pracy czy zabytkowe budowle.
Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu lidzbarczan, którzy zechcieli podzielić się swoimi prywatnymi zbiorami i opowiedzieć w ten sposób o powojennej historii miasta.
Powstanie wystawy nie jest jednak zakończeniem działań związanych z projektem „Lidzbark Warmiński 50-80, mapa miejsc mapa wydarzeń”. Widząc ogromne zainteresowanie i emocje związane z prezentacją zebranego materiału prosimy chętnych o dalsze udostępnianie zdjęć. Zebrany materiał zostanie w przyszłości zaprezentowany szerszej publiczności. Miłą niespodzianką jest także informacja o powstaniu kalendarza na 2018 rok, który otrzymają wszyscy darczyńcy oraz osoby zaangażowane w powstanie wystawy.

Tytuł projektu: „Na Szlaku Napoleońskim” – 210 Rocznica Pobytu Napoleona na Warmii
Okres realizacji: 01.05.2017 – 14.07.2017
Realizator: Grupa nieformalna Koło Historyczne Pasjonatów Historii i Epoki Napoleońskiej
Kwota dofinansowania: 3900,00 zł

Realizacja projektu miała na celu integrację mieszkańców wokół działań na rzecz rozwoju świadomości historycznej, rozbudzenie dumy z własnej tożsamości i przynależności do regionu. Uświadomienie współczesnym mieszkańcom ciągłości historycznej regionu, wydarzeń i pokoleń. Poznanie historii regionu i najbliższej okolicy poprzez niekonwencjonalne metody edukacyjne. Ważnym celem projektu była wymiana doświadczeń oraz umiejętności pomiędzy dorosłymi i młodymi uczestnikami działań, zaangażowanie młodzieży w opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury i włączenie jej w działalność społeczną.
Działania w projekcie:
1. Warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie, podczas których, pod okiem miejscowych twórców, zostały wykonane rzeźby w drewnie i glinie, nawiązujące do okresu napoleońskiego.
2. Spotkanie z historykiem napoleonistą dr Sławomirem Skowronkiem, który przybliżył okres napoleoński, a zwłaszcza wydarzenia rozgrywające się w naszej okolicy w lutym i czerwcu 1807 r.
3. Piknik Napoleoński - impreza plenerowa w Parku Wiejskim w Świątkach.
W programie:
a) "Namiot Sztabowy Kwatery Głównej Cesarza Napoleona" - żywa lekcja historii, inscenizacja pracy sztabu Napoleona podczas kampanii wojennej w wykonaniu członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pułku 12 Piechoty Xięstwa Warszawskiego.
b) Gry Wojenne - quiz historyczny dotyczący epoki napoleońskiej - cztery drużyny z miejscowego gimnazjum walczyły ze sobą o zdobycie Złotego Pucharu Napoleona oraz tytułu Drużyny Starych Wiarusów. Quiz składał się z dwóch części : teoretycznej (26 pytań) i praktycznej (czwórbój napoleoński : bieg zwiadowców, rzut artylerzysty, bieg łapiducha, strzelanie z broni sportowej).
c) Plenerowa strzelnica sportowa - LOK Dobre Miasto - na strzelnicy odbyła się jedna z konkurencji quizu historycznego. Poza tym wszyscy uczestnicy imprezy mogli tutaj sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.
d) Wystawa ceramiki i rzeźby oraz eksponatów związanych z epoką napoleońską, na której można było obejrzeć:  makietę Gminy Świątki z zaznaczonym Szlakiem Napoleońskim, ceramiczne figurki Napoleona i żołnierzy napoleońskich oraz płaskorzeźby z drewna lipowego a także eksponaty z okresu napoleońskiego.
e) Kuchnia Polowa - OSP Świątki, która wydawała gorący posiłek wszystkim uczestnikom imprezy. Dodatkową atrakcją pikniku była ekipa Bogdana Kozłowskiego, kolekcjonera militariów i właściciela gospodarstwa agroturystycznego "Ziołowa Dolina" w Wilimowie, która składała się z działa wraz obsługą w mundurach z okresu napoleońskiego oraz transportera opancerzonego SKOT.
4. Rajd rowerowy Szlakiem Napoleońskim - uroczyste zakończenie projektu, wręczenie podziękowań wolontariuszom za pomoc w jego realizacji. Realizacja działań projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji lokalnego środowiska wokół działań na rzecz rozwoju świadomości historycznej oraz wpłynęła na wzrost tożsamości regionalnej i lokalnej. Poszerzona została bezpłatna oferta szkoleniowo - edukacyjna dla mieszkańców: warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie oraz tematyczne spotkania organizowane przez Koło Historyczne. Mieszkańcy mieli możliwość spotkania się z historykiem napoleonistą dr Sławomirem Skowronkiem. Działania projektu, a zwłaszcza Piknik Napoleoński, stanowiły nową atrakcyjną propozycję edukacyjno - rekreacyjną, podczas której można było twórczo i aktywnie spędzić wolny czas. W czasie rajdu rowerowego Szlakiem Napoleońskim uczestnicy projektu mieli możliwość poznać historię miejscowości leżących na szlaku oraz odkryć nieznane, urokliwe zakątki Gminy. Materiały, informacje, dokumenty ikonograficzne, zebrane w trakcie realizacji projektu oraz rzeźby drewniane i ceramiczne, powstałe podczas warsztatów, zostały udostępnione i wyeksponowane w Punkcie Informacji Napoleońskiej, znajdującym się w Bibliotece w Świątkach. Skorzystają z nich mieszkańcy oraz turyści.