Tytuł projektu: Tworzenie Zaplecza
Realizator: Stowarzyszenie „Gradki”
Kwota dofinansowania: 1900 zł

Stowarzyszenie „Gradki” zostało założone 31.05.2014 r. Zaczęto tworzyć bazę pod przyszłe działania, m. in. poprzez zakup laptopa. W nim rozpoczęto gromadzenie starych zdjęć z Gradek – by uczcić zbliżające się obchody 650–lecia miejscowości. Zdjęcia zostały opisane na tyle, na ile było to możliwe. Laptop będzie używany także do szkoleń, w których będą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie czeka jeszcze wiele pracy, ale jego członkowie mają nadzieję, że korzystając z laptopa wiele się nauczą i nawiążą bliższą współpracę z organizacjami już działającymi, korzystając z ich doświadczenia oraz realizując wspólne działania. Laptop przyda się do prac organizacyjno-biurowych Stowarzyszenia.

Tytuł projektu: Start z Inicjatywą
Realizator: Stowarzyszenie "Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli"
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł

Założeniem projektu "Start z Inicjatywą " było zakupienie sprzętu biurowego tj. laptop, projektor multimedialny, ekran, urządzenie wielofunkcyjne, które pozwolą realizować wszystkie założenia statutowe Stowarzyszenia. Część środków została przeznaczona na stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia, co pozwoli na redagowanie przewidywanych działań, jak również opis realizacji projektów w postaci zdjęć, filmów, dokumentów, plików do pobrania. Zostało również stworzone forum internetowe, którego zadaniem będzie bliższy kontakt ze społecznością lokalną, możliwość zgłaszania potrzeb mieszkańców względem działania Stowarzyszenia, możliwość dialogu, porad prawnych, społecznych oraz szerokiej komunikacji pomiędzy społeczeństwem a stowarzyszeniem, jak również pomiędzy członkami forum. Dzięki zrealizowanemu projektowi "Start z Inicjatywą" Stowarzyszenie będzie mogło realizować swoje założenia statutowe w których chce stymulować aktywności obywatelskie w szerokim zakresie. Będzie realizowało warsztaty i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem w społeczności lokalnej. Stowarzyszenie realizując swoje cele na zakupionym sprzęcie w środowisku lokalnym przyczyni się do rozwinięcia umiejętności z zakresu autoprezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego celem aktywizacji w zakresie działania na rynku pracy, rozwoju osobistego w zakresie motywacji do działania, znalezienie indywidualnych umiejętności, pasji oraz zdobywanie na bazie osobistych umiejętności środków na utrzymanie gospodarstwa domowego. Stowarzyszenie realizując projekt rozbudowało swój potencjał organizacji pozarządowej tworząc sobie nowe możliwości w podejmowaniu dalszych inicjatyw we współpracy z różnymi partnerami w celu pozyskiwania środków finansowych różnego rodzaju projektów, grantów zarówno krajowych jak i europejskich.

Tytuł projektu: Poro melancholijna - oczu oczarowanie – Gałczyński w Lidzbarku
Realizator: Warmia słowem zaczarowana przy Stowarzyszeniu Kobiet "Miej Marzenia”
Kwota dofinansowania: 3240,00 zł

Projekt „Poro melancholijna – oczu oczarowanie” to projekt interdyscyplinarny, który za główny cel postawił sobie zainteresowanie mieszkańców powiatu lidzbarskiego samorozwojem, samorealizacją oraz twórczym spędzaniem wolnego czasu w otoczeniu twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Projekt łączył w sobie dziedziny sztuki takie jak: poezja, plastyka, muzyka, współczesne media. Udział w proponowanych przedsięwzięciach miał przybliżyć i pogłębić znajomość poezji wybitnego poety oraz dać możliwość wykazania się w bliskich swoim zainteresowaniom dziedzinach. Poprzez angażowanie zarówno najmłodszych, jak i starszych mieszkańców projekt miał za zadanie spowodować międzypokoleniową integrację. Owa rozpiętość wiekowa dała możliwość szerszego i nierzadko zupełnie odmiennego spojrzenia na te same utwory. Projekt działał na kilku wzajemnie przenikających się płaszczyznach. W ramach konkursu „Słowem malowane” zaproszono dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek specjalnych do zinterpretowania jednego z proponowanych, bądź też samodzielnie wybranych wierszy. Spośród 285 nadesłanych prac nagrodzono 41 najbardziej wyjątkowych dzieł, które zaprezentowane zostały na specjalnie ku temu zorganizowanej wystawie. Drogą konkursową plastycznie zilustrowanych zostało 18 wierszy. Część młodzieży, pod okiem instruktora, pracowała na medialnym środkiem przekazu. Dzięki spotkaniom z instruktorem powstał materiał filmowy – clip z interpretacja wiersza „Lunatyk” dostępny na stronie Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” oraz profilu facebook’owym Oranżerii Kultury. Clip był zapowiedzą Nocy Szarlatanów. Ważnym i nowatorskim elementem projektu była „Galeria na słupach”, czyli nic innego jak wiersze Gałczyńskiego w przestrzeni miejskiej. Galeria wzbogacona została nie tylko poprzez dzieła laureatów konkursu plastycznego, ale również dzięki zaangażowaniu dorosłych uczestników Pracowni Plastycznej z Domu Środowisk Twórczych „Ratusz”. Galeria spotkała się z dużym zainteresowaniem miedzy innymi lidzbarskiej młodzieży. W dalszym ciągu napływają do nas zdjęcia mieszkańców na tle plakatów. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne znaczna część zaplanowanej „Ulicy Szarlatanów” odbyła się w ramach spotkań w Oranżerii Kultury. Przez cały czas trwania projektu odbywały się „Wieczorki i podwieczorki poezji”, czyli cykliczne spotkania z utworami Gałczyńskiego. Równolegle, pod okiem instruktora, swój krasomówczy warsztat doskonalili przedstawiciele lidzbarskiej młodzieży oraz dorośli. Wynikiem tych spotkań była między innymi lista utworów zaprezentowana podczas uroczystej, zamykającej działania projektu, „Nocy Szarlatanów”. Wieczór, czy też wczesną noc, rozpoczęło słowo w towarzystwie rytmów instrumentów perkusyjnych. W trakcie trwania projektu odbyły się bowiem warsztaty bębniarskie prowadzone przez instruktora tejże sztuki. To nie jedyny muzyczny akompaniament, bowiem utworom genialnego poety towarzyszyły także dźwięki fortepianu. Projekt „Poro melancholijna-oczu oczarowanie” zrealizował nie jeden a kilka celów. Przede wszystkim udało się zachęcić mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i jego okolic do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez zainteresowanie poezją w wydaniu nieco bardziej innowacyjnym. Tym sposobem uwrażliwiono uczestników i odbiorców na piękno mowy ojczystej, dbałość o kulturę słowa, doskonalenie umiejętności operowania słowem oraz podnoszenie kompetencji prezentacji publicznej. Dzięki działaniom plastycznym umożliwiliśmy zaprezentowanie szerszej publiczności lokalnych talentów, zaś poprzez połączenie poezji z plastyką oraz grafiką współczesną pokazaliśmy jej ponadczasowość i uniwersalność. „Galeria na słupach” przyciągnęła uwagę przechodniów. Dzięki temu, jak i wcześniejszym działaniom projektu, mamy pewność, że twórczość Gałczyńskiego dotarła i wciąż dociera do imponującej liczby odbiorców.

Tytuł projektu: Kucharze nieZNANI
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich przy Stowarzyszeniu „Przy Granicy” powołane na rzecz rozwoju wsi Żelaznej Góry
Okres realizacji projektu: 20.08.2014- 30.11.2014

Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności 10 kobiet z Żelaznej Góry, poprzez warsztaty kulinarne, które prowadziły uczestniczki projektu. Nawzajem uczyły się swojej narodowościowej kuchni.   W trakcie trwania warsztatów kulinarnych grupa nieformalna ogłosiła konkurs na lokalny produkt. Podczas podsumowania odbyła się dyskusja nt. aktywności kobiet na wsi, został rozstrzygnięty konkurs kulinarny, a także odbyła się prezentacja kilku wybranych potraw. Powołana komisja nagrodziła 3 najbardziej regionalne potrawy.
Realizacja projektu przyczyniła się do: zwiększenia aktywności kobiet w społeczności lokalnej, wyłonienia lokalnej grupy liderskiej, nabycia przez uczestniczki projektu nowych umiejętności kulinarnych z zakresu kuchni regionalnej.

Tytuł projektu: Ogień, Taniec, Ludzie
Realizator: Grupa nieformalna Fire Dance Crew przy Stowarzyszeniu „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego”
Okres realizacji: 01.10.2014-30.11.2014
Kwota dofinansowania: 3800,00 zł

Młodzież w projekcie „Ogień, Taniec, Ludzie” uczyli się sztuki jaką jest taniec z ogniem, dzięki któremu podnieśli swoje umiejętności techniczne z wykorzystaniem dziedziny fire show. Odbyły się treningi z ogniem, na których uczestnicy uczyli się plucia i połykania ognia oraz trenowali techniki z żywym ogniem. Uczestnicy stworzyli projekt stroi do pokazów. Jeden z nich odbył się na koniec projektu, gdzie młodzież zaprezentowała swój finalny pokaz dla organizacji socjalnych z województwa Warmińsko-Mazurskiego w Zalesiu . Stworzono nową ofertę dodatkowych zajęć tańca z ogniem. Grupa zaczęła tworzyć nowe pokazy ze światłem LED oraz tworzyć nowy sprzęt do pokazów m.in. płonące hula-hop. Dzięki projektowi młodzież miała szansę na rozwój twórczego myślenia, stworzenie nowej oferty kulturalnej w mieście i szansę na naukę pracy w grupie. Zmieniło się ich spojrzenie, zrozumieli że można robić ciekawe rzeczy, wyjeżdżać na pokazy i osiągać wyznaczone cele.

Tytuł projektu: Bo najważniejsze jest bezpieczeństwo
Realizator: Aktywni mieszkańcy z Mawr przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Praslity
Okres realizacji projektu: 11.08.2014 - 21.11.2014
Kwota dofinansowania: 3500,00 zł


Projekt miał na celu zniwelowanie tak bardzo istotnego problemu jakim jest brak ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Mawry. Zakupiony Punkt Przeciwpożarowy wzmocnił zaplecze miejscowości, dzięki któremu mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Podczas realizacji projektu odbyły się warsztaty o tematyce ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Ochotników OSP z ternu gminy Dobre Miasto. Zrealizowane zadanie pozwoliło mieszkańcom poczuć się bezpiecznie w razie występujących niepożądanych zagrożeń pożarowych. Wspólna realizacja projektu wzmocniła więzi i zintegrowała społeczność lokalną wsi.

Tytuł projektu: Dla mojej gwiazdy
Realizator: Przyjaciele Artystów przy Stowarzyszeniu „Świąteczna Kapela”
Okres realizacji projektu: 08.09.2014-24.11.2014
Kwota dofinansowania: 3750,00 zł

Celem projektu było podniesienie poczucia jedności wśród dzieci i podniesienia atrakcyjności występów zespołu dziecięcego i młodzieżowego. Dzięki dofinansowaniu wyposażono wszystkich członków zespołu w jednakowe stroje sceniczne. Nastąpił wzrost zaangażowania rodziców w rozwój muzyczny dzieci poprzez zainicjowanie działań wspierających prace instruktorów i aktywny udział we wszystkich wydarzeniach artystycznych, w których biorą udział nasze dzieci. Zakładaliśmy że nasze dzieci będą bardziej zintegrowane, będą rozwijać swoje muzyczne pasje w poczuciu równości, miłości i zainteresowania rodziców.
Rezultatem jest atrakcyjniejsza oferta artystyczna „Świątecznej Kapeli” – występy i koncerty w nowej wizualizacji – strojach dających równe szanse prezentacji scenicznej wszystkim dzieciakom. Zespół w nowych strojach rozpoczął występy od wielkiego koncertu „Pomagam Ukrainie”, który na żywo obejrzało 400 osób i kilka tysięcy za pośrednictwem TV kablowej. Wśród członków zespołu wzmocniły się więzi społeczne i koleżeńskie, wzrosła pewność siebie. Jednolite kostiumy pozwalają utożsamiać się z  zespołem, podkreślają jego atrakcyjność, wpływają na lepszy kontakt z publicznością, dodają poczucia wartości i wspólnoty. W czasie wielkich konkursów lub imprez masowych umożliwiają szybką identyfikację naszych dzieci.  Zespół staje się szybko rozpoznawalny w środowisku, a dzieci uczą się uczestniczenia w tworzeniu kultury i tradycji.

Tytuł projektu: Świtezianki
Realizator: Energiczni z Węgoryt
Kwota dofinansowania: 2840 zł


Grupa Nieformalna „Energiczni z Węgoryt” po raz kolejny pozyskała dotację w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Mazury Lokalnie 2015”. Osobowości prawnej użyczyło mieszkańcom Węgoryt reaktywowane Stowarzyszenie Wspólny Dom na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce. Tym razem liderki grupy nieformalnej, czyli Alicja Tabaka, Izabela Zielińska oraz Małgorzata Adamowicz zrealizowały projekt „Świtezianki”, który miał na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów artystyczno-rękodzielniczych. Motywem przewodnim warsztatów była tajemnica wigilii świętego Jana. W tradycji słowiańskiej było to święto wody i ognia, ale również święto miłości, płodności, Słońca i Księżyca. W ramach projektu odbyły się warsztaty ikebany, podczas których uczestnicy mogli zyskać wiedzę na temat japońskiej sztuki układania kwiatów, która skupia się na tworzeniu harmonii linearnych konstrukcji, rytmu i koloru. Podczas warsztatów krawieckich uczestnicy poznali tajniki obsługi maszyn do szycia a efektem finalnym było przygotowanie strojów tytułowej Świtezianki. W warsztatach udział wzięła 10-osobowa grupa mieszkańców. Efektem końcowym warsztatów było przygotowanie imprezy plenerowej, w organizację której włączyli się mieszkańcy i wolontariusze Stowarzyszenia „Wspólny Dom”. Rezultatem przeprowadzonych działań było nabycie przez uczestników nowych umiejętności, integracja i aktywizacja środowiska lokalnego, upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych kultury ludowej z wykorzystaniem tradycji ludowych; kultywowanie zanikających tradycji, obrzędów i zwyczajów; zwiększenie zdolności komunikacyjnych i motywacyjnych uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Tytuł projektu: Ziołowy Zawrót Głowy
Realizator: Kreatywni dla Tuławek
Kwota dofinansowania: 3520 zł

Projekt miał na celu uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy byłej szkole oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów rękodzieła w świetlicy wiejskiej. Zaczęto od majowych porządków na wiejskim skwerku - karczowano krzaki, wyrywano płaty asfaltu, usuwano głazy i kawałki betonu. W czerwcu zaczęto sadzenie krzewów. Dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach zdołano ocalić je od upałów. Utworzono na skwerku rabatę, kwietniki, ułożono gazony na kwiaty, wykonano ławki i trzcinowe ogrodzenie wokół skwerku.
W czerwcu rozpoczęto warsztaty na świetlicy wiejskiej – brało w nich udział wiele osób w różnym wieku – od czterolatków do osiemdziesięciolatków – i z różnych miejsc – np. z Frączek, Nowych Włók, Gadów czy z Brąswałdu. Pierwsze zajęcia polegały na zdobieniu przedmiotów metodą serwetkową, czyli decoupage. Następnie uczestniczki projektu poznały pirografię, czyli technikę zdobienia polegającą na wypalaniu obiektu drewnianego. We wrześniu zorganizowano warsztaty carving, czyli rzeźbienia w warzywach i owocach. Podczas trwania warsztatów wykonano tabliczki z nazwami ziół do ziołowej rabaty, deski do krojenia, łyżki a nawet drogowskazy.
Oficjalne zakończenie projektu nastąpiło 24 października. Po prezentacji multimedialnej tyczącej realizacji założeń projektu odbyła się dyskusja nad przedsięwzięciem, a także nad przyszłymi możliwymi planami zajęć świetlicowych dla dorosłych.
Dzięki realizacji projektu poprawiła się estetyka i atrakcyjność wsi. Zyskano miejsce do spotkań i integracji mieszkańców – na tyle piękne, że otrzymało nagrodę za piąte miejsce w wojewódzkim konkursie „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2015”. Międzypokoleniowe spotkania rozbudziły chęć dalszego rozwoju, poznawania i nabywania nowych umiejętności – bez względu na wiek.

Tytuł projektu: Na Dobry Początek
Realizator: START – Stowarzyszenie Talent Aktywność Rozwój Tolerancja
Kwota dofinansowania: 3400 zł

Głównym celem projektu był zakup sprzętu nagłaśniającego co umożliwiło organizację większej liczby imprez i zajęć dodatkowych dla okolicznych mieszkańców. Działaniem przeprowadzonym w ramach projektu był zakup 2 głośników wraz z mikserem i mikrofonami. Dzięki tym działaniom uczniowie szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą rozwijać swoje talenty i uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych związanych ze śpiewem. Wynikiem naszych działań jest większa liczba zaplanowanych imprez (obchody 11 listopada, jasełka, WOŚP, Dzień Babci i Dzień Dziadka, zjazd absolwentów). Dzięki realizacji projektu osiągnięto także korzyści społeczne: większa integracja mieszkańców Franknowa oraz lepszy rozwój talentów uczniów.

Tytuł projektu: Razem Pożegnajmy Wakacje – Noc z Duchami
Realizator: Turkusowy Team
Kwota dofinansowania: 2650 zł

Impreza została skrupulatnie zaplanowana i bardzo dobrze przygotowana technicznie.
Stworzony został plakat i ulotki informacyjne. Ulotki zostały rozniesione ręcznie przez wolontariuszy do domów mieszkańców wsi Naterki, Gronity, Sząbruk, Kudypy, Unieszewo. Plakaty znalazły się na tablicach informacyjnych w w/w wsiach. Wersja elektroniczna plakatu i ulotek została rozpowszechniona za pomocą stron: Naterki.com, fan-page Naterek, fan-page Sząbruka oraz rozesłane mailowo do mieszkańców gminy. Plakaty i ulotki wydrukowane zostały w GOK w Gietrzwałdzie. W rozpowszechnianie informacji zaangażowani byli sołtysi poszczególnych wsi. Dzień przed wydarzeniem Turkusowy Team wraz z dziećmi sprzątnął i przygotował Plac na Rozdrożu do realizacji zadania.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00. Zainstalowane zostały: nagłośnienie, dmuchany plac zabaw, stanowisko do malowania twarzy, sprzęt do waty cukrowej i stanowisko do strzelania z łuku. Przygotowano ognisko oraz trasę do gry terenowej (szukanie duchów) wraz z instalacjami (duchami, budowlami). Dzieci i rodzice uczestniczyli w animacjach przy muzyce oraz korzystali z instalacji. W imprezie uczestniczyło ponad 100 osób. W trakcie trwania zabawy zbierane były maile do bazy danych. Prowadzone były rozmowy zachęcające do uczestniczenia w przyszłych inicjatywach oraz organizacji. Przybyłe osoby wykazywały zainteresowanie inicjatywą i zgłaszały chęć pomocy w przyszłości. Około godziny 19.00 rozpalono ognisko. Zebrani wysłuchali opowieści o duchach i w korowodzie udali się w las uczestnicząc w grze terenowej – poszukiwanie duchów. Podczas całego wydarzenia nie spożywano i nie rozprowadzano alkoholu.
Ilość uczestników zaskoczyła organizatorów. Dzięki jej sukcesowi zmieniony został plan imprez integracyjnych wsi na rok 2015. Stowarzyszenie Diament w liście intencyjnym do Urzędu Gminy zadeklarowało nowy plan imprez zawierający również Pożegnanie Wakacji.

Tytuł projektu: START-UP dla Stowarzyszenia z Zagaj
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zagaje
Kwota dofinansowania: 3900 zł


Celem projektu było zakupienie sprzętu (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy), oraz mebli (biurko, szafa na klucz, krzesła) do biura Stowarzyszenia. Dzięki temu utworzono zaplecze do budowania potencjału młodej organizacji.
Lokal, który pełni rolę biura został nam bezpłatnie użyczony przez Urząd Gminy Lelkowo. Biuro wymagało kapitalnego remontu. Wspólnymi siłami w ramach wolontariatu odremontowaliśmy pomieszczenie. Materiał pozyskaliśmy od miejscowej firmy budowlanej. Wszystko zostało uporządkowane. Koordynator projektu zajął się również przeglądaniem różnych ofert dot. zakupu materiałów wymienionych w projekcie. Wymagało to również wyjazdu do sklepów meblowych, sklepów ze sprzętem biurowym. Następnie cało wyposażenie zostało zamówione i później zakupione. Po zwiezieniu sprzętu do biura meble zostały poskręcane i poustawiane, sprzęt zainstalowany. Do obsługi projektu zatrudniono księgową, z którą podpisano umowę o dzieło i udzielono wynagrodzenia w kwocie podanej w projekcie. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy Zagaj (wieś liczy ok. 400 osób), w tym członkowie Stowarzyszenia. Praca, jaką będziemy wykonywać w naszej organizacji, pozwoli m. in. na organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleniowych, przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców. Sprzęt ułatwi nam opracowywanie projektu – pracę tę do tej pory organizowaliśmy na sprzęcie prywatnym. Tak wyposażone biuro pozwoli nam wykonywanie wszelkich działań statutowych Stowarzyszenia; będzie można w bezpieczny sposób przechowywać wszelkie dokumenty.

Tytuł projektu: Braniewski Instytut Rozwoju

Celem projektu było stworzenie zaplecza do budowania potencjału młodej organizacji pozarządowej. Organizacja działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, aktywizuje  społecznie i zawodowo młodzież oraz dorosłych; upowszechnia edukację oraz prowadzi działania mające na celu samodoskonalenie społeczeństwa czy propagowanie sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Działamy na terenie powiatu braniewskiego. Dzięki projektowi rozwinęliśmy nasze zaplecze biurowe co umożliwiło nam aktywniejsze pozyskiwanie dalszych środków i pomoc zainteresowanym mieszkańcom ze środowiska, w którym działamy. Niezależne biuro, do którego mamy dostęp oraz zakupiony sprzęt i meble w znaczny sposób ułatwiają nam rozwój i pracę koncepcyjną zespołu.
W ramach projektu zakupiliśmy niezbędny sprzęt biurowy oraz meble, które usprawnią nam działania statutowe organizacji.
Beneficjentem projektu jest Braniewski Instytut Rozwoju. Dzięki realizacji projektu organizacja znacząco rozwinęła swoje możliwości realizacji zadań, przede wszystkim stałą się niezależna organizacyjnie i administracyjnie. Dzięki wyposażeniu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe beneficjenci mogą efektywniej prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną wśród społeczności lokalnych. Znacznie wzrosła również możliwość diagnozy i prowadzenia stałego rozpoznawania potrzeb środowisk lokalnych pod kątem działań animacyjnych, szkoleniowych i doradczych.
Dzięki sprzętowi multimedialnemu stowarzyszenie uzyskało sposobność samodzielnego organizowania wydarzeń, szkoleń, konsultacji, klubów dyskusyjnych, działań marketingowych - bez potrzeby wynajmowania niezbędnych do tego celu akcesoriów.

Tytuł projektu: Spójrz oczami dawnych mieszkańców na nasze miasto. Wiek XIX.
Realizator: Wileński Muszkieterski Pułk – Lidzbark Warmiński przy Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Historyczno-Kolekcjonerskim w Lidzbarku Warmińskim.
Okres realizacji: 17.08.2014-29.11.2014
Kwota dofinansowania: 3565,00 zł


Głównym celem projektu było przekazanie żywego obrazu i historii Lidzbarka Warmińskiego pierwszej połowy XIX wieku. Epoki, która potrafiła zjednoczyć Europę w obozie nowych ruchów społecznych i przemian. w ramach działań zostało pokazane jak na bazie powojennej zawieruchy budują się nowe powiązania międzyludzkie. Przez serię gier i zabaw uatrakcyjniono zabawy edukacyjne. Dodatkowo dana byłą możliwość kontynuowania pasji, którą jest rekonstrukcja. Przekazano młodzieży wiedzę związaną z długoletnim stażem w rekonstrukcji historycznej. Podstawowym zadaniem było zainteresowanie i wciągnięcie w interaktywny świat wyobrażeń i realiów roku 1807. Nowoczesne formy przekazu pozwoliły na zaangażowanie większej liczby zmysłów niż standardowe kanały informacyjne. Za pomocą gier i zabaw zbudowano nowe podejście do tematu „małej Ojczyzny”. Znikające społeczności Prusów, Warmiaków spowodowały to, że nowi mieszkańcy nie mają rozbudowanych korzeni kulturowych. Przekazano pakiet informacji pozwalających na zbudowaniu relacji przeszłość i teraźniejszość. Pozwoliło to mieszkańcom na zrozumieniu różnic kulturowych i docenienie ich wpływu na współczesną sytuację.
Przeprowadzone działania utrwaliły wiedzę z epoki napoleońskiej, a także historii Lidzbarka Warmińskiego. Dzięki odsłonięciu miejsca powiązanego z postacią Honoriusza Balzaca wpisano w świadomości lokalnej Lidzbark Warmiński na mapę bardzo ważnych miejsc związanych z Napoleonem.
Kostiumy historyczne potrzebne do realizacji projektu stały się bazą dla programu doposażenia osób, które chciałyby w ramach Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego  jeździć na pikniki historyczne na terenie całej Polski.  w szerszym znaczeniu działania zaowocowały docenieniem historii i wagi miasta w przeszłości. Spowodowało to większe poczucie przynależności do tego regionu i rozbudową lokalnego patriotyzmu.
W ramach projektu przeprowadzono 4 terenowe gry miejskie o tematyce XIX wiecznej. Każda gra poruszała inne zagadnienia historyczne a jej dopełnieniem były toczące się podczas niej scenki rodzajowe i interaktywne z uczestnikami gry. Tematami przewodniki było rzemiosło, ludność cywilna i epoka napoleońska. Dodatkowymi atrakcjami było zwiedzanie izby tradycji i pokazy filmów realizowanych przy okazji rekonstrukcji historycznych.

Tytuł projektu: Trampolina
Realizator: Fundacja Transferu Nowych Technologii
Okres realizacji projektu: 25.08.2014-31.10.2014
Kwota dofinansowania: 4465,00 zł

Projekt Trampolina miał na celu wzrost potencjału organizacyjnego Fundacji Transferu Nowych Technologii poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności statutowej.  Podczas realizacji projektu działalność skoncentrowana była na realizacji warsztatów z robotyki w ramach projektu Robobakcyl, podczas którego zrealizowano 48 godzin warsztatów , w których uczestniczyły łącznie 92 osoby. Trwają prace nad stworzeniem modelowego programu edukacyjnego z robotyki z wykorzystaniem zestawów LEGO MAINDSTROMS EV3 oraz nad stworzeniem bazy pomysłów w postaci serwisu internetowego, gdzie publikowane będą przez osoby zainteresowane pomysły jak można wykorzystać roboty w celach edukacyjnych.
Dzięki realizacji projektu „Trampolina” Fundacja Transferu Nowych Technologii zwiększyła swoje możliwości działania. Dzięki projektowi społeczności lokalne zyskały silnego społecznego partnera, który posiada odpowiedni potencjał do występowania w ich imieniu do grantodawców w celu rozwiązywania czy zmniejszania ich problemów oraz zaspokajania potrzeb.

Tytuł projektu: Starter dla Otwieracza
Data realizacji: od 4-05-2015 do 29-10-2015
Realizator: Stowarzyszenie "Otwieracz"
Kwota dofinansowania: 3000.00 zł

Zrealizowaliśmy projekt polegający na zintensyfikowaniu działań początkowych naszego Stowarzyszenia. Poprzez otrzymane wsparcie finansowe udało nam się szybciej zrealizować nasze wstępne plany. Co za tym poszło zaopatrzyliśmy się w niezbędny sprzęt (laptop, drukarkę, GPS), oprogramowanie oraz uaktywniliśmy się z logotypem, stroną internetową oraz Fanpagem. Nabyliśmy nową wiedzę z zakresu księgowości i program umożliwiający nam samodzielne rozliczanie kosztów Stowarzyszenia. Stworzone logo odzwierciedla założenia i cele Stowarzyszenia i jest elementem wyróżniającym i identyfikującym nas. Utworzona strona internetowa, Fanpage propagują i promują nasze cele, misję, pomysły, skupiają odbiorców wokół naszych działań i angażują ich w ich przebieg. GPS - niestety uboższy ze względu na przyznanie mniejszej dotacji na ten sprzęt zamierzamy wykorzystywać w najbliższych projektach oraz na co dzień tworząc ciekawe trasy, ścieżki, opisując ciekawe punkty turystyczne, udostępniając je i zarażając innych pasją do przyrody i aktywności. Poprzez Realizację projektu udało nam się rozwinąć potencjał Stowarzyszenia. Pozyskany sprzęt, stworzone materiały, logotyp, storna i fanpage, pomagają nam na co dzień dbać i wykorzystywać nasza wiedzę, umiejętności, pomysły i energię. Piszemy już kolejne projekty, mamy pomysły, które chcemy wdrażać w życie, publikujemy dalsze posty i działamy. Wierzymy i widzimy, że teraz jest nam łatwiej docierać i przekonywać innych do działania i zmiany sposobu myślenia. Udało nam się także sprawdzić nasz zespół przy wspólnym celu i wiemy, że razem możemy dużo zdziałać. Chcemy dzielić się tym co mamy i doświadczać nowych rzeczy. Poprzez kontakt z kolejnymi osobami, projektami, warsztatami zyskamy coś dla siebie ale także dla naszej pięknej okolicy i jej mieszkańców. Dzięki szerokiemu zasięgowi internetowemu możemy docierać znacznie dalej. Nasze posty na Fb docierają do dziesiątków, setek osób a jeden z nich
o warsztatach promowany dotarł do 2019 osób a to jeszcze nie koniec. Możemy teraz szybciej i efektywniej poszukiwać osób chcących realizować z nami działania, realizować cele statutowe. Dzięki planowanym i już zrealizowanych dwóm projektom dla okolicznych mieszkańców dajemy im (i chcemy dalej to robić) dostęp do szerszego wachlarza możliwości: rozwoju, edukacji, kultury, sztuki, zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki. Na naszym terenie dostęp do tego typu ścieżek jest mocno ograniczony, utrudniony lub zbyt drogi. Chcemy ułatwiać dostęp do ciekawych form spędzania czasu, edukacji, inspiracji i motywacji. Dzięki naszej stronie i Fanpage - dalsze i bliższe środowisko ma dostęp na bieżąco do informacji o naszym stowarzyszeniu i jego celach, planach, projektach, działaniach czy po prostu do łatwego odnalezienia nas i kontaktu z nami. W najbliższym czasie planujemy także udostępnianie naszego sprzętu, wiedzy czy umiejętności innym grupom potrzebującym takiego wsparcia. W trakcie trwania projektu dwukrotnie pomagaliśmy w zaprzyjaźnionym Sołectwie w przeprowadzeniu warsztatów twórczych a obecnie piszemy wspólny projekt z zakresu "Równać szanse". Przygotowujemy także na nowym sprzęcie kolejne dokumenty pod pomysł na warsztaty artystyczne o szerokim zakresie lokalnym. Planujemy w najbliższych dniach pomóc w organizacji i wypożyczyć nasz sprzęt podczas spotkania młodych ludzi z pobliskich wsi z bardzo inspirującym młodym człowiekiem, który zwiedził Świat jeżdżąc stopem. To dopiero początki naszych działań i mamy nadzieję, że kolejne będą pobudzać nas samych do dalszych działań a otrzymane wsparcie zdecydowanie pomogło nam zrobić szybszy i bardziej dynamiczny pierwszy krok. Społeczność będzie mogła korzystać ze stworzonego zaplecza naszej organizacji, naszej wiedzy, umiejętności, otwartego spojrzenia, energii i inspiracji poprzez wspomniane wyżej sposoby ale także w inne, nowe, które dopiero planujemy: wspierania atrakcyjności regionu dla mieszkańców i turystów, tworzenie kolejnych możliwości do doświadczania, uczenia się, rozwoju osobistego, wzmacniania współpracy, solidarności lokalnej, tworzenia nowych możliwości spędzania wolnego czasu, itp.

Tytuł projektu: "Łąkorska Liga Siatkówki Plażowej"
Data realizacji: od: 11-5-2015 do 30-8-2015
Realizator: Młodzieżowa Rada Łąkorza
Kwota dofinansowania: 3506.72 zł

Projekt "Łąkorska Liga Siatkówki Plażowej" był naszym pierwszym projektem. W trakcie jego realizacji nauczyliśmy się jak efektywnie pisać projekty, jak nawiązywać kontakty z władzami, żeby skutecznie zrealizować zamierzony cel, a przede wszystkim projekt zyskał w oczach społeczności. Zmodernizowaliśmy plażę nad naszym jeziorem i zbudowaliśmy tam boisko do siatkówki plażowej. W otwarciu obiektu uczestniczyło blisko 150 osób, a był to tylko mecz otwarcia i ognisko. Przez całe wakacje plaża i boisko cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Codziennie, kiedy przejeżdżaliśmy obok plaży, znajdowaliśmy tam tłumy turystów i mieszkańców, którzy korzystali z obiektu jak i z powiększonej plaży, którą stworzyliśmy. Od początku naszym zamiarem było zorganizowanie ligi siatkówki plażowej przez całe wakacje. Przez ten okres kilka drużyn co tydzień grało w siatkówkę nad jeziorem, a przyglądali się temu uważnie mieszkańcy Łąkorza. Na koniec wakacji, 30 sierpnia, zorganizowaliśmy wielki I Łąkorski Turniej Siatkówki Plażowej. Zainteresowanie turniejem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W zawodach uczestniczyło 9 drużyn, w tym zawodnicy spoza naszego województwa. Przy okazji turnieju razem z KGW Łąkorz i Wójtem Gminy Biskupiec zorganizowaliśmy piknik nad jeziorem na zakończenie lata. Niektórzy mieszkańcy Łąkorza stwierdzili, że nigdy nie widzieli na plaży takich tłumów jak w ten dzień. To była udana impreza, udany turniej i wydarzenie wspominane do dzisiaj przez nas i naszą lokalną społeczność. Podczas realizacji projektu pojawiły się pewne trudności. Kilka razy ktoś próbował niszczyć plażę, ale dzięki wsparciu Wójta uporaliśmy się z problemem. Mieszkańcy są zadowoleni, że właśnie nad jeziorem powstał taki obiekt. Często słyszymy pytania od nich kiedy będziemy realizować kolejny projekt. To pokazuje z jakim pozytywnym odzewem spotkała się nasza inicjatywa. Dzięki realizacji projektu boisko do siatkówki i plaża będą służyły mieszkańcom na lata, a my na pewno będziemy organizować cykliczne imprezy na plaży nad Jeziorem Łąkorz.

Tytuł projektu: Nasza świetlica
Data realizacji: od 15-5-2015 r. do 21-8-2015 r.
Realizator: Świetlica Osiedla Lubawskiego - inicjatywa społeczna
Kwota dofinansowania: 2500.00 zł

Projekt doposażenia osiedlowej świetlicy położonej przy ulicy Długiej w Iławie jest ważna inicjatywą z punktu widzenia społeczności lokalnej. Osiedle Lubawskie w Iławie pozbawione jest jakiejkolwiek infrastruktury społecznej. W związku z tym nie występowała do tej pory jakakolwiek aktywność lokalnej społeczności skierowana do niej samej. W roku 2014 powstała grupa nieformalna "aktywne sąsiedztwo" - tworzona przez mieszkańców osiedla. Jej głównym celem była odnowa relacji miedzy sąsiedzkich oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców osiedla, analiza ich potrzeb, oraz próba ich realizacji. Postanowiono iż wszelkie działania odbywać się będą wokół lokalnej osiedlowej świetlicy. Działanie te podzielono ze względu na potrzeby na trzy główne obszary działania: bezpieczeństwo, promocja zdrowia, działania integrujące społeczność lokalną. Głównym celem naszego projektu jest tworzenie więzi sąsiedzkich pomiędzy świadomymi mieszkańcami Osiedla Lubawskiego. Obecnie Osiedle Lubawskie nie jest miejscem działań jakiejkolwiek organizacji samorządowej czy obywatelskiej. W związku z relatywnie niewielką ilością mieszkańców osiedla (ok. 1000 osób) osiedle to nie jest atrakcyjnym dla władz lokalnych polem inwestycji. Dotyczy to nie tylko działań inwestycji rozwojowych czy modernizacyjnych ale dotyczy głownie działań społecznych. Na osiedlu nie zlokalizowano ani jednej placówki kultury, edukacji. Działania takie doprowadziły do sytuacji w której sąsiedzi nie mają wspólnych płaszczyzn działania czy rozwoju. Działacze lokalni wielokrotnie spotykają się z deklarowanymi przez mieszkańców propozycjami współdziałania na polu współzawodnictwa sportowego, wymiany doświadczeń czy chęci udzielania pomocy sąsiedzkiej. Grupa nieformalna :Aktywne sąsiedztwo chciałaby wykorzystać tą chęć tworzenia świadomej społeczności lokalnej jako dobro wspólne występujące na Osiedlu Lubawskim. Projekt polegał na wyposażeniu lokalnej świetlicy osiedlowej w sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznej promującej zdrowy tryb życia edukacji. Działania te podzielono na dwa główne kierunki: pierwszy z nich to prowadzenie cyklicznych (2-3 razy w tygodniu)zajęć sportowych takich jak gimnastyka dzieci oraz osób starszych. Drugim kierunkiem edukacji promującej zdrowy tryb życia oraz integracji lokalnej są zajęcia kulinarne. Zajęcia te pomimo wielokrotnie deklarowanej przez mieszkańców chęci uczestnictwa nie odbywały się z powodu braku wyposażenia osiedlowej świetlicy. Wyposażenie świetlicy w aneks kuchenny (w kuchenkę elektryczną , komplety naczyń do gotowania, oraz szafki do przechowywania artykułów kuchennych pozwoliło na skuteczne prowadzenie takich zajęć w ramach lokalnego kółka kulinarnego. Zorganizowano dwukrotnie spotkania edukacyjne z udziałem dietetyka. Głównym rezultatem projektu jest zwiększenie liczby osób zaangażowanych w zdrowy tryb życia, grupy ćwiczące zwiększyły się do około 28 osób, i nadal lista uczestników ulega powiększeniu. Drugim rezultatem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców związanej z zdrowym odżywianiem się w oparciu o fachowe porady dietetyka. Zauważyliśmy też wzrost stopnia integracji społeczności osiedla przy okazji spotkań kulinarnych. Sądząc po dotychczasowym poziomie zainteresowania kółko kulinarne może zaangażować w działanie około 30 osób.

Tytuł projektu: NA DOBRY START
Data realizacji: od: 4-5-2015 do 22-11-2015
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym "Rozwiń Skrzydła"
Kwota dofinansowania: 4200.00 zł

Projekt pozwolił na wzmocnienie oddolnej inicjatywy rodziców i pedagogów, upowszechnił działania i pozwoli na dotarcie z pomocą do szerszej grupy odbiorców - dzieci i rodzin za pomocą platformy internetowej, wpłynął na poprawę dostępu do specjalistycznej pomocy, lepszą komunikację. Wzmocniono bazę organizacji która wpłynęła na jakość świadczonej pomocy, pozwoliła zmotywować nowych członków do działania, ułatwiła organizację pracy Stowarzyszenia. Dokumentacja zdjęciowa pozwoliła na prowadzenie akcji promocyjnych i promocję działań. Utworzenie strony internetowej dla Stowarzyszenia pozwoliło na realizację takich celów statutowych podnoszenie wiedzy na temat edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pozwoliła zaistnieć w świecie informacyjnym, przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia i stereotypom wpływającym na relacje społeczne,w szczególności dotkliwie odczuwane w małych miejscowościach. Dzięki zakupionemu sprzętowi będziemy mogli pracować nad wydawaniem publikacji, ulotek i opracowywać materiały informacyjne, dotrzeć ze swoimi działaniami do osób indywidualnych i instytucji. Mając do dyspozycji własne zaplecze możemy samodzielnie i adekwatnie do potrzeb tworzyć materiały informacyjne, publikacje, ułatwić komunikację z podopiecznymi i członkami Stowarzyszenia. Ponadto projekt wpłynął pozytywnie na realizację kolejnych celów stowarzyszenia a mianowicie "Pozyskiwanie środków finansowych" ułatwił bowiem dostęp do wiedzy.
Nie bez znaczenie jest budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w środowisku poprzez promocję przy okazji prowadzonych akcji i imprez, stąd przygotowany baner promocyjny i wydrukowane i rozpowszechnione ulotki.
1.Przygotowano bazę do rozwoju działalności młodego stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu biurowego, komputera z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami biurowymi.
2. Promowano działalności stowarzyszenia, pozycjonowano markę stowarzyszenia, w tym logo poprzez publikacje strony internetowej, przygotowano dokumentację zdjęciową, kolportaż ulotek i przygotowano filmu na temat stowarzyszenia.
3. Zaktywizowano członków i środowisko osób niepełnosprawnych do pracy na jego rzecz poprzez zaangażowanie w przygotowanie ulotek, filmu, przygotowano publikację, przeprowadzono ankiety dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia i jego strony internetowej. Pozyskano nowych członków i wolontariuszy do pracy na rzecz stowarzyszenia i jego podopiecznych.

Tytuł projektu: ,,Rusz się”
Data realizacji: 01.05.2015-30.11.2015
Realizator: Grupa nieformalna Uparte babki/Ochotnicza straż pożarna w Tereszewie
Kwota dofinansowania: 2991.00 zł

W ramach projektu ,,Rusz się” utworzono przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałówki siłownię zewnętrzną typu ,,OUTDOOR FITNESS” poprzez zamontowanie jednego urządzenia sportowego typu ORBITREK Głównym celem projektu było utworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców i promowanie zdrowego trybu życia poprzez zachęcenie społeczności lokalnej do uprawiania sportu. Ponadto założeniem projektu było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz mobilizowanie ich do działań na rzecz dobra wspólnego.
W ramach projektu wykonano następujące działania:
1. Przeprowadzenie rozpoznania cenowego urządzenia i konsultacja z mieszkańcami jakiego rodzaju urządzenie
kupujemy.
2. Rekrutacja osób do pomocy w przygotowaniu miejsca gdzie ma być zamontowane wybrane urządzenie.
3. Przygotowanie terenu przy świetlicy.
4. Wykonanie plakatów informujących o realizacji projektu i mającego powstać placu.
5. Współpraca z partnerami projektu.
6. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania na zakup i montaż urządzenia.
7. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim planowanej budowy.
8. Montaż urządzenia.
9. Rozpropagowanie informacji, o powstałej siłowni zewnętrznej w Małych Bałówkach przy świetlicy wiejskiej.
10. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej.
11. Podziękowanie za pomoc w realizacji projektu.
Pozyskane środki z dofinansowania pozwoliły nam na pełną realizację zamierzonych działań poprzez utworzenie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałówki siłowni zewnętrznej. Siłownia zewnętrzna utworzona przy budynku świetlicy, stanowi miejsce najczęściej odwiedzane przez mieszkańców naszej wsi w szczególności poprzez młodzież oraz rodziny z dziećmi. Przedmiotowe zadanie przyczyniło się do większego zaangażowania w sprawy wsi mieszkańców. Mieszkańcy bardzo licznie uczestniczą w organizowanych zebraniach, chętnie oferują swą pomoc w realizacji zamierzonych zadań dla swojej wsi. Z siłowni korzystają również przejeżdżający turyści i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ogromną korzyścią osiągniętą w wyniku realizacji tego projektu jest odciągnięcie naszej młodzieży od siedzenia w domu przed komputerem czy telewizorem. Młodzież chętnie aktywnie spędza wolny czas przy świetlicy ćwicząc na siłowni, jeżdżąc na rolkach, wrotkach.
Obiekt nie służy wyłącznie do uprawiania sportu ale także stanowi miejsce gdzie można spędzić wolny czas w towarzystwie rodziny, sąsiadów, znajomych. Realizacja projektu dla nas, jako grupy nieformalnej jest wielkim sukcesem, dodała nam pewności siebie i odwagi. Zadowalający jest fakt iż utworzyłyśmy wyjątkowe miejsce nie tylko dla siebie lecz także dla ogółu społeczeństwa.