Tytuł Projektu: Lato w Różynce

Numer wniosku: 64/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Rodzice Dzieciom

Czas trwania projektu: 15.05.2023- 15.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Różynka

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Podstawowym celem projektu była integracja dzieci i dorosłych z Różynki i z okolicznych wsi
 i zachęcenie ich do spędzania wakacyjnego czasu w sposób wartościowy, ciekawy i aktywny. Chcieliśmy zaproponować ofertę zajęć, warsztatów i wydarzeń rozwijających umiejętności artystyczne, plastyczne, kulinarne, sportowe oraz logiczno-konstrukcyjne, które odbywałyby się na miejscu, byłyby bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Jednak przede wszystkim celem była aktywizacja mieszkańców do organizowania wydarzeń i spotkań i wspólnego działania i pokazanie, że wspólnymi siłami można zorganizować ciekawe wydarzenia i mieć wpływ na najbliższą przestrzeń. Chcieliśmy przez to pokazać dzieciom i młodzieży wartości społeczeństwa obywatelskiego, dzięki którym mogą aktywnie brać odpowiedzialność za swoje otoczenie i je kształtować.

W ciągu kolejnych wakacyjnych miesięcy udało się zgodnie z planem zorganizować dwa festyny rodzinne. Festyn z okazji Dnia Dziecka miał tematykę artystyczną i cyrkową. Zaproszono grupę artystów z Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, która przeprowadziła warsztaty kuglarskie, żonglerskie, cyrkowe). Zaproszono też Strażaków z OSP Kwiecewo oraz zaprzyjaźnionych artystów i animatorów. Wspólnymi siłami zorganizowano poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci w różnym wieku. Z kolei podczas plenerowego festynu z okazji Dzień Sportu odbyły się liczne turnieje sportowe, mecz piłki nożnej, zawody i konkurencje dla całych rodzin a także wspólne tańczenie zumby. Wydarzenia te miały charakter otwarty, na boisku. Zaproszenie było skierowane też do osób z okolicznych wsi, również do zamieszkujących je rodzin z Ukrainy.
Zorganizowano także dwa warsztaty skierowane dla dzieci i młodzieży z Różynki w kilku grupach wiekowych po wcześniejszych zapisach (Warsztaty tworzenia czekolady oraz warsztaty Lego).

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Akademia zdrowego seniora

Numer wniosku: 9/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Razem dla Seniorów

Czas trwania projektu: 15.05.2023- 30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Lubomino

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Celem Projektu "Akademia Zdrowego Seniora" była aktywizacja fizyczna i sportowa seniorów z terenu Gminy Lubomino poprzez organizację grupowych, ogólnousprawniających zajęć sportowych.

Projekt "Akademia Zdrowego Seniora został zrealizowany w pełni, ponieważ 15 osób ,tak jak zaplanowano ukończyło udział w projekcie. Wykonywane ćwiczenia przez uczestników projektu były dostosowane do potrzeb odbiorcy na podstawie ogólnej rozmowy i wywiadu prowadzonego przez fizjoterapeutę.  Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Lubomino, frekwencja była stuprocentowa. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone przez doświadczonego dyplomowanego fizjoterapeutę, z którym Seniorzy szybko nawiązali kontakt, co miało wpływ na zawiązanie się pozytywnych relacji i dobrego samopoczucia.
Osiągnięto wszystkie zaplanowane efekty w projekcie. Poprawiła się aktywność i kondycja fizyczna wśród uczestników projektu, co mogło mieć wpływ na zapobieganie wielu chorobom występujących w wieku podeszłym lub zatrzymanie rozwoju już istniejących chorób. Polepszyło się samopoczucie wśród uczestników projektu, co miało wpływ na podniesienie własnej samooceny. Nastąpiła integracja wśród uczestników projektu, poszerzyły się już istniejące kontakty, znajomości, była wymiana doświadczeń nie tylko w sferze aktywizacji fizycznej i sportowej ale także w sferach życiowych.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Kiersnowo coraz piękniejsze!

Numer wniosku: 24/DM/2023

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Kiersnowie

Czas trwania projektu: 10.05.2023- 30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Bartoszyce

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Celem projektu była poprawa estetyki działki wokół altany stanowiącej jedyne we wsi miejsce integracji mieszkańców Kiersnowa.

Projekt polegał na zbudowaniu przez mieszkańców drewnianego ogrodzenia o długości ok. 100 mb i wysokości do 1,3 metra, nawiązującego swoim wyglądem do ścianek bocznych altanki, które zostało wykonane na działce na której stoi wioskowa altanka, w centrum miejscowości. W ramach prac nad postawieniem ogrodzenia zostały przeprowadzone następujące prace: - wykonanie betonowej wylewki i zamocowanie kotew do słupków drewnianych ogrodzenia, - postawienie słupków, - przygotowanie przęseł ogrodzenia i ich montaż, -wykonanie furtki oraz bramy wjazdowej oraz ich montaż, - zabezpieczenie ogrodzenia drewnochronem - uprzątnięcie terenu - uroczyste świętowanie zakończenia prac (ognisko -impreza "koszyczkowa" mieszkańców wsi Kiersnowo)

Osiągnięte rezultaty projektu:

 - wykonanie ogrodzenia drewnianego działki wokół altany o długości ok. 100 mb

- zintegrowanie mieszkańców wsi Kiersnowo

- zacieśnienie więzi międzypokoleniowej

- aktywizacja mieszkańców wsi poprzez wspólną pracę

- wzrost atrakcyjności i estetyki wsi Kiersnowo

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Razem ratujemy ludzkie życie
Numer wniosku: 2/DM/2023
Nazwa realizatora: GN Razem dla Rogóża
Czas trwania projektu: 04.05.2023- 28.09.2023
Miejsce realizacji projektu: Rogóż
Kwota dofinansowania: 5 800,00 zł
Głównym celem projektu było przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców wsi Rogóż oraz zakup defibrylatora AED do ratowania życia ludzkiego. Ze szkolenia skorzystało narastająco ok 40 mieszkańców wsi obejmującego najważniejsze zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy między innymi takie jak: resuscytacja krążeniowo- oddechowa zarówno dorosłych jak i dzieci, poprawne wzywanie pomocy, dbanie o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy, pozycja boczna bezpieczna zadławienia, zakrztuszenia, oparzenia oraz inne zagadnienia które wynikały z pytań osób uczestniczących w szkoleniu. W ramach projektu zostały przeprowadzone cztery spotkania szkoleniowe po 6 godzin każde. Zakres obejmował także obsługę AED- uczestnicy używali AED treningowego, ukazane zostało, że tak naprawdę każdy będzie potrafił go obsłużyć. Szkolenie przeprowadzane było przez wykwalifikowanych ratowników medycznych z OSP Rogóż oraz Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy, których udało nam się namówić do współpracy w ramach wolontariatu. Defibrylator AED został zamontowany na budynku OSP, w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich.
Dzięki możliwości, które otrzymaliśmy z NIWCRSO mogliśmy wyposażyć mieszkańców wsi w niezbędne do ratowania życia ludzkiego umiejętności. W naszym społeczeństwie zmieniło się myślenie dotyczące udzielania I pomocy przedmedycznej zwłaszcza dotyczące konieczności jej udzielania oraz przełamania strachu który jest z tym związany.

   

Tytuł Projektu: Bezpieczny plac zabaw

Numer wniosku: 13/DM/2023

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń wiejskich w Stoczku Klasztornym

Czas trwania projektu: 01.06.2023 - 30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Stoczek Klasztorny

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 

Głównym celem projektu było stworzenie w naszej miejscowości bezpiecznego placu zabaw, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas. Zostało to dokonane poprzez wymienienie wyeksploatowanej huśtawki. W ramach projektu przeprowadzono również zajęcia sportowe dla dzieci oraz zorganizowano Piknik Rodzinny. Dzięki możliwości realizacji projektu powstała przestrzeń, z której mogą bezpiecznie korzystać mieszkańcy Stoczka oraz przyjezdni goście. Dzięki zajęciom sportowym zorganizowanym w okresie wakacyjnym dzieci z naszej miejscowości miały okazję ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Poprzez organizację Pikniku Rodzinnego mieszkańcy Stoczka mieli sposobność spotkać się i miło spędzić czas. Przyczyniło się to integracji i aktywizacji społeczności oraz zacieśnieniu więzów międzypokoleniowych

 

 

 

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Muzyka łączy pokolenia

Numer wniosku: 81/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Trąbale Junior

Czas trwania projektu: 01.07.2023- 30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Pilnik

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Głównym celem projektu było kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów oraz pozyskanie nowych członków do zespołu. W trakcie warsztatów dzieci i młodzież  miały możliwość porozmawiać i wiele nauczyć od seniorów, którzy ich odwiedzali i dzielili się wiedzą i doświadczeniem.

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Zakres warsztatów obejmował zapoznanie się z muzyką gry na rogu myśliwskim, kulturą i muzyką myśliwską, historią sygnalistki oraz historią miasta i gminy Lidzbark Warmiński, muzycznymi tradycjami, tradycjami jakie znają i wynieśli seniorzy z domów, ciekawostkami z dziedziny muzyki. Był to czas wymiany wspólnych doświadczeń. Seniorzy mieli możliwość posłuchania wielu utworów w wykonaniu dzieci i młodzieży, spędzili miło czas. W ramach projektu zostały zakupione rogi myśliwskie oraz został opłacony nauczyciel, który poprowadził warsztaty. Na zakończenie warsztatów został zorganizowany wspólny koncert, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy warsztatów.

 

ZDJĘCIA

Tytuł Projektu: Szlakiem kultury Sępopolskiej

Numer wniosku: 20/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Razem lokalnie

Czas trwania projektu: 01.06.2023- 31.07.2023

Miejsce realizacji projektu: Sępopol

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

Głównym celem projektu była promocja walorów gminy sępopolskiej z naciskiem na produkty naturalne lokalnych twórców, oraz rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności naszych mieszkańców, a także aktywna forma spędzania wolnego czasu .

Realizację projektu rozpoczęliśmy od warsztatów spływu katamaranem po rzece Guber i Łyna.
W trakcie spływu katamaranem uczestnicy mogli podziwiać walory przyrodnicze niziny sępopolskiej oraz okolicy około rzecznej obu rzek.

Zorganizowaliśmy dwa warsztaty z tworzenia: świec woskowych oraz wyrobów z wykorzystaniem ziół zebranych wcześniej na łąkach. Powstały mydła zapachowe, kompozycje kwiatowe, zestawy herbat ziołowych oraz mgiełki zapachowe. Najmłodsi uczyli się wyplatać wianki z kwiatów.

W kolejnym etapie realizacji projektu odbył się rajd rowerowy, na który zaprosiliśmy  całe rodziny. Wycieczka ta odbyła się do miejscowości Lwowiec, w której znajduje się zabytkowy kościół słynący z tego, że na jego dachu znajduje się duża liczba gniazd bocianów. Z tego powodu wioska ta nazywana jest domem bocianów. Podczas rajdu odbyły się warsztaty fotografii. Uczestnicy uwiecznili piękno otaczającej przyrody na zdjęciach.

Kolejną inicjatywą była organizacja prelekcji historyczne dotyczącej naszej gminy. Wygłosił ją nasz wolontariusz – pasjonat historii i fotografii, który kultywuje historię naszego regionu i miasta Sępopol. Wykład dotyczył głównie budowli znajdujących się w Sępopolu oraz ich przeznaczenia. Następnie odbył się spacer ulicami miasta zakończony w budynku, w którym obecnie znajduje się dom kultury. Z inicjatywy naszego wolontariusza została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona mieszkańcom budującym niegdyś nasze miasto.

Rodzinny plener malarski to kolejne wydarzenie, które zrealizowaliśmy, w ramach naszego projektu.  Plener pod czujnym okiem naszego lokalnego artysty nosił nazwę ,,Architektura Sępopola”. Kilka osób uczestniczących w plenerze miało możliwość po raz pierwszy trzymać pędzel i wykonać pracę malarską na płótnie, odkrywając swoje nowe talenty. Powstały piękne prace przedstawiające charakterystyczne zakątki i budowle naszego miasteczka. Planowane jest jeszcze jedno spotkanie uczestników pleneru na omówienie twórczości i zorganizowanie wystawy poplenerowej.

Realizacja zadania "Szlakiem Kultury Sępopolskiej" pokazała, że aktywność każdego z nas przyczynia się do pozytywnego budowania obrazu naszego regionu. Wykorzystanie w zadaniu elementów rekreacji, sportu, twórczości sprawiło, że przedsięwzięcia stały się atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Efekt końcowy zadania zaprezentowaliśmy podczas dużych wydarzeń gminnych – Noc Świętojańska i Dni Sępopola.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Aktywnie chcę poznawać świat

Numer wniosku: 44/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Aktywni - Dzieciom

Czas trwania projektu: 21.05.2023- 31.08.2023

Miejsce realizacji projektu: Dobre Miasto

Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł

Głównym celem projektu było zainicjowanie zajęć terapeutycznych w ramach projektu "Aktywnie chcę poznawać świat" przy udziale specjalistów z zakresu logopedii, fizjoterapii, integracji sensorycznej dla dzieci z terenu Gminy Dobrego Miasta.
Realizacja zajęć terapeutycznych z zakresu: rehabilitacji, logopedii, integracji sensorycznej odbywała się w udostępnionych salach należących do PSONI Koło w Dobrym Mieście
 w godzinach popołudniowych. Nieformalna grupa zorganizowała również zajęcia z psychologiem skierowane do rodziców celem wymiany doświadczeń i funkcjonowania jej jako grupy wsparcia.

Dodatkowym działaniem grupy nieformalnej było zorganizowanie zajęć opiekuńczych/ animacyjnych kierowanych do dzieci pomiędzy zajęciami przy wsparciu wolontariuszy.

Udało się zrealizować założone cele, które przyniosły oczekiwany efekt i korzyści wśród lokalnej społeczności. Wczesne rozpoczęcie oddziaływań diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych daje największe efekty, pozwala dziecku osiągnąć pełnię jego potencjalnych możliwości i zapobiec wtórnym skutkom niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu uzyskaliśmy taki efekt.

 


MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Przystanek - Wakacje
Numer wniosku: 54/DM/2023
Nazwa realizatora: Fundacja Lelka
Czas trwania projektu: 21.05.2023- 30.09.2023
Miejsce realizacji projektu: Bartoszyce
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
W okresie trwania projektu przeprowadziliśmy cztery warsztaty o różnej tematyce. Wśród nich były: warsztat kucharski, integracji sensorycznej, arteterapii i choreoterapi/muzykoterapii. Celem tych spotkań było wzmocnienie dzieci z niepełnosprawnościami, integracja dzieci z niepełnosprawnością i bez, edukacja, zapewnienie spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, twórczy, wielozmysłowa zabawa, propagowanie organizacji przemyślanego czasu wolnego, propagowanie wiedzy na temat dzieci niepełnosprawnych, budowanie pozytywnego wizerunku dzieci niepełnosprawnych, integracja społeczna i sensoryczna, wymiana doświadczeń rodziców dzieci niepełnosprawnych, wsparcie edukacji artystycznej rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu w grupie, rozwijanie indywidualnych uzdolnień.
Efekty jakie udało nam się osiągnąć to:
Wsparcie rozwoju artystycznego.
 Rozwój umiejętności współpracy w grupie.
Sprowokowanie aktywności dzieci w sferze kontaktów z rówieśnikami.
Zwiększenie aktywności i zaradności osobistej.
 Rozwój wyobraźni i twórczego myślenia.
 Propagowanie wiedzy o niepełnosprawnych dzieciach, budowanie świadomości, wrażliwości i wzajemnej tolerancji.
Wielozmysłowa zabawa dająca korzyści dzieciom i rodzicom.
Rozwinięcie potrzeby uczestniczenia w zabawach w grupie. Podniesienie samooceny i pewności siebie.
Wyjście z izolacji społecznej. Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikowania się i wyrażania emocji.
Podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów w zakresie różnych form wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci.
Oderwanie się od codzienności, odpoczynek, odreagowanie, nawiązanie nowych znajomości. Zmiana postrzegania siebie i własnych problemów.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

   

 

LINK DO MATERIAŁÓW

Tytuł Projektu: Zróbmy coś dla siebie

Numer wniosku: 22/DM/2023

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Piotraszewie Kreatywne Babki

Czas trwania projektu: 01.05.2023- 31.08.2023

Miejsce realizacji projektu: Piotraszewo

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 

Głównym celem naszego projektu było przeprowadzenie warsztatów z zakresu makramy i ceramiki. Udział w projekcie miał dać mieszkańcom możliwość integracji i nabycia nowych umiejętności rękodzielniczych. Projekt miał na celu wydobycie z jego uczestników drzemiących w nich pasji i zainteresowań, zintegrowanie naszej małej społeczności lokalnej oraz pokazanie mieszkańcom, że dzięki takim projektom można nabyć nowe umiejętności oraz miło spędzić wspólnie czas.

Mogłoby się wydawać, że to nic trudnego wiązać sznurki lecz niestety rzeczywistość okazała się inna. Na początku naszej makramowej przygody poznałyśmy rożne rodzaje splotów, dowiedziałyśmy się skąd wywodzi się makrama i na czym polega, że jest to nie tylko wiązanie sznurka ale także zaplatanie i skręcanie. Nauka splotów na początku sprawiała uczestnikom trochę trudności niektórzy musieli uzbroić się w cierpliwość w pracy ze sznurkiem. Początkowo zaplatanie szło żmudnie, lecz dzięki temu pracowałyśmy nad swoją cierpliwością – a czasami było jej brak.  Za Nami godziny pracy ze sznurkami, często rozplatanie połowy pracy bo niestety wzór nie wyszedł jak powinien. Efektem końcowym naszych warsztatów są ozdoby ścienne oraz wisienka na torcie sukienka. Sukienka to efekt wspólnej pracy – godziny cięcia sznurków można rzec że w kilometrach oraz ich zaplatania.

Warsztaty ceramiki pokazały jakie wśród naszej małej społeczności lokalnej mamy dusze artystyczne i jak świetnie radzą sobie ich ręce w pracy z gliną.

Do pracy z gliną potrzebujemy kawałka gliny, podkładki, noża,  własnych palców i trochę wyobraźni. Co daje lepienie w glinie ?? Poprawia koordynację oko-ręka, uwalnia emocje i redukuje stres którego w dzisiejszych czasach mamy go bardzo dużo.

Uważamy, że różnice wieku uczestników były dość spore ale nie były przeszkodą, w wielu przypadkach okazało się, że ci młodzi uczestnicy sprawniej radzili sobie w tzw. „pracach ręcznych”.

Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonych warsztatów i nasi uczestnicy również. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 mogłyśmy zorganizować warsztaty dla mieszkańców naszej małej miejscowości.

 

 

LINK DO MATERIAŁÓW