METRYCZKA PROJEKTU - 22/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ’’ ZNAD NIDKI’’ W RUCIANEM-NIDZIE

Okres realizacji projektu – 01-05-2023 do 29-09-2023

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich ’’ Znad Nidki’’ w Rucianem – Nidzie

Miejsce realizacji projektu – Ruciane-Nida

Kwota dofinansowania – 5000,00 zł

Wkład finansowy własny – 300,00 zł

Wkład niefinansowy własny –1125,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań :

 

Projekt polegał na doposażeniu KGW w nowoczesny sprzęt AGD oraz wyposażenie w pomoce kuchenne umożliwiające podjęcie działalności Koła. Zakupiony sprzęt pozwoli na integrację społeczności lokalnej w przystosowanym do tego miejscu, które stwarza możliwość rozwijania wspólnych  pasji kulinarnych oraz poznawania tożsamości lokalnej poprzez kulinaria. Dzięki wymianie doświadczeń z innymi kołami poszerzyliśmy naszą wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania koła gospodyń wiejskich.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 23/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – „ O CZYM SZUMIĄ STAŚWIŃSKIE DRZEWA”

Okres realizacji projektu – 06.2023-30.09.2023

Realizator – Grupa nieformalna- Kreatywne Krecice

Miejsce realizacji projektu – Miłki

Kwota dofinansowania – 4000,00 zł

Wkład finansowy własny – 0 zł

Wkład niefinansowy własny –9 460,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań:

Celem projektu było osiągnięcie dobra wspólnego polegającego na integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, a w szczególności Seniorów i Młodzieży. Seniorzy przekazując swoje opowieści zrealizowali swoje pragnienia związane z chęcią przekazywania wiedzy o gminie, swoich przeżyciach, historii. Młodzież poprzez zainteresowanie tematyką swojej gminy, ma poczucie sprawstwa, przynależności oraz integracji ze społecznością lokalną, nawiązała się nić sympatii międzypokoleniowej. Młodzi z uwagą i zainteresowaniem wysłuchiwali opowieści Seniorów, zadawali pytania i nagrali piękne filmiki z udziałem Seniorów, dało im to poczucie pewności siebie. Młodzież stworzyła również piękną galerię zdjęć, która została zaprezentowana na Gali finałowej projektu, którą przygotowali wspólnie z partnerami, wolontariuszami. Było to cudowne wydarzenie na skalę całej Gminy Miłki. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Wytworzył się cudowny klimat wspólnoty, przynależności do gminy, więzi międzypokoleniowej. Młodzież pięknie opowiadała o projekcie, czuła się dumna z efektów, film oglądali wszyscy z zaciekawieniem i wzruszeniem, wypowiedziało się kilku lokalnych historyków chwaląc inicjatywę, która przybliżyła wszystkim historię regionu. Młodzież zaprezentowała się we własno zaprojektowanych koszulkach , otrzymała bidony wybrane przez siebie, czuli się przez to częścią grupy. Gala była pięknym zwieńczeniem kilku miesięcy cudownych działań.  Po dwóch tygodniach prezentowania się Galerii w Ośrodku Kultury, została ona zainstalowana na stałe w Bibliotece w Miłkach.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 24/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – Defibrylator AED – Bezpieczna wieś Liski

Okres realizacji projektu – 07.05.2023 r. – 30.09.2023 r.

Realizator – Grupa nieformalna Liskowianki

Miejsce realizacji projektu – Liski , gmina Pisz

Kwota dofinansowania – 6 000,00zł

Wkład finansowy własny – 600,00zł

Wkład niefinansowy własny – 2 300,00zł

 

Opis dotychczasowych działań:

Projekt polegał na zamontowaniu we wsi Liski defibrylatora, ponieważ miejscowość oddalona jest o kilkanaście kilometrów od miasta i dojazd zespołu ratownictwa medycznego do wsi zchodzi bardzo długi, dlatego wieś została „uzbrojona” w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny – AED, który znajduje się w centralnym miejscu wsi, czyli na ścianie frontowej świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach. Po instalacji urządzenia przed ogłoszeniem szkolenia z pierwszej pomocy, napłynęło wiele zapytań dotyczących urządzenia – Co to jest? Do czego służy? Skąd wieś ma takie urządzenie?, narodziło się bardzo wiele pytań. Wydarzenie odsłonięcia AEDa i szkolenie pierwszej pomocy na którym gościł sam burmistrz miasta i gminy Pisz – Pan Andrzej Szymborski, na szkolenie przybyło ponad 90 osób, oczekiwania nasze przerosły sceptycyzm poprzednich spotkań we wsi.Po szkoleniu rozpoczął się proces dyskusji na temat przeżywalności ludzkiej i samopomocy, dopóki nie przyjedzie Ambulans. We wsi rozbudziła się potrzeba niesiena pomocy i powstało kilka wspólnych realizacji oddolnych. Społeczeństwo nabrało pewności siebie w działaniu pierwszej pomocy i jest świadome urządzenia, które oczekuje ruchu w ich strony w sytuacji zagrożenia życia. To piękna inicjatywa, która rozpaliła chęć dalszego działania innych wsi w różnych gminach.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 27/DM/2023

TYTUŁ PROJEKTU – W BIAŁEJ PISKIEJ GRA KAPELA CO NIEDZIELA

Okres realizacji projektu –01.05.2023 – 30.09.2023

Realizator – Kapela Podwórkowa Klika z Białej Piskiej

Miejsce realizacji zadania – Biała piska

Kwota dofinansowania – 3.500,00 zł

Wkład finansowy własny – 240,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1.640,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań:

Celem projektu było wyposażenie kapeli Kilka w charakterystyczne stroje zespołu grającego muzykę podwórek i osiedli oraz zorganizowanie warsztatów muzycznych, wokalnych i choreograficznych dla członków Kapeli Podwórkowej Klika. Zorganizowany został przegląd kapel podwórkowych. Podczas imprez okazjonalnych odbywała się prezentacja zespołu w środowisku lokalnym. W efekcie nastąpiła aktywizacja społeczności do podejmowania działań, mających wpływ na tworzenie kultury lokalnej, a tym samym integracja przez rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 63/DM/2023

TYTUŁ PROJEKTU – ’’SIATKÓWKA ŁĄCZY POKOLENIA’’

Okres realizacji projektu – 1.04.2023-30.09.2023

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym

Miejsce realizacji projektu – Rakowo Małe, gmina Biała Piska

Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł

Wkład finansowy własny – 200,00 zł

Wkład niefinansowy własny –650,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań:  

W ramach projektu „ Siatkówka łączy pokolenia” Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym przygotowało teren przy świetlicy wiejskiej pod zamontowanie boiska do piłki siatkowej. Przeprowadzono też zajęcia na temat zdrowego stylu życia, na których również promowano gry zespołowe na świeżym powietrzu. Zebraliśmy zespoły w różnych kategoriach wiekowych i przeprowadziliśmy rozgrywki. Celem było utrwalenie więzi międzysąsiedzkich, rozwój inicjatyw lokalnych poprzez zagospodarowanie terenu, oraz integracja lokalnej społeczności. Zmontowaliśmy ławeczkę, a tym samym stworzyliśmy przestrzeń do kulturalnego spędzania wolnego czasu. Założone boisko to krok w stronę rozwoju Sołectwa Rakowo Małe oraz zachęta dla gości i turystów, by częściej tu przyjeżdżali. To przyjazne miejsce, gdzie można się zrelaksować oraz aktywnie i przyjemnie spędzić czas.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Dojrzale z klasą

Numer wniosku: 73/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Rodzice Dzieciom

Czas trwania projektu: 10.05.2023- 30.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Dobre Miasto, Wichrowo

Kwota dofinansowania: 4 000 zł

Celem projektu było rozwinięcie aktywności osób w wieku senioralnym i poczucia bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu a także zintegrowanie dobromiejskiego środowiska seniorów .Celem pośrednim było rozwinięcie działań samopomocowych i wykorzystanie wewnętrznego potencjału tych osób.

Dobrem wspólnym jest dobra jakość życia , aktywność oraz poczucie bezpieczeństwa osób starszych zamieszkujących gminę Dobre Miasto.

Prowadzone działania:

Zorganizowano spotkania: z pisarzem ( wyjazdowe w miejscowości Wichrowo połączone z ogniskiem integracyjnym), lekarzem geriatrą i stylistą .Ponadto zorganizowano konferencję na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym: w ruchu drogowym, w zakresie cyber bezpieczeństwa .Osiągnięte efekty z organizacji projektu to ; zwiększenie świadomości seniorów  w zakresie bezpieczeństwa w sieci, przyjmowania leków, zachowania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, reagowanie na zagrożenia życia i bezpieczeństwa. Szczególnie kobiety były usatysfakcjonowane wiedzą przekazaną przez stylistkę w zakresie eleganckiego wyglądu kobiety.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład lekarza geriatry , który był bardzo obszerny , przystępny i odpowiedział na wiele pytań w zakresie profilaktyki i dbania o zdrowie seniorów. Grono odbiorców projektu  jest znacznie szersze niż tylko  uczestnicy projektu, ale również ich rodziny , sąsiedzi i znajomi.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Tworzymy Orkiestrę Dętą
Numer wniosku: 14/DM/2023
Nazwa realizatora: GN Orkiestra Dęta przy OSP Jonkowo
Czas trwania projektu: 16.05.2023- 15.11.2023
Miejsce realizacji projektu: Jonkowo
Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł
Celem projektu było zaszczepienie inspiracji kultury muzycznej wśród okolicznych mieszkańców, tak aby zachęcić do aktywnego uczestnictwa we wspólnym muzykowaniu. Celem również było uposażenie orkiestry, dzięki któremu nowi członkowie mieli możliwości do tego aby realizować zagadnienia z zakresu podstawy programowej nauki gry na instrumencie. Dodatkowo oprócz zajęć indywidualnych z zakresu nauki gry na instrumencie, nowi muzycy mieli możliwość wzięcia udziału w próbach całościowych zespołu, co pomagało im w szybszym realizowaniu ich programu. Jednym z głównych celów działania orkiestry dętej jest aspiracja kultury muzycznej wśród okolicznych mieszkańców, którzy pozytywnie odbierają działalność zespołu.
Działania jakie zostały podjęte, pomogły usprawnić proces projektu. Pierwszym elementem było zaproszenie do uczestnictwa w projekcie. W związku z tym, iż istniało zapotrzebowanie wśród mieszkańców powstanie tego typu zespołu, zgłosiła się znaczna ilość ludzi do wzięcia udziału w tego typu projekcie. Po zebraniu członków, ustalono spotkanie dotyczące organizacji i przebiegu szkolenia. Podzielono grupy na konkretne zajęcia, mianowicie: Zajęcia indywidualne na których odbywały się lekcje z zakresu budowy oraz zasady działania instrumentu, w późniejszej fazie programu odbywały się lekcje gry na instrumencie. Kolejną grupą były zajęcia z historii muzyki, na których poznawano ciekawe fakty, które po były inspiracją do poznawania szerszego zakresu muzyki. Ostatnią grupą były zajęcia całościowe, na których były realizowane utwory całej orkiestry. Zajęcia te, były zwieńczeniem wszystkich innych zajęć.
Elementem zwieńczającym było zorganizowanie koncertu, który przedstawiał efekty pracy z nowymi muzykami. Dzięki zaangażowaniu instruktorów oraz przyszłych muzyków, praca stawała się łatwiejsza, czego efekt można było usłyszeć podczas koncertu, który odbył się 15.08.2023 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Jonkowie. Duża frekwencja widzów podczas koncertu i gromkie brawa, które były kierowane w stronę zespołu, były odpowiedzią, że zadanie zostało wykonane. Dużym sukcesem okazała się rekrutacja do projektu, która podniosła znacznie frekwencję orkiestry. Rekrutacja oraz działanie projektu w bardzo dużej mierze przyniosło korzyści materialne, dzięki którym zespół nabył niezbędne instrumenty oraz akcesoria, do dalszej działalności. Gołym okiem można zauważyć, że dzięki środkom finansowym przekazanym z FIO, orkiestra stanęła na nogi tak, aby służyć kulturalnie miejscowej społeczności i nie tylko. Oprócz tego, łatwo jest dostrzec, iż miejscowa ludność bardzo pozytywnie odbiera orkiestrę dętą OSP Jonkowo, jej działalność, twórczość oraz zapał z jakim prezentuje swoją działalność.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: #Mamy Moc Działania
Numer wniosku: 10/DM/2023
Nazwa realizatora: Fundacja Qźnia
Czas trwania projektu: 15.05.2023- 31.10.2023
Miejsce realizacji projektu: Jeziorany
Kwota dofinansowania: 4 200,00 zł
Głównym celem projektu było wspieranie mieszkańców w wyborze i kontynuacji aktywnych i kreatywnych form dbania o zdrowie poprzez rozwój ciała i umysłu a dobrem wspólnym aktywizacja społeczna i fizyczna społeczności lokalnej.
Zorganizowaliśmy cykl bezpłatnych zajęć , w tym:
1. Choreoterapia i arteterapia 3x2h w których wzięło udział 47 uczestników
2. Neurografika 2 h – 27 uczestników
3. Gimnastyka słowiańska 3x1,5h – 45 uczestników
4. Joga głosu 2x1,5h – 44 uczestników
5. Mindfulness, joga dla dzieci i gra terenowa 2h – 14 uczestników
Dołączyło do nas 5 nowych wolontariuszy, które zadeklarowały chęć wsparcia przy organizacji i tworzeniu wydarzeń fundacji. Społeczność naszej organizacji się rozszerza i przyciąga nowe osoby, które chcą nie tylko brać ale też i dużo od siebie dawać – tak tworzymy dobro wspólne.


MATERIAŁY PROJETOWE

Tytuł Projektu: Sznurki, nitki i supełki
Numer wniosku: 41/DM/2023
Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Kiersitach „Wisienki”
Czas trwania projektu: Kiersity
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
CELE PROJEKTU 
- zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców
- nauka i tworzenie  wyrobów rękodzielniczych
- wskazanie  atrakcyjnych  formy spędzania wolnego czasu
- integracja społeczna oraz poprawa stosunków społecznych w środowisku.
- rozwój osobisty
- wzmocnienie poczucia pewności i wartości siebie
PROWADZONE DZIAŁANIA:
- spotkanie organizacyjne - omówienie potrzeb oraz sposobu realizacji projektu, rozdzielenie zadań dla poszczególnych wolontariuszy
- nabór uczestników do projektu
- warsztaty rękodzielnicze- 12  spotkań po 4 godz. nauka z techniki makramy i szydełka
- wystawa prac powstałych podczas warsztatów
- spotkanie podsumowując- opisanie faktur, zebranie fotoleracji,  sprawozdanie,
EFEKTY I KORZYŚCI:
- nabycie i podniesienie umiejętności w samodzielnym tworzeniu rękodzieła
- wskazanie nowych form rozwoju
- podniesienie pewności siebie uczestników
- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu
- zaciśnięcie więzi w relacji międzypokoleniowej
- integracja społeczna
- propagowanie idei wolontariatu

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Książka moją inspiracją – Poczytać i Porzeźbić Każdy Może

Numer wniosku: 88/DM/2023

Nazwa realizatora: GN Klub Przyjaciół Książki przy Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół w Lubominie

Czas trwania projektu: 01.05.2023- 31.07.2023

Miejsce realizacji projektu: Lubomino

Kwota dofinansowania: 4 000 zł

Osiągnęliśmy cel projektu, który polegał na wzmocnieniu więzi pomiędzy pokoleniami mieszkańców Gminy Lubomino, wzajemnej wymianie doświadczeń i wiedzy. Lokalna społeczność zaangażowała się w działania kulturalno-edukacyjne związane z książką i czytaniem wrażeniowym (czytaniem wszystkimi zmysłami), realizację pleneru rzeźbiarskiego. Dzięki działaniom projektowym w świadomości uczestników rozwinęła się postawa proekologiczna, troska o środowisko naturalne. Przy wykorzystaniu naturalnego oświetlenia przeprowadzono warsztaty czytania i przy wykorzystaniu pracy rąk przeprowadzono plener rzeźbiarski.

PROJEKT PRZYCZYNIŁ SIĘ DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOMINO, WPŁYNĄŁ POZYTYWNIE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, UNIWERSALNYCH, TRANSFEROWALNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

W ramach projektu odbyły się:

1. Warsztaty "Poczytać Każdy Może" polegające na wspólnym czytaniu książek przez dzieci i seniorów z terenu Gminy Lubomino. W warsztatach wzięło udział 14 seniorów z terenu Gminy Lubomino i 50 dzieci. Warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno dzieci jak i seniorów. Podczas warsztatów zrealizowano zaplanowaną tematykę (na czym polega czytanie wrażeniowe, książka wczoraj i dziś, ulubione książki dzieci i młodzieży, ulubione książki seniorów, wspólna dyskusja na temat korzyści jakie płynął z czytania książek, prezentacja Klubu Przyjaciół Książki) oraz osiągnięto wartość dodaną w postaci wspólnej zabawy przy akompaniamencie gitary polegającej na prezentowaniu muzycznym wierszy. Projekt zachęcił dzieci do czytania książek. W Zespole Szkół w Lubominie działania projektowe kontynuowane były w nowym roku szkolnym w miesiącach jesiennych: IX i X 2023 r. Klub Przyjaciół Książki w dalszym ciągu prezentował zalety czytania i zachęcał szczególnie najmłodsze dzieci do poświęcenia uwagi książce. Odbyło się wspólne czytanie: "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

2. Warsztaty "Plener rzeźbiarski-Ekspresja w drewnie" polegające na zapoznaniu się z materiałem naturalnym jakim jest drewno. Wzięło w nich udział 20 dzieci. Podczas warsztatów wykorzystano materiały zużywalne, niemniej jednak z obrobionych podczas warsztatów desek, w miesiącach jesiennych: IX i X 2023 r. kontynuowano działania projektowe polegające na stworzeniu z materiału wykorzystywanego podczas warsztatów dwóch ławek: ławek, zachęcających do czytania książek, na jednej z nich znalazł się napis: "Książka Moją Inspiracją" na drugiej: "Klub Przyjaciół Książki".
Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia uzyskanego z programu mikrodotacji NOWEFIO-Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.
W ramach projektu ukazano również piękno wolontariatu, zaangażowanie 13 letnich dziewczynek w działania projektowe, przełoży się niewątpliwie w przyszłości na wizerunek młodego człowieka, który będzie widział potrzebę podejmowania inicjatyw lokalnych mających na celu większą integrację społeczną mieszkańców Gminy Lubomino

 

MAERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Warmińskie Klimaty muzyką pisane
Numer wniosku: 60/DM/2023
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Projekt Kobieta
Czas trwania projektu: 17.06.2023- 15.11.2023
Miejsce realizacji projektu: Powiat Bartoszyce
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
1. Celem projektu była promocja lokalnych twórców, ludzi wrażliwych, potrafiących słowem, wierszem, muzyką promować piękno miasta i regionu. Twórczość lokalnych artystów to nasze dobro wspólne, bogactwo kulturalne, które w ramach projektu promowaliśmy. Naszym celem było rozwijanie zamiłowania do poezji śpiewanej wśród młodych i rozbudzenie, przypomnienie tej formy poezji starszym mieszkańców regionu. Celem projektu było również przybliżenie muzyki, rozwijanie pasji młodszym i starszym Bartoszyczanom poprzez organizację warsztatów wokalnych.
2. Prowadzone działania:
a) wydano płytę (sztuk 600) z nagranymi piosenkami w wykonaniu lokalnych artystów: Janusz Krysiak - kompozycja, muzyka, wykonanie piosenek, Katarzyna Sznitowska - aranżacje na skrzypcach, Marek Surma - aranżację na gitarze, teksty piosenek - wiersze Teresy Bratek, Arkadiusza Monkiewicza i Marii Duchnik.
b)organizacja spotkań "CO NAM W DUSZY GRA" na terenie powiatu bartoszyckiego:
c) emisja koncertu inauguracyjnego w lokalnej TV kablowej BartSat oraz rozmowa o projekcie w programie TEMAT TYGODNIA
d) publikacja nagranych piosenek na kanale youtoube, na stronie FB Stowarzyszenia
e) organizacja warsztatów wokalnych, zajęć z mikrofonem dla młodzieży i dorosłych (łącznie 30 godzin, 20 osób na zajęciach grupowych i indywidualnych)
f) wyjazd grupy miłośników muzyki na koncert fortepianowy do Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim
3. Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności:
- wydana  płyta trafiła do uczestników spotkań z muzyką i poezją oraz do lokalnych bibliotek, ośrodków kultury, szkół, przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych
- promocja lokalnych artystów amatorów, twórczości literackiej (Janusz Krysiak - pieśniarz, bard, muzyk, Katarzyna Sznitowska - skrzypce, Marek Surma - gitara)
- integracja różnych środowisk przy przygotowaniu działań projektowych, spotkań z poezją.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

14/EL/2023

Nazwa realizatora: Fundacja Archipelag Marzeń

Czas trwania projektu: 02-05-2023 – 30-09-2023
Miejsce realizacji projektu: Łęcze
Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Rodzina blisko natury

Celem głównym projektu było wsparcie w rozwoju 8 rodzin (30 osób) w kontekście ich aktywności, integracji, kompetencji społecznych i wychowawczych, ekspresji kulturalnej, spędzania więcej rodzinnego czasu na łonie natury.
W ramach projektu przeprowadzone były wyprawy leśne, prowadzone przez instruktora posiadającego
doświadczenie w edukacji przyrodniczej. Każda rodzina została wyposażona w zestawy (lornetka, kompas itp.). Tematem przewodnim wypraw były zioła oraz grzyby. Były też warsztaty taneczne – tańcowanie na polanie, prowadzone przez doświadczonego instruktora tańców ludowych. Kolejnemu spotkaniu towarzyszyła tematyka muzyczna. Warsztaty rodzinnego muzykowania służyły poznaniu różnych stylów muzycznych i pokazały uczestnikom, że muzyka to świetny sposób na zabawę, improwizację, radosne spędzanie czasu wolnego. Nie obyło się także bez zajęć gotowania w plenerze -uczestnicy zobaczyli, jak można przyrządzić zdrowe dania poza kuchnią! Kulturalne potrzeby ducha zostały zaspokojone poprzez ostatnie z warsztatów, warsztaty teatralne na łące, których zwieńczeniem było przygotowanie przez uczestników wspólnego występu.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

13/EL/2023

Nazwa realizatora: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim i grupa nieformalna Młodzi chcą działać.

Czas trwania projektu: 10-05-2023 – 9-11-2023
Miejsce realizacji projektu: Gronowo Elbląskie
Kwota dofinansowania: 3 000 zł

Uczę się, więc umiem pomagać

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy we wszystkich klasach jak również oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem torby PSP R1, tak aby właśnie w przypadku konieczności udzielenia pomocy mieli świadomość nazewnictwa danej rzeczy. Ćwiczenia praktyczne były świetną okazją do przypomnienia sobie lub nabycia wiedzy przekazywanej przez organizatorów.

Głównym celem projektu była nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. Dobrem Wspólnym jest w tym przypadku umiejętność uratowania ludzkiego życia, zbudowanie świadomego społeczeństwa młodych ludzi.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

 

11/EL/2023

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu

Czas trwania projektu: 04-05-2023 – 31-10-2023
Miejsce realizacji projektu: Łęcze
Kwota dofinansowania: 4 000 zł

„Od aktywnej integracji do samorealizacji”

Celem głównym projektu było rozwijanie i pobudzanie aktywności społecznej oraz wzmacnianie integracji i więzi wśród mieszkańców wsi Łęcze. Projekt przyczynił się także do podniesienia kompetencji i umiejętności mieszkańców, ich zaangażowania w działania na rzecz rozwoju ich małej ojczyzny oraz włączenia się w rozwój Centrum Aktywności Lokalnej jako miejsca spotkań mieszkańców. Korzystając z infrastruktury CAL w Łęczu prowadzone były warsztaty dla mieszkańców miejscowości Łęcze o tematyce kulinarnej, krawieckiej, majsterkowania, komputerowej oraz artystycznej. Zwieńczeniem projektu było spotkanie integracyjne mieszkańców – spotkanie przy grillu było czasem na podsumowanie projektu i zapewnieniem atrakcji dla najmłodszych jak i starszych uczestników spotkania.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

9/EL/2023
Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE QLT i grupa nieformalna Planszomaniacy
Czas trwania projektu: 01-05-2023 – 30-10-2023
Miejsce realizacji projektu: Łukta
Kwota dofinansowania: 5 000 zł
Młodość kontra doświadczenie, czyli młodzież i seniorzy grają w planszówki
Projekt zakładał zorganizowanie dwóch wydarzeń planszowych: dla seniorów oraz dla młodzieży i dorosłych mieszkańców. W ramach projektu lokalna społeczność została zachęcona do uczestnictwa we wspólnych spotkaniach przy planszy. Wydarzenia zostały poprowadzone przez członków grupy nieformalnej oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem QLT i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie. Nie zabrakło wolontariuszy, którzy pomagali w przygotowaniach do wydarzeń, nauce zasad gier i prowadzili turnieje w grze. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Wspólna gra przebiegała w miłym towarzystwie mieszkańców, uczestników, przy słodkim poczęstunku. Dzięki tej inicjatywie udało się zakupić wiele gier z kategorii dla początkujących, łatwych oraz dla średnio zaawansowanych, tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Celem tych spotkań przy planszy była aktywizacja mieszkańców. Dzięki projektowi młodzi i seniorzy wyszli ze swojej strefy komfortu, zaczęli się spotkać w swoim gronie na bezpiecznym gruncie, zaczęli rozwijać nowe hobby i wspólnie się integrować. Spotkania przywróciły ducha czasów sprzed ery komputerów i smartfonów, gdzie kontakt vis-a-vis był naturalną formą integracji.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

6/EL/2023

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrym

Czas trwania projektu: 15-06-2023 – 10-11-2023
Miejsce realizacji projektu: Dobry
Kwota dofinansowania: 4 500 zł

Chodź pomaluj mój świat- mural w Dobrym sposobem na aktywizację mieszkańców

Projekt miał za zadanie podnieść zaangażowanie mieszkańców wsi Dobry i członków KGW Szymbory w lokalne życie publiczne poprzez działalność kulturalną, kultywowanie tradycji, upiększenie wsi a co za tym idzie podniesienie poczucia wartości wśród mieszkańców, poznanie swoich korzeni. KGE zaangażowało starszych i młodzież do realizacji zadań projektowych, dzięki czemu udało się zostawić pamiątkę dla kolejnych pokoleń. Tym sposobem wszyscy dali dobry przykład pozostałym organizacjom pozarządowym z gminy Godkowo. Realizując projekt KGW pokazało, że można, warto i powinno się dbać wszechstronnie o swoja Małą Ojczyznę, dbać o jej rozwój, współmieszkańców poprzez podejmowanie wspólnych działań. To dobro wspólne. Ważne jest, że dotychczas niezaangażowani mieszkańcy włączyli się w realizację zadania, ,,wyszli z domu” po trudnym okresie pandemii. Projekt polegał na organizacji co spotkań z mieszkańcami. Na początku mieszkańcy wspólnie wybrali tematykę muralu, który miał upiększyć ich wioskę i zostać wykonany przez artystę na naszym przystanku. Mieszkańcy zadbali o estetykę otoczenia wokół, wykonali wspólnie prace porządkowe. W trakcie powstawania obrazu przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży. Odbiorcy dowiedzieli się na czym polega technika, którą artysta malował mural. Dzieci mogły również chwycić za farby i były współtwórcami części grafiki.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

5/IL/2023

Nazwa realizatora: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŁUKCIE

Czas trwania projektu: 01-05-2023 – 31-10-2023
Miejsce realizacji projektu: Łukta
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Szyjmy Razem z KGW Łukta

Projekt polegał na stworzeniu międzypokoleniowych warsztatów szycia ozdób na różne okazje – wiele ciekawych, tematycznych rzeczy związanych z świętami kalendarzowymi. W ramach dofinansowania zakupiono maszynę do szycia, by usprawnić proces tworzenia dekoracji. Dodatkowo młodsza grupa uczestników mogła zapoznać się z używaniem igły, nitki i maszyny. W dzisiejszych czasach dzieci nie obcują z narzędziami krawieckimi i nie wiedzą do czego służą, jak sprawnie posługiwać się przyborami do szycia. Warsztaty z szycia, poprzez kolorowe materiały i wykrajanie ciekawych kształtów, pobudziły w dzieciach, dorosłych i seniorach kreatywność i rozwijały wyobraźnię. Poprzez kontakt z różnymi materiałami i teksturami podczas zajęć została pobudzona u wszystkich uczestników sensoryka oraz wrażliwość na dotyk i struktury. W ramach projektu zatrudniono instruktora do prowadzenia warsztatów, zakupiono niezbędne materiały, które były potrzebne podczas zajęć: guziki, materiały szmaciane, nożyczki itp. Zwieńczeniem działań projektowych była wystawa prac. Realizatorzy oraz uczestnicy pokazali mieszkańcom jakie atrakcyjne i ciekawe rzeczy stworzyli uczestnicy się podczas warsztatów.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Projekty zrealizowane w 2023 roku:

3/EL/2023

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO „SZAFA”

Czas trwania projektu: 01-05-2023 – 30-09-2023
Miejsce realizacji projektu:  Wilamowo
Kwota dofinansowania: 3 000 zł

Bezpieczeństwo nad wodą

Projekt odpowiadał na potrzeby przeszkolenia społeczeństwa z zakresu podstawowych i zaawansowanych technik przetrwania, obszarem działania był teren Kanału Elbląskiego – jezioro Ruda Woda w Wilamowie. Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia swoich umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
związanej z bezpieczeństwem nad wodą – bezpieczeństwem osób pływających i aktywnie spędzających czas na obszarach wodnych. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów: pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownicze skakanie do wody, pływanie stylami ratowniczymi, w ubraniach, holowanie tonącego, wykorzystanie sprzętu ratowniczego, inscenizacje scenek ratowniczych. Projektu miał na celu zapoznanie uczestników z tematyką wodną. Dobrem wspólnym projektu jest zwiększenie poziomu opanowania swoich emocji podczas wydarzeń stresowych oraz nauczanie działania w warunkach
poza strefą komfortu przez co prawdopodobieństwo wystąpienia paniki u ludzi przeszkolonych będzie mniejsze. Przeszkolony uczestnik może przekazywać nabytą wiedzę innym, dzięki czemu szanse na poradzenie sobie w sytuacji kryzysu i wzmożonego wysiłku rosną.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Sięgnij po zdrowie

Numer wniosku: 11/DM/2023

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Krzewno

Czas trwania projektu: 04.06.2023- 15.11.2023

Miejsce realizacji projektu: Świetlica wiejska w Krzewnie

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

Celem projektu "Sięgnij po zdrowie" było podniesienie umiejętności i zwiększenie świadomości 13  bezpośrednich uczestniczek zadania w zakresie realizowanych warsztatów z zakresu zdrowego żywienia, dbałości o zdrowie psychiczne.
Działania projektu:
W ramach projektu realizowanego w miejscowości Krzewno przeprowadzone zostały działania teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów z zakresu "Zdrowego odżywiania".

Zadanie zostało podzielone na 4 działania projektowe. W początkowej fazie projektu w celu przybliżenia zasad zdrowego odżywiania odbyły się trzy warsztaty z przygotowania potraw
  i koktajli. W zadaniu podsumowania działań odbył się  kolejny warsztat informacyjny dot. stworzenia ulotek na temat zdrowego stylu życia naszych uczestniczek i ich rodzin.

Uczestniczki na warsztatach, najpierw pozyskały wiedzę nt. zasad zdrowego odżywiania, poznały nową piramidę zdrowego żywienia, dowiedziały się, które produkty są najkorzystniejsze dla zdrowia oraz jak skomponować zdrowy posiłek. Kolejne działania projektu to warsztaty z działu zdrowia psychicznego i  przeprowadzono 5 warsztatów rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu z zakresu asertywności, motywacji poprzez rozwój oraz sprawnej komunikacji w konflikcie.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności:

Efektem zadania jest zwiększenie i podniesienie umiejętności, zwiększenie świadomości 13  bezpośrednich uczestniczek zadania w zakresie realizowanych warsztatów z zakresu zdrowego żywienia, dbałości o zdrowie psychicznym. Rezultatem projektu to działania warsztatowe określające wzrost wiedzy :

11 warsztatów czyli 31h

7 warsztatów podnoszących wiedzę 80% uczestników

4 warsztaty podnoszące umiejętności 80%

Następstwem uczestniczenia w zadaniu jest zwiększenie świadomości dot. zdrowego żywienia i zdrowia psychicznego uczestniczek. Wiedza i umiejętności pozyskane i wyniesione na warsztatach uczestniczki wykorzystują we własnych kuchniach jak również dzielą się wiedzą podczas spotkań i kontaktów towarzyskich.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Podróże po kuchniach świata
Numer wniosku: 17/DM/2023
Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Zocha” w Kiwitach
Czas trwania projektu: 01.05.2023- 30.09.2023
Miejsce realizacji projektu: Kiwity
Kwota dofinansowania: 2 800,00 zł
Realizacja projektu miała na celu integrację mieszkańców, poszerzenie wiedzy i umiejętności kulinarnych oraz przybliżenie tradycji i kultury z różnych zakątków świata .Na pięciu zorganizowanych warsztatach uczestnicy odkryli nowe smaki i aromaty. Celem naszego działania było przyciągnięcie ludzi mało aktywnych, którzy mają umiejętności, ale nie mają odwagi wyjść z domu. Wspólne gotowanie było okazją do  budowania przyjaźni i poszerzyło horyzonty nie tylko smakowe, ale również kulturowe. Za osiągnięty cel uważamy to, że na nasze warsztaty przychodziła młodzież, osoby starsze, mamy z dziećmi i babcie z wnukami. Nasze działanie polegało na zorganizowaniu pięciu warsztatów na których odkrywaliśmy kuchnię francuską, chińską, włoską, amerykańską i ukraińską. Każdy z uczestników miał możliwość przygotować potrawę , wyrazić swoją opinię lub dodać ciekawostkę o konkretnym daniu. Na koniec projektu wszyscy chętni uczestnicy mogli się spotkać na wspólnym pikniku, na którym wręczone zostały broszurki ze wszystkimi przepisami z całego projektu. Spędzony czas na warsztatach i pikniku przyczynił się do poszerzenia świadomości kulturowej mieszkańców i poprzez wspólną pracę i spędzanie czasu zintegrowali się ze sobą i wzmocnili więzi społeczne. Podczas rozmów wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami kulinarnymi i miło spędziliśmy czas.

 

MATERIAY PROJEKTOWE