Tytuł:
    SUPER SENIOR
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Aktywni dla zdrowia
Czas trwania projektu:
    20.04.2015 - 31.07.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Dobre Miasto
Opis:

W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia usprawniające dla grupy seniorów, w których udział wzięło 12 kobiet, posiadających zróżnicowane problemy sprawnościowe takie jak nadwaga czy trudności ruchowe. Cykl zajęć trwał 10 tygodni: 2 razy w tygodniu po 1 godzinie w strefie fitness w Dobrym Mieście. Zajęcia prowadzone były przez trenera posiadającego kwalifikacje zawodowe w zakresie rehabilitacji i trenerskim.

Drugim działaniem było 3 godzinne seminarium żywieniowe, poświęcone analizie potrzeb żywieniowych dla osób starszych, dostosowaniu schematu żywienia dla indywidualnych jednostek oraz powszechne mity żywieniowe.

Projekt SUPER SENIOR został zrealizowany przez grupę nieformalną Aktywni dla zdrowia w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”.


Kwota projektu (zł):
  4.620
Kwota dotacji (zł):
  4.000

Wkład własny (zł):
  620
 
   

Podczas realizacji projektu pt: "Tam są nasze korzenie - my tu jesteśmy" realizowanego przez grupę "Osadnicy" złożoną z 5 mieszkańców wsi Małkinie, Woszczele i Grabnik odbyły się warsztaty kulinarne, rękodzielnicze oraz informatyczne. W cyklu warsztatów udział wzięło 20 osób. Byli to mieszkańcy mazurskich wsi w różnym wieku i o różnych korzeniach rodzinnych. Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty kulinarne, uczestniczące w nich gospodynie prześcigały się w pieczeniu ciast i przygotowywaniu ryb na różne sposoby. Przepisy były odtwarzane z własnych tradycji rodzinnych. Najczęściej były to bardzo tanie i proste przepisy wykorzystywane w regionach wileńszczyzny, białorusi, ukrainy i podlasia. Wnuki, które przychodziły razem z babciami dowiadywały się przy okazji o perypetiach ich drogi do Polski, o patriotyzmie dziadków w walce o wolność, o biedach które ich spotykały, ale również o jakże pięknych świętach rodzinnych pachnących drożdżówkami i smażoną rybą.
Wspólne śpiewanie piosenek, robienie serwetek na szydełku, czy też tkanie gobelinów uczyniły te warsztaty bardzo atrakcyjnymi. Zawiązały się przyjaźnie między uczestnikami, niektórzy z nich dopiero tutaj mieli okazję się lepiej poznać i polubić.
Zwieńczeniem całego projektu było przygotowanie dekoracji i poczęstunku na coroczny odpust dla mieszkańców i pielgrzymów, którzy przyszli do parafialnego kościoła w Grabniku. Na ten dzień wolontariusze udekorowali wybudowaną wiatę papierowymi kwiatami, które zostały wykonane podczas zajęć. Uczestniczki projektu upiekły 20 rodzajów ciast. Były to bułeczki, rogaliki, chrusty, jabłeczniki, serniki, obwarzanki, pleśniaki i inne. Nie zabrakło wspólnego ogniska z kiełbaskami i śpiewami. Jak miło było usłyszeć - że dla takich specjałów warto było iść, bo nawet nogi przestają boleć jedząc takie wspaniałości własnego wyrobu - jak powiedziała seniorka, uczestniczka pielgrzymki.

 

Mieszkańcy Helenowa w Gminie Elbląg zafundowali sobie pracowite wakacje. Wspólnymi siłami tworzą plac zabaw i miejsce spotkań „pod chmurką”.

Prace trwają od maja 2015 roku i są na ukończeniu. Najpierw było porządkowanie terenu, oczyszczanie go z chwastów i samosiewek potem wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni ziemią. W sierpniu przywieziono piasek i wyposażenie.

Plac zabaw, który powstaje na działce wspólnoty mieszkającej w Helenowie będzie pierwszym, stworzonym przez mieszkańców, wyposażonym w urządzenia placem zabaw niepublicznym (wg Prawa budowlanego), ale służącym wszystkim mieszkańcom. Będzie to jedyne w tym osiedlu miejsce, gdzie będą mogły bezpiecznie bawić się dzieci i spotykać się ich opiekunowie. Adresaci przedsięwzięcia: mali i duzi zakasali rękawy i mimo upałów pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Efekty już cieszą mieszkańców i wyzwalają potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia.

Głównym celem projektu We wspólnocie siła było zorganizowanie placu zabaw dla dzieci i miejsca rodzinnych spotkań na działce wspólnoty w Helenowie. Ze środków „FIO Warmia Mazury Lokalnie” zostały zakupione huśtawki, zjeżdżalnia, wieża piratów, mostek, piaskownica, ławki i stoły. Wójt Gminy Elbląg współfinansował zadanie, przeznaczając środki na rekultywację terenu i przygotowanie miejsca do posadowienia wyposażenia placu zabaw. Wszystkie elementy zostały poskładane i zamontowane w ramach pracy własnej wolontariuszy - mieszkańców Helenowa.

Działania realizowane w projekcie mają na celu:

- ułatwienie dostępu do miejsc zabawy dla dzieci i ich rodzin,

- pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,

- popularyzowanie współpracy i współdziałania,

- integrację mieszkańców Helenowa i sąsiednich miejscowości,

-zacieśnienie współpracy między nieformalną grupą Aktywne Helenowo a Stowarzyszeniem IWA  z Władysławowa.

Uroczyste otwarcie placu zabaw odbędzie się 29 sierpnia 2015 o godz. 16.00.

Zapraszamy!

 

 

Tytuł:
    #musicON – akademia dobrego dźwięku
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Elbląg Europa
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  ELBLĄSKI ODDZIAŁ ABSTRAKCYJNY
Czas trwania projektu:
    01.05.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Elbląg
Opis:

Młodzieżowi wolontariusze z Elbląga skupieni wokół Stowarzyszenia Elbląg Europa od lat realizują ambitne przedsięwzięcia poprzez naukę i nabywanie doświadczenia. Jednym z takich przedsięwzięć jest organizacja festiwalu Elbląg Rocks Europa. 15 osobowa grupa młodzieży bierze udział w Szkole Organizatorów Kultury 4 x 8 h ucząc się organizacji i prowadzenia imprez. Doświadczenie zdobywają uczestnicząc w organizacji i obsłudze festiwalu Elbląg Rocks Europa, który odbędzie się 28 sierpnia 2015 roku. Po przeprowadzeniu tych działań – uczestnicy projektu, będą musieli wspólnie zorganizować jedno wydarzenie dla lokalnej społeczności, jako potwierdzenie nabytych kompetencji.

Kwota projektu (zł):
  6.348,90
Kwota dotacji (zł):
  2.748,90

Wkład własny (zł):
  3.600
 
   

Tytuł:
    „DOBRZE DLA DOBREGO”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Grupa Nieformalna „DOBRZE DLA DOBREGO”
Czas trwania projektu:
    01.06.2015 - 30.08.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Dobry
Opis:

Mieszkańcy wsi Dobry, gmina Godkowo, zrealizowali projekt pt. „Pierwszy krok ku zdrowiu”. Wspólną pracą, z pomocą dotacji z Programu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015 oraz wsparciem sponsorów, został wykonany pierwszy we wsi miniplac rekreacyjny z urządzeniami do rekreacji. Mieszkańcy uporządkowali teren, zakupili urządzenia rekreacyjne i zamontowali w centrum wsi przy świetlicy i strażnicy OSP. Rośnie apetyt na zwiększenie ilości urządzeń na miniplacyku rekreacyjnym, zwłaszcza siłowych dla mężczyzn. Realizacja projektu wyzwoliła także aktywność i konkurencję. We wsi powstaje kolejne stowarzyszenie, które zapowiada działania na rzecz wsi. Urządzenia rekreacyjne służą mieszkańcom wsi Dobry, tak młodym jak i seniorom.
Ilość odbiorców projektu:    Mieszkańcy wsi Dobry

Kwota projektu (zł):
  6.000
Kwota dotacji (zł):
  5.000

Wkład własny (zł):
  1.000


   

 

Tytuł:
    "SPORTOWO AKTYWNE DZIECI I RODZICE”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    DLA TOMKA, DAWIDA i KACPRA
Czas trwania projektu:
    01.05.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Nowe Monasterzysko
Opis:

Mieszkańcy wsi Nowe Monasterzysko, gmina Młynary, realizują projekt pt. „Sportowo aktywne dzieci i rodzice”. Wspólną pracą, z pomocą dotacji z Programu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015 oraz wsparciem sponsorów, zostało wykonane małe boisko sportowe na terenie przy świetlicy wiejskiej. Jest to pierwszy publiczny teren sportowy we wsi.

W niedzielę 16.06.2015 roku odbył się Pierwszy Piknik Rodzin Wsi, uroczyście otwarto boisko, przeprowadzone zostały gry i zabawy oraz rozegrano międzypokoleniowy mecz piłki nożnej "Geriavit kontra Vibovit".

Przez całe wakacje odbywają się regularnie zajęcia sportowe dla dzieci, prowadzone przez trenerów Klubu Sportowego Syrena z Młynar. Chętni, mogą także poznać zasady sędziowania i prowadzenia treningów. W niedzielę 2 sierpnia 2015 roku odbyło się sportowe spotkanie rodzin, podczas którego poza piłką grano w bule. Ta francuska gra spodoba się mieszkańcom.

Boisko wraz z ogródkiem przy świetlicy jest dostępne i używane przez cały czas; wieczorami ”okupują” je młodzi i starsi mieszkańcy wsi.

Boisko, bramki, siatka, piłki, koszulki będą służyły mieszkańcom w przyszłości, jako dobro wspólne.

Na zakończenie projektu odbędzie się sportowy piknik. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do wspólnej zabawy.

Informacje dot. działań można znaleźć tu: WWW


Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy Nowego Monasterzyska

Kwota projektu (zł):
  6.050
Kwota dotacji (zł):
  4.260

Wkład własny (zł):
  1.790
 
   

 

Tytuł:
    „Zwierzno pięknieje"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZWIERZNIE
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    RAZEM DLA ZWIERZNA
Czas trwania projektu:
    01.04.2015 - 30.08.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Zwierzno
Opis:

Zgodnie z założeniami projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały działania, które miały na celu zintegrowanie lokalnej społeczności. Postawiona i pomalowana została wiata przy świetlicy wiejskiej. Zakończone zostały także prace przy ogrodzeniu przy bibliotece i przy świetlicy wiejskiej oraz zasadzone kwiatki na placach rekreacyjnych.

We wiacie „Senioritka” odbyła się majówka seniorów, którzy co środa mają swoje spotkania w bibliotece. W maju zorganizowany był Dzień Strażaka, a w czerwcu znakomicie udał się Dzień Dziecka. Tego dnia dla dzieci przygotowane były konkursy z nagrodami a na zakończenie wspólne ognisko. W czerwcu zorganizowany był IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego. Na pikniku goszczonych było wiele organizacji pozarządowych, co zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów i zrodziło nowe kierunki działania dla wsi.

W czerwcu i lipcu trwały pracę nad polbrukiem w dwóch wiatach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców prace szły w dobrym tempie. Zostały ułożone obrzeża, usypana podsypka końcowym etapem było układanie polbruku. Założone cele zostały zrealizowane, co przyniosło korzyści lokalnej społeczności.


Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy Zwierzna

Kwota projektu (zł):
  7.154
Kwota dotacji (zł):
  4.654

Wkład własny (zł):
  2.500
 
   

 

Tytuł:
    "WE WSPÓLNOCIE SIŁA”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    AKTYWNE HELENOWO
Czas trwania projektu:
    01.05.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Helenowo
Opis:

Trzyosobowa grupa nieformalna z osiedla Helenowa podjęła pierwszą inicjatywę na rzecz dobra wspólnego 126 mieszkańców Helenowa. Uzyskała zgodę wspólnoty mieszkaniowej na wydzielenie nieużytku - wspólnej działki pod plac zabaw dla dzieci i miejsce spotkań mieszkańców. Pozyskała także przychylność Stowarzyszenia IWA z sąsiedniej miejscowości na złożenie wniosku i wsparcie Gminy Elbląg. Działania związane z realizacją zamierzonych celów dotyczą uporządkowania i rekultywacji terenu pod plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców oraz przygotowania ternu do zamontowania urządzeń zabawowych i posianie trawy. W pracach porządkowych brały udział miejscowe dzieci i młodzież. Z dumą nazywają go już "naszym placem zabaw". W nagrodę za ciężką pracę przy porządkowani terenu, dorośli zorganizowali im już pierwsze wspólne ognisko. Monitoring przeprowadzono 6 sierpnia 2015 roku. Zakończenie prac przewidziane jest na 28 sierpnia 2015 roku - także wspólnym integracyjno-promocyjnym ogniskiem/piknikiem.


Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy Helenowa - 126 osób

Kwota projektu (zł):
  7702
Kwota dotacji (zł):
  4998

Wkład własny (zł):
  2704
 
   

 

Tytuł:
    Gotowi na start
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie "Razem dla naszych dzieci"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie "Razem dla naszych dzieci"
Czas trwania projektu:
   14.04.2015 - 30.06.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Łukta
Opis:

Projekt pt. „Gotowi na start” był realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla naszych dzieci” w okresie od 14 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. Głównymi elementami projektu było: zwiększenie potencjału administracyjnego organizacji, zwiększenie rozpoznawalności działań organizacji w środowisku lokalnym, rozwój bazy dydaktycznej. Wymienione powyżej cele zostały osiągnięte poprzez następujące działania:

1) Działania projektowe koordynowała wolontariuszka Pani Magdalena Palińska - wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla naszych dzieci”. Zajmowała się m.in. zakupem sprzętu. Przed dokonaniem zakupu przeprowadziła analizę rynku zgodnie z wytycznymi projektu.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy w postaci laptopa i drukarki wraz z oprogramowaniem office. Został też kupiony aparat fotograficzny z torbą, statyw, papier fotograficzny, folia do laminarki A3 i A4 oraz karta pamięci. Dzięki realizacji projektu członkowie stowarzyszenia mogą korzystać z nowoczesnych technologii. Laptop pozwolił na prowadzenie dokumentacji dotyczącej projektu „Gotowi na start”. Aparat fotograficzny umożliwił wykonywanie zdjęć w czasie realizacji projektu. Można je było wydrukować na zakupionej drukarce na profesjonalnym papierze i dzięki laminarce są one bardziej trwałe.

Projekt usprawnił pracę członków stowarzyszenia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zakup sprzętu przyczynił się do wzmocnienia organizacji, profesjonalizacji jej działań, był wykorzystywany do nie tylko do realizacji projektu, ale też do promocji działań stowarzyszenia. Powstały na nim materiały informacyjne, które można znaleźć na stronach internetowych: http://www.lukta-city.pl/, http://www.lukta.com.pl/, http://www.leader.frrl.org.pl/. Informacje o projekcie „Gotowi na start” ukazały się również w „Gazecie ostródzkiej” z dnia 10 lipca 2015r oraz w miesięczniku „Nasza Gmina Łukta” nr 7/2015.W czasie realizacji projektu powstała podstrona internetowa http://zsplukta.szkolnastrona.pl/p,332,stowarzyszenie-razem-dla-naszych-dzieci. Utworzony też został profil stowarzyszenia na FB https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Razem-dla-naszych-dzieci/903829893010501. Sprzęt służy do codziennej działalności stowarzyszenia.

2) W miesiącach maj-czerwiec zostały przeprowadzone przez Panią Annę Bielawską – nauczycielkę przyrody i geografii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie 4 dwugodzinne zajęcia pozalekcyjne dla 15 uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie. Głównym celem zajęć było wykonanie przez uczestników zielnika multimedialnego 20 wybranych roślin okolic Łukty. Nauczycielka - wolontariuszka prowadziła zajęcia przyrodnicze m.in. metodą WebQuest, zorientowaną na samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczestnika, w której głównym źródłem informacji dla ucznia jest sieć Internet. Dzieci pracowały w pięcioosobowych grupach wykonując zadania zgodnie z podaną przez nauczycielkę instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej: http://tomasz10133.wix.com/zielniklukta. Dwa najciekawsze zielniki zostały zamieszczone na stronach internetowych

3) W miesiącach maj-czerwiec były przeprowadzone 4 dwugodzinne zajęcia pozalekcyjne dla 15 uczniów gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie. Zajęcia prowadziła wolontariuszka Pani Beata Kubeł – nauczycielka przyrody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie. Gimnazjaliści również pracowali nad zadaniami, które opracowała dla nich trener zajęć pozalekcyjnych. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://tomasz10133.wix.com/elektroniczny-ogrod. Celem pracy tej grupy uczestników zajęć było wykonanie zielnika multimedialnego 15 wybranych roślin mini ogrodu botanicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie.

Najlepszy z nich został umieszczony na stronie: http://zsplukta.szkolnastrona.pl/p,332,stowarzyszenie-razem-dla-naszych-dzieci.

Obie grupy uczniów wykorzystywały w swojej pracy zakupiony sprzęt. Aparat fotograficzny ze statywem umożliwił im wykonywanie zdjęć roślin, a laptop pomógł w przygotowaniu prezentacji multimedialnych roślin mini ogrodu botanicznego i okolic Łukty.

Dzięki projektowi uczestnicy zajęć mogli skorzystać z atrakcyjnych metod i form nauczania. W czasie wycieczek terenowych poszerzyli swoją wiedzę na temat flory okolic Łukty i mini ogrodu botanicznego. Nauczyli się rozpoznawać wiele gatunków roślin. Potrafią wykonywać ciekawe zdjęcia przyrodnicze. Dzięki metodzie zajęć edukacyjnych WebQuest nauczyli się efektywnego i twórczego korzystania z Internetu jako źródła informacji. Poznali zalety pracy w grupie. Pozyskane informacje potrafią zredagować i przygotować do prezentacji wykorzystując program Power Point.

4) W dniach 26-30 czerwca bieżącego roku odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie wystawa prac uczestników zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Gotowi na start”, którą obejrzeli uczniowie, rodzice i inni mieszkańcy gminy Łukta. Fotografie roślin przygotowali uczniowie – wydrukowali je na zakupionym do tego celu profesjonalnym papierze fotograficznym używając drukarki, która również została kupiona w ramach projektu. Następnie zalaminowali zdjęcia  wykorzystując zakupioną folię. Dzięki projektowi „Gotowi na start” osoby, które nie mogły obejrzeć wystawy fotografii, mają możliwość podziwiania piękna i bogactwa łukciańskiej przyrody oglądając prezentacje multimedialne wykonane przez uczestników zajęć pozalekcyjnych na podanych powyżej stronach internetowych.

Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich sprawiło, że poznały one alternatywne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Dzięki projektowi miały dostęp do nowoczesnych technologii i innowacyjnych narzędzi naukowych, co wpłynęło znacząco na wzrost umiejętności obsługi urządzeń multimedialnych. To z kolei przyczyniło się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci miejskich i wiejskich. Udział w projekcie sprawił też, że podniósł się u beneficjentów poziom samooceny i zaufania we własne możliwości, nabyli umiejętności interpersonalne, co w rezultacie przyczyniło się do zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Zajęcia pozalekcyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów i będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.Ilość odbiorców projektu:    100 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    14
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie: http://zsplukta.szkolnastrona.pl/p,332,stowarzyszenie-razem-dla-naszych-dzieci, http://www.lukta-city.pl/, http://www.leader.frrl.org.pl/, http://www.lukta.com.pl/


Kwota projektu (zł):
   5590.00
Kwota dotacji (zł):
   3600.00
Wkład własny (zł):
   1990.00

 

Tytuł:
    "Słoneczna Plaża"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Spełniamy Marzenia
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Nieformalna Grupa Połom
Czas trwania projektu:
    01.06.2015 - 20.08.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Połom
Opis:

Głównym celem jest wyrównanie terenu, posianie trawy i zagospodarowanie miejsca w okolicy. Postawione zostaną ławki, stolik, pergola oraz aby zadbać o czystość wokół wody, kosze na śmieci. Ponadto przy moście zamontowana zostanie trampolina oraz drabinki do wychodzenia z wody.  Po wykonaniu tych czynności planowany jest nocny spływ kajakowy dla dorosłych. Wszystkie działania mają zaangażować mieszkańców, a także poprawić jakość współpracy.


Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy Połomu - ok 270 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    12
Kwota projektu (zł):
     6165
Kwota dotacji (zł):
    3995

Wkład własny (zł):
     2170

   

 

Tytuł:
    "Jestem-pomagam-działam"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pożary i Wilamowo
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Grupa nieformalna "Młodzi"
Czas trwania projektu:
    15.08.2014 - 31.10.2014
Miejsce realizacji projektu:
    Pożary
Opis:
Projekt polegał na stworzeniu przez mieszkańców boiska do siatkówki plażowej, co pozwoliło na realizację dalszych działań takich jak organizacja turnieju piłki siatkowej. Zorganizowano także konkurs plastyczny "Pożary wieś moich marzeń" oraz konkurs fotograficzny, które zakończyły się uroczystą wystawą prac oraz nagrodzeniem zwycięzców.

Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy wsi Pożary - ok. 320 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    48
Kwota projektu (zł):
     7670
Kwota dotacji (zł):
    3850
Wkład własny (zł):
    3520

 

Tytuł:
    Gmina Rybno w obiektywie
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Fundacja "Twoja Szansa"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Fundacja "Twoja Szansa"
Czas trwania projektu:
    01.09.2014 - 31.10.2014
Miejsce realizacji projektu:
     Gmina Rybno
Opis:
Cel projektu to promocja Gminy Rybno wśród turystów, zachęcenie ich do zwiedzania lokalnych zabytków oraz terenów. W efekcie wspólnej pracy mieszkańców powstał katalog na temat Gminy Rybno, zawierający wyjątkowe zdjęcia wykonane przez mieszkańców gminy, wybrane podczas specjalnie zorganizowanego konkursu. Dzięki działaniom związanym z realizacją projektu Gmina Rybno stała się bardziej rozpoznawalna wśród turystów odwiedzających Warmię i Mazury. Dodatkowo większe zainteresowanie turystów wpłynęło na powstawanie nowych miejsc pracy oraz rozwój bazy turystycznej (hotele, restauracje).

Ilość odbiorców projektu:    1500 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    5
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.lgdziemialubawska.pl

Kwota projektu (zł):
     7410
Kwota dotacji (zł):
    5000
Wkład własny (zł):
     2410

 

Tytuł:
    Wyposażenie pomieszczenia Łyńskiego Centrum Rozwoju "AŁNA"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    "Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    "Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"
Czas trwania projektu:
    15.08.2014 - 30.11.2014
Miejsce realizacji projektu:
     Łyna
Opis:
Cel projektu to stworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi a także aktywizacja społeczności wiejskiej połączona z integracją międzypokoleniową. Podczas trwania projektu zrealizowano wiele różnorodnych działań m.in. sprzątnie wsi oraz rezerwatu, przeprowadzono prace remontowo - adaptacyjne w siedzibie stowarzyszenia oraz zakupiono podstawowe wyposażenie w tym urządzenie wielofunkcyjne pomagające w prowadzeniu bieżącej działalności. Dla wszystkich mieszkańców zorganizowano wiele atrakcji takich jak: warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, gry terenowe, wieczory bajek dla najmłodszych, seminarium naukowe z zakresu inicjatyw obywatelskich.

Ilość odbiorców projektu:    15 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    12
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.lyna.beepworld.pl; nidzica.wm.pl

Kwota projektu (zł):
     5720
Kwota dotacji (zł):
    4995
Wkład własny (zł):
     725

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Kto odlatuje, kto zostaje - wędrówki i ptasie zwyczaje"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Grupa nieformalna "Przyrodnicze inspiracje"
Czas trwania projektu:
     Od: 20-8-2014 Do: 30-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Jerzwałd
Opis:
Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w okresie jesiennym. W prowadzonych działaniach skupiono się na rozwijaniu u dzieci umiejętności społecznych, rozwijaniu uzdolnień artystycznych,wzbogacaniu i pogłębianiu wiedzy o ptakach, uwrażliwieniu na odbiór przyrody, a także na nauce efektywnego zaospodarowywania czasu.W toku realizacji projektu zakładano integrację różnych grup społecznych, poprzez zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci i inspirowanie do działań wspomagających dzieci i ich możliwości rozwoju. Projekt przewidywał zajęcia edukacyjne, plastyczne i teatralne dla dzieci. Odbywały sie one 2-3 razy w tygodniu, w sali edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. Dzieci zapoznały się ze zwyczajami ptaków występujących na naszym terenie, brały udział w ogólnopolskiej akcji liczenia ptaków. Na zajęciach plastycznych poznawały ciekawe techniki artystyczne, tworzyły własne prace plastyczne w oparciu o tematykę związaną z ptakami. Tak powstały barwne wizerunki ptaków na papierze, sylwetki ptaków techniką origami i emblematy ptasie na torbach lnianych - jako malowanie na tkaninie. Na zajęciach teatralnych dzieci zapoznały się ze słuchowiskiem Jana Wilkowskiego "Tymoteusz wśród ptaków" i wspólnie planowały przedstawienie na podstawie tej sztuki. Na kolejnych spotkaniach rozwijały umiejętności aktorskie - słowne i ruchowe, ćwiczyły techniki pamięciowe, utrwalały teksty scenek przedstawienia. Wszystkim zajęciom towarzyszyły gry i zabawy ruchowe, integracyjne, edukacyjne. Przebieg spotkań utrwalany był systematycznie techniką fotograficzną. Zakończeniem projektu była wystawa prac dzieci, fotoreportaż, przedstawienie "Tymoteusz wśród ptaków" i poczęstunek dla mieszkańców i gości spoza Jerzwałdu. Przeprowadzone działania umożliwiły dzieciom rozwój umiejętności współdziałania w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Dały dzieciom możliwość obserwacji funkcjonowania własnego i innych dzieci na tle grupy. Zwróciły uwagę dzieci na możliwość niesienia pomocy potrzebującym kolegom i umiejętność rozwiązywania problemów. Zaobserwowano pozytywne zmiany we wzajemnych relacjach uczestników, złagodzenie dotychczasowych konfliktów rówieśniczych. Realizowany projekt cieszył się zainteresowaniem miejscowej ludności, np. Koła Gospodyń Wiejskich, które włączyło się w przygotowanie poczęstunku dla dzieci po wycieczce na "ptakoliczenie". Mieszkańcy dalszych miejscowości wyrażali swoje pochlebne opinie na portalach społecznościowych, z uznaniem komentując promowane przez nas działania. Opiekunowie dzieci uczestniczyli w przygotowaniach strojów do przedstawienia i chętnie zajęli się organizacją poczestunku. Na zakończenie projektu oprócz rodziców i dziadków uczestników przybyli przedstawiciele wspierających nas organizacji, młodzież z Jerzwałdu, Dobrzyk i Matyt, a także "fani" naszego projektu z dalszych miejscowości. Prace dzieci i przygotowane przedstawienie spotkały się z dużym entuzjazmem widzów. Rodzice pytali o dalsze działania, a dzieci zgłaszały swoją chęć uczestniczenia w kolejnych zajęciach i przedstawieniach. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami mieszkańcy doświadczyli pozytywnie działań zorganizowanej grupy na rzecz środowiska. Udało się zacieśnienie współpracy z różnymi osobami i pozyskanie wolontariuszy zaangażowanych w sprawy publiczne i wspierających nowatorskie pomysły. Społeczność lokalna została rozbudzona do uczestnictwa w życiu publicznym i na rzecz jej najmłodszych przedstawicieli. Ujawniły się także potrzeby podobnych działań w odniesieniu do innych grup wiekowych.

Ilość odbiorców projektu:    40 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    6
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego/

Kwota projektu (zł):
     5790.00
Kwota dotacji (zł):
     3720.00
Wkład własny (zł):
     2070.00

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Wspomnienie starej fotografii"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty
Czas trwania projektu:
     Od: 25-8-2014 Do: 28-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Zawroty
Opis:
Celem projektu "Wspomnienie starej fotografii" było zaangażowanie młodych osób w życie społeczne miejscowości, pobudzenie świadomości gdzie żyjemy i jak ważne jest utożsamienie się z tym miejscem, ludźmi oraz zbliżenie do siebie dwóch skrajnych pokoleń. Podczas realizacji projektu odbyło się 12 godzin warsztatów fotograficznych dla grupy 15 osób prowadzonych przez państwa Paulinę i Huberta Kalinowskich. Poprzez zgłębienie techniki fotografii zaangażowaliśmy dzieci w poznanie swojej miejscowości, jej mieszkańców i historii. Osobom, którym nie posiadały swoich aparatów fotograficznych zostały one wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty fotografii. Zdjęcia zrobione podczas tych warsztatów zostały przedstawione na wystawie pt "W ZAWROTNYM świecie fotografów". zaproszenia oraz plakaty zostały wydrukowane przez bibliotekę (w załączeniu). Wystawa była eksponowana w bibliotece Publiczno-Szkolnej w Żabim Rogu, gdzie większość dzieci uczęszcza do szkoły, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu oraz w świetlicy wiejskiej w Zawrotach. Od 12.01.2015r. wystawa będzie eksponowana w szkołach podstawowych na terenie gminy Morąg. Podczas wernisażu wystawy fotograficznej przed grupą 200 osób uczniów i nauczycieli został zaprezentowany film - bajka autorstwa Państwa Kalinowskich opowiadający o tych warsztatach (w załączeniu). Uczestnicy warsztatów otrzymali również z rąk Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty pamiątkowe zdjęcia portretowe. W celu opracowania kroniki miejscowości Zawroty spotykaliśmy się z mieszkańcami Zawrot,zostały przyniesione stare zdjęcia dotyczące wydarzeń z życia w naszej miejscowości. Osoby starsze poczuły się potrzebne, przydatne w naszym małym społeczeństwie oraz docenione za ich wiedzę. Będziemy kontynuować opracowywanie kroniki. Kolejnym działaniem projektu były warsztaty taneczne w ilości 16 godzin dla grupy 10 osób prowadzone przez panią Sylwię Jarzyńską. Warsztaty te cieszyły się ogromnym zaangażowaniem osobistym ze strony dzieci. Ostatni dzień spotkania z panią Sylwią był bardzo wzruszający. Została utworzona grupa taneczna dzieci, która tuż po zakończeniu realizacji projektu miała występ przed zacnym gronem 68 osób Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu (film w załączeniu). P.W. Marszal z Zawrot ufundowało koszulki dla dzieci z grupy tanecznej. Jeszcze w grudniu zamierzamy zaprezentować się przed mieszkańcami Zawrot oraz kontynuować występy w szkole i na imprezach okolicznościowych. W ramach promocji czytelnictwa w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną z Morąga został przeprowadzony quiz bajkowy z teatrzykiem Kamishiba dla dzieci. Biblioteka ufundowała nagrody w formie gadżetów. Warsztaty i spotkania odbywały się w świetlicy wiejskiej w Zawrotach, której użytkowanie dzięki partnerstwu z Morąskim Domem Kultury było wkładem własnym w projekt ze strony stowarzyszenia. Projekt był na bieżąco promowany na profilu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty na facebook-u oraz w 48 wydaniu tygodnika lokalnego Nasz głos.

Ilość odbiorców projektu:    40 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    5
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na www.facebook.com/StowarzyszenieZawroty

Kwota projektu (zł):
     4801.21
Kwota dotacji (zł):
     2680.00
Wkład własny (zł):
     2121,21

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Lokalna energia”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Three powers
Czas trwania projektu:
     Od: 25-8-2014 Do: 30-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Rakowice
Opis:
Celem projektu była integracja mieszkańców sołectwa Rakowice poprzez podniesienie ich świadomości w zakresie działań na rzecz dobra wspólnego. Projekt przyczynił się również do zaktywizowania społeczności lokalnej poprzez stworzenie warunków sprzyjających aktywności w obszarze animacji, kultury i rekreacji. Jego realizacja miała również na celu pokazanie sposobów aktywnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego. W ramach działań zrealizowano: - 9 godzin warsztatów kulinarnych „Kraina smaków”: 3 spotkania po 3h (po jednym spotkaniu w miesiącach wrzesieńlistopad) podczas których uczestnicy pod okiem profesjonalnego kucharza (właściciel lokalnej karczmy) poznali zasady przyrządzania różnych potraw oraz rozwinęli swoje umiejętności kulinarne; - 6 godzin warsztatów artystycznych „Artika”: 2 spotkania po 3h (w miesiącach październik i listopad), podczas których dorośli i dzieci wykonywali korale i bransoletki z drewnianych kulek i materiału oraz akcesoria z filcu (torebki, etui do telefonu). - 3 spotkania tematyczne „Bezpieczna wieś”: we wrześniu i październiku odbyły 2 spotkania ze strażakiem z PSP w Iławie nt. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zaś w listopadzie odbyło się spotkanie z policjantem, który przekazał wiele ciekawych informacji o bezpiecznym poruszaniu się w ruchu drogowym. - impreza integracyjna „Bal przebierańców” – impreza, w której wzięło udział ok. 60 dzieci i młodzieży z Rakowic oraz pobliskich miejscowości: Mortęg, Sampławy i Targowiska Dolnego. Podczas imprezy uczestnicy wzięli udział w wielu zabawach integracyjnych oraz konkursach z nagrodami. - impreza integracyjna „Spotkanie andrzejkowe” – impreza o charakterze międzypokoleniowym, w której udział wzięli mieszkańcy sołectwa Rakowic. Dla uczestników przygotowano ciekawy program imprezy, w którym znalazły się m.in. gry i zabawy dla najmłodszych, wróżby andrzejkowe „andrzejkowe kalambury” dla dorosłych, zaś chętni mogli skorzystać z wróżb wróżki, która przepowiadała przyszłość z kart i magicznej kuli. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy sołectwa zintegrowali się między sobą oraz z okolicznymi miejscowościami. W dwóch imprezach integracyjnych wzięło udział łącznie 90 osób. Projekt przyczynił się do zwiększenia u 27 osób umiejętności kulinarnych poprzez udział w warsztatach kulinarnych „Kraina smaków”. Ponadto u 23 osób dzięki udziale w warsztatach artystycznych „Artika” nastąpił wzrost umiejętności manualnych wykonywania prac plastycznych. U 28 mieszkańców sołectwa Rakowice spotkania tematyczne „Bezpieczna wieś” doprowadziły do poszerzenia wiedzy i wzrostu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt w dużej mierze przyczynił się integracji mieszkańców między sobą oraz współpracy z innymi grupami. Warsztaty kulinarne i artystyczne pozwoliły na rozwój indywidualnych pasji i zainteresowań oraz zwiększyły wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki kulinarnej i rękodzieła. Społeczność lokalna zaktywizowała się społeczne oraz rozbudziła samoświadomość dotyczącą wspólnych przedsięwzięć oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym i zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w zadaniach realizowanych w projekcie pozwolił nabyć nowe umiejętności społeczne oraz przyczynił się do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie, wzrostu samoorganizacji mieszkańców oraz zagospodarowania ich czasu wolnego.

Ilość odbiorców projektu:    41 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    25
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na funpage Stowarzyszenia Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Loklanych

Kwota projektu (zł):
     3390.22
Kwota dotacji (zł):
     2230.00
Wkład własny (zł):
     1079.22

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Razem dla Szafarni – jesienna integracja pokoleń”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni (nazwa skrócona: SMiMS)
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Nieformalna grupa inicjatywna „My dla Szafarni”
Czas trwania projektu:
     Od: 28-8-2014 Do: 30-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Szafarnia
Opis:
Projekt FIO „Razem dla Szafarni – jesienna aktywizacja i integracja pokoleń” przeprowadzony został w małej wsi województwa Warmińsko-Mazurskiego o nazwie Szafarnia, w okresie od 28. 09.14 do 30.11.14 r., przez Nieformalną Grupę Inicjatywną „My dla Szafarni”.
Celem głównym projektu było zwiększenie poczucia wspólnoty międzypokoleniowej oraz aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Szafarania.
Przeprowadzone zostały zgodnie z harmonogramem następujące działania:
1. Warsztaty wokalno-muzyczno-rytmicznych dla dzieci i młodzieży (od 6 do 17 lat) ze wsi Szafarnia z docelowym wyłonieniem i przygotowaniem grupy dzieci do występu koncertowego podczas „Międzypokoleniowego Wieczoru Seniora”. Z zaproszonych do uczestnictwa (ponad 30) wybrano grupę 14 dzieci i młodzieży, która w bardzo zaangażowany sposób uczestniczyła w zajęciach warsztatowych i przygotowała ponad 1-godzinny występ koncertowy.
2. Warsztatów rękodzieła artystycznego dla osób wieku średniego (20-59 lat). Spośród zgłoszonych wybrano 16 osób, które z dużym zainteresowaniem oraz rzeczywistą radością i własną kreatywnością wykonywały pod okiem instruktora piękne elementy dekoracyjne (wyroby z gliny, decoupage) a także biżuterię. Wszystkie wykonane prace (ponad 100 eksponatów) zostały zaprezentowane na samodzielnie wykonanej wystawie podczas „Międzypokoleniowego Wieczoru Seniora” .
3. „Międzypokoleniowy Wieczór Seniora” dla osób starszych zamieszkujących we wsi Szafarnia. Osoby ponad 60 roku życia stanowią niemal 30% społeczności Szafarni. Seniorom (około 98 osób) osobiście doręczono zaproszenia na wieczór 25.10.2014 r. Do Sali Domu Wiejskiego w Szafarni przybyło 68 seniorów oraz około 20 zaproszonych gości: przedstawicieli sołectwa i innych organizacji z sąsiedniej wsi, Urzędu Gminy w Kurzętniku, Starostwa Powiatu Nowomiejskiego a także prasy i organizacji wspomagająco-doradczych programu FIO.
Najbardziej wartościowym dobrem, które osiągnęliśmy poprzez przeprowadzone działania były radość tworzenia, dowartościowanie i stworzenie poczucia wspólnoty w naszym małym wiejskim społeczeństwie. Działania takie, to rzeczywiście prawidłowa odpowiedź na narastające w tym kierunku potrzeby mieszkańców naszej wsi. W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych będą to: Dla dzieci i młodzieży: - wykonywanie tego co lubią, dalszy rozwój osobowy i fizyczny dzieci oraz zaszczepienie pozytywnych elementów współpracy w grupie rówieśników. Występy przed rodzicami i dziadkami to zawsze wielka satysfakcja i inspiracja. Dla uczestników warsztatów rękodzieła (głównie matek od 20 do 60 lat) to wyrwanie z codzienności życia i pozytywne przeżycie „zrobienia czegoś dla siebie”. Prezentacja wykonanych przedmiotów podczas „Wieczoru Seniora” to bardzo satysfakcjonujące przeżycie dowartościowania. Dla seniorów wsi zaproszenie na I Wieczór Seniora w historii wsi oraz czynny w nim udział to wyjście z izolacji i poczucia zapomnienia starszego pokolenia w środowisku wiejskim. Gdy rodzice i dzieci robią rzeczy nietuzinkowe i mogą pokazać to innym, również swoim rodzicom i dziadkom, to chyba nie ma lepszego poczucia dowartościowania i olbrzymiej satysfakcji. Zaplanowany efekt integracji międzypokoleniowej został osiągnięty ponad oczekiwania realizatora projektu. Uczestniczki warsztatów rękodzieła artystycznego po ich zakończeniu zgłosili dobrowolnie swój udział w wystawach dekoracji świątecznych Bożego Narodzenia organizowanych przez Urząd Gminy i przez Starostwo Powiatu i podjęli się samodzielnego przygotowania eksponatów do tych wystawy. Jest to na pewno dodatkowy efekt realizacji projektu. Grupa dzieci i młodzieży oczekuje z wielkim zainteresowaniem nowych możliwości zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-muzycznych. Seniorzy wyrazili chęć udziału w przyszłych ofertach wspólnego spędzenia czasu lub wyjazdów kulturalnych poza granice wsi i regionu. Uczestnikami zajęć i wieczoru seniora byli również ci mieszkańcy wsi, którzy osiedlili się w niej dopiero w ostatnich latach (tzw. ludność napływowa). Stanowiło to dodatkowy ważny element integracyjny w życiu społeczności wsi Szafarnia. Realizacja projektu spowodowała znaczne uaktywnienie mieszkańców wsi i duże zadowolenie osobiste uczestników działań a także uznanie i olbrzymią satysfakcję organizatorów i realizatorów projektu.

Ilość odbiorców projektu:    130 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    10
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.szafarnia. info

Kwota projektu (zł):
     7003,58
Kwota dotacji (zł):
    5000
Wkład własny (zł):
     2003,58

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Aspiracje na start!"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE
Czas trwania projektu:
     Od: 20-8-2014 Do: 20-10-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Kurzętnik
Opis:
Cel projektu został osiągnięty. Była nim budowa potencjału młodej organizacji pozarządowej oraz podnoszenie kwalifikacji jej członków i wolontariuszy. Dzięki przeprowadzonym działaniom udało się to osiągnąć. Zakupiony laptop posłuży do codziennej pracy na rzecz fundacji, a także do przygotowania oferty merytorycznej organizacji /programy szkoleń, treningów, grup rozwoju osobistego itp./ oraz do pisania kolejnych projektów związanych z realizacją celów statutowych tj. propagowanie działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, coachingowych, dbanie o zdrowie fizyczne oraz psychiczne, utrwalanie prawidłowych postaw wzajemnych relacji w społeczeństwie itd. W końcu nasza fundacja ma swój własny komputer, który udało się zakupić od firmy, z która współpracujemy Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, która udostępnia nam bezpłatnie siedziby. W trakcie planowanych przez Aspiracje działań - komputer będzie również wykorzystywany do bezpośredniej pracy z mieszkańcami czy odbiorcami zadań np. prezentacje dobrych praktyk, multimedia itp., a także do prowadzenia zajęć i szkoleń. Udało nam się również zakupić pożądane książki i publikacje specjalistyczne na temat pracy z grupą, coachingu, terapii dzieci i młodzieży, psychologii, rozwoju psychicznego dzieci, dramy w pracy z grupą, mechanizmów obronnych widocznych w pracy z drugim człowiekiem i zespołem, psychoterapii psychodynamicznej. Książki te pozwolą nam na uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie w oparciu o nie propozycji treningowych i szkoleniowych. Podniosą one kwalifikacje członków i współpracowników fundacji. W ramach projektu opracowane zostało logo fundacji w kolorze i wersji czarno-białej, a także wzór papieru firmowego. Teraz nasza fundacja może promować się i propagować swój wizerunek. Logo zostało opracowane przez wolontariuszkę /Agnieszka Kozłowska, zastąpiła Krzysztofa Leśniewskiego który miał pierwotnie zrealizować to działanie ale z przyczyn zdrowotnych niestety musiał zrezygnować/, podobnie jak opracowanie listy książek czy materiałów szkoleniowych oraz samą realizację – koordynację projektu zrealizowano wolontaryjnie. Nasza fundacja dzięki pozyskanej dotacji ma obecnie również swoją pieczątkę, zatem wszystkie zobowiązania, dokumenty możemy podpisywać i pieczętować w profesjonalny sposób. Jako organizacja jesteśmy również gotowi do prowadzenia zajęć z grupami, gdyż wyposażyliśmy się w materiały szkoleniowe typu: flipchart, papier, markery, długopisy, kredki, postity,itp. Mamy na stanie swój pierwszy kuferek trenerski. Dzięki tym działaniom stworzyliśmy zaplecze do budowania potencjału naszej organizacji, by mogła ona szybko i prężnie się rozwijać. W ramach rezultatów możemy pracować nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym, a tym samym nad rozwojem fundacji. Wielu mieszkańców będzie mogło skorzystać z zajęć psychoedukacyjnych jakie fundacja ma w planach. Chcemy w pierwszej kolejności zrealizować 5 warsztatów dla 5 różnych grup z zakresu wzmacniania poczucia własnej wartości, komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów oraz asertwnych postaw, zatem około 65 osób skorzysta z naszych działań w pierwszej kolejności. Planujemy to na 2015 rok. Społeczność lokalna a w tym inne organizacje pozarządowe, będą mogli również korzystać ze wsparcia i doradztwa fundacji w zakresie pisania projektów i możliwych do zdobycia dotacji, rozwoju lokalnego, samorozwoju, wsparcia terapeutycznego. Działania na rzecz rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych kierowane do mieszkańców, pozwolą im się oswoić i przełamywać panujące na terenach wiejskich stereotypy związane z troską i dbaniem o zdrowie emocjonalne i psychiczne. To wszystko możemy zacząć realizować dzięki projektowi start-up dla młodych organizacji pt. „Aspiracje na start!”.

Ilość odbiorców projektu:    6 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    4
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na www.facebook.com/KaczeBagnoMiejsceInicjatywPozytywnych

Kwota projektu (zł):
     3560.00
Kwota dotacji (zł):
     2800.00
Wkład własny (zł):
     760,00

Tytuł:
    Folk na ulicach
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie "Kamień Milowy" Turza Mała / Grupa Nieformalna "Echo"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Stowarzyszenie "Kamień Milowy" Turza Mała / Grupa Nieformalna "Echo"
Czas trwania projektu:
     25.08.2014 - 28.11.2014
Miejsce realizacji projektu:
     Gmina Płośnica oraz miasto Działdowo
Opis:
Cel projektu to włączenie mieszkańców Gminy Płośnica w powszechną edukację artystyczną oraz umocnienie tożsamości regionalnej mieszkańców poprzez promowanie folkloru oraz kultury ludowej. Podczas trwania projektu na ulicach Gminy Płośnica oraz w Działdowa zabrzmiały dźwięki muzyki ludowej w wykonaniu mieszkańców, którzy są lokalnymi działaczami oraz miłośnikami muzyki. Dodatkową atrakcją były warsztaty z rękodzielnictwa pt. "Kwiaty wiejskich ogrodów".

Ilość odbiorców projektu:    500 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    2
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.gokplosnica.pl oraz na portalach społecznościowych

Kwota projektu (zł):
     5500
Kwota dotacji (zł):
    4950
Wkład własny (zł):
     550

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

  Połączyła ich ciekawość poznawcza, wiedza i umiejętności, chcą wspierać, integrować i pomagać w kształtowaniu otaczającej ich przestrzeni - realizatorami owego projektu jest czwórka kreatywnych i twórczych osób m.in. licencjonowany przewodnik na terenie województwa, specjalista ds. marketingu i sprzedaży oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Projekt Lidzbark Warmiński - Dwa Oblicza skierowany jest do mieszkańców miasta i okolic, którzy razem z inicjatorami fascynują się historią regionu, sztukami wizualnymi oraz wspólnymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Twórcą projektu zależy na propagowaniu alternatywnej formy poznawania historii, a co za tym idzie - tradycji miasta oraz wpływie sztuki na współtworzenie przestrzeni miejskiej.

 Punktem wyjściowym działania będą stare kartki pocztowe i zdjęcia z widokiem architektonicznych perełek miasta wraz z postaciami. Dwanaście wybranych pocztówek posłuży im do ułożenia trasy pieszych wycieczek. Następnie planują wykonać 12 stylizowanych sesji "żywej fotografii" z udziałem obecnych mieszkańców miasta,która zostanie przeprowadzona w miejskiej przestrzeni plenerowej i włączy do działania grupę 25 osobową. Efekty działań zostaną zaprezentowane na finałowej wystawie przedstawiającej dwanaście tablic ekspozycyjnych, na które składać się będą wieloformatowe zdjęcia, powiększonej, stare pocztówki wraz komentarzami,a wszystko to dzięki współpracy z oranżerią kultury, czyli Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Cafe w Hotelu Krasickim, Urzędem Miasta, którzy swe pomieszczenia użyczą nieodpłatnie na potrzeby wymienionych wydarzeń - szacuje się uczestnictwo ok. 725 osób + ci którzy przybędą na ogólnie dostępną wystawę przez okres 2 - 4 tygodni. W planie działaczy projektu znajduje się również Spotkanie Inauguracyjno - Rekreacyjne podczas, którego zaproszeni zostaną wszyscy potencjalni odbiorcy projektu m.in nauczyciele historii, wychowania w społeczeństwie i sztuce. Całość przedsięwzięcia zakończy wycieczka oraz wernisaż. Po zakończeniu projektu,planowane rezultaty to: sporządzenie gotowego scenariusza ujętego w praktyczną mapę - produkt turystyczny, który zostanie wykorzystany w zorganizowanych 10 wycieczkach z przewodnikiem w grupach 25 osobowych. Wszelkie materiały archiwalne, które będą niezbędne w utworzeniu trasy wycieczki zamierzają pozyskać od znawcy historii regionu i kolekcjonera dawnych pocztówek - Eugeniusza Borodija.

   Dzięki owemu przedsięwzięciu mieszkańcy poznają nową,twórczą formę aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt pozwoli na stworzenie i późniejsze wykorzystanie zgromadzonych materiałów dydaktycznych oraz poznania i propagowania dziejów swojego najbliższego otoczenia,a poprzez organizowanie wystaw i wycieczek, mieszkańcy będą mieli możliwość nieodpłatnego obcowania z kulturą,sztuką i historią. 

 Kwota projektu: 7510

Kwota dotacji: 4510

Wkład własny: -