"Zróbmy teatr - bawmy się sztuką" -to tytuł projektu realizowany od 15.07.2014 r. do 30.11.2014 r. przez grupę "Kreatywne" - koordynatorki projektu, 3 wolontariuszki działające od wielu lat przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - ON w Ornecie. Wszystkie Panie posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i niejednokrotnie jako terapię z tymi dziećmi stosowały zajęcia teatralne ze względu na ogromne zaangażowanie najmłodszych w próbach i przygotowaniach do przedstawienia. 

   Orneta jest małą miejscowością, gdzie brak ośrodków kultury, kina, teatru czy organizowane zajęcia w domu kultury wyłącznie dla osób pełnosprawnych izoluję resztę od życia kulturalnego. Z obserwacji wolontariuszek wynika, że osoby z grupy ON wykazują duże zainteresowanie teatrem, a projekt odpowiadałby na potrzeby zwiększania udziału tych osób w czynnej aktywności w imprezach teatralnych, które pozwoliłyby na oderwanie się od codziennego życia, problemów, ograniczeń i barier. Inicjatorki w ramach projektu pragną przeprowadzić 30 godzinne warsztaty teatralne podczas, których uczestnicy przygotują przedstawienie. Próby głównie odbywać się będą w siedzibie organizacji wspierającej, jednak ze względu na niewielki rozmiar pomieszczeń sala w Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejski Dom Kultury zobowiązał sie udostępnić miejsca na potrzeby prób w ramach realizacyjnych projektu. Działaniami równorzędnymi do zajęć teatralnych, będą zajęcia plastyczne - oszacowany czas to 15 godzin na przygotowanie strojów i dekoracji niezbędnych do wystawienia przedstawienia. Dodatkowym działaniem zaplanowanym przez inicjatorki będzie wyjazd do Teatru im. Seweruka w Elblągu,dzięki któremu uczestnicy obejrzą spektakl, poznają kulisy i aktorów oraz zapoznają się z mechanizmem przygotowania przedstawienia. Działaniem końcowym,podsumowujący projekt będzie impreza kulturalna podczas, której przed szerszą publicznością wystawione zostanie przedstawienie. W ramach realizacyjnych niezbędne jest zakupienie aparatu fotograficznego w celach pamiątkowych, upamiętniających wspólne chwile i bieżącą dokumentację projektu. W zajęciach i wyjeździe do teatru weźmie udział 24 osoby - 8 osób z grupy ON, 8 opiekunów (członków rodziny) oraz 8 wolontariuszy + odbiorcy pośredni - członkowie organizacji, przedszkoli, szkół i mieszkańcy Ornety zaproszeni na imprezę kulturalną - ok. 100 osób. 

   Dobrem wspólnym tego projektu będzie istotna zamiana wizerunku ON, pokazanie, że mimo niepełnosprawności osoby te nie zasługują na izolacje i wykluczenie. Uczestnicy warsztatów zwiększa swe umiejętności manualne i komunikacyjne, a przede wszystkim dołącza do aktywnego życia kulturalnego społeczności lokalnej. Beneficjenci poszerza wiedzę związaną z teatrem,ale także społeczność lokalna biorąca udział w imprezie bliżej pozna możliwości i potencjał grupy ON, być może zachęcając w przyszłości całą społeczność Ornety do bardziej aktywnego udziału w ich życiu - życiu osób niepełnosprawnych. 

Kwota projektu: 4835

Kwota dotacji: 2975

Wkład własny: 900

   Szeregu działań w szczególności rozwoju edukacyjnego,kulturowego i zdrowotnego dzieci i młodzieży podjęło się Stowarzyszenie Nasza Solanka - grupa 6 aktywnych wolontariuszy składających się z  opiekuna świetlicy wiejskiej,sołtysa sołectwa i osób posiadające kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad dziećmi, którzy dążą do zaspokajania potrzeb aktywizacji i integracji mieszkańców solectwa Solanka. Do głównych obowiązków Stowarzyszenia należy: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przemocy w środowisku lokalnym, nietolerancji oraz patologiom społecznym.

   Sołectwo Solanka to trzy miejscowości popegeerowskie,w których panuje duże bezrobocie,a mieszkańcy są narażeni na wykluczenie społeczne i różnego rodzaju patologie. Zanikają tu więzi rodzinne i sąsiedzkie,a zerowe pojęcie o społeczeństwie obywatelskim doprowadziło inicjatorki do podjęcia kroków przeciwdziałania, zachęcając swych mieszkańców do tworzenia wspólnej przestrzeni w aktywnym spędzaniu wolnego czasu z innymi mieszkańcami solectwa,dzięki wspólnemu zagospodarowaniu gminnemu terenu i uczestnictwu w zorganizowanych zawodach i zajęciach. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac porządkowych i budowlanych na terenie działki, czyli: nawożenie ziemi, wyrównanie terenu, zasianie trawy, zasadzenie drzewek oraz zagospodarowanie pozostalego terenu rekreacyjnego na 2 boiska do siatkówki i badmintona oraz miejsca do organizacji festynów,turniejów,ogniska. Aktywne wolontariuszki planują również utworzenie 2 drużyn siatkarskich - damskiej i męskiej, dla których będą odbywały się treningi do 2 razy w tygodniu. Do uwiecznienia tych pięknych,wspólnych chwil Stowarzyszenie Nasza Solanka zakupi aparat fotograficzny i wykona prezentację multimedialną oraz wystawę fotograficzną,a nagarne pliki z prezentacją i zdjęciami zostaną przez nich umieszczone na portalach społecznościowych oraz w mediach. Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy solectwa Solanka - ok. 450 osób. 

   Dzięki owemu działaniu zostanie utworzone miejsce czynnego wypoczynku,rozwoju osobistego oraz własnych umiejętności społecznych,a teren przyczyni się do promowania zdrowego trybu życia i sportu co pomoże w budowaniu świadomości społecznej i obywatelskiej. 

Kwota projektu: 6936

Kwota dotacji: 3586

Wkład własny: 400

   Troje nauczycieli Szkoły Podstawowej w Okartowie Gminie Orzysz pasjonatów astronomii, fotografii i nowoczesnych metod nauczania oraz uczestników i laureatów wielu konkursów podjęło wyzwanie utworzenia mądrej rozrywki - koła astronomicznego dla dzieci w wieku od 6 - 13 lat.

   Projekt oferuje zajęcia pozalekcyjne z zakresu astronomii dla grupy liczacej 12 dzieci z Okartowa, wsi położonej nad Jeziorem Śniardwy, gdzie brak bazy turystycznej i ogromne bezrobocie prowadzi do zanikania alternatywnego spędzania czasu wolnego i chęci życia mieszkańców.  W ramach projektu zostanie zakupiony teleskop z bazą obiektów do obserwacji astronomicznych. Powstanie biblioteczka składająca się z 5 książek naukowych dla początkujących miłośników astronomii.  Z wykonanych przez uczestników zdjęć powstanie wystawa, która wraz z konkursem plastycznym "Moje Niebo" i konkursem wiedzy astronomicznej będzie podsumowaniem i zakończeniem wartościowego działania jakim jest nauka. Spotkania uczestników kółka odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na zajęciach dzieci będą dokonywać pomiarów, obserwacji i fotografii nieba i obiektów otaczającej sfery astronomicznej oraz zapoznają sie z najważniejszymi pojęciami związanymi z astronomią.  Bezpośrednimi odbiorcami projektu są uczesnicy w składzie 12-sto osobowej grupy oraz odbiorcy pośredni ok. 50-ciu mieszkańców wsi, 10 nauczycieli, 80 uczniów,  uczęszczających do tej szkoły i ich rodzice ok. 200 osób oraz ok. 200 mieszkańców gminy Orzysz. Wszyscy mieszkańcy na bieżąco będą mogli śledzić aktualizowane newsy znajdujące się w gazetce oraz oglądać wykonane zdjęcia i prezentacje finalizujące projekt na stronie internetowej Orzysza.

   Społeczność lokalna poprzez działanie projektu dostrzeże wielką wartość, że żeby cokolwiek osiągnąć trzeba być wykształconym, a nauka i zdobywanie wiedzy może stać się zabawą dlatego ważne jest byśmy pamiętali, że wszystko to czego się uczymy,  jest częścią naszej egzystencji, bo wiedza astronomiczna jest interesująca i wartościowa,  bo przecież codziennie patrzymy w niebo.

Kwota projektu: 5475

Kwota dotacji: 4385

Wkład własny: -

   Wszystkie osoby tworzące grupę są rodzicami dzieci, które występują w zespole muzycznym "Świąteczna Kapela" i "Świąteczna Kapela Junior". Zespół muzyczny prowadzony jest społecznie przez małżeństwo instruktorów w ich wlasnym domu - Gminie Dobre Miasto. 

   Od wielu lat ich pociechy realizują się muzycznie na scenach miasta, gminy, województwa, a także zagranicą pod czujnym okiem swoich opiekunów współdziałających przy pomocy w realizacji projektów.  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  w powierzoną pracę i własnemu wkładowi finansowanemu Stowarzyszenie dumnych rodziców pozyskało dotację na zakup instrumentów i utworzyło amatorskie studio nagrań.  Problemem grupy jest kolejny wydatek związany z zakupem nowych strojów, gdzie brak spójności w ubiorze powodują utratę na wizerunku. Ze względu na drogą edukację finansową swych pociech rodzice nie są już w stanie zainwestować w ubiór dlatego zwrócili się z inicjatywą społeczną,  by zbudować poczucie równości wśród dzieci. Rodzice przekonani są, że zakupione stroje pozwolą na wielokrotne ich wykorzystywanie, a dobry wizerunek zespołu ułatwi znalezienie sponsorów na zakup kolejnych kostiumów i realizację nowych projektów.  Odbiorcami bezpośrednich działań projektowych kapeli są osoby występujące - dzieci i młodzież,  rodzice - opiekunowie, uczestnicy koncertów i wydarzeń kulturalnych z ich miejscowości i Gmin ościennych, a w okresie działań projektu muzycy ponownie, aż czterokrotnie zaprezentują się przez swoim fanom.

   Dzięki podjętej inicjatywie co najmiej 20 rodziców wdrąźy się do stałej współpracy i utworzenia głębszych więzi z dziećmi,  aż do wnętrza muzycznej edukacji. Zespół i ich uuczestnicy staną się rozpoznawani w środowisku i identyfikowani w czasie wielkich konkursów, imprez. Wśród członków zespołu zawiąźą się niezwykłe,  wzmocnione więzi społeczne, koleżeńskie i rodzinne,  a pewność siebie poprowadzi ich przez napewno ciężka,  ale satysfakcjonującą pracę na scenie.

Kwota projektu: 4740 

Kwota dotacji: 3750

Wkład własny:300

   Realizatorem projektu jest grupa nieformalna założona przez mieszkańców wsi Bogaczewo znajdującej się w powiecie Elbląskim na potrzeby związane z problemami edukacyjnymi oraz sportowo - rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży.  

   Głównym problemem mieszkańców jest dysponowanie terenem porośniętym trawą w miejscu, które byłoby idealne do stworzenia bezpiecznej, zagospodarowanej przestrzeni, ktora stalaby się placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań młodzieży,  dorosłych,  a nawet seniorów. Do realizacji projektu potrzebny jest sprzęt - zabawki tworzące plac zabaw, ktore zastąpią niebezpieczne elementy oraz ławki idealnie wkonponowujące się w miejsce i jego klimat. Mieszkańcy w ramach wolontariatu zajmą się pracą społeczną na rzecz dobra wspólnego i zadbają o przygotowanie miejsca do realizacji montażu sprzętu.  Odbiorcami projektu będzie społeczność wsi Barczewo - 120 osób oraz okoliczni mieszkańcy wsi i turyści - 60 osób. 

   Projekt ma na celu zapewnienie wiejskiej społeczności bezpieczeństwa i rozwoju. Przyczyni się do integracji i aktywności w kierunku kolejnych zmagań, by dbać i upiększać swoją wieś. 

Kwota projektu : 5294

Kwota dotacji : 4000

Wkład własny: 494

   Fundacja Ruciaki zrzesza 5 członków grupy - rodziców swych pociech trenujących taekwando olimpijskie. Inicjatorzy projektu brali trzykrotnie udział w organizacji turniejów dla dzieci w wieku od 5 - 14 lat w Olsztynie, Giżycku i Morągu. Posiadają wsparcie klubów sportowych w tworzeniu zawodów i turniejów w Polsce i zagranicą.  Fundacja od półtora roku zajmuje się organizacją loklanych zawodów tworząc Warmińsko - Mazurską Ligę Taekwando. 

   Ze względu na brak możliwości otrzymania dotacji od lokalnych samorządów, Ministersta Sportu czy Ministersta Klubu edukacja sportowa ich dzieci uzależniona jest od ich budżetu finansowego. Czlonkowie Fundacji podążając ku korzyści dobra wspolnego ich pociech zakupili już 4 komplety - kaski i ochraniacze warte 700 zł za szt. do ćwiczeń.  Pragną jednaj zakupić elektroniczne urządzenia klasy światowej - 2 hoga elektroniczne - ochraniacze na tułów wraz z czujnikiem kopnięć, przekaźnikami i odbiornikami, które pozwolą na dokładne liczenie punktów oraz wymuszą na zawodniku stosowanie czystych technicznie kopnięć co przyczyni się do osiągania lepszych wyników sportowych.  Inicjatorzy projektu oprócz odpowiedniego sprzetu sportowego typu: stroje i ochraniacze, których koszt szacuje między 500 - 700 zł za szt.  dla grupy 20 osobowej, chcą również ulepszonej i odpowiednio wyposażonej sali treningowej. W projekcie weźmie udział 60 dzieci trenujących + 15 dzieci z powiatu Olsztyńskiego i 150 dzieci z woj. Warmińsko - Mazurskiego, uczestnicy między klubowych treningów i zawodów.  Łącznie wezmą udział 4 grupy dzieci po 20 osób. Zawodnicy biorący udział w treningach i turniejach stanowią 40%  dzieci ubogich rodziców i 25% uczestnikow zamieszkujących tereny wiejskie powiatu Olsztyńskiego.  Zajęcia szkoleniowe dla 3 grup AZSUMM Olsztyn, KS Giżycko i  Kario Olsztyn odbywać się będą 3× w tyg. Zapalnowano również treningi klubowe cało dniowe 6× rocznie. Ponadto Fundacja Ruciaki planuje 3 Warmińsko - Mazurskie zawody Ligi Dziecięcej Taekwando rocznie. Rekrutacja uczestników odbędzie się drogą informacyjną poprzez trenerów,  rodziców i internet. Zgłoszonych do udziału zostanie 200 zawodników Warmińsko - Mazurskiej Dziecięcej Ligi Taekwando. 

   Projekt jest samoorganizacją zdeterminowanych rodziców,  ktorzy pragną pomóc wszystkim dzieciom w realizowaniu swoich planów,  potrzeb i umiejetnosci. Poprzez ich walkę i wspólna prace w pozyskiwaniu funduszy, zdobywaniu darowizn i organizacji zawodów widoczne jest ich zaangażowanie i potrzeba tworzenia powyższych inicjatyw. Dzieci dzięki realizowanemu projektowi nauczą się wzajemnego dzielenia pasją,  a przede wszystkim zdobędą umiejętności,  które z pewnością przydadzą się w rozwijaniu dalszej kariery sportowej.

Kwota projektu: 5960

Kwota dotacji: 4700

Wkład własny: 300

   Z ambitną inicjatywą stworzenia wiejskiego, społecznego centrum rekreacji i wypoczynku wysunęło się Stowarzyszenie Wędkarskie stanowiące grupę nieformalną skupiającą ludzi z różnych profesji uaktywniającą  do działania stworzenie ścieżki edukacyjno - spacerowej brzegami jeziora Linowskiego. Akcja obejmuje tereny wsi Łęgajny, jej najbliższe okolice w tym największą wieś w gminie - Barczewo.

   Z powodu braku właściwego miejsca do organizowania zielonych szkół i zajęć edukacyjnych w terenie, stowarzyszenie ruszyło do pobudzenia słabo skonsolidowanych i mało aktywnych mieszkańców. Ścieżka, która ma powstać zbudowana zostanie dużym nakładem pracy własnej obywateli skupionych wokół grupy inicjatywnej, która z czasem  zacznie o nią dbać, pielęgnować i konserwować podnosząc w ten sposób atrakcyjność turystyczną wsi Łęgajny. Ścieżka spacerowa wyposażona zostanie w 10 stacji poglądowych zawierających tablicę przedstawiające: teren, pomniki przyrody, faunę i florę charakterystyczną dla tego rejonu. W ramach realizacji projektu inicjatorzy przeprowadzą w szkole gminnej w Łęgajnach zajęcia edukacyjne, pogadanki i wykłady z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego przybliżające idee projektu. Grupa nieformalna pozyskała w ramach projektu wsparcie finansowe i pomoc w wyposażeniu sprzętu od właścicieli działek zobowiązujących się do czynnego udziału w realizacji zadań projektu. Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież ucząca się w przedszkolach i szkołach - ok. 200 dzieci oraz mieszkańcy Łęgajn i Gminy Barczewo - ok. 1500 obywateli. Ta inicjatywa służyć będzie całej społeczności nie zależnie od wieku mieszkańców. Inicjatorzy chcą zwołać do działania jak największa liczbę mieszkańców, z którą spotkają się na zebraniu wsi przedstawiając im cele inicjatywy, harmonogram prac i potrzeby finansowe. Ze względu na czynne zaangażowanie wsi we wcześniejsze inicjatywy takie jak: wysprzątanie terenu jeziora Linowskiego czy organizacja zbiórki na zagospodarowania powyższego terenu, inicjatorzy nie wątpią w pomoc i zaangażowanie swoich obywateli.

   Utworzona ścieżka edukacyjna  to jeden z wielu elementów kompleksu działań, które ma za zadanie przeprowadzić grupa inicjatorów. Swoimi działaniami dążyć będą do powstrzymania degradacji jeziora Linowskiego poprzez jego rekultywację, odtworzenie właściwej dla tego akwenu fauny i flory, budowę "Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowego oraz zagospodarowanie brzegów jeziora w bezpieczne pomosty, kładki wędkarskie i przystań dla łodzi, a wszystko poprowadzi do poprawy życia mieszkańców  otoczonych pięknym krajobrazem i wizerunkiem idealnego miejsca do integracji. Dzięki wszystkim czynnikom zbudują wokół tego miejsca atmosferę spójności społecznej i zaangażowania obywatelskiego.

Kwota projektu: 6577

Kwota dotacji: 5000

Wkład własny: 827

   Fundacja Revita Warmia działa społecznie od czerwca 2013 roku. Zajmuje się rewitalizacją prowincji Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem na Gminy Jeziorany oraz prowadzeniem różnorodnych inicjatyw społecznych takich jak: program edukacji kreatywnych dla dzieci, działania promocyjne i sieciujące lokalnych twórców ludowych, rzemieślników i organizatorów wypoczynku, informacją turystyczną w Galerii oraz internetową gazetą.

   W ramach projektu Fundacja Revita chcę uruchomić działanie lokalnej, pozytywnej gazety "Głos Jezioran" uwzględniającej wartościowe życie mieszkańców, ich opinię i realne wieści z miasteczka. Zamierza również współpracować ze znanym pedagogiem, autorem wielu książek, który wzbogaci i urozmaici comiesięczne wydanie gazety w felietony, teksty poetyckie i prozatorskie. Stałą kolumnę otrzyma również Marszałek ds. Dziedzictwa Niematerialnego zagłębiający swych czytelników w  historię tekstów, pieśni , strojów ludowych, a sama redakcja zadba o to by wprowadzić   tematy kapeli ludowych, aby społeczność pamiętała o najważniejszym wydarzeniu kulturalnym jakim jest "Festiwal Kapel Ludowych". W ramach budowania gazety planowane są cotygodniowe, piątkowe spotkania obywatelskie  z redakcją będące miejscem konstruktywnej dyskusji i twórczej pracy. Spotkania odbywać się będą w biurze inicjatorów - zapleczu Galerii Rynku Starego Miasta. "Głos Jezioran" ma za zadanie docierać do wszystkich grup wiekowych nie tylko w postaci papieru - gazety. Redakcja  przygotowała również wersje internetową na portalu społecznościowym - facebook w postaci felietonów, zapowiedzi i artykułów.  Do realizacji zadania potrzebny jest zakup sprzętu typu: aparat, dyktafon,laptop. Za "Głos Jezioran" czytelnicy zapłacą złotówkę + podatek, by redakcja mogła pokryć koszty druku i samodzielnie się utrzymać. Cała kampania i promocja gazety  musi być cykliczna.

   Mieszkańcy w ramach programu inicjatorów zyskają nowe, sprawdzone pod względem wiarygodności medium, które pozytywnie i twórczo wpłynie na społeczność Jeziorany. Dzięki otwartej metodzie redagowania tekstów każdy numer będzie autentycznym działaniem społeczeństwa. Ze względy na publikacje i promowanie zakłamanych czasopism opinia publiczna jest zdezorientowana i podlega nieprawdziwym plotkom dlatego "Głos Jezioran" rusza na ratunek przekłamanym informacją oraz spadającemu poziomowi zaufania obywatelskiego

Kwota projektu: 12270

Kwota dotacji: 3870

Wkład własny: 2500

   W skład grupy przygotowującej projekt wchodzi wnioskodawca – mieszkaniec Gronowa, lider przedsięwzięcia, mieszkańcy gronowa – pomocnicy przy działaniach upiększania swojej wsi oraz wolontariusze – znawcy środowiska lokalnego i potrzeb mieszkańców miejscowej ludności. Motto, które prowadzi ich przez wszystkie działania: „Bogatym nie jest ten ko posiada, lecz ten kto daje”.

  Wieś Gronowo zamieszkuje niespełna 150 osób w różnym przedziale wiekowym z przewagą osób w wieku 20-60 lat. Ze względu na potrzebę, w każdym wieku pragną miejsca do spotkań, integracji, zabaw, relaksu itp. Rąk chętnych do pracy i działania wsi Gronowo nie brakuje. Mieszkańcy chcą zrobić coś dla dobra ogółu i zagospodarować zaniedbaną ruchomość porośniętą trawą stwarzając w ten sposób miejsce rekreacyjne, ogniskowe i boisko sportowe dla wszystkich mieszkańców wsi, przyjaciół i gości. Koordynatorzy rozpoczną swoje działania od promocji i poszukiwania ludzi chętnych do pomocy w uprzątnięciu miejsca z odpadów, wykoszenia trawy, wykonania prac porządkowych . Plac zostanie ogrodzony zapewniając mieszkańcom wizerunek bezpiecznego miejsca przyciągającego do siebie wiele osób z pobliskich miejscowości. Wolontariusze zostaną zapoznani z szczegółowym zakresem przeprowadzenie prac wykonawczych. Działacze projektu planują zakup i transport materiałów niezbędnych do ogrodzenie, uprzątnięcia, i oczyszczenia placu. Projekt zostanie zrealizowany na działce stanowiącej własność Gminy Lubomino, a po jego realizacji zostaną zorganizowane (zawody, turnieje igrzyska sportowe spotkania i imprezy integracyjne, pikniki, festyny, koncerty). Ze względy na dostępność placu, która nie będzie w żaden sposób ograniczona trudno realizatorom określić odbiorców projektu. Liczba szacuje się na 150 osób stanowiących mieszkańców gminy Gronowo reszta to rodziny, przyjaciele, turyści, mieszkańcy gminy Lubomino itp.

   Mieszkańcy swoim działaniem udowadniają, że takie oto miejsce jest im niezbędne do integracji. Dadzą przykład wielu sąsiednim gminom, że wspólna praca się naprawdę opłaca, bo dzięki niej gmina Gronowo przyciągać będzie wiele osób w tym turystów nie tylko ze względu na znajdujące się w pobliżu jezioro, ale również ze względu na stworzone miejsca, które stanie się przyjazne, piękne i bezpieczne od początku wykonane rękami ludzkimi. Najważniejsza korzyścią jest mobilizacja mieszkańców do wspólnego działania na rzecz wsi i wzmocnienie więzi między ludźmi. Stworzenie takiego miejsca da im satysfakcję, radość i wiarę w swoje możliwości, a w przyszłości przyczyni się do podniesienia kwalifikacji w dziedzinie sportu.  

Kwota projektu: 8108,95

Kwota dotacji: 4814,45

Wkład własny: 260

   Grupa sympatyków oraz członków drużyny piłkarskiej Żubr Budry powstała jesienią 2013 roku i obejmuję 5 członków – lidera i kapitana drużyny piłkarskiej, skarbnika Gminy Budry wspierającego drużynę pod względem finansowym i formalny, przewodniczącą Gminnej Komisji Kultury i Sportu Rady Gminy w Budrach organizatora inicjatyw, lokalną liderkę i organizatorkę społeczną szkółki dla chłopców gminy Budry oraz pracownika Urzędu Gminy Budry, działacza społecznego.

   Gmina Budry leży na terenie powiatu węgorzewskiego, czyli 12 km od miasta Węgorzewo. Budry to mała wieś zamieszkująca w większości przez starszych ludzi i rolników, posiadająca znikome atrakcje sportowe zawiązane współpracą 15 osób tworzących drużynę piłkarską o nazwie „Żubr Budry”. Z powodu braku odpowiedniej kadry pracowników i środków finansowych Gminny Ośrodek Kultury nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom dostatecznie atrakcyjnej oferty w zakresie sportu. Ze względu na nie wielkie zarobki mieszkańców nie stać ich by wyjeżdżać do większego miasta w celu uprawiania sportu. We wsi Budry pojawiła się otyłość, choroby oraz izolacja społeczna co nie sprzyja mieszkańcom wsi głównie młodzieży, która ucieka do miast bądź przesiaduje w domach przy komputerach czy telewizji odcinając się od rówieśników. U lokalnej społeczności gminy Budry przejawia się potrzeba uświadamiania na temat zdrowego tryby życia, będąca wynikiem uprawiania sportu. Celem realizatorów projektu jest dobro wspólne, jakim jest zdrowie. W okresie od 01.08.2014 r. – 30.11.2014 r. grupa członków stowarzyszenia pragnie zakupić stroje sportowe dla zawodników drużyny Żubr Budry, które pozwolą drużynie uczestniczyć w rozgrywkach ligowych, stroje sportowe dla drużyny dziecięcej, sprzęt do treningów dla dzieci. Koordynatorzy projektu planują trening dla dzieci raz w tyg. w okresie sierpień - listopad 2014 roku, trening dla dorosłych raz w tyg. w okresie sierpień – listopad 2014 roku , a działanie zakończą międzypokoleniowym turniejem piłkarskim złożonym z drużyn mieszanych dzieci i rodziców. Boisko Gminne, na którym będzie realizowany projekt w sierpniu 2014 roku zostanie wyposażone w siatki ochronne dookoła boiska. Działanie obejmie 15 dorosłych sportowców i 10 sportowców do lat 14-stu.Oszacowana liczba uczestników projektu to min. - 130 osób stanowiących z mieszkańców, kibiców oraz zaproszonych gości gminy Budry, powiatu węgorzewskiego i gołdapskiego.

   Projekt pozytywnie wpłynie na wszystkich mieszkańców wsi Budry, nie tylko tych którzy czynnie uczestniczyć będą w turnieju ale i dla kibiców, którzy bacznie obserwować będą zmaganie przyszłych sportowców. Działanie wpłynie na samopoczucie, wzmocnienie wartości, wiedzy, umiejętności rozwoju form uczestnictwa w zdrowym i atrakcyjnym spędzaniu czasu wolnego, wśród ludzi nie zależnie od ich wieku i sprawności.

Kwota projektu: 3740

Kwota dotacji: 2940

Wkład własny: -

   Projekt realizowany ze środków programu mikrodotacji skupia grupę 3 osób przygotowujących działanie – intendentkę, katechetkę oraz referentkę Szkoły Podstawowej w Orzyszu. Wszystkie Panie brały udział w realizacji oraz opracowaniu licznych projektów prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Orzyszu.

   Koordynatorki rozpoczną pracę od promocji projektu – wykonania plakatów, ogłoszeń, zorganizują turniej gier i zabaw oraz turniej unihokeja dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, pragną również rozbudować ścieżkę zdrowia istniejącą na terenie SP w Orzyszu. W wyniku obserwacji oraz badań ankietowych w Szkole Podstawowej wskazują, że ponad 60% uczniów swój wolny czas spędza w bierny sposób – przy komputerze, telewizorze. Diagnoza Pań wskazuje potrzebę stałego i systematycznego rozwijania aktywności dzieci i młodzieży w zakresie edukacji zdrowotnej i rozwoju sprawności fizycznej, ponadto potwierdza, że dzieci i młodzież, a także zaangażowani rodzice chętnie uczestniczą w atrakcyjnej dla nich grze zespołowej oraz zorganizowanych zabawach. Projekt zawiera doposażenie sprzętu w 16 kijów, 30 piłeczek oraz 10 pachołków do gry w unihokeja, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane uczniowskiemu klubowi „Jedynka” służącemu społeczności uczniowskiej w Orzyszu.. Zostanie zakupiony również jeden zestaw urządzeń sprawnościowych, który doposaży ścieżkę zdrowia – miejsce aktywności fizycznej i promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu, która po zakończeniu projektu służyć będzie dobru wspólnemu –młodszej i starszej części społeczeństwa.

   Projekt „Orzysz aktywnie” zostanie zrealizowany w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie Piskim, w Gminie Orzysz, w Szkole Podstawowej w Orzyszu. Odbiorcami projektu będą dzieci z Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka – w wieku 3-6 lat (50 osób), przedszkolaki i uczniowie SP – wieku 5 – 13 lat (200 osób), młodzież Gimnazjum – wiek 13 – 17 lat (20osób), rodzice, dorośli mieszkańcy miasta i gminy Orzysz – w wieku powyżej 18 (40 osób), 5 dzieci, które nie uczęszczają do Przedszkola lub Szkoły, młodzi mieszkańcy miasta i gminy Orzysz – w wieku 3 – 4 lat(40osób). Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat kultury zdrowotnej, nauczenie ich zdrowego stylu życia w zakresie dbania o sprawność fizyczną oraz integracja mieszkańców Orzysza i zmobilizowanie ich do wspólnego działania na rzecz własnej miejscowości

Kwota projektu: 4475

Kwota dotacji: 1600

Wkład własny: 400

   Mieszkanki gminy Świętajno – wsi Giże i Orzechówka na co dzień zajmują się gospodarstwem rolnym. Ich zespół składa się z czterech gospodyń prowadzących spore gospodarstwa mleczne w tym dwie z pań to nauczycielki (jedna na emeryturze). Koordynatorki projektu wielokrotnie były realizatorkami wydarzeń kulinarnych takich jak m.in. dożynki. Czas, który szubko upływa mobilizuje Panie do działania i większej aktywności zrobienia czegoś nie tylko dla mieszkanek sołectwa ale również innych współdziałających wsi.

   Grupa kobiet poprzez swoje działania pragnie przypomnieć sobie wykorzystywanie darów natury niegdyś opracowywane przez babcie czy prababcie. Uciekające lata naszych gospodyń mobilizują je do uniezależnienia się od wnuków, którzy nie mają czasu i cierpliwości by nauczyć ich korzystania z aplikacji w komórce, komputerze czy w smartfonie dlatego do opracowywania i rozpowszechniania receptur będzie potrzebna im pomoc. Projekt, który opracowały polegać ma na przeprowadzeniu 5 warsztatów po 4h dziennie z częścią teoretyczną i praktycznymi zajęciami wykorzystywania wiedzy i umiejętności uczestników z udziałem specjalisty, który przygotuje konspekt warsztatów kreatywnego wykorzystywania różnorodnych darów natury: owoców, dzikich i starych roślin uprawnych oraz łączenia walorów wzmocnienia smaku, zapachu i wyglądu. Nasze Panie pragną odświeżyć i uzupełnić swoją wiedzę, aby mogły tworzyć ciekawsze oferty kulinarne dla swoich rodzin, sąsiadów i turystów.

   Dzięki tym działaniom samoocena pań znacznie się poprawi nie tylko dzięki wzbogaceniu wiedzy, ale również umiejętność wykorzystania nowych technologii pozwoli im przełamać własne opory zrozumienia i nauczenia się cierpliwości obsługi z komputera przełamując barierę porozumienia z wnukami i młodszymi pokoleniami. Celem projektu jest zachęcenie mieszkanek wsi do samorozwoju z wykorzystaniem posiadanych zasobów i umiejętności nauczenia się czegoś nowego stale się rozwijając. Kobiety chcą pokazać wartość wspólnych działań oraz zarażającą ich wzajemnie aktywność i pomysł, przy wspólnym przygotowaniu wiejskich uroczystości . Projekt rozpocznie się spotkaniem w wiejskiej świetlicy i przedyskutowaniem uwag i propozycji mieszkanek Giżu i Orzechówka. Zostanie opracowane 10 receptur na wykorzystywanie zapomnianych i niepotrzebnych roślin, odbędzie się konkurs kulinarny „Smak Warmii i Mazur Powiśla”, całość dopełnią zdjęcia z działań kulinarnych, wystawa fotograficzna oraz aktualizowane przez uczestniczki posty na portalach kulinarnych i społecznościowych .

Kwota projektu: 6980

Kwota dotacji: 3800

Wkład finansowy: -

   Grupę uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej oraz młodych mieszkańców gminy Ruciane – Nida łączy wspólne zainteresowanie przyrodą - Warmii i Mazur, która ma wpływ na ich przyszły zawód i wykształcenie. Uczniowie szkoły byli już realizatorami kilku projektów ekologicznych oraz wielokrotnie reprezentowali swoje miasto w konkursach - również międzynarodowych. Posiadają talenty plastyczne, uwielbiają pracę z dziećmi i chętnie dzielą się nabytą wiedzą.

   W wyniku realizacji projektu uczniowie ZSL pragnęliby włączenia się szkoły w nieformalną edukację przyrodniczą, czyli w powstaniu ścieżki leśno – przyrodniczej w otoczeniu szkoły, dzięki której oni sami jak i mieszkańcy będą mogli zdobywać wiedzę na temat otaczającej przyrody, a nauczycielom i młodzieży przydadzą się do nauczania ludzi, w tym również swoich małych pociech innych zachować proekologicznych. Cały program projektu obejmuje również kurs jeżyka angielskiego ze szczegółowym uwzględnieniem języka zawodowego, warsztaty przyrodniczo – plastyczne mające na celu zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej i opracowanie tablic informacyjnych dla poszczególnych drzew i krzewów, spływ kajakowy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Przyrodniczego Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone przez młodzież oraz konkursy przyrodniczy w j. anielskim i sprawdzające wiedzę o znajomości drzew.

   Wrażliwość uczniów na piękno przyrody budzi w nich aktywność i chęć uczestnictwa w projekcie. W otoczeniu ich szkoły znajduję się wiele ciekawych drzew i krzewów, które uważają za warte poznania i uzmysłowienie różnorodności i unikalności przyrody mazurskiej. Wykorzystanie wiedzy, aktywności oraz zaangażowanie młodzieży do propagowania bogactwa przyrodniczego naszej gminy pomoże zbudować silniejsze związki szkoły ze środowiskiem lokalnym. Duża grupa poprawi swoja znajomość j. anielskiego co podniesie ich kwalifikacji zawodowe i szanse na rynku pracy, a ścieżka da możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego ucząc.

Kwota projektu: 5600

Kwota dotacji: 3800

Wkład własny: 400

   Stowarzyszenie Nibork Drugi " Działaj z Nami" skupia wokół siebie osoby mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Nibork Drugi z miejscowości Nidzica.  Przewodniczący stowarzyszenia oraz jego członkowie zapraszają do wzięcia udziału wszystkich mieszkańców i przyjaciół miejscowości Niborg Drugi do wspólnego działania mającego na celu integrację mieszkańców poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży,  rodziców, a w szczególności osób samotnych. Ilość osób, która weźmie udział w inwestycji stowarzyszenia oszacowano: dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym - 20 osób,  dorośli - 40 osób. 

   Niborg Drugi jest małą miejscowością, w ktorej brak świetlicy powoduje małe możliwości do urozmaicania czasu wolnego mieszkańcom. Dlatego stowarzyszenie podjęło starania o zagospodarowanie placu wiejskiego przeznaczonego na miejsce zabaw i spotkań miejskiej społeczności. Realizacja planu zakłada zagospodarowanie placu gminnego do potrzeb mieszkańców, wykonanie kamiennego grilla, zabudowę kamiennego miejsca przeznaczonego na grill oraz przeprowadzenie warsztatu z pielęgnacji terenów zielonych, podczas których zostaną wykonane prace porządkowe na obecnych nasadzeniach. Powyższe warsztaty służyć będą usunięciu bieżącej nawierzchni, wyrównaniu terenu, wyłożeniu agro-włóknią i zasypaniu wyznaczonego miejsca korą lub kamykami. Podsumowaniem będzie spotkanie prezentujące w jaki sposób integracja mieszkańców wpływa na rozwój społeczności wiejskiej i pracę przy pielęgnacji terenów zielonych.

   Dzięki realizacji projektu dzieci będą mogły rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne wynikające z ograniczonej aktywności w trakcie zajęć szkolnych. Dorośli skorzystają z okazji wyjścia z domu i spędzeniu czasu ze swoimi pociechami lub na świeżym powietrzu przy nowo powstałej infrastrukturze. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy rozwoju społeczności, zwiększenia współpracy pomiędzy mieszkańcami, tworzenia nowych możliwości spędzania czasu oraz wzrostu wiedzy na temat pielegnacji terenów zielonych. 

Kwota projektu: 4700

Kwota dotacji: 3600

Wkład własny: 300

   Grupa nieformalna "LEJDIS" - kobiet w różnym wieku, entuzjastek sportu i zdrowego trybu życia wychodzi z inicjatywą do mieszkańców gminy Ruciane - Nida do wzięcia udziału w zorganizowanych zajęciach ruchowych, polegających na energicznym marszu z wykorzystaniem kijków do Nordic Walking.

   Realizatorki projektu chcą zaprosić do udziału wszystkie Panie w przedziale wiekowym od 18 - 99 lat oraz dzieci pod opieką dorosłych. Główną przyczyną działania są mieszkańcy Rucianego - Nidy, którzy poprzez brak zintegrowania izolują się od siebie i wprowadzają podział na osoby biedniejsze i mniej zaradne życiowo. Entuzjastki mają rozpocząć swoje działanie kampanią informacyjno - promocyjną, a następnie badaniem poprzez ankietę poziomu sprawności uczestniczek oraz ogólnej wiedzy na temat zdrowego żywienia. Grupa "LEJDIS" chce również zaopatrzyć, każdą z uczestniczek w kijki do Nordic Walking oraz spedometry wykazujące przebyte kilometry i spalanie kalorii. Realizatorki projektu poprzez swoje działanie chcą walczyć z nadwagą mieszkańców, wspierać ich, integrować, pokonywać wspólnie z nimi wszystkie napotkane przeszkody i trudności, pokazywać im możliwości spędzania czasu wolnego w towarzystwie członków swojej rodziny, która posiada problemy z otyłością.

   Osiągniecie celu przyniesie korzystne rezultaty dla wszystkich uczestników oraz ich rodzin, nie tylko nastąpi wzmocnienie ich więzów, poprawi się ich organizacja czasu wolnego, ale i wyrobi się nawyk zdrowego trybu życia i żywienia, a to doprowadzi nas do samoakceptacji i zadowolenia mieszkańca gminy Ruciane - Nida.

Kwota projektu: 4580

Kwota dotacji : 3800

Wkład własny: 280

   Projekt "Warmińskie Historie Miłosne w Portretach Ślubnych Zaklęte" to akcja społeczna zorganizowana przez 4 osoby - proboszcza zaangażowanego w życie społeczne mieszkańców, emerytowaną animatorkę kultury, a także małżeństwo związane z tradycją warmińską. Pomysł członków stowarzyszenia opiera się na pokazaniu tradycji ślubnej z XIX i XX wieku, która została ukryta w wielu domach naszych przodków i rodzin, ukazując dzięki historii, kulturę i obyczaje ślubne Warmii.

   Realizatorzy zaproszą do projektu wszystkich mieszkańców Gminy Dobre Miasto zakładając, że co najmniej 50 osób weźmie w nim czynny udział i udostępni portrety i historię dziadków, pradziadków, rodziców w celu poznania kultury i obyczajów ślubnych Warmii.

Projekt ma za zadnie zachęcenie mieszkańców do "odkrycia na nowo" historii swojej rodziny poprzez wyszukiwanie fotografii i ukazanie wzorców przykładnego małżeństwa. Przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby mieszkańców Gminy Dobre Miasto dotyczące budowania trwałych więzi z tradycją i kulturą, w której żyjemy. Stowarzyszenie działając społecznie dostrzega problemy młodych ludzi dotyczące osiągana stabilizacji i konsekwencji w uczuciach, traktowania małżeństwa dosyć lekko i nietrwale.

   Działania zaplanowane przez organizacje to: przeprowadzenie kampanii społecznej wśród mieszkańców we wszystkich sołectwach, parafiach, stowarzyszeniach, zebranie zdjęć od mieszkańców oraz ich obróbka, a na koniec przygotowanie wystawy zawierające zdjęcia i opisy rodzin Gminy Dobre Miasto. Wystawy zostaną głównie zorganizowane w Dobrym Mieście i Gotowie, zagoszczą również w miejscowościach wiejskich gmin Dobre Miasto. Cała kampania służy "przywróceniu" dobrego ducha małżeństwa jako instytucji odpowiedzialnej za dorosłe życie własne, a także dzieci. Organizatorzy zapraszają w magiczną podróż miłości naszych przodków.

Kwota projektu: 5960

Kwota dotacji: 4560

Wkład własny: 400

   BABSKI START - UP to działanie Lubomińskich kobiet, członkiń Stowarzyszenia "Nasze Marzenia" w Lubominie, którego celem jest wzmocnienie potencjału i rozpoznawalności społecznej młodej organizacji pozarządowej poprzez podniesienie kompetencji i jednorodną wizualizację aktywnych liderek społecznych.  

   Dawne organizatorki m.in gminnego święta pieroga czy innych kulturalnych wydarzeń pragną rozwijać swoją aktywność poprzez rozwijanie stowarzyszenia i przyciąganie do siebie jak najwięcej kobiet - "gospodyń domowych" oddalonych od miast, wpływając na integrację mieszkańców wsi. Projekt realizowany będzie w Lubominie w siedzibie stowarzyszenia. Ma za zadanie włączyć do działania 10 kobiet - mieszkanek gminy Lubomino. Elementy niezbędne do skutecznego funkcjonowania stowarzyszenia to zakup 8 kompletów strojów promocyjnych, termosu do przechowywania żywności oraz obrusów, które przyczynią się do nadania grupie profesjonalnego wizerunku. Działania projektowe mają na celu przeszkolenie księgowe i opracowanie planu działania organizacji dla wszystkich członkiń stowarzyszenia.

   Powstanie silnej, nowej organizacji jest szczególnie ważne w Gminie Lubomino, w której działa aktywnie tylko 9 organizacji pozarządowych, w tym 3 rozwijają swą aktywność społeczną. Start up, to stworzenie zaplecza do budowania potencjału młodej organizacji pozarządowej poprzez odtworzenie wspólnych tradycji i przekraczania podziałów między ludźmi. Babska drużyna chce zachęcić do warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych nie tylko uczestniczki, ale również cała wiejską społeczność, która pragnie włączyć swój udział w wydarzeniach zewnętrznych w formie przygotowywania i prezentacji stoiska, poszerzając w ten sposób wiedzę na temat wszechstronnej kuchni.

W ramach pracy własnej zorganizują kurs kulinarny, który będzie dopełnieniem działań w roku 2014. Projekt realizatorek odpowiada na potrzeby społecznej wsi, a wymierne korzyści charakteryzują dobro wspólne, które wygeneruje wynik realizacji projektu. Aktywność kobiet - mieszkanek Lubomina wpłynie na sposób postrzegania świata i podejścia do życia w rodzinach - zwiększy się odwagę do realizacji własnych pomysłów, marzeń oraz uaktywni udział w życiu społecznym.

Kwora projektu: 4580

Kwota dotacji: 3800

Wkład własny: 280

   Po raz pierwszy w Gminie Gronowo Elbląskie podjęto działania w celu doskonalenia wiedzy oraz zdobycia umiejętności ratownictwa medycznego w czasie wypadków, pożarów oraz klęsk żywiołowych. Program ma obejmować szczególnie młodych strażaków i strażaczki, którym brakuje wystarczającej pewności siebie do podejmowania czynności ratujących życie. Realizacji obranego zadania, a więc celu, podjęły się "Ratowniczki", czyli grupa dziewczyn ze straży w Gronowie Elbląskim.

   Głównym powodem podjętego tematu projektu jest zbyt mała wiedza służby czynnej w zakresie ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy. Dzięki programowi dofinansowującego programy mające na celu dobro ogólne, tak jak w tym przypadku - "Ratowniczki" oraz strażacy z sąsiedniej jednostki OSP Rozgart mogą skorzystać ze wsparcia edukacyjnego i praktycznego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców. Łącznie z projektu skorzysta 35 druhów i druhen, a zdobyta wiedza i umiejętności zostanie zaprezentowana i przekazana zainteresowanej grupie odbiorców społeczności lokalnej w Gronowie Elbląskim i okolicach.

   Po opanowaniu i zaprezentowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności drużyna "Ratowniczek" i druhów z OSP chcę osiągnąć zaufanie wobec drugiego strażaka i poprawić bezpieczeństwo na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

Kwota projektu: 5580

Kwota dotacji: 4515

Wkład własny: 645