Tytuł:
  Promowanie Dziedzictwo Kultury Ludowej - Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2015
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Kulturalne TANECZNIK w Jedwabnie/ Grupa nieformalna: Jolanta Drężek, Ewa Winnowska, Tobiasz Winnowski
Czas trwania projektu:
  01.04.2015 - 31.07.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Jedwabno
Opis:

Głównym celem projektu było promowanie dziedzictwa kultury ludowej regionu Warmii i Mazur wśród mieszkańców Gminy Jedwabno. W ramach zorganizowanego w dniu 12 lipca 2015 roku na stadionie w Jedwabnie Festiwalu, odbył się widowiskowy koncert zaproszonych zespołów ludowych. Koncert połączył ze sobą elementy tańca, śpiewu z widowiskiem teatralnym ukazującym tradycje i zwyczaje warmińsko-mazurskie. Festiwalowi towarzyszyły stoiska z rękodziełem rzemieślniczym, zielarskie, kulinarne i literackie. Festiwal pozostawił na odbiorcach ogromne wrażenia artystyczne. Uczestnicy mieli możliwość pogłębienia wiedzy o lokalnym folklorze. Zaproszone zespoły nawiązały ze sobą współpracę artystyczną. Miejscowość Jedwabno stała się atrakcyjniejsza dla odwiedzających gości pod względem kulturowym.

Ilość odbiorców projektu: 200
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 36
Kwota projektu (zł):
  6400
Kwota dotacji (zł):
  3000
Wkład własny (zł):
  3400

   

 

Tytuł:
  W Zaborowie bieg po zdrowie
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ziemia Kozłowska"/ Grupa nieformalna: Uczniowski Klub Sportowy Zaborowo
Czas trwania projektu:
  01.05.2015 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Zaborowo
Opis:

Celem głównym projektu "W Zaborowie bieg po zdrowie" było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Zaborowa, grona pedagogicznego oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zaborowie wokół wspólnego dobra jakim jest aktywność społeczna, zaangażowanie na rzecz rozwoju miejscowości i dbałości o zdrowie swoje i innych, jak również integracja społeczności lokalnej. W związku z realizacją projektu "W Zaborowie bieg po zdrowie" zrealizowano następujące działania:
1. "Wyginam śmiało ciało" - celem zajęć sportowych była poprawa sprawności fizycznej oraz zapobieganie coraz częstszym wśród dzieci wadom postawy.
2. "Mamo dbaj o swoje zdrowie" - w trakcie obchodów Dnia Matki w Szkole przeprowadzono akcję z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi dla rodziców.
3. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" - warsztaty dla mamy i taty i konkurs dla dzieci pod hasłem: "Pomaganie obowiązkiem jest, nie stój obojętnie, zrób dobry gest”.
4. "Zaborowo zdrowo i sportowo" - w miesiącu lipcu dla 16 osobowej grupy dzieci zorganizowano 3-dniowy wyjazd, w trakcie którego przeprowadzono zajęcia sportowe, integracyjne oraz edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień.

Ilość odbiorców projektu: 150
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 14
Kwota projektu (zł):
  3524,00
Kwota dotacji (zł):
  3000,00
Wkład własny (zł):
  524,00

 

Tytuł:
  Czary i mary, cuda i dziwy mazurskiej krainy 
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Światło"/ Grupa nieformalna: Czorty Mazurskie
Czas trwania projektu:
  05.05.2015 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Nidzicy
Opis:

Głównym celem projektu było upowszechnienie kultury mazurskiej, poznanie opowieści regionalnych oraz pobudzenie wyobraźni twórczej. Uczniowie poznali dawne legendy, magiczne postaci oraz wspólnie uczestniczyli w realizacji projektu. Spędzony ze sobą czas wpłynął na integrację podczas przedsięwzięcia. Uczestnicy projektu osiągnęli sukces oraz satysfakcję z wykonywanych działań. Przeprowadzone zostały zajęcia  artystyczno–techniczne oraz inscenizacyjno–teatralne. Na zajęciach uczestnicy tworzyli: makiety „Gdzie jest echo”,  „Zaczarowane posągi”, a także zaprojektowali i uszyli stroje do inscenizacji. W czasie zajęć teatralno–inscenizacyjnych uczniowie zapoznali się z podaniami oraz legendami, w które wierzyli dawni mieszkańcy ziemi mazurskiej. Następnie opracowali scenariusz przedstawienia, który był zaprezentowany na podsumowaniu projektu. Istotnym elementem przedsięwzięcia była wycieczka do Elbląga do parku „Nowa Holandia”, dzięki której uczestnicy przenieśli się w świat legend. W dniu podsumowującym projektu odbyło się przedstawienie, wystawa prac wykonanych własnoręcznie przez uczniów oraz  rozstrzygnięcie konkursu pt. „Czary i mary, cuda i dziwy mazurskiej krainy”.

Ilość odbiorców projektu: 90
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 14
Kwota projektu (zł):
  6273,25
Kwota dotacji (zł):
  3092,10
Wkład własny (zł):
  3181,15

Tytuł:
  Ocalić od zapomnienia. Historia wsi mazurskiej jako brama do rozwoju ruchu turystycznego wokół Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"/ Grupa nieformalna: Teraz My
Czas trwania projektu:
  01.05.2015 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Łyna
Opis:

Celem projektu było wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości i jej okolic oraz ułatwienie poruszania się po miejscowości przybyłych turystów. W ramach realizacji projektu zorganizowano spotkanie informacyjne o projekcie, na którym zainteresowane osoby dowiedziały się o celu projektu oraz planowanych działaniach. Uczestnicy zebrania mieli możliwość dyskusji nad sposobami realizacji oraz mieli realny wpływ na całokształt działań. W ramach realizacji projektu wykonano pamiątkowe pocztówki z Łyny, zorganizowano dwa ogniska integracyjne oraz wykonano tablice informacyjne, które zstały umieszczone przy zabytkowych obiektach. Podczas szukania informacji i układania tekstów skorzystano ze zbiorów prywatnych, zasobów internetowych oraz archiwów szkoły i parafii.

Ilość odbiorców projektu: 50
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 1
Kwota projektu (zł):
  4136,39
Kwota dotacji (zł):
  3200,00
Wkład własny (zł):
  936,39   

Tytuł:
  Niech każdy z Was uwierzy, że do odważnych świat należy!
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Kulturalno-oświatowe BENE FIDE
Czas trwania projektu:
  01.04.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Gmina Janowiec Kościelny
Opis:

Celem projektu była: promocja Stowarzyszenia, stworzenie pozytywnego wizerunku nauczyciela, zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania edukacyjne w ich wolnym czasie. Większość członków Stowarzyszenia to aktywni nauczyciele, a także ludzie blisko związani ze szkołą, których zamiarem były działania mające na celu zorganizowanie dzieciom i młodzieży zajęć, które zmienią ich myślenie o szkole i nauczycielu.W ramach projektu przeprowadzonocykl zajęć w świetlicach wiejskich znajdujących się na terenie gminy Janowiec Kościelny. Działania obejmowały następujące zajęcia: plastyczne, muzyczne, fotograficzne, kulinarne, fizyczne, chemiczne oraz humanistyczne. W każdej ze świetlic dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności na forum.

Ilość odbiorców projektu: 250
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 15
Kwota projektu (zł):
  3706.82
Kwota dotacji (zł):
  3000.00
Wkład własny (zł):
  706.82

    

Tytuł:
  Przygarnij ławkę sąsiedzie
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie „Ługwałd”
Czas trwania projektu:
  14.05.2015 – 24.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Ługwałd
Opis:

Organizatorzy z pomocą wolontariuszy przygotowali 10 ławeczek, które zostały ustawione w miejscach ogólnie dostępnych w Ługwałdzie. Opiekunami każdej z nich zostały grupy sąsiedzkie składające się z m.in. 2 rodzin. Ich zadaniem będzie upiększanie ławeczek (w tym posadzenie w klombach ozdobnych roślin), dbanie o otoczenie ławeczek oraz nadanie jej ciekawej nazwy. Przestrzeń publiczna wsi jest dobrym wspólnym jej mieszkańców. W ten sposób relację sąsiedzkie zostały wzmocnione, a wieś dysponuje estetycznymi, zadbanymi miejscami do odpoczynku i rekreacji, a także sąsiedzkich kontaktów na powietrzu. 

Ilość odbiorców projektu: 400
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 30
Kwota projektu (zł):
  4.700
Kwota dotacji (zł):
  3.300
Wkład własny (zł):
  1.400

    

Tytuł:
  Warsztaty fotograficzne
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie „Talent, Aktywizacja, Rozwój, Tolerancja” START
Czas trwania projektu:
  15.05.2015 – 06.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Franknowo 
Opis:

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań, na których dzieci uczyły się fotografii i zagadnień związanych z fotografią. W czasie zajęć uczestnicy poznali podstawy obróbki graficznej zdjęć oraz budowę, funkcje i możliwości aparatu cyfrowego. Spotkania w większości były zajęciami praktycznymi. Dzięki zakupionemu sprzętowi dzieci od razu po zapoznaniu się z teorią miały okazję przetestować swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach. Na zajęciach fotografowały przyrodę, architekturę, krajobraz, wykonywały również zdjęcia portretowe swoich przyjaciół. W czasie zajęć omówione zostały również zagrożenia związane z umieszczaniem zdjęć w internecie. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli wydrukować samodzielnie zdjęcia. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie wykonanych zostało bardzo dużo interesujących zdjęć. Część prac posłużyła do stworzenia pięknej wystawy, która została wyeksponowana w Szkole Podstawowej we Franknowie i cieszyła się wielkim uznaniem wszystkich osób oglądających (uczniów, rodziców i zaproszonych gości). Dodatkowo ze zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów powstały przepiękne pocztówki promujące naszą wieś, gminę i stowarzyszenie.

Ilość odbiorców projektu: 100
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Kwota projektu (zł):
  4.195
Kwota dotacji (zł):
  2.660
Wkład własny (zł):
  1.535

 

Tytuł:
  W pięknym miejscu na Warmii mieszkamy i o nasz Bukwałd wspólnie z mieszkańcami zadbamy
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Bukwałd/ Mieszkańcy miejscowości Bukwałd
Czas trwania projektu:
  01.07.2015 – 30.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Bukwałd
Opis:
Bukwałd jest miejscowością pięknie położoną przez którą przebiega szlak turystyczny oraz droga, która łączy mieszkańców z różnych gmin . Wieś położona jest w otoczeniu lasów i jezior, którą odwiedza bardzo dużo turystów i  rowerzystów. Zagospodarowany pas zieleni, który do tej pory był wysypiskiem śmieci, bardzo poprawił główny szlak komunikacyjny. Zostały zakupione rośliny, którymi obsadzona została skarpa. W pierwszej kolejności mieszkańcy oczyścili skarpę z krzaków,  korzeni drzew oraz śmieci, a także wzmocnili ją przed osuwaniem poprzez ułożenie kamieni wzdłuż skarpy.

Mieszkańcy bardzo zaangażowali się w pracę na rzecz wsi. Zauważyli, że może być czysto i estetycznie, wzrosła świadomość, że miejsca niczyje nie muszą być wysypiskiem śmieci, a mogą być wizytówką wsi. Grupa inicjatywna poprzez projekt zbudowała społeczeństwo obywatelskie, pokazała młodym ludziom i dzieciom, że należy dbać o swoją miejscowość, zauważyli, że to jak wygląda wieś świadczy o tym jakimi są mieszkańcami.

Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 35
Kwota projektu (zł):
  1.975
Kwota dotacji (zł):
  1.500
Wkład własny (zł):
  475

Tytuł:
  START-UP dla Fundacji Dalekiego Zasięgu
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Fundacja Dalekiego Zasięgu
Czas trwania projektu:
  04.05.2015 – 31.10.2015 
Miejsce realizacji projektu:
  Dywity
Opis:

Projekt "START-UP dla Fundacji Dalekiego Zasięgu" miał na celu wzmocnienie potencjału technicznego Fundacji. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów.
2. Zaprojektowanie i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (strona WWW, logo). Fundacja wykupiła już przed projektem domenę www.dalekizasieg.org i hosting. W okresie maj – październik współpracowaliśmy z grafikiem, konsultowaliśmy nasze pomysły dotyczące loga, szablonu strony WWW. Następnie wypełnialiśmy tę stronę treścią.

Dzięki udziałowi w projekcie zwiększył się potencjał Fundacji w zakresie:
- technicznym - urządzenie wielofunkcyjne, zawierające drukarkę, ksero, skaner umożliwi fundacji samodzielne podejmowania różnorodnych inicjatyw bez konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych (najczęściej odpłatnych) i niegenerowania niepotrzebnych kosztów,
- informacyjno-promocyjnym - zaplanowane wydatki projektowe związane z promocją (strona WWW, wizytówki, logo, wizualizacja) zwiększyły naszą rozpoznawalność oraz ułatwiają osobom/organizacjom/instytucjom zainteresowanym współpracą dotarcie do nas.
Kwota projektu (zł):
  3430
Kwota dotacji (zł):
  3080
Wkład własny (zł):
  350

Tytuł:
 Porządkujemy osiedle mieszkaniowe
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
Aktywni POMowcy
Czas trwania projektu:
  20.04.2015 - 17.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Górowo Iławeckie
Opis:

Projekt pn. "Porządkujemy Osiedle Mieszkaniowe" pozwolił na integrację międzypokoleniową mieszkańców oraz przekazał praktyczną wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu polegała na wspólnym sprzątaniu terenu osiedla mieszkaniowego oraz montażu zestawu słonecznego wraz z lampami do oświetlenia śmietnika. W ramach projektu zorganizowano dwa integracyjne spotkania przy ognisku, w trakcie których zostały przeprowadzone trzy spotkania informacyjne związane z tematyką ekologii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach ogniska, które odbyło się 24.09.2015 przeprowadzone zostały 3 nieodpłatne i ogólnodostępne spotkania informacyjne. Jedno pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania środków na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)". Spotkanie poprowadził specjalista z  WFOŚiGW w Olsztynie Pani Justyna Raczyńska. Drugie spotkanie pt. "Szczegółowe postępowania przy segregowaniu odpadów komunalnych". Spotkanie poprowadził Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie Pan Jacek Kostka. Spotkanie pt. "Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi" spotkanie poprowadził Prezes OSP w Górowie Iławeckim Pan Adam Ciosek.

W ramach projektu nastąpiła:
a) integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez aktywny udział w porządkowaniu osiedla i doprowadzenie do skutecznej i pełnej segregacji odpadów komunalnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu doprowadziła do zintegrowania mieszkańców osiedla przy ul. Zwycięstwa, a zarazem wyedukowania mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych co umożliwiło osiągnięcie wysokiego poziomu segregacji,
b) poprawa estetyki samego śmietnika i otoczenia,
c) zaangażowanie mieszkańców w działania wybiegające ponad zakres dofinansowanego projektu - wyrównano chodnik oraz uzupełnione zostały nieutwardzone przejścia do śmietnika, zorganizowano naprawę pojemników na odpady we własnym zakresie mieszkańców,
d) trwałość produktów - zrealizowane produkty (oświetlenie zasilane z energii słonecznej, lampy itp.)  pozostały na stałe w miejscu realizacji i będą służyć lokalnej społeczności codziennie w praktyczny sposób,
e) projekt po okresie realizacji, cały czas propaguje ideę odnawialnych źródeł energii, a w szczególności uzyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej, która w praktyce może zostać zweryfikowana na podstawie faktycznych obserwacji,
f) umożliwienie korzystania przez mieszkańców naszego osiedla z najnowszych rozwiązań stosowanych w kraju.

Realizacja projektu pozwoliła lepiej i skuteczniej dbać o środowisko naturalne.
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 25
Kwota projektu (zł):
  5001
Kwota dotacji (zł):
  4099
Wkład własny (zł):
902

Tytuł:
  Z DOŁu do góry
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Jesteśmy/ grupa nieformalna Aktywnie zdołowani
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  wieś Dół
Opis:

Realizacja projektu pn. „Z Dołu do góry” trwała od czerwca do października tego roku. Działaniami objęci zostali mieszkańcy wsi Dół. Celem głównym była aktywizacja ich. W czerwcu przygotowywane zostały umowy z wolontariuszami, ustalone zostały terminy warsztatów oraz zakupy. W lipcu rozpoczęto realizację różnotematycznych bloków warsztatowych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w 12-godzinnych warsztatach fotograficznych, 3 spotkaniach kulinarnych, 8-godzinnych zajęć stolarskich oraz  zajęciach filmowych. Każdy znalazł zajęcie dla siebie. Ponadto powstał album ze zdjęciami rodzin zamieszkałych całą miejscowość Dół.

Na koniec  zorganizowano dwa działania. Spotkanie z Martą Chodorowską – aktorką serialu „Ranczo”, która opowiedziała o swojej pracy i przeprowadziła warsztaty związane ze sztuką aktorską oraz festiwal twórczości lokalnych - amatorskich twórców kultury. W ramach festiwalu odbyło się kino ‘pod chmurką’ , wystawa prac artystycznych (rzeźba i obraz) w wykonaniu lokalnych twórców z powiatu iławskiego oraz przegląd muzyczny zespołów i solistów, zaproszonych przez organizatorów.


Kwota projektu (zł):
  6.392
Kwota dotacji (zł):
  3.472
Wkład własny (zł):
  2.920

 
 
    

Tytuł:
  ENERGIA MUZYKI
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  MUZYCY SPOŁECZNIE ENERGICZNI
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Dobre Miasto
Opis:

Grupa inicjatywna to muzycy, których celem jest rozwinięcie pasji muzycznych dzieciaków z małych miasteczek i wsi. Na początku czerwca odbyły się pierwsze przesłuchania w 3 szkołach podstawowych w Dobrym Mieście. Po rekrutacji zakwalifikowano 12 młodych osób, które posiadają słuch muzyczny. Po przerwie wakacyjnej wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zaczęły się również zajęcia nauki gry na perkusji. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dwu i jednoosobowych składach. Przedstawiona oferta kulturalna wpłynie na rozwinięcie poczucia wartości, wrażliwości muzycznej oraz pasji młodego pokolenia.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Kwota projektu (zł):
  7.960
Kwota dotacji (zł):
  4.410
Wkład własny (zł):
  3.550

 
 
    

Tytuł:
  BOSA EKOLOGIA
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych / BOSA EKOLOGIA
Czas trwania projektu:
  06.04.2015 – 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Praslity 
Opis:

Grupa nieformalna stanowi grupę osób zintegrowanych wokół tworzącej się idei wioski tematycznej w miejscowości Praslity (gmina Dobre Miasto) opartej o temat ekologii.

Projekt polega na utworzeniu ścieżki terapeutyczno–sensorycznej w kształcie labiryntu, który wykonany zostanie z sadzonek wierzby energetycznej. W miejscowości znajdują się gospodarstwa ekologiczne, producenci zdrowej żywności, pasjonaci budownictwa z naturalnych surowców. Stworzenie innowacyjnej dla otoczenia ścieżki terapeutyczno-sensorycznej, umożliwi zintegrowanie wszystkich mieszkańców wsi i zewnętrzne propagowanie idei ekologii i natury w życiu codziennym. Więcej informacji o wsi tematycznej pod przewodnim hasłem BOSA EKOLOGIA znajdziemy na stronie WWW.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 12
Kwota projektu (zł):
  6.460
Kwota dotacji (zł):
  4.180
Wkład własny (zł):
  2.280

 
 
    

Tytuł:
  „Mali konstruktorzy”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Grupa Nieformalna Rodzice na start
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Olsztyn
Opis:

Głównym celem projektu, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka przez zabawę za pomocą ulubionych klocków Lego. Zajęcia z robotyki prowadzone przez Pedagogów i rodziców mają na celu pobudzenie rozwoju cech dzieci takich jak: wytrwałość, spostrzegawczość, koncentracja, koordynacja ruchowa czy praca w grupie. Poprzez zakup wyposażenia w postaci zestawów klocków edukacyjnych Lego oraz specjalistycznej instrukcji zapewnimy kompleksowe i kompletne narzędzia do nauki dla dzieci.

Ilość odbiorców projektu: 36 osób/ dzieci 
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 4
Kwota projektu (zł):
  3.824
Kwota dotacji (zł):
  3.000
Wkład własny (zł):
   824

 
 
    

Tytuł:
  Zróbmy to razem
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” / Grupa nieformalna Zielona Wieś Redykajny
Czas trwania projektu:
  09.05.2015 – 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Park w centrum wsi Redykajny, gmina Dywity
Opis:

Park wiejski we wsi Redykajny powstał w 2013 roku. Mieszkańcy wsi wraz z sołtysem i Radą Sołecką na czele dążą do ciągłego uatrakcyjniania tego miejsca. Zaangażowali wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie, mieszkańców wsi Redykajny oraz harcerzy z 34 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Antidotum” z Dywit, którzy nasadzili ponad 350 bylin-cebulek kwiatów wieloletnich. Dzięki dofinasowaniu z FIO stworzone zostały również kąciki przyrodniczo-tematyczne tj. łąka kwietna, hotele dla owadów, ścieżka sensoryczna oraz kąciki z instrumentami wykonanymi z bambusa.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  30
Kwota projektu (zł):
  5.240
Kwota dotacji (zł):
  3.000
Wkład własny (zł):
  2.240

  
 
    

Tytuł:
   MĄDRY MALUCH
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  MĄDRY MALUCH
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Dobre Miasto
Opis:

ROBOLANDIA czyli zajęcia dla przedszkolaków o charakterze naukowo-technicznym, rozwijające kreatywność i zainteresowania naukami ścisłymi. Dzieci uczą się planowania, postępowania zgodnie z instrukcją, same wykonują konstrukcje techniczne. Zajęcia powadzone są w 4 grupach wiekowych (2, 3, 4, 5 i 6 lat) na bazie profesjonalnych klocków LEGO DUPLO serii EDUCATION oraz magnetycznych klocków MAGFORMERS. Dzięki przedstawionej ofercie rozwija się u dzieci zdolność syntetycznego myślenia, konsekwencji i wyciągania wniosków. Zajęcia odbywają się w przedszkolu niepublicznym Jaś i Małgosia w Dobrym Mieście.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  4
Kwota projektu (zł):
  5.310
Kwota dotacji (zł):
  3.760
Wkład własny (zł):
  1.550

  
 
    

Tytuł:
   „Witamy w Blankach”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Babki Zielarki
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.06.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Wieś Blanki - gmina Lidzbark Warmiński 
Opis:

Celem projektu było zbudowanie dwóch tablic – witaczy, informujących przejezdnych gości o tym, że znajdują się w wiosce tematycznej „Zielarska Wieś Blanki”. Założeniem mieszkańców było, aby wieś wyróżniała się spośród ościennych wsi i była zauważalna przez turystów, których przebywa na Warmii coraz więcej. Społeczność wykazała się dużym zaangażowaniem i chętnie włączyła się w pracę związane z projektem. Został uprzątnięty teren, na którym postawione zostały tablice, a wokół nich wykonano nasadzenia wieloletnich krzewów i ziół.

Więcej informacji o ww. wiosce tematycznej znajdą Państwo na stronie www oraz na facebooku.

Ilość odbiorców projektu:
  Mieszkańcy wsi Blanki, goście przejezdni, turyści
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  10
Kwota projektu (zł):
  3.580
Kwota dotacji (zł):
  2.400
Wkład własny (zł):
  1.180

   
 
    

Tytuł:
   „Kusot On Fire – Project”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Kusot On Fire – Team
Czas trwania projektu:
    01.06.2015 – 15.07.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Olsztyn, Park im. J. Kusocińskiego
Opis:

Głównym celem projektu pt. „Kusot On Fire – Project” była organizacja eventu, na którym uczestnicy promowali ideę jazdy na deskorolkach. W konkursie wzięło udział ok. 30 uczestników. Najlepsi zgarnęli cenne nagrody. Rozdawane były ciekawe upominki dla rodzin z dziećmi którzy przyszli do Parku Kusocińskiego. Uczestnicy na żywo malowali graffiti, upamiętniające imprezę. Dzięki połączeniu rozrywki z zabawą zaplanowana impreza zgromadziła wiele osób nie tylko młodych fanów jazdy na deskach ale również całe rodziny z dziećmi.

Całe wydarzenie było filmowane przez znaną w Olsztynie grupę 813 studio, które jest dostępne na stronie http://www.kusotonfire.pl/.

Ilość odbiorców projektu:
  30 osób, impreza ok 150 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  4
Ogłoszenia internetowe:
 facebook
Kwota projektu (zł):
  3.955
Kwota dotacji (zł):
  3.385
Wkład własny (zł):
  570

 
 
    

Tytuł:
   „WENA – sztuka sposobem na życie”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  „Grupa wokalno-teatralna WENA”
Czas trwania projektu:
    25.04.2015 – 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Świetlica wiejska w Kandytach, Studio – Piwnica Artystyczna w Bartoszycach, świetlice wiejskie gminy Górowo Iławieckie
Opis:

Mieszkańcy wsi Kandyty zrealizowali projekt pt. „WENA – sztuka sposobem na życie”, dzięki któremu zrealizowany został cykl warsztatów teatralno-wokalnych. Uczestnikami zajęć są członkinie zespołu „WENA” oraz mieszkańcy Kandyt. Zwieńczeniem warsztatów będzie organizacja wieczoru autorskiego ks. kanonika Jana Pietrzyka oraz wystawienie 2 spektakli opracowanych podczas wspólnych zajęć wokalno-teatralnych. Członkinie grupy teatralnej wzięły również udział w zajęciach z mikrofonem pod okiem Pana Krzysztofa Kowalskiego z Bartoszyc. Zostały także zakupione jednolite stroje dla członkiń zespołu. Wspólny udział w warsztatach dzieci, młodzieży i dorosłych sprzyjał wzajemnej wymianie doświadczeń, zacieśnianiu więzi, a w konsekwencjach integracji wielopokoleniowej i podniesienie jakości życia społeczno–kulturowego w Kandytach.

Ilość odbiorców projektu:
  Mieszkańcy Kandyt
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  9
Ogłoszenia internetowe:
  www.kandyty.wm.pl
  www.gorowoilawieckie.eu
Kwota projektu (zł):
  2.590
Kwota dotacji (zł):
  2.100
Wkład własny (zł):
  490


 
    

Tytuł:
    Być kobietą 
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Lokalne Liderki
Czas trwania projektu:
    01.05.2015 – 30.06.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Gmina Dobre Miasto, w miejscach z przystosowaniem konferencyjnym
Opis:

Lokalne Liderki - kobiety zamieszkujące gminę Dobre Miasto zrealizowały projekt pt. „Być Kobietą”. Wspólną pracą, z pomocą dotacji programu mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie  oraz wsparciem sponsorów, zostały zorganizowane 3 spotkania  tematyczne dotyczące: stylizacji, wizażu oraz treningu motywacyjnego, którego zadaniem było pobudzenie do działania, przełamania barier i pozytywne patrzenie na świat. Spotkania miały na celu pogłębienia wiedzy  uczestniczek o dopasowywaniu ubrań i makijażu do okazji np. na spotkanie z przyjaciółmi, do pracy, spotkanie biznesowe czy wystąpienie publiczne. Lokalne Liderki które zdobyły wiedze teoretyczną i praktyczną podczas projektu pt. „Być Kobietą” poprawiły swoją samoocenę oraz chęć samodoskonalenia.

Ilość odbiorców projektu:
  15 kobiet na każdych zajęciach
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  5
Kwota projektu (zł):
  2.440
Kwota dotacji (zł):
  1.800
Wkład własny (zł):
  640