Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” zorganizowała 2 spotkania informacyjno-szkoleniowe  NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5:

1) 2 lutego 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Ornecie, w którym wzięło udział 12 osób

2) 3 marca 2022 roku w Górowie Iławeckim w Centrum Usług Społecznych, w którym

     wzięło udział 21 osób

 

 

 

 

 

 

W dniu 4.03.2022 roku w godzinach: 16:30 do 18:30 w biurze terenowym LGD Południowa Warmia odbyło się spotkania informacyjno - szkoleniowe NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5. W szkoleniu wzięło udział 40 osób. Kolejne spotkanie odbędzie się on-line w dniu 9 kwietnia dzięki współpracy z LGD Barcja.

Szanowni Państwo,  informujemy, że zgodnie z sugestią Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskieg w konkursie NOWEFIO2022 ogłoszonym w dniu 18 lutego 2022 r. premiować będziemy projekty dotyczące WSPIERANIA DZIAŁAŃ I MIESZKAŃCÓW UKRAINY (pomoc na terenie województwa warmińsko – mazurskiego).
Wprowadzamy strategiczne kryterium oceny i dodatkowe 10 pkt w karcie oceny merytorycznej będzie przyznane wnioskom w obszarze wsparcia Ukrainy.