Numer wniosku: 22/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 12.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Lidzbark Warmiński

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 

Celem głównym projektu była popularyzacja sztuki, głównie literatury i muzyki, w oparciu
o twórczości Ignacego Krasickiego. Skorzystaliśmy z tradycyjnych form, ale też mediów społecznościowych w postaci nagrań clipów w wykonaniu zacnych przedstawicieli XXI w.- reprezentujących literaturę, sztukę i naukę. Są to osoby związane z naszym regionem nie tylko miejscem urodzenia ale i sentymentem, miłością, zachwytem Warmią i Mazurami.
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
1. Salon literacki, czyli warsztaty przygotowania bajek Krasickiego do nagrań, wybranie utworu, praca z tekstem, interpretacja
2. Nagrania STARE TREŚCI W NOWEJ PIEŚNI
3. Koncert MUZYCZNA JESIEŃ
4. Prezentacja nagrań on line

 

 

PREZENTACJA

Okres realizacji – 7.09.2021 – 12.12.2021 r.

Realizator – Klub Seniora przy Polanie Kultury w Orzyszu

Kwota dofinansowania –  5 600,00zł

Wkład finansowy własny – 700,00zł

Wkład niefinansowy własny – 1 190,00zł

Opis działań:

Projekt miał na celu "wyciągnięcie" seniorek z domów do ludzi, otwarcie na społeczeństwo  po pandemii, odnowienie więzi, wyjście do społeczeństwa, niwelowanie ujemnych skutków pandemii, nieufności, strachu oraz pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób radziły sobie panie, gdy miały naście lat, jak przygotowywały się do dorosłości, jakie wykonywały prace domowe. W projekcie zostały przeprowadzone szkolenia z wykwalifikowaną krawcową, która uczyła podstaw z szycia i obsługi na maszynie, które przydadzą się w dalszych działaniach Klubu Seniora (np. przy szyciu przytulanek dla dzieci, czy poduszek ortopedycznych). Również odbył się kurs podstaw makramy, podczas których  zostały wykonane wieszaki do kwiatów i ozdobne zawieszki dla darczyńców. Ważnym punktem projektu były warsztaty z robótek ręcznych dla dzieci i młodzieży - szycie (ręczne), wyszywanie, robienie na drutach, cerowanie - wskazanie podstawowych ściegów, krojów. Na zakończenie została przygotowana wystawa własnoręcznie wykonanych serwetek, wyszywanych poduszeczek, pościeli, makatek, narzut, zostały zebrane eksponaty na wystawę "Co kryje szafa Babci?", został wykonany katalog tych eksponatów. Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd studyjny do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz wizyta w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 17/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Działaczy pomocy Społecznej „Wszyscy Razem”

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Piotraszewo

Kwota dofinansowania: 5 200,00 zł

 

           Głównym celem projektu była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ŚDS 7niebo w Piotraszewie i mieszkańców wsi poprzez zakup zewnętrznego defibrylatora AED. Integracja osób niepełnosprawnych miała na celu pokazanie osobom pełnosprawnym, że nie należy bać się czyjeś inności oraz, że wszyscy mogą otrzymywać korzyści z tejże integracji. Celem był także rozwój wolontariatu poprzez włączenie do działań wolontariuszy. W ramach projektu przeprowadziliśmy piknik integracyjny na który zaprosiliśmy mieszkańców wsi. Partnerem naszych działań był ŚDS 7niebo w Piotraszewie, który zakupił produkty żywnościowe oraz materiały do rękodzieła.                                                                                                                                Uczestnicy projektu wraz z wolontariuszami przygotowali gry i zabawy na świeżym powietrzu. Kolejnym działaniem był zakup przenośnego, zewnętrznego defibrylatora AED, który został zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku ŚDS. O zamontowaniu AED zostali poinformowani mieszkańcy wsi Piotraszewo, we wsi zostały zamieszczone informacje o tym gdzie znajduję się AED, i jak z niego korzystać. Przeprowadziliśmy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi AED. Z powodu dużej ilości zachorowań na koronowirusa szkolenie zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej oraz nagraliśmy filmiki, które następnie zostały zamieszczone na stronach internetowych i udostępnione mieszkańcom oraz innym osobom chętnym.

        Niewątpliwymi korzyściami z przeprowadzonych działań była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, zapobieganie stereotypom  dotyczących osób niepełnosprawnych, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczestników ŚDS oraz mieszkańców wsi.

 

PREZENTACJA

 

Numer wniosku: 28/DM/2021

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna- Mocno Pomocni

Czas trwania projektu: 12.09.2021- 11.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Górowo Iławeckie

Kwota dofinansowani: 5 000,00 zł

 

        Celem projektu jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z różnymi trudnościami zarówno w domu jak i poza domem poprzez pracę terapeutyczną z socjoterapeutą. Podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmocnienie mocnych stron dziecka, uczenie akceptowania i swobodnego wyrażania uczuć, uczenie planowania i organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka. Umożliwienie poznania mechanizmów choroby alkoholowej i jej wpływu na życie rodzinne. Dzięki projektowi chcemy poprawić sytuację psychiczną dzieci i młodzieży oraz wpłynąć na ich poczucie przynależności i własnej wartości. Wpłynie to niewątpliwie na n profilaktykę zdrowotną, w tym uzależnień. Celem zajęć socjoterapeutycznych jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania, wspieranie  a także pomoc przy prawidłowym funkcjonowaniu rodziny poprzez wspomaganie, pomaganie przy rozwiązywaniu problemów osobistych oraz wychowawczych. Głównym zadaniem podczas spotkań było stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć uczniowie będą się uczyć rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne.

       Poprzez zajęcia uzyskamy poczucie bezpieczeństwa, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podniesienie własnej wartości przez wzmocnienie, akceptacja i swobodne wyrażanie uczuć, planowanie i organizowanie codziennych zajęć, rozwój psychospołeczny, poszanowanie tradycji, ciągłości kulturowej, poznanie choroby alkoholowej oraz wpływu na życie rodzinne, samodzielność, poczucie przynależności.

PREZENTACJA

Numer wniosku: 34/DM/2021

Nazwa realizatora: Fundacja Zdanowicz Be Creative- Kreatywna Moc Pomagania

Czas trwania projektu: 01.10.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Lidzbark Warmiński

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 

              Projekt polegał na stworzeniu wizytówki zespołu muzycznego Wild z Lidzbarka Warmińskiego - wytłoczonej płyty z nagranym autorskim singlem zespołu. Płyta umieszczona została w opakowaniu, na którym zawarte zostały informacje m.in. o zespole, projekcie, Partnerach, powiedzie lidzbarskim itp. W ten sposób w efekcie końcowym uzyskaliśmy dobro wspólne - wizytówkę zespołu, która współtworzy muzyczną kulturę powiatu lidzbarskiego, godnie reprezentując go na arenie międzynarodowej. Płyta przekazana została zarówno zespołowi, jak i ODL Warmiński Zakątek, jak również częściowo pozostała w Fundacji z przeznaczeniem na cele promocyjne. Stała się trwałą i możliwą do wykorzystania w czasie również po zakończeniu projektu wizytówką nie tylko zespołu, ale i powiatu oraz miasta i jego mieszkańców, a tym samym poszerzy grono odbiorców projektu. Pozwoli poznać zespół, jego możliwości i sukcesy, czym mamy nadzieję zmotywuje i zmobilizuje do wsparcia w drodze do kolejnych sukcesów. Singiel umieszczony został na FB i YT Fundacji.

Głównym celem trwałym projektu było stworzenie muzycznej wizytówki zespołu WILD, który powstał w Lidzbarku Warmińskim przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto. Nagranie autorskiego singla promuje zatem nie tylko sam zespół ale i region Warmii, powiat lidzbarski oraz samo miasteczko.                                                                                                                    Dobro wspólne, które rozwinął projekt, to oczywiście nie tylko samo wsparcie zespołu i odpowiedź na potrzeby jego członków, ale również ukazanie społecznej odpowiedzialności, dzięki przykładowi płynącemu od Partnerów, jak również dobro, które służyć będzie całej społeczności powiatu lidzbarskiego. Projekt zadbał o fundamenty do wyzwolenia społecznej energii i pracy nad budowaniem solidnego kapitału społecznego, który w przyszłości mamy nadzieję zaowocuje większym wsparciem rozwoju zespołu i jego członków, a także działań przez nich podejmowanych.

Realizacja zadania pozwoliła osiągnąć następujące efekty: opracowanie graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych projektowych - 1 grafika, realizacja kampanii promocyjnej projektu w mediach społecznościowych Fundacji - 6 wpisów, graficzne opracowanie opakowania na płytę i grafiki płyty - po 1 sztuce, powstanie aranżacji muzycznej do autorskiego utworu - 1 sztuka, powstanie autorskiego tekstu utworu - 1 sztuka, nagranie w profesjonalnym studio singla - 1 sztuka, wytłoczenie płyt (muzyczne wizytówki zespołu wraz z opisami) - 300 sztuk, stworzenie dokumentacji fotograficznej projektu - 64 zdjęcia

 

LINK DO PREZENTACJI

Numer wniosku: 50/DM/2021
Nazwa realizatora:GN Zintegrowani !
Czas trwania projektu: 12.09.2021- 04.12.2021
Miejsce realizacji projektu: Kandyty
Kwota dofinansowania: 5 100,00 zł

           Celem jak i zadaniem było wsparcie dzieci i ich rodzin w formie zadań arteterapeutycznych i spotkań online. Działanie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rodzin, promując jednocześnie kreatywne podejście do wspólnych aktywności w warunkach pocovidowych. Taki rodzaj terapii jest wspaniałym sposobem dotarcia do osób z problemami emocjonalnymi, po ciężkich przejściach, jest doskonałym sposobem oddziaływań terapeutycznych w czasie dłuższej konieczności pozostania w domu, bez możliwości udziału w codziennych aktywnościach. Funkcją arteterapii jest odzyskanie równowagi psychicznej, rozładowanie frustracji, zmniejszenie lęku, ułatwienie komunikacji z innymi ludźmi, budowanie pozytywnego nastawienia do świata, zmniejszenie poziomu agresji.
           Działania zakładały 9 scenariuszy i spotkań w odstępach tygodniowych. Spotkania były okazją dla dzieci i młodzieży a także ich rodziców do skorzystania ze wsparcia profesjonalisty w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami, wrażeniami czy wątpliwościami.
            Arteterapia to wykorzystanie procesu tworzenia, do podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu człowieka. Obcowania z szeroką pojmowaną sztuką, otwiera nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku, nie trzeba mieć żadnych uzdolnień w kierunku określonej dziedziny sztuki.

 

PREZENTACJA

Numer projektu: 48/DM/2021
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Żegoty”
Czas trwania projektu: 01.09.2021- 31.10.2021
Miejsce realizacji projektu: Żegoty, gmina Kiwity
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
 
         Projekt pod nazwą „Żegoty- nasze zielone miejsce na ziemi” realizowany był we wsi Żegoty, gmina Kiwity. Projekt zainicjowała Grupa Aktywne Żegoty, którą tworzą mieszkanki wsi Żegoty tj. Joanna Gowkielewicz, Joanna Witek oraz Alicja Malaszeska, należące do Stowarzyszenia „Żegoty”.
          Celem projektu było uzupełnienie nowoutworzonej infrastruktury tj. placu zabaw dla najmłodszych, siłowni zewnętrznej, sceny plenerowej oraz pasa zielni w centrum miejscowości, powstałego w wyniku modernizacji drogi powiatowej w nasadzeniu w postaci niskopiennych, ozdobnych drzew i krzewów wieloletnich.                                                                       Prace gospodarcze związane z realizacją w/w przedsięwzięcia przeprowadziła grupa wolontariuszy, członkowie Stowarzyszenia „Żegoty” oraz pozostali mieszkańcy. Podczas spotkania organizacyjnego przedstawiono zebranym w świetlicy cele i założenia projektu. Wspólnie określono miejsca nasadzeń. W kolejnych dniach wolontariusze spotkali się, aby razem przygotować teren pod nasadzenia oraz dokonać czynności zasadzenia zakupionych roślin. Drzewa, krzewy i rośliny ozdobne posadzono w wyznaczonych miejscach na placu zabaw, siłowni zewnętrznej, scenie plenerowej i pasie zielni w centrum wsi.
            Zrealizowany projekt podniósł atrakcyjności i estetykę wsi Żegoty w oczach mieszkańców i turystów. Wzrosły także walory przyrodnicze miejscowości. Wartością dodatnią jest szeroko rozumiana integracja mieszkańców poprzez wspólną pracę na rzecz poprawy estetyki. Poprzez wspólne działania nastąpiła również integracja miedzypokoleniowa.                                                                                                                                             Dzięki realizacji projektu zwiększyła się aktywizacja mieszkańców wsi. Wyrażają oni ochotę na dalsze wspólne działania. Mieszkańcy zmobilizowali się do działań na rzecz poprawy otoczenia wokół swoich posesji.
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte w stu procentach.

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 13/NI/2021
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna- Wiejska trupa teatralna
Czas trwania projektu: 23.08.2021- 20.10.2021
Miejsce realizacji projektu: Nidzica
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
 
         Głównym celem projektu było ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi i małych miejscowości do kultury oraz integracja mieszkańców. Osoby uczestniczące w projekcie, stworzyły wspólną przestrzeń wokół zagadnień związanych z kulturą. W ramach projektu przygotowano inscenizację teatralną w jarzębinowym amfiteatrze w Garncarskiej Wiosce opartą na twórczości Dantego Alighieri. Przedstawiono interpretację wybranych utworów poety w języku polskim ale również w języku włoskim. Uczestnicy projektu przed wydarzeniem uczestniczyli w warsztatach teatralnych pod kierunkiem Pana Andrzeja Fabisiaka z teatru im. S. Jaracza w Olsztynie.
         Podczas wydarzenia wystąpił kwartet wokalny. W repertuarze kwartetu usłyszeć można było pieśni włoskich kompozytorów .
         Wszystkie założone rezultaty projektu zostały osiągnięte. Odbiorcami projektu, uczestnikami wydarzenia podczas którego odbył się przygotowany spektakl była grupa około 80 osób. Byli nimi mieszkańcy okolicznych wsi, turyści, nauczyciele oraz rodziny z dziećmi.
          Realizacja projektu zachęciła uczestników do podejmowania podobnych działań w przyszłości.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 37/DM/2021

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna- Aktywni Mieszkańcy Janikowa

Czas trwania projektu: 12.09.2021- 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu: Janikowo

Kwota dofinansowania: 3 800,00 zł

 

     Celem projektu jest pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania i pielęgnacji ogrodu oraz integracji kobiet. Docelowo odbiorcami były kobiety w różnym wieku, zarówno aktywne zawodowo, które nie mają za bardzo czasu dla siebie, na swoje zainteresowania, jak i kobiety nieaktywne zawodowo które zajmują się gospodarstwem domowym i wychowaniem dzieci, którym brakuje zajęć integrujących i motywujących.  W efekcie odbiorcami byli wszyscy pozostali mieszkańcy Janikowa jak i odwiedzający wieś. Działania zaplanowane to warsztaty z podstaw projektowania, pielęgnacji i wykonania ogrodu. Korzyścią dla uczestników jest nabywanie nowych doświadczeń, wzbogacenie i rozwój ich umiejętności oraz kultury organizacyjnej.

      Projekt realizowany był na terenie wsi Janikowo, gmina Górowo Iławeckie. Część teoretyczna warsztatów z architektury krajobrazu odbyła się w świetlicy wiejskiej. Natomiast część praktyczna odbyła się na terenie wsi przy pracach ogrodowych w tworzeniu zakątka zieleni z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

      Rezultatem projektu było, wykonane działanie i uczestnictwo w projekcie które miało na celu zmotywowanie kobiet do wyjścia z domu, spotkania się w grupie, zdobycia nowych informacji i umiejętności aranżacji swoich ogrodów, jak również stworzenie wspólnego miejsca rekreacji we wsi Janikowo.

 

Link do prezentacji: https://drive.google.com/drive/folders/14yetkn8Ooh0HpfLpDe30irWXlAtTRdGr?usp=sharing

Numer wniosku: 32/DM/2021
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna- KGW Kandyty
Czas trwania projektu: 19.09.2021- 05.12.2021
Miejsce trwania projektu: Kandyty
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
 
       Celem zadania jest aktywizacja mieszkańców Gminy i ich integracja oraz promocja lokalnej społeczności. Celami szczegółowymi są: zagospodarowanie wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy, zapewnienie ciekawej oferty edukacyjnej i hobbistycznej, integracja środowiska, promocja zdrowego stylu życia- prozdrowotne nawyki żywieniowe, kreowanie pozytywnego wizerunku mieszkańców wsi w społeczeństwie, podnoszenie poczucia własnej wartości i uświadomienie własnych możliwości, pobudzenie ciekawości poznawania nowych form hobbistycznych.
      Projekt polegał na przeprowadzeniu pięciu warsztatów kulinarnych w pięciu różnych miejscowościach. KGW Kandyty ma doświadczenie w tego typu wydarzeniach, bo często angażuje się w np. dożynki, festyny, bazarki. Zaplanowaliśmy, że odbywać się one będą w grupach około 10 osobowych, co wpłynie na komfort pracy i realną naukę nowych przepisów kulinarnych, wymiany doświadczeń i poznania się nawzajem.
        Dzięki realizacji projektu- mieszkańcy gminy mogli wzbogacić swoje umiejętności, poznać tradycyjną kuchnię- ożywić społeczność lokalną- wzmocnić więzi- stworzyć solidarność lokalną- uzyskali możliwość odtwarzani wspólnych tradycji- przekroczenie podziałów między ludźmi- lepsze poznanie grup mniejszościowych i ich tradycji- tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego, rekreacji- tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenie, rozwoju osobistego w społeczności- wzmacnianie zaangażowani w sprawy sąsiedzkie- promocja idei wolontariatu KGW Kandyty to mieszkanki wsi, ich potrzeby są tożsame z potrzebami społeczności lokalnej. Jednocześnie realizując projekt same nabywamy nowych umiejętności, mamy satysfakcję z dzielenia się wiedzą.


Prezentacja: https://drive.google.com/drive/folders/10EH6D5hRXQ3snS8O_4apxzs7RjUT11TU?usp=sharing

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich Nasze Krzewno
Czas trwania projektu
06.09.2021 – 15.12.2021
Miejsce realizacji projektu:  
Krzewno
Kwota dofinansowania: 
4 070,00 zł

 

Głównym celem realizacji projektu było wzmocnienie organizacji społecznej poprzez zwiększenie kompetencji i umiejętności lokalnych liderek i liderów działających w kole gospodyń wiejskich. Celem pośrednim było również zwiększenie zaangażowania naszych mieszkańców w życie publiczne wedle przysłowia - "Nic o nas bez nas". Projekt był realizowany od 06,09.2021 do15.12.2021r. Cel został osiągnięty poprzez udział w zajęciach pobudzających wyobraźnie, pasje, zainteresowania .Dobrem wspólnym, które wypracowaliśmy, jest możliwość uczestniczenia i współtworzenia warunków
w jakich żyjemy, pokazanie pozytywnego przykładu dla młodego pokolenia. Nasze dobro to nasza wieś i nasi mieszkańcy. Udział w różnorodnych warsztatach pozwolił nam odkryć ukryte umiejętności i zdolności a możliwość ich prezentacji pozwoliła nam uwierzyć w siebie a także na wsi stworzyć namiastkę jakiegoś niewielkiego ośrodka prowadzącego różnorodne zajęcia- w miarę potrzeb dla każdego.
Działanie I: Na pierwszym spotkaniu  zaprezentowaliśmy mieszkańcom założenia projektu w formie dyskusji bezpośredniej jak również w mediach społecznościowych.
Działanie II- lokalny plener malarski. Na tych warsztatach każdy uczestnik pod okiem lokalnej malarki spróbował swoich umiejętności w rysunku lub malarstwie. Odbyły się 2 warsztaty malarskie. Ze względu na warunki atmosferyczne plener odbył się na świetlicy wiejskiej. Uczestnicy otrzymali materiały do pracy ( farby plakatowe, farby olejne, ołówki, pastele, kredki, kartki)) oraz profesjonalne sztalugi aby mogli doświadczyć profesjonalnej atmosfery pleneru malarskiego.
Działanie III- Warsztaty zielarskie; uczestnicy odwiedzili Zagrodę Edukacyjną Ziołowy Dzbanek
w Sąpach i uczestniczyli w warsztatach zielarskich. Zapoznali się tam z najczęściej występującymi na naszym terenie ziołami oraz pod okiem instruktora wykonali preparaty ziołowe.
Działanie IV- warsztaty z robienia biżuterii. Odbyły się 4 h warsztatów z robienia biżuterii. Uczestnicy  mogli wykazać się twórczym myśleniem, kreatywnością i umiejętnościami artystycznymi. Warsztaty poprowadził instruktor.
Działanie V- warsztaty z malowania tkanin. Odbyły się  4 h warsztatów z malowania tkanin. Działanie VI - podsumowanie projektu. Odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.
Na spotkaniu został przygotowana wystawa wykonanych prac podczas poszczególnych warsztatów. Poczęstunek na spotkanie podsumowujące przygotowały członkinie lokalnego KGW.

  

  

PREZENTACJA

Numer wniosku: 40/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „ Nasza Szkoła”

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Smolajny

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 

              Projekt pod tytułem "Ruch to zdrowie" powstał z inicjatywy trzech nauczycielek pracujących w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach.

            Celem było stworzenie dla dzieci i uczniów atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do zabaw. Chciałyśmy stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą mogły nawiązywać relacje rówieśnicze, wspierać się, bawić i miło spędzać czas, w trakcie przerw i po lekcjach. Miejsce jest ogólnodostępne dla całej społeczności lokalnej. Wyrównaliśmy teren, ogrodziliśmy go i dostosowaliśmy do obowiązujących norm placów zabaw. Zakupione zabawki są certyfikowane i bezpieczne. Obiekt stwarza wrażenie miłego i fajnego obszaru. Osiągnęliśmy sukces bo nasi uczniowie i najmłodsze dzieci mają swój azyl. Po zakończonych pracach i efekcie końcowym uśmiech dzieci i ich radość to najcenniejsze co mogłyśmy zobaczyć. Postanowiłyśmy nadal szukać wsparcia i innych inicjatyw, aby to miejsce rozwinąć i wzbogacić o nowy sprzęt. Pragniemy, aby społeczność lokalna miała możliwość spędzać aktywnie czas ze swoimi pociechami. Chcemy nakłaniać do zdrowego i aktywnego stylu życia. Naszym marzeniem jest odciągnąć młodzież od Internetu, telefonów i zaprosić ich do rzeczywistego życia, które jest pełne atrakcji i prawdziwych miłych ludzi. Wyciągnąć ich z wirtualnego spędzania czasu i mamy swój mały sukces, na przerwach uczniowie biegną na plac zabaw razem spędzić czas i nawet śnieg im w tym nie przeszkadza.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 47/DM/2021

Nazwa realizatora: Sołectwo Sątopy - Samulewo

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Sątopy - Samulewo

Kwota dofinansowania: 6000,00 zł

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa w zorganizowanym miejscu zabaw, spotkań lokalnej społeczności. Możliwe to było poprzez budowę barierek drewnianych na pomoście na zbiorniku wodnym w Sątopach-Samulewie, oświetlenie tego miejsca lampami LED oraz zamontowanie na pomoście ławek w ilości 4 sztuk. Dobrem wspólnym będzie kontynuacja - uzupełnieniem poprzednich działań i pracy jaką włożyli mieszkańcy w stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Sątopach Samulewie. Oświetlenie tego miejsca zapewni bezpieczeństwo i ułatwi spędzanie wolnego czasu w godzinach wieczornych. Barierki na pomoście mają chronić mieszkańców przed ewentualnym upadkiem do wody. Zamontowane ławki będą atrakcyjnym akcentem dla mieszkańców, którzy chcą odpocząć, zażyć świeżego powietrza, spędzić czas na łonie natury.

Realizacja projektu pobudzi mieszkańców do wspólnego działania. W dobie pandemii COVID-19 mieszkańcy odsunęli się od siebie, zintegrowanie wsi jest coraz trudniejsze. Mieszkańcy małych miejscowości potrzebują bodźców do tego, żeby wyjść z domu, spędzić czas z innymi mieszkańcami, zrobić coś wspólnie i bezinteresownie, bądź wypocząć na świeżym powietrzu. Ciągłe udoskonalanie i upiększanie stworzonego miejsca  wypoczynku i rekreacji da szanse mieszkańcom do wspólnego spędzania czasu, do kreatywnych pomysłów zorganizowania czasu dzieciom, do tworzenia miejsca które będzie dobrem wspólnym.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 23/DM/2021

Nazwa realizatora: Grupa Mieszkańców Aktywnych

Czas trwania projektu: 15.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Łomy

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 

Głównym celem naszego przedsięwzięcia było podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu oraz wzbogacenie oferty kulturalnej świetlicy. W ramach projektu odbyły się następujące działania:
1. Cykl warsztatów plastyczno – rękodzielniczych, których głównym tematem było środowisko wodne i jego mieszkańcy
2. Konkurs fotograficzny „Nasze jezioro – nasz skarb”
3. Spotkania ekologiczne
4. Utworzenie strony internetowej projektu
5. Skarby naszego jeziora – spacery dookoła jeziora połączone z fotografowaniem.
Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczeństwa to przede wszystkim możliwość większej integracji społecznej i wielopokoleniowej poprzez wspólne działania, wzrost umiejętności i samooceny uczestników spotkań i warsztatów, możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 7/DM/2021

Nazwa realizatora: GN

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Dobre Miasto

Kwota dofinansowania: 5 900,00 zł

 

              Głównym celem projektowym były aktywne spotkania na zajęciach ruchowych z jogi
 i pilatesu, zaangażowanie jak największej liczby chętnych stworzenie grupy FIT, przywrócenie motywacji do zdrowego funkcjonowania organizmu . Dzięki projektowi zintegrowaliśmy znaczącą część ludzi z Dobrego Miasta, tworząc nowe atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego, rozwoju osobistego w społeczności. W ramach realizacji projektu przeprowadzono:   

- 45 godzin zajęć ruchowych dwa razy w tygodniu po 1.5 godziny prze okres trzech miesięcy

- przeprowadzono panel na temat zdrowego stylu życia w formie indywidualnych spotkań ze specjalistą żywieniowym

- odbyły się warsztaty które wprowadziły uczestników do zapoznania się ze sztuką jogi, poznania jej historii oraz omówiono pozycje na rozciąganie i wzmocnienie mięśni.

    Końcowym osiągniętym efektem są działania które przyczyniły się do poprawy kondycji fizycznej jak i psychicznej, wzrost wiedzy na temat aktywności fizycznej w użytku codziennym, wprowadzając je na stałe do planu dnia. Zmiany dotyczą także nawyków żywieniowych na zdrowsze. Wierzymy że stworzona grupa FIT będzie działać na stałe gdyż 45 godzin projektowych zajęć ruchowych zakorzeniło w uczestnikach świadomość jak ważny jest ruch dla zdrowego funkcjonowania organizmu oraz potrzebę bycia FIT. Uczestnicy wykazują wolę finansowania dalszych zajęć ze środków własnych. Efekt został osiągnięty i dodatkowo w Dobrym Mieście pojawiła się ciekawa alternatywa społecznej aktywności, która w dużym stopniu wpłynęła na integrację społeczną.

Działania angażowały lokalną społeczność która liczy około 14 tyś mieszkańców. Dobromiejska społeczność jest bardzo zróżnicowana ale każdego łączy jedno- chęć zaangażowania we wspólne dobro, rozwój wspólnej misji, uczestnictwo i zaangażowanie. Realizacja projektu odbyła się przy współpracy z Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Dobrym Mieście.

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 35/DM/2021

Nazwa realizatora: GN Wiedza za wszelką cenę

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Bukwałd

Kwota dofinansowania: 3 960,00 zł

 

Celem projektu jest nadrobienie zaległości w nauce z języka angielskiego, które wynikają z nauczania w trybie online w związku z pandemią. Przy realizacji założeń związanych z procesem dydaktycznym podjęte zostały również działania mające na celu zachęcenie dzieci do nauki języków obcych poprzez zabawy i inne aktywności  dzięki którym dzieci miały okazję poznać metody aktywizujące sprzyjające nauce.

Dzieci wykonywały karty pracy, realizowały własne pomysły np. opis miasta z budynkami w języku angielskim, chętnie układały proste dialogi mające na celu ćwiczenie podstawowej komunikacji w języku angielskim. W trakcie zajęć realizowane były również anglojęzyczne materiały ze słuchu oraz piosenki w języku angielskim.

Podjęte działania cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczniów i spowodowały zainteresowanie nie tylko nauką języka angielskiego ale również kulturą i historią Anglii.

Istotne dla realizacji projektu było również aktywizowanie społeczności do podejmowania działań mających na celu integrowanie się dzieci z okolicznych wiosek. Dzięki zajęciom organizowanych po lekcjach  dzieci poznawały się oraz spędzały czas w sposób kreatywny, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe. Okres pandemii spowodował zmianę trybu życia. Izolacja przyczyniła się do zmiany trybu życia, niechęć do aktywności, wielogodzinne spędzanie czasu w samotności przed komputerem, telewizorem. Potrzeba spotkania rówieśnika powinna być naturalna i spontaniczna i to na celu również miał nasz projekt. Również rodzice musieli wykazać się większą aktywnością ze względu na przyprowadzanie i odbieranie dzieci co sprzyjało kontaktom społecznym i integracją miedzy okolicznymi wioskami ( Barkwedą, Brąswałdem).

Zaowocowało to wieloma inicjatywami na przyszłość, które będą realizowane w Bukwałdzie.

 

 

PREZENTACJA