Numer projektu: 12/EL/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Pajdka”

Czas trwania projektu: 26.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Wikrowo, Gronowo Elbląskie

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

Celem projektu „ Zdrowie przyrody to nasze zdrowie’’ była edukacja w zakresie wpływu zdrowia przyrody na zdrowie ludzi, spotkania i warsztaty oraz wycieczka do Parku i Ekofarmy Vitalis, które miały na celu uświadomienie , jak bardzo życie i zdrowie ludzi jest zależne od przyrody. Warsztaty o niemarnowaniu żywności pokazały, jak właściwie przechowywać i wykorzystywać resztki żywności.

Zorganizowane warsztaty kulinarne pokazały jak przygotować posiłek z warzyw i owoców z zastosowaniem ziół. Posiłek składał się z kanapek i sałatek. Omówione były przy tym właściwości odżywcze z użytych surowców, właściwe sposoby ich przechowywania i wykorzystania w oparciu o „zero waste „

Na warsztatach nt. ekologii , stanu środowiska przyrodniczego , ekologicznego rolnictwa w powiązaniu ze zdrowym odżywianiem zostały wykorzystane prezentacje pokazujące dobre i złe przykłady w środowisku lokalnym i na świecie. W celu odtworzenia prezentacji został zakupiony laptop.

Wycieczka do gospodarstwa Agroturystycznego i Ekofarmy Vitalis połaczona była z ogniskiem i poczęstunkiem przy ognisku. Po farmie oprowadzał pracownik , który opowiadał o hodowanych zwierzętach. Część kosztów wycieczki, jako wkład własny pokryło Stowarzyszenie Przyjazny Krąg, pozyskując środki w formie darowizn od uczestników. W organizacji wycieczki pomagali wolontariusze.

Po Parku Kajki oprowadzał uczestników pracownik Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska, który mówił o ciekawych okazach drzew i krzewów rosnących w parku oraz wpływie drzew na życie ludzi.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy dzielnicy Elbląga- Zawada, na terenie której działa Stowarzyszenie Inicjatorów Przyjazny Krąg, w tym dzieci i rodzice objęci opieką Stowarzyszenia . Rezultatem, który pozostanie na rzecz społeczności jest zagospodarowany ogród, który będzie służył grupom uczestników środowiskowej świetlicy oraz powiększeniu wiedzy o zdrowym odżywianiu i zapobieganiu marnowania żywności.

W zagospodarowaniu ogrodu pomogli uczestnicy świetlicy i wolontariusze.

 

 

Numer projektu: 11/EL/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywny Bielnik" w Bielniku Pierwszym"

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. - 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Bielnik Pierwszy

Kwota dofinansowania: 5 990,00 zł

 

Celem przedsięwzięcia ,,Animacje-wiejskie wariacje" było stworzenie dobra wspólnego, czyli zwiększenie aktywności młodego pokolenia sołectwa Bielnik Pierwszy.

Pierwszym prowadzonym działaniem było zorganizowanie kina pod chmurką, przygotowanie miejsca, w którym wyświetlana była bajka o Kubusiu Puchatku oraz poczęstunek dla naszych widzów w formie popcornu oraz napoi. Młodzi widzowie otrzymali medale, a w trakcie seansu odwiedziły ich postacie z bajki Kubusia Puchatka.

Kolejną atrakcją dla dzieci był konkurs plastyczny. Pan Sowa czytał dzieciom - trzeba było narysować jakąś postać z przyjaciół Kubusia Puchatka. Wolontariusze przygotowali atrakcyjne nagrody, które były rozdane przez samego Kubusia. Najważniejszym etapem było stworzenie teatrzyku podwórkowego. Przygotowanie scenariusza, rozdanie ról i próby. W przedstawieniu wzięło udział siedmioro dzieci, które chętnie uczestniczyły w próbach i z zaangażowaniem wcieliły się w swoje postacie. Pomimo utrudnień przez panującą pandemie oraz brak świetlicy wszyscy dali sobie świetnie rade. Próby odbywały się na świeżym powietrzu(jak pogoda pozwoliła) a jak było zimno to w garażu.

Przedstawienie odbyło się dnia 04.12.2021 w wypożyczonej świetlicy w Kazimierzowie. Młodzi artyści przedstawili scenkę pt. ,,Urodziny Kubusia Puchatka". Zebrani goście byli zachwyceni i miło spędzili czas przy wspólnych zabawach i słodkim poczęstunku. Mieszkańcy byli dumni i z zachwytem patrzyli na grające swoje pociechy, najmłodsi z niedowierzaniem na postacie z bajek. Był to cudowny dzień, pełen wrażeń i wzruszenia. Wolontariusze przygotowali własnoręcznie wykonane torebki prezentowe z postaciami z bajki Kubusia Puchatka, które otrzymało każde dziecko.

W przyszłości KGW wraz z wolontariuszami pragnie stworzyć wieś tematyczną. Ponadto działania projektowe zostały tak wypromowane, że młodzi artyści zostali zaproszeni ze swoim teatrzykiem do przedszkola.

Dzięki dotacji grupa zakupiła głośnik i mikrofon, maszynę do waty cukrowej, maszynę do baniek mydlanych oraz 4 kostiumy, to bardzo pomogło im w realizacji marzeń.

LINK DO GOOGLE DOCS (OPISY PROJEKTÓW)

Numer wniosku: 33/DM/2021

Nazwa realizatora: Fundacja Lelka

Czas trwania projektu: 26.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Bartoszyce

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 

W projekcie, który realizowaliśmy przez ostatnie dwa miesiące udział mogło wziąć każde dziecko z powiatu bartoszyckiego, które potrzebowało wsparcia w nauce w wieku do 11 lat. W dniach 8-13.10.2021 r. przeprowadziliśmy nabór uczestników, a następnie kwalifikacje (chętnych do udziału w projekcie było więcej niż miejsc). Zakwalifikowaliśmy 8 dzieci. W tym czasie podjęliśmy współpracę z Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckiem. Asystent rodziny z tej instytucji skierował do nas potrzebujące dzieci. W projekcie założyliśmy udział minimum 7 dzieci jednak udało nam się wesprzeć 8 dzieci.

Projekt pt. Równe szanse to działania mające na celu wsparcie dzieci w nauce. Przez ten czas nasza nauczycielka przeprowadziła 37 godz. indywidualnych spotkań z dziećmi. Każde dziecko otrzymało wsparcie polegające na wytłumaczeniu bieżącego materiału szkolnego, poszerzając swoją wiedzę i niwelując problemy edukacyjne. Efekty takich działań są fenomenalne. Rodzice zgłaszają, że dzieci poprawiały prace klasowe – zamiast jedynek dostawały piątki, zamiast 20 pkt. otrzymywały 69. Oczywiście nie jest tak, że w ciągu kilku godzin takich zajęć zniweluje się wszystkie problemy. Materiał się zmienia, stoimy przed sytuacją nauczania zdalnego – nie każde dziecko poradzi sobie w takiej formule nauki. Staramy się więc o kontynuację naszych działań i podejmujemy rozmowy oraz współpracę z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

Aby docenić starania dzieci, zintegrować je ze sobą mieliśmy w ramach projektu przeprowadzić zabawę integracyjną. Mieliśmy zgodę Dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury na przeprowadzenie takiej zabawy w tej instytucji. Jednak sytuacja pandemiczna pokrzyżowała nam plany. Część dzieci w tym czasie przebywało na kwarantannie, jedno dziecko miało pozytywny wynik na SARS-COV2, jedno leżało z innych przyczyn w szpitalu. Nie znaczy to jednak, że nie można się integrować inaczej. Przeprowadziliśmy taką zabawę w formie zdalnej. Dzieci dzięki animatorowi Panu Krystianowi z Ibabu poznały się, mogły porozmawiać, aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Otrzymały również dyplomy i nagrody za pilną naukę w czasie projektu. Rodzice zgłaszali, że dzieci były bardzo zadowolone z nagród, cieszyły się, że zostały dowartościowane, ich poczucie własnej wartości wzrosło, przestały czuć się jak gorsze w klasie. Sami rodzice chętnie rozmawiają z innymi i zgłaszają chęć oraz potrzebę kontynuacji projektu.

  

 PREZENTACJA

METRYCZKA PROJEKTU – 11/RN/2021

Okres realizacji - 01.07.2021- 30.11.2021

Realizator- Koło Gospodyń Wiejskich w Ogródku

Kwota dofinansowania – 4 500,00 zł

Wkład finansowy własny - 500,00 zł

Wkład niefinansowy własny- 900,00 złOpis działań:

Projekt polegał na stworzeniu otwartego miejsca w Świetlicy Wiejskiej
w Ogródku, w którym dzieci mogły kreatywnie spędzać swój wolny czas. Wspólnymi siłami zostały odmalowane i odświeżone ściany, wyłożone zostały puzzle piankowe na podłodze, sala wyposażona została w półki na zabawki, w sensoryczne zabawki, klocki, stoliki z krzesełkami, skoczki, gry i puzzle, dzięki którym dzieci mogły rozwijać kreatywność i pamięć. Zostały zakupione tablice kredowo- magnetyczne do zabaw
w kalambury, do nauki pisania oraz zestawy plastyczne do rysowania
i wyklejania. Przed świetlicą zostały posadzone drzewka, które wspólnie
z dziećmi zostały ozdobione świecidełkami przed świętami Bożego Narodzenia.

 

 

PREZENTACJA

 

METRYCZKA PROJEKTU – 41/DM/2021

Okres realizacji - 01.09.2021- 09.12.2021

Realizator - Grupa nieformalna Pomocna dłoń

Kwota dofinansowania – 4 980,00 zł

Wkład finansowy własny – 1 180,00 zł  

Wkład niefinansowy własny-  2 680,00 zł

 

Opis działań:

Celem projektu było  wzmocnienie więzi społecznych wśród 24 rodzin najbardziej dotkniętych zdalnym nauczaniem, czyli głównie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, poprzez zorganizowanie warsztatów integracyjno - aktywizacyjnych. W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty grupowe dla rodziców z psychologiem, po których rodzice poczuli się bardziej dowartościowani zrozumieli, że nie trzeba być idealnym, żeby być dobrym rodzicem. W grupie mogli wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami, porozmawiać oraz przeanalizować problemy z jakimi stykają się na co dzień w wychowywaniu dzieci. Dało im to możliwość na bieżąco rozwiązywać trudności w kontaktach z dziećmi. Oprócz wsparcia psychologicznego, działania projektowe były skoncentrowane na poprawie samopoczucia uczestników, poprzez zadbanie o własny wygląd. Okazało się, że kilka prostych trików może zupełnie odmienić wygląd i poprawić humor. Dodatkowo mamy dzieci wzięły udział w zabiegu masażu relaksacyjnego, pozwalając sobie na chwilę odpoczynku, podczas gdy dzieci rozwijały swoją kreatywność na warsztatach kreatywnej techniki budując lotnisko z bloków tekturowych, zaś samoloty z patyczków od lodów. Odbyły się również zajęcia z muzykoterapii, podczas których dzieci mogły na nowo bawić się wspólnie i bez skrępowania. Dla 5- cio osobowej grupy najbardziej potrzebujących odbywały się zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), gdzie mali uczestnicy uczyli się jak panować nad emocjami, wcielają się w różne role, odnajdywać się w trudnych sytuacjach życiowych. Po izolacji od środowiska rówieśniczego i nauce zdalnej,  dzieci z niepełnosprawnościami mogły spędzić czas we wspólnym gronie w sposób aktywny, w oderwaniu od wirtualnej rzeczywistości. Wprowadzenie muzyki czy zabawa z mokrym papierem podczas budowania obiektów, pozwoliły dzieciom przełamać szybciej lęk w kontaktach z otoczeniem. Dla rodziców był to czas dla siebie, który służył podniesieniu samooceny i odkrywaniu na nowo, jak można zagospodarować wolny czas, aby spędzić go na efektywnym wypoczynku, a także powrócić do aktywności społecznej, jednocześnie skupiając się na samorozwoju, który został zaniedbany poprzez wzmożonej, całodobowej opieki nad dzieckiem.

 

Numer wniosku: 56/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Monument

Czas trwania projektu: 19.09.2021- 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu: Wiewiórki

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 

Celem realizacji projektu była integracja i rozwój więzi społecznych mieszkańców poprzez wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności i zabawę, co udało nam się osiągnąć. Nauka nowych umiejętności i czas spędzony z dziećmi, wymiana doświadczeń i podpowiedzi form spędzania wspólnie czasu wolnego pomogły nam w integracji i tworzeniu sieci pomocowej wewnątrz wsi. Wiemy która mama kiedy może się zająć dziećmi pozostałych i jest na to otwarta. Ponadto udało nam się zaplanować działania na przyszłość, wiemy że warto podejmować takie inicjatywy i umówiłyśmy się na różne spotkania wspólne.
Wspólną pracą udało nam się zagospodarować teren przestrzeni publicznej poprzez ustawienie własnoręcznie wykonanych mebli i donic. Działania bezpośrednio przyczyniły się do zwiększenia walorów estetycznych wsi i pomogły poprawić jej wizerunek.
Poprzez realizację projektu uczestnicy oraz pozostali mieszkańcy zyskali miejsce do relaksu, rekreacji i zabawy. Mieszkańcy uwierzyli że warto podejmować się podobnych inicjatyw i zadeklarowali udział w podobnych w przyszłości. Przede wszystkim mieszkańcy zintegrowali się, lepiej się poznali i umocnili więzi społeczne.

PREZENTACJA

Numer wniosku: 17/RN/2021

Okres realizacji – od 31-08-2021 do 31-10- 2021

Realizator –  Koło Gospodyń Wiejskich w Liskach

Kwota dofinansowania – 2 260.00zł

Wkład finansowy własny – 100,00zł

Wkład niefinansowy własny – 900,00zł

 

Opis działań:

Projekt polegał na zwiększeniu integracji mieszkańców we wsi Liski, poprzez warsztaty z robienia wyrobów na szydełku oraz warsztaty robienia tradycyjnych pierogów.  Uczestniczki Koła Gospodyń Wiejskich „Lisowianki” uczyły dzieci i młodzież, jak posługiwać się szydełkiem, jak zrobić z włóczki własnoręcznie serwetę, czapkę lub szalik. Odbyły się też warsztaty kulinarne, warsztaty pieczenia wg przepisów babcinych. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i kończyły się degustacją przygotowanych potraw. Zorganizowany został też konkurs na najpyszniejszą potrawę z ziemniaka, a zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas festynu rodzinnego.

 

 

PREZENTACJA

Numer projektu: 12/RN/2021

Okres realizacji – 30.08.2021 do 30.11.2021

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym

Kwota dofinansowania – 5300,00zł

Wkład finansowy własny – 100,00zł

Wkład niefinansowy własny – 1200,00złOpis działań:

Projekt polegał na uporządkowaniu terenu przy  świetlicy wiejskiej w Rakowie Małym poprzez regularne wykaszanie i zgrabianie trawy oraz zbieranie śmieci, na którym został postawiony, zakupiony w ramach projektu, stół do gry w tenisa stołowego. Poprzez wyrównanie terenu   i dosypanie żwiru oraz wypoziomowanie bloczków, powstało miejsce na usytuowany stołu do gry. Po pracach terenowych, odbyły się dwa pikniki rodzinne: Panie z KGW przygotowały warsztaty kulinarne, na których pokazały jak przygotować ciasto drożdżowe na pączki i prawidłowo je usmażyć, jak ugotować kwaśnicę mazurską. Odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnej zostały też zorganizowane warsztaty odlewania świec.  Dzięki projektowi, uporządkowany teren ze stołem do tenisa stołowego, stał się miejscem spotkań, wspólnych rozgrywek oraz integracji mieszkańców wsi.

 

PREZENTACJA

Numer Wniosku: 5/RN/2021

Okres realizacji - 01.09.2021 - 30.11.2021

Realizator –  Grupa nieformalna przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Wojnowa

Kwota dofinansowania –  6 000,00zł

Wkład finansowy własny – 700,00zł

Wkład niefinansowy własny – 700,00zł

 

 

Opis działań:

Projekt polegał na  zorganizowaniu szeregu spotkań z wybitnymi fotoreporterami, artystami fotografikami w formie warsztatów szkoleniowych, prelekcji, nauki dobrej fotografii. Zorganizowano plener fotograficzny, który zakończył się wystawą 27 prac autorskich podczas Wojnowskiego Festiwalu Fotografii. Odbyły się warsztaty "Portret rodzinny w plenerze" oraz Prelekcja "Jak powstawał Stadion Narodowy" i o tym jak  robi się  dokumentację fotograficzną. 27 listopada odbyły się warsztaty "Twarze Wojnowa" z których mieszkańcy Wojnowa mogli skorzystać i wykonać sobie profesjonalne portrety wykonane przez profesjonalistów. Podczas warsztatów odbyło się też spotkanie z fotoreporterami Stefanem Zubczewskim oraz Bartkiem Sytą. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt i zostały wręczone nagrody osobom uczestniczącym w warsztatach „Twarze Wojnowa” w formie Portretu na płótnie oraz  słodki upominek.

 

 

PREZENTACJA

Metryczka projektu – 11/EC/2021

Okres realizacji – 01.09.2021 - 15.12.2021

Realizator – ,,Razem możemy wszystko”

Kwota dofinansowania – 6 000,00zł

Wkład finansowy własny – 900,00zł

Wkład niefinansowy własny – 2 600,00złOpis działań:

Projekt polegał na warsztatach nauki tańca, w których uczestniczyła 40 osobowa grupa dzieci i 10 seniorów zamieszkujących Gminę Miłki. Warsztaty prowadzone były przez trenerkę tańca- razem 44 godziny warsztatów tanecznych. Uczestnicy warsztatów tanecznych poprzez taniec poprawiły swoją sprawność, muzykalność oraz koordynację ruchową. Dzieci uczyły się pracy w grupie, stały się bardziej zdyscyplinowane, pokonywały swoją nieśmiałość i otworzyły się na nowe znajomości. W zajęciach uczestniczyli też wolontariusze, którzy przygotowywali oprawę muzyczną warsztatów, oraz stolik kawowo-herbaciany i kącik wspólnego odpoczynku. Czuwali też nad dobrym humorem wszystkich uczestników projektu. W ramach projektu zostały zakupione stroje do tańca dla dzieci.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku – 6/RN/2021

Okres realizacji – 01.09.2021 – 30.11.2021

Realizator – Squad Inicjatyw Polany Kultury

Opis działań:

Projekt polegał na zorganizowaniu szeregu spotkań, mających na celu poszukiwanie i wydobycie zabytków związanych z orzyską historią, przez grupę młodych mieszkańców Orzysza. We wrześniu i październiku przygotowany został podcast radiowy w ramach cyklu „Bliższe Spotkania” , w której Dawid Brzozowski opowiadał o "detektorystach", poszukiwaczach i znaleziskach ukrytych w ziemi i o projekcie  "Orzyska historia w ziemi zaklęta".  27 września 2021 – odbyła się Audycja radiowa w „Wieczorze z kulturą” w Radio Olsztyn (link do audycji https://youtu.be/UrmeKdBtzNM) O projekcie i jego misji opowiadali prezes Stowarzyszenia Squad Inicjatyw Polany Kultury – Krzysztof Roszko oraz członek SEH Arys - Dawid Brzozowski.

 

W projekcie zostało przeprowadzonych 5 spotkań wydobywczych, podczas których młodzi ludzie pracowali w trzech pięcioosobowych grupach pod okiem instruktora, członków stowarzyszenia i wolontariuszy. Każde spotkanie obejmowało inny teren wykopalisk. Wszystkie znalezione przedmioty zostały oczyszczone i posegregowane a także opisane. Odbyło się też spotkanie z młodzieżą na którym przygotowano wydobyte przedmioty do wystawy oraz zaprojektujemy został katalog odkryć. Spotkania połączone były z prelekcjami na temat historii Orzysza i zakopaniem kapsuły czasu z przedmiotami związanymi z projektem, historią i teraźniejszością.  Produkcja filmu reportażowego z przebiegu projektu i publikacja w sieci: https://business.facebook.com/SQUADINICJATYW/videos/1592178587796163/.

 

https://radioolsztyn.pl/blizsze-spotkania-05-10-2021/01596124?fbclid=IwAR1fbdAnIBLIXFq3Jnp2wtOk3xSyzKRf2-PfuVNryIsXg1SRdixSCn6bDOM,

 

Prace przygotowawcze na terenie wydobyć przeprowadziła  firma Michała Bogdatowicza  oraz Krzysztofa Roskowińskiego, które wykonały zagłębienia do wydobyć za pomocą koparek.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 20/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Dorzecze Sajny”

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Sątopy - Samulewo

Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł

 

Głównym celem projektu jest ciągłe doskonalenie mieszkańców, stworzenie nowych bodźców mających na celu wywołanie prawidłowych zachowań proekologicznych, aby zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystali w życiu codziennym. Ponadto z uwagi na panującą epidemię COVID-19 i dużych ograniczeń możliwości spotkań z mieszkańcami Sątopy-Samulewo realizacja projektu pozwoli wyjść naprzeciw problemom związanych z segregacją odpadów. Wzmocni przekaz w postaci grafik, które będą edukowały i propagowały zasady segregacji odpadów komunalnych. Zaangażowanie dzieci w tworzenie tablic informacyjno -edukacyjnych zintegruje mieszkańców na rzecz dobra wspólnego jakim jest segregacja odpadów.
Projekt polegał na stworzeniu tablic informacyjno -edukacyjnych, które zostały umieszczone na altanach śmietnikowych należących do mieszkańców Sątopy-Samulewo. Został zorganizowany konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkola i szkoły podstawowej w Sątopach, którego tematem było segregacja odpadów. Zasadą konkursu było przygotowanie plakatu w formacie A4 dowolną techniką. Każdy uczestnik  mógł zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody. Ponadto prace te zostały wykorzystane do stworzenia grafiki na w/w tablicach . Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek. Projekt zakładał zorganizowanie dwóch spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 37/DM/2021

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna- Aktywni Mieszkańcy Janikowa

Czas trwania projektu: 12.09.2021- 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu: Janikowo

Kwota dofinansowania: 3 800,00 zł

 

     Celem projektu było uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania i pielęgnacji ogrodu. Docelowo odbiorcami były kobiety w różnym wieku, zarówno aktywne zawodowo, które nie mają za bardzo czasu dla siebie, na swoje zainteresowania, jak i kobiety nieaktywne zawodowo które zajmują się gospodarstwem domowym i wychowaniem dzieci, którym brakuje zajęć integrujących i motywujących.  W efekcie odbiorcami byli wszyscy pozostali mieszkańcy Janikowa jak i odwiedzający wieś. Działania zaplanowane to warsztaty z podstaw projektowania, pielęgnacji i wykonania ogrodu. Korzyścią dla uczestników jest nabywanie nowych doświadczeń, wzbogacenie i rozwój ich umiejętności oraz kultury organizacyjnej.

      Projekt realizowany był na terenie wsi Janikowo, gmina Górowo Iławeckie. Część teoretyczna warsztatów z architektury krajobrazu odbyła się w świetlicy wiejskiej. Natomiast część praktyczna odbyła się na terenie wsi przy pracach ogrodowych w tworzeniu zakątka zieleni z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

      Rezultatem projektu było, wykonane działanie i uczestnictwo w projekcie które miało na celu zmotywowanie kobiet do wyjścia z domu, spotkania się w grupie, zdobycia nowych informacji i umiejętności aranżacji swoich ogrodów, jak również stworzenie wspólnego miejsca rekreacji we wsi Janikowo.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 29/DM/2021

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna- Stara Wiara

Czas trwania projektu: 19.09.2021- 09.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Kandyty

Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł

 

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności fotograficznych pasjonatów pracy z aparatem fotograficznym, utrwalenie na zdjęciach lokalnej społeczności i otoczenia, lokalnej przyrody i atrakcji samych Kandyt ale i okolic, piękna Górowszczyzny. Kolejnym aspektem była aktywizacja lokalnej społeczności, integracja pokoleń oraz promocja miejscowości poprzez wydruk w formie kalendarza na rok 2022, który stworzą uczestnicy warsztatów.

          Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów fotograficznych dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie. W zajęciach uczestniczyło 12-18 osób którzy zostali podzieleni na trzy grupy. Zajęcia polegały na wykonaniu podczas pleneru zdjęć fotograficznych, które przedstawiały zmiany jakie nastąpiły w krajobrazie Kandyt i okolic. Zajęcia praktyczne odbywały się w miejscach wybranych przez uczestników, które ich zdaniem zasługują na ich pokazanie, natomiast zajęcia teoretyczne odbyły się w Klubie Senior + w Kandytach. Zadanie zakończy wernisaż prac uczestników, które wystawione były w świetlicy wiejskiej w Kandytach.

        Rezultatami projektu było zdobycie doświadczenia, integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, doskonalenie własnych umiejętności fotograficznych, rozbudzenie nowych pasji, promocja swojej małej ojczyzny, a na koniec wystawienie prac uczestników.

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 39/DM/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Kwadrat” w Wojciechach

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 12.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Wojciechy

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

Projekt polegał na budowie wiejskiej wędzarni, dostępnej dla każdego mieszkańca naszej wsi i zaprzyjaźnionych sąsiadów. Wieś zyskała na atrakcyjności, ponieważ wędzarnia dopełnia stałe, zagospodarowane miejsce, w którym jest już wiata z ławami, przez mieszkańców zwane „Cichą przystanią”. Uczestnicy projektu cyklicznie spotykali się na warsztatach wędliniarsko – wędzarniczych, co spowodowało zacieśnienie więzi społecznych i przyjaźni sąsiedzkich. Dzięki poznaniu sprawdzonych receptur wytwarzania wyrobów wędliniarskich, uczestnicy nauczyli się i przygotowali swojskie wędliny. Podczas koncertu kolęd i pastorałek wspólnie przygotowanego przez realizatorów projektu zaproszeni goście i uczestnicy mieli okazję degustować wytworzone wyroby. Wędzenie-dymienie, wiejskich smaków wspomnienie…. Jesteśmy przekonani, że te wspomnienia będą wracać częściej.

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 20/RN/2021
Nazwa realizatora:
Mazurskie Centrum Aktywności Społecznej Karwik
Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021
Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł

Opis działań:

Projekt "Warsztaty dziennikarskie na wsi" miał na celu zaproszenie młodzieży z Gminy Pisz do udziału w warsztatach dziennikarskich do wspólnej pracy w zespole redakcyjnym.   Celem było stworzenie grupy mieszanej, koedukacyjnej w różnym wieku, z różnych szkół. Odbyły się 2 spotkania warsztatowe na żywo oraz 2 spotkania on-line, podczas których młodzież opowiadała o sobie, pod okiem redaktora, poznawała rodzaje gazet, sposoby redagowania, układania tekstu, ciekawostki z pracy redaktora. Spotkania miały charakter burzy mózgów, podczas których młodzi dyskutowali o sprawach ważnych dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Gminę Pisz. Warsztaty ośmielały uczestników do wyrażania swoich myśli i poglądów oraz do przedstawiania ich na forum grupy. Dzięki projektowi powstała gazeta "Z Mazur wzięte". Premiera gazety odbyła się podczas spotkania opłatkowego dla mieszkańców i przyjaciół Karwika. Pozytywne komentarze zachęciły do kontynuacji projektu.

 

Numer wniosku: 7/RN/2021
Nazwa realizatora:
Fanklub gier bez prądu
Czas trwania projektu: 12.09.2021- 10.12.2021
Kwota dofinansowania: 5 800,00 zł

Opis działań:

Projekt miał na celu rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży z terenu gminy Orzysz oraz pogłębienie ich wzajemnych relacji społecznych poprzez aktywne i pożyteczne spędzanie czasu na graniu w gry planszowe.  Podczas grania w gry bez prądu  dzieci i młodzież rozwijały nowe umiejętności, nauczyły się zabawy w grupach, nawiązały nowe przyjaźnie. Podczas projektu zostały podjęte następujące działania: 1. Spotkanie informacyjne o projekcie, prowadzenie rekrutacji,  2. Zorganizowanie Dnia Gier Planszowych w ZSP w Orzyszu w październiku i listopadzie - integracja zespołów, jak  również możliwość pokazania jak aktywnie i miło można spędzić czas, 3. Dzień Gier Planszowych w Liceum, 4. Spotkania fanów gier planszowychpo 3 zajęcia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Orzyszu, 3 zajęcia w  Liceum Ogólnokształcącym oraz  3 zajęcia w Centrum Młodzieżowym w Orzyszu, zajęcia trwały ok 3 godzin. W spotkaniach uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół w Orzyszu, 5. Rozgrywki w Środowiskowym Domu Samopomocy - uczestnicy uczyli się grać w grę Splendor.  Społeczność ŚDS była pod dużym wrażeniem i bardzo aktywnie włączyła się do wspólnej zabawy. 6. Nocny maraton gier planszowych w świetlicy Kajak, w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w Orzyszu.  7. Rodzinne granie w gry planszowe zrealizowane w Polanie Kultury - na każdą rodzinę czekał upominek w postaci gry planszowej. Rodziny uczyły się nowych gier, dostosowanych do wieku dzieci. 8. Świąteczny Turniej Gier Planszowych w Bibliotece Polana Kultury. Uczestnicy turnieju zagrali w gry Bingo oraz w Splendor, zwycięzcy otrzymali nagrody – wybrane przez siebie gry planszowe. 9. I karciany konkurs historyczny w grze Timeline Polska oraz I karciany konkurs zoologiczny. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 16/RN/2021
Nazwa realizatora:
Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury- MAZURIA
Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 

Opis działań:

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców i ich rozwój– zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego, jakim jest utworzenie miejsca spotkań- Centrum Aktywności Społecznej. Prowadzone były działania polegające na promocji przedsięwzięcia, na wykonaniu prac remontowo-wykończeniowych pomieszczenia przeznaczonego na zajęcia , warsztaty, spotkania społeczności, czyli adaptacji lokalu o powierzchni 80 m2 użyczonego Stowarzyszeniu przy ul. Wołodyjowskiego 2a w Piszu (wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, malowanie ścian, drzwi, okien).  W ramach projektu zakupiono doposażenie sali - szafa, stoły, krzesła, wieszaki na ubrania, biurko, karnisze, itp), wyremontowano salę oraz zorganizowano i prowadzono zajęcia i warsztaty dla chętnych mieszkańców i działających zespołów muzycznych. Odbyło się sześć różnych warsztatów i spotkań dla około 50 osób oraz zajęcia wokalne dla seniorów, młodzieży i zespołu Zarażeni Folkiem.

 

 

PREZENTACJA

Projekt – 18/RN/2021

Okres realizacji – 01.09.2021 do 15.12.2021

Realizator- grupa nieformalna MDM Karwik

 

Opis działań:

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów poetyckich z młodzieżą w Rucianem – Nidzie oraz w  Karwiku, które polegały na przygotowaniu się do imprezy p.t. Wierszowisko.  Dnia 19.11.2021 roku odbył się koncert Poezji Śpiewanej w świetlicy wiejskiej w Karwiku. Kolejnym przeprowadzonym działaniem były Zaduszki Muzyczne. Pierwszy koncert odbył się 7 listopada 2021 r  w Kaplicy św. Bernarda w Karwiku z udziałem publiczności i jednocześnie był transmitowany on-line na Facebooku " Zespół MDM Karwik". Występ poprzedzały przygotowania w formie prób zespołu muzycznego i osób recytujących  ( 5 dni prób ). Drugi koncert odbył się 10.11.2021 r. w Domu Kultury Ruciane- Nida. Odbyły się też trzy próby z udziałem recytatorów z Zespołu Teatralnego Seniorów z Rucianego- Nidy. Kolejnym działaniem było przedstawianie on-line Baśni i Legend Mazurskich, na Facebooku, na stronie Zespół MDM Karwik w formie siedmiu baśni i legend. Zakładamy późniejszą kontynuację ze względu na duże zainteresowanie.

 

 

PREZENTACJA