1/OL/2021

 

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich z Drogosz

Nazwa projektu: Rowerowy zawrót głowy

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: wieś Drogosze w gm. Barciany

Kwota dofinansowania: 3 300,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu było zachęcenie społeczeństwa do aktywności sportowej poprzez wycieczki rowerowe po Gminie Barciany. Poprzez zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów zapewniono możliwość naprawy roweru i dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi jak pompka czy klucze. Dodatkowo umieszczono informację o odległościach do konkretnych miejscowości poprzez postawienie kolorowego drogowskazu, wskazującego ilość kilometrów i czas jazdy rowerem.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Wycieczki rowerowe stały się okazją do zwiedzania Gminy Barciany, poznania historii i najdalszych zakątków aż do granicy polsko-rosyjskiej, a także możliwością zdrowego i aktywnego wypoczynku. Samoobsługowe stacje powinny zachęcić do pokonywania dalszych tras rowerowych, a co za tym idzie zdrowego wypoczynku. Są one niezbędne, gdyż rośnie liczba osób propagujących zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek. Stacja będzie służyła mieszkańcom sołectwa, gminy a także wszystkim turystom, kolarzom i całym rodzinom spędzającym czas na rowerach.

 

Numer wniosku 7/IL/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie SKARBY JEZIOR

Tytuł projektu: Lepsza wędka niż ryba

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu: Dąbrówno

Celem głównym projektu była integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców gminy Dąbrówno przy wykorzystaniu najważniejszego dobra lokalnego, jakim są lokalne jeziora.

Dodatkowo celami i obszarami (dobrem) były:

- wzbudzenie postaw aktywnych mieszkańców na rzecz dbałości i ochrony jezior,

- edukacja i włączenie młodego pokolenia w działania na rzecz lokalnych społeczności,

- propagowanie etyki wędkarskiej,

- zainicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, w tym sprzątanie jezior,

- upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb,

- edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych i okolicy,

- integrowanie osób i środowisk związanych z wędkarstwem,

- propagowanie aktywnej turystyki i wędkarstwa jako formy wypoczynku,

Wszystkie powyższe cele zostały osiągnięte. Dzięki realizacji projektu zwiększyło się też zaangażowanie obywateli i organizacji z gminy Dąbrówno w życie publiczne.

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

30.10.2021 DĄBRÓWNO, jez. Dąbrowa Mała

ZAWODY WĘDKARSKIE

PIKNIK INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY

W zawodach udział wzięło 11 osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli. Zawody zostały przygotowane                     i przeprowadzone przez wolontariuszy - członków Stowarzyszenia. Informacja o zawodach została opublikowana na profilu Stowarzyszenia na Facebooku oraz udostępniona przez Urząd Gminy                             w Dąbrównie i Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Na potrzeby zawodów zostało przygotowane nabrzeże jeziora Dąbrowa Mała w Dąbrównie. Wyznaczono i oznakowano stanowiska, które później były losowane przez uczestników. Wszyscy podpisali stosowne zgody i listę obecności. Wykorzystano zakupiony w ramach projektu namiot, a uczestnicy otrzymali puchary, statuetki, dyplomy oraz drobne upominki przekazane przez Gminę i GCKB. Podczas zawodów obecny był Wójt Gminy Dąbrówno - Piotr Zwaliński. Oprócz uczestników, którzy brali udział osobiście w zawodach było wielu - około 50 uczestników pośrednich. To osoby, które przyszły zobaczyć zawody, jak również spacerowicze. Pogoda była słoneczna, choć było zimno. Ryby niestety brały słabo, ale atmosfera była sympatyczna i wesoła. Uczestnicy się zintegrowali i dobrze bawili. Dodatkowy puchar dla najmłodszego uczestnika i z największą rybę ufundowało Gospodarstwo Rybackie Ostróda. Część poczęstunku podczas pikniku zakupiło ze środków własnych GCKB w Dąbrównie. Po zawodach, w ramach pikniku integracyjno-edukacyjnego wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla. Była okazja do rozmów, integracji. Omówiono też kolejne działania.

 

19.11.2021 DĄBRÓWNO, jez. Dąbrowa Wielka i rzeka Wel

AKCJA SPRZĄTANIA JEZIORA I RZECZKI Z LĄDU I WODY

PIKNIK INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY

Udział wzięło 16 osób. Akcja została poprzedzona plakatami i informacjami na Facebooku Stowarzyszenia oraz Gminy Dąbrówno. W tej akcji wzięła udział Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, która jest zlokalizowana w pobliżu sprzątanego miejsca. Dodatkowo, co nas ogromnie ucieszyło - w akcji aktywnie wzięli udział strażacy z OSP w Dąbrównie. Jeden z nich ubrany w specjalny strój nurka, sprzątał dno rzeki.

Największą atrakcją dla dzieci i młodzieży było sprzątanie z łodzi za pomocą podbieraka. Do tego celu wykorzystano zakupioną w projekcie łódź wiosłową. Po sprzątaniu wszyscy uczestnicy upiekli sobie kiełbaski na ognisku w ramach pikniku integracyjno-edukacyjnego.

Było bardzo sympatycznie, jednak pogoda nie dopisała. Początkowo padał deszcz, a później wiał zimny wiatr. Uczestnikom bardzo podobały się opowieści członka Stowarzyszenia Wojtka Witkowskiego na temat ryb i sytuacji naszych lokalnych jezior. Ustalono, że akcja będzie powtórzona w cieplejszych miesiącach, a dodatkowo członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni na wizyty i pogadanki o jeziorach i rybach do szkoły w Dąbrównie. W akcji miały wziąć udział także przedszkolaki z lokalnego przedszkola, jednak ze względu na brzydką pogodę ich udział został odwołany.

 

20.11.2021 LESZCZ, jez. Dąbrowa Wielka

AKCJA SPRZĄTANIA JEZIORA Z LĄDU I WODY

PIKNIK INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY

To wydarzenie zamykające projekt odbyło się po drugiej stronie jeziora Dąbrowa Wielka w miejscowości Leszcz. Za rekrutację i zaproszenie uczestników odpowiadał lokalny Radny Gminy z Leszcza oraz sołectwo. Ponieważ Leszcz jest miejscowością charakteryzującą się jedną z najpiękniejszych plaż, akcja odbyła się właśnie na tej plaży. Ze względu na dużą odległość od Dąbrówna, łódź zakupiona w projekcie przypłynęła przy pomocy silnika elektrycznego udostępnionego przez jednego z członków Stowarzyszenia. Pogoda była słoneczna, jednak było zimno i wiał zimny i silny wiatr. Za pomocą łodzi sprawdzono brzegi jeziora i trzciny. Tu śmieci było niewiele w przeciwieństwie do brzegów i miejsc dla wędkarzy. Pomimo małej grupy osób sprzątających, to właśnie w Leszczu zebraliśmy najwięcej odpadów - kilka dużych worków śmieci, głównie puszki, butelki, reklamówki, a nawet stare dachówki, opony i gruz. Podczas sprzątania obecny był także Wójt Gminy i Radny.

W obu akcjach sprzątania kluczowym partnerem była Gmina Dąbrówno, która zapewniła worki na śmieci, rękawice oraz odebrała zebrane śmieci. Podczas pikników uczestnicy smażyli kiełbaski. Ogromnie przykro było wszystkim, gdy okazało się, że cały ogromny garnek grochówki skwaśniał. Grochówkę ugotowała Radna Jolanta Wiśniewska specjalnie na weekend, podczas którego odbyły się akcje sprzątania jezior i pikniki. Dodatkowo zaangażowały się panie z sołectwa w Dąbrównie, by odgrzać nam tę grochówkę. Niestety, pomimo że grochówka została ugotowana w czwartek wieczorem, to w piątek w południe już nie nadawała się do jedzenia. Musieliśmy natychmiast

podjąć decyzję czym ją zastąpić. Zdecydowaliśmy się na kiełbaski na ognisku, które miały być dodatkiem do grochówki, a stały się głównym poczęstunkiem.

Podsumowując - projekt okazał się fajną i potrzebną inicjatywą. Na pewno działania te będą kontynuowane w przyszłości przy wykorzystaniu zakupionego w projekcie wyposażenia. Na pewno będą zawody i akcje sprzątania jezior z lądu i wody, a po nich pikniki.

Dodatkowo, dzięki nawiązanej w projekcie współpracy, będą organizowane pogadanki w szkołach dla dzieci na temat jezior, ich ochrony i ryb.

Realizacja projektu połączyła kilka podmiotów we wspólnym działaniu: urząd, GCKB, sołectwa, radnych, OSP. Pokazała też jak angażują się poszczególni członkowie Stowarzyszenia, jak wygląda zaangażowanie. Był to pierwszy projekt dla naszej organizacji, który wiele nas nauczył.

 

Numer wniosku:12/NI

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Waszulki

Tytuł projektu: Park Waszulkowski

Czas trwania projektu: 01.09-15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Waszulki

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Głównym celem projektu było wykonanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Dzięki czemu udało się włączyć mieszkańców do udziału w projekcie. Zmotywowane kobiety wyszły z domu, spotkały się w grupie. Wspólnie aranżowały przestrzeń terenu pod adaptację parku waszulkowskiego. Dobrem wspólnym powstałym podczas realizacji projektu jest dalsze zagospodarowywanie terenu w Sołectwie, w którym powstaje ogród społeczny. Ten projekt pozwolił grupie rozpocząć dalsze działania i utworzyć zaczątek parku Waszulkowskiego. Grupa nieformalna w ramach prowadzonych akcji na terenie ogrodu społecznego zmobilizowała około 8 rodzin ze wsi Waszulki, którzy poświęcali swój wolny czas na zagospodarowywanie części terenu na którym powstaje park waszulkowski. Wspólne spędzanie czasu przy pracach na rzecz naszej małej społeczności pokazało po raz kolejny jaki drzemie potencjał w ludziach, którym przewodzi grupa liderów, którzy chcą tworzyć przestrzeń dostępną dla wszystkich. Efektem końcowym w ramach projektu oprócz wykonywanych prac społecznych tj. jak pielenie, karczowanie, sadzenie było zakupienie na zlecenie według naszego wspólnego projektu gabionowych słupów i ławek, które tworzą małą architekturę do podziwiania i spędzania wolnego czasu w ich przestrzeni z bliskimi. Korzyścią dla naszej lokalnej społeczności jest powiększający się potencjał ludzki i chęć działania, co będzie miało dalsze efekty w tworzeniu kolejnych pomysłów i aranżacji kolejnych części ogrodu społecznego w Waszulkach.

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 10/NI

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Fani Omulewa

Tytuł projektu: Świat wodnika Omułka – gra terenowa na wodzie

Czas trwania projektu: 01.09-15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Jabłonka

Kwota dofinansowania:5 300,00 zł

Celem projektu jest promocja walorów turystyczno-krajoznawczych jeziora Omulew i jego okolic za pomocą interaktywnej gry terenowej "Świat Wodnika Omułka".

Uczestnicy posługując się aplikacją Actionband na smartfona „ścigają” uciekającego Omulka, jednocześnie odkrywając najpiękniejsze i najciekawsze zakamarki jeziora. Za pomocą GPS gracze płyną kajakiem czy rowerem wodnym odnajdują punkty kontrolne, w których czekają rozmaite zagadki przygotowane przez twórców gry. Na koniec dla pierwszych 50 uczestników organizatorzy przygotowali drobny upominek.

W ramach projektu przygotowaliśmy 10 punktów kontrolnych  (zagadek), gdzie zdobywa sie  punkty za wiedze. Punkty odkrywa się przy pomocy nadajnika GPS. Grę kończy zdobycie wszystkich punktów gry . Aby zalogować się do gry turyści mogą korzystać  z kodu QR z instrukcją korzystania lub  otrzymać informację w wypożyczalniach sprzętu wodnego i miejscach noclegowych i stronie www.razemdlawszystkich.pl.

Doskonałą rozrywkę gwarantuje humorystyczny styl narracji oraz umiejętnie dobrana ścieżka dźwiękowa. Oprócz niekwestionowanych walorów rekreacyjno – edukacyjnych rejs po jeziorze w towarzystwie Omułka to doskonała forma relaksu fizycznego, a przede wszystkim psychicznego, szczególnie ważnego w dobie pandemii. Taka konwencja zwiedzania szczególnie powinna przypaść do gustu dzieciom i młodzieży, ponieważ odchodzi od skostniałego typu poruszania się za przewodnikiem, dając im swobodę wyboru tempa. Darmowy dostęp do aplikacji z pewnością zwiększy zakres potencjalnych odbiorców. Projekt doskonale wpisuje się w działania promocyjne na rzecz Gminy Nidzica.

Na stronie Stowarzyszenia Razem dla wszystkich" zamieściliśmy regulamin gry  oraz zasady zabawy. Gra została sprawdzona przez wolontariuszy w projekcie, którzy nanosili uwagi i poprawiali informacje.

Korzyść z projektu odniosą nie tylko uczestnicy zabawy ale również osoby i firmy prowadzące obsługę turystów nad jeziorem Omulew  (wypożyczalnie sprzętu wodnego, miejsca noclegowe), ponieważ dodatkowa atrakcja spowoduje zwiększenie dochodów. Zwiększy się też popularność kajakarstwa jako forma spędzania wolnego czasu.

Gra jest doskonałą i bezpieczną formą spędzania czasu rodzinnie lub w grupach.

 

Numer wniosku: 9/NI

Nazwa realizatora:  Grupa nieformalna Naturalni

Tytuł projektu: Powrót do natury

Czas trwania projektu: 4.09-20.11.2021

Miejsce realizacji projektu: Kamionka

Kwota dofinansowania:5 000,00 zł

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie możliwości podejmowania inicjatyw ochrony środowiska naturalnego.

W ramach projektu przeprowadzono spotkania informacyjne nt. potrzeby ochrony środowiska, wydano ulotki informujące o zagrożeniach i możliwościach przeciwdziałania degradacji środowiska. Na ogólnodostępnym terenie we wsi Kamionka (którą odwiedzają corocznie tysiące osób) wykonano przykładową instalację przyrodniczą prezentującą możliwości zadbania o lokalnie występującą faunę i florę. Przygotowano wystawę fotograficzną 3D o charakterze edukacyjnym prezentującą walory przyrodnicze oraz zagrożone gatunki owadów, które stanowią podstawę ekosystemu. Zorganizowane zostało szkolenie nt. bioróżnorodności.

Rezultatem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców zakresie ochrony środowiska, ich wpływu na kształtowanie lokalnych polityk rozwoju z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, wzrost zainteresowania mieszkańców udziałem w inicjatywach proekologicznych

 

PREZENTACJA

Numer wniosku:6/NI

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Sadownicy

Tytuł projektu: Sad społeczny na miarę XXI wieku

Czas trwania projektu: 01.09-06.11.2021

Miejsce realizacji projektu: Łyna

Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł

Celem naszego projektu było zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zdrowego żywienia, tj. do korzystania z przydomowych sadów. Pośrednim celem było zachęcenie do bezpośrednich zakupów owoców z sadów u lokalnych sadowników. Celem pobocznym było utworzenie sadu owocowego jako miejsca wypoczynku i spotkań.

Nasz projekt polegał na założeniu sadu owocowego, który ma charakter społeczny. Na czym polega ten charakter? Jest to sad ogólnodostępny bez żadnych bram zamkniętych na klucz. W sadzie można wypocząć z rodziną, pobawić się z dziećmi, a w przyszłości zebrać owoce na pyszne kompoty, dżemy. Zasadziliśmy wiele drzew w sadzie, są to jabłonki, grusze, wiśnie, czereśnie, orzech włoski, śliwki, morwa biała, leszczyna oraz niskie krzewy owocowe tj. agrest, porzeczka, jeżyna, malina. Ponadto do sadzenia zaprosiliśmy świetlicę środowiskową w Łynie oraz wolontariuszy stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych. Imiona sadowników oraz nadane imię znajdą się także na tabliczkach widocznych dla zwiedzających. Na tabliczkach pojawiły się także informacje jaki to gatunek. Ma to na celu edukację dzieci i młodzieży. Na wejściu do ogrodu pojawiła się pergola, która jest pewnego łukiem-bramą z napisem: "Sad Społeczny", oraz ławeczka do wspólnych zdjęć pamiątkowych z naszego sadu. W Październiku odbył się minipiknik owocowy, w czasie którego promowaliśmy owoce, na naszym stole pojawiły się kompoty, dżemy, ciasta owocowe. W czasie pikniku można było upiec sobie nad ogniskiem jabłka. Zostały również przeprowadzone gry i zabawy, które były związane z owocami. Tego dnia odbyło się również otwarcie naszego sadu.

Co osiągnęliśmy? Integrację mieszkańców, a także prawie 60 roślin nowych, które rosną w naszym sadzie, pięknie zagospodarowany sad, który będzie cieszył oko i ducha nie tylko teraz a na pewno w przyszłości, za kilka, kilkadziesiąt lat.

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 5/NI

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Żółwiki

Tytuł projektu: Szybki start Wioski Żółwia

Czas trwania projektu: 01.09-04.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Orłowo

Kwota dofinansowania: 6000,00 zł

W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie organizacyjne- Spotkanie miało na celu rekrutacje do projektu, ale także zainteresowanie planowanymi działaniami.

Szkolenia- Odbyły się dwa szkolenia stacjonarne dla grupy beneficjentów. Pierwsze miało na celu zbudowanie silnej grupy, drugie było ukierunkowane na tworzenie oferty turystycznej tj. prostej gry w terenie.

Dzień Żółwia- festyn rodziny, który stanowił dobre pole do integracji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej. W trakcie realizacja zadania odbył się "Sprint Żółwia", czyli konkurs biegów wokół rezerwatu Żółwia Błotnego, konkurs kulinarny "MasterŻółw", Gry i zabawy oraz wspólna biesiada przy ognisku.

Wizyta studyjna- Odwiedziliśmy dwie wsie tematyczne w naszym województwie, aby zobaczyć jak one funkcjonują, jak wykreować atrakcje, aby przyciągnąć do nas ludzi z zewnątrz. Pierwszą wsią jaką odwiedziliśmy była Źródlana Wioska w sąsiedniej Łynie, która wykorzystała zasoby naturalne i przyrodnicze do oparcia tam swojej działalności. Tam uczestniczyliśmy w warsztatach mydlarskich i zwiedziliśmy pobliski rezerwat. Drugą wieś która została wybrana przez uczestników projektu to wieś tematyczna Wieś sztuki w Jerutkach, tam wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych, oraz zobaczyliśmy, że można zrobić wiele zaczynając praktycznie od zera.

Gala finałowa- w Wietrzychowie odbyła się gala, która była podsumowaniem całości projektu, a także zachętą do dalszych działań w obrębie Wioski Żółwia. dwa szkolenia stacjonarne dla jego  beneficjentów. Pierwsze miało na celu zbudowanie silnej grupy, drugie było ukierunkowane na tworzenie oferty turystycznej tj. prostej gry w terenie. Zorganizowano 1 festyn rodzinny - Dzień żółwia. Zorganizowano 2 wizyty studyjne . Zorganizowano galę finałową podsumowującą projekt.

 

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 3/NI/2021

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Nasze Dzieci

Tytuł projektu:  Rodzinnie u źródeł

Czas trwania projektu: 01.09-15.12.2021

Miejsce realizacji projektu:  Łyna

Kwota dofinansowania: 5 300,00 ZŁ

Głównym celem projektu było przybliżenie najmłodszym mieszkańcom wsi Łyna, a tym samych ich rodzinom, historii miejsca ich zamieszkania poprzez cykl spotkań z najstarszymi mieszkańcami wsi oraz zapoznanie z legendami związanymi z historią powstania wsi. Oczywiście, w ramach projektu nie zabrakło także zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych (głównie na holu szkolonym, boisku szkolnym) oraz wyjazdu edukacyjnego do Muzeum Przyrody w Olsztynie. Dzieci wzięły też udział w warsztatach edukacyjnych "Mieszkańcy lasu". Planowany był rodzinny plener malarski, lecz z uwagi na porę roku i panujące warunki atmosferyczne, zorganizowano rodzinne warsztaty mikołajkowe. Najbardziej zaangażowane rodziny wzięły udział w konkursie na najładniejszy "Stroik Bożonarodzeniowy." Wręczenie nagród odbyło się na apelu ogólnoszkolnym. Podsumowaniem działań projektowych był rodzinny wyjazd do Wioski Garncarskiej w Kamionce, spotkanie z Mikołajem oraz niezapomniane warsztaty zdobienia bombek. Projekt był realizowany na terenie wsi Łyna, w budynku szkolnym, na boisku, w świetlicy wiejskiej. Planowane były 2 wyjazdy rodzinne: do Muzeum Przyrody w Olsztynie i Wioski Garncarskiej w Kamionce, które okazały się doskonałym pomysłem. Projekt realizowany był  od września 2021 do połowy grudnia 2021. Zadania projektowe były realizowane we współpracy ze szkołą ,parafią, Radą Sołecką i świetlicą wiejską. Odbiorcami projektu byli najmłodsi mieszkańcy wsi Łyna i okolic - dzieci w wieku 5-9 lat (45 osób), ich rodzice, dziadkowie i rodziny(25 osób) oraz społeczność lokalna (40 osób).Poprzez realizację projektu nastąpiło wzmocnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Uczestnicy nauczyli się współpracować w rodzinach, grupach w ramach spotkań z najstarszymi mieszkańcami, podczas warsztatów rodzinnych, wyjazdów studyjnych, konkurencji sportowych, wspólnego spędzania czasu. Efekty projektu: - przeprowadzenie 10 godzin spotkań z dziećmi i ich rodzicami- poznanie legend -30 osób, - udział w 1 warsztatach rodzinnych- 20 osób, - udział w 1 rodzinnych zawodach sportowych - 40 osób, - udział w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Przyrody w Olsztynie - 18 dzieci, - udział w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej w Kamionce - 44 dzieci , 4 rodziców. Dzięki realizacji projektu uczestnicy poznali i utrwalili wiedzę dotyczącą historii ich miejsca zamieszkania, mieli możliwość zapoznania się z  ciekawostkami ze świata roślin i zwierząt pobliskich lasów - wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrody w Olsztynie. Najmłodsi mieszkańcy wsi i ich rodziny aktywnie i pożytecznie spędzili wolny czas, co przyczyniło się do kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich. Ogromne znaczenie, w dalszym rozwoju i kształceniu dzieci będzie miała pozyskana wiedza m.in. związana z legendami o powstaniu wsi oraz o rzece Łynie, która owija swa wstęgą Warmię. Miłym akcentem podsumowującym działania projektowe był rodzinny wyjazd mikołajkowy do Wioski Garncarskiej.

 

  

 

PREZENTACJA

Numer wniosku: 46/DM/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Jeziorany

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
      

Zrealizowany projekt miał zapewnić organizację czasu wolnego i realizację pasji lokalnej społeczności.  Głównym zrealizowanym celem projektu była budowa pieca garncarskiego, który będzie służyć uczestnikom warsztatów ceramicznych jak i lokalnym twórcom. Przy realizacji projektu zaangażowaliśmy lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców, którzy swoją pracą pomogli w realizacji pasji własnych, ich dzieci i przyjaciół. Zamysłem naszym jest stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie tworzenie z wykorzystaniem dawnych technik i narzędzi. Dysponujemy warsztatem tkackim, stołem stolarskim, pracujemy w różnych technikach malarskich. Okazało się, że największe zainteresowanie wzbudziła możliwość pracy w glinie, tworzenie ceramiki. Problemem był zawsze wypał powstałych prac gdyż korzystaliśmy z urządzeń znajdujących się w posiadaniu instytucji w okolicznych miejscowościach. Transport przysparzał nam wiele problemów gdyż ceramika jest materiałem bardzo delikatnym i kruchym, ponadto uczestnicy byli pozbawieni możliwości uczestnictwa i obserwacji jednego z głównych procesów powstawania ceramiki. Postanowiliśmy wspólnymi siłami nauczyć się i zbudować piec garncarski.

         Rezultatami projektu jest na pewno edukacja pozaformalna, która leży u podstaw projektów realizowanych w ramach programu. Powierzenie uczestnikom zadań związanych z kwestiami organizacyjnymi i realizacją zadania, zdobycie wiedzy praktycznej, umiejętność współpracy w grupie, umiejętność uwzględniania poglądów innych ludzi, rozwój osobistych zainteresowań, pewność siebie.

   

Numer wniosku: 45/DM/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Sami Swoich w Garzewku

Czas trwania projektu: 01.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Garzewko

Kwota dofinansowania: 5 640,00 zł

 

        Głównym celem projektu jest integracja wielopokoleniowa, oraz dostarczenie wzorców ciekawych i wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego. Chcemy uwrażliwić uczestników projektu na sztukę dać im możliwość samorealizacji w działaniach artystycznych. Dobrem wspólnym rozwijanym podczas realizacji projektu będzie wspólne opracowanie śpiewnika na każdą okazję oraz naukę piosenek w nim zawartych, jak również podniesienie kompetencji członków koła w trakcie realizacji projektu.

       Projekt polegał na spotkaniach wokalnych oraz przygotowaniu śpiewnika na każdą okazję dla mieszkańców naszej wsi. Śpiewnik został opracowany wspólnie przez mieszkańców, zawierający piosenki śpiewane przy ognisku, na wspólnych imprezach, czy chociażby pieśni dożynkowe czy kolędy. Zakupiliśmy gitarę, tamburyn i marakasy, bęben ręczny Handpan. Instrumenty są wykorzystywane na wspólnych spotkaniach jak i zostały udostępnione dla chętnych dzieci do nauki. Ofertę kulturalną świetlicy wzbogaci także zakupiony zestaw  do karaoke, ekran i projektor. Zestaw będzie wykorzystany przez wiele lat podczas spotkań mieszkańców. Zorganizowaliśmy wyjazdy do pobliskich wsi na ognisko integracyjne na śpiewanie kolęd na wspólne biesiadowanie i integrowanie się.
Mieszkańcy po zakończeniu projektu zamierzają kontynuować spotkania z piosenką.

 

   

Numer projektu: 9/EL/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku

Czas trwania projektu: 20.09.2021r. - 14.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Nowe Monasterzysko

Kwota dofinansowania: 5 110,00 zł

 

KGW w Nowym Monasterzysku, realizator projektu, poprzez działania dofinansowane w ramach NOWEFI WML 5 chciało zadbać bardziej o zdrowie uczestników zajęć prowadzonych w świetlicy.

W ramach projektu "Ciepło i przyjaźnie" dostarczone i wspólnymi siłami zamontowane były dwa stojaki na drewno opałowe przy świetlicy wiejskiej, dzięki czemu poprawią się warunki ogrzewania świetlicy w okresie od listopada do maja.

Zakupione zostały także narzędzia do drewna, które posłużą do pozyskiwania materiałów drewnianych do lubianych przez społeczność lokalną zajęć warsztatowych z drewnem.

Otwarcie "Drewutni" odbyło się w formie ogniska z konkursami i zajęć warsztatowych -oczywiście z głównym tematem pracy w drewnie.

 

 

 

Numer projektu: 6/EL/2021

Nazwa projektu: Koński Park dla wszystkich część 2

Nazwa realizatora: Końskie Zdrowie TEAM

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. - 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Elbląg

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Rok 2020 przyniósł problemy, które wymagają szybkiej reakcji. Należy na wielu polach zintensyfikować działania proekologiczne oraz odpowiedzieć na palące potrzeby społeczne, wynikające z wielomiesięcznej przymusowej izolacji i utraty poczucia bezpieczeństwa spowodowanych trwającą epidemią COVID-19.

Odbiorcami projektu Koński park dla wszystkich są wszyscy - dzieci i młodzież, rodziny i goście - odwiedzający Fundację Końskie Zdrowie przez cały rok.

Wykonano jedną dużą tablicę informacyjno - edukacyjną z mapą miejsc do obserwacji końskiego stada, łąk kwietnych czy ścieżek w Końskim Parku, a także 6 szt tabliczek z informacjami na temat różnych gatunków drzew w Końskim Parku. W ramach projektu grupa wykonała mapy ogólnodostępne dla odwiedzających Grupa w ramach projektu zaprezentowała obiekt gościom oraz zorganizowała inauguracyjną imprezę ze wspólnym obchodzeniem nowych ścieżek.

Koński Park dla Wszystkich część 2 to kontynuacją rozpoczętych w roku 2019 roku prac rewitalizacyjnych zieleni miejskiej, którą Fundacja zarządza.

Numer projektu: 8/EL/2021

Nazwa realizatora:  Realizator projektu: Stowarzyszanie Morąska „Jedynka”

Czas trwania projektu: 01.10.2021r. - 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Morąg

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Stowarzyszenie Morąska „Jedynka” w okresie od 01.10.2021r. do 15.12.2021 r. realizowało projekt pt. „Powrót do normalności”.

Uczestnikami projektu była grupa 20 dzieci w wieku 7-10 lat z gminy Morąg, brała udział w kompleksowym programie terapeutycznym pn.” Kocham, lubię szanuję”, który pozwolił radzić sobie dzieciom ze skutkami pandemii i nauczania zdalnego. Uczestnicy projektu uczyli się szanować siebie i innych, wzmacniać swoją wartość i wiarę we własne siły.

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane były na właściwe uchwycenie relacji, poprawne gospodarowanie dobrem wspólnym, odbudowę poczucia wartości, ukształtowanie szacunku i empatii do drugiego człowieka.

W trakcie projektu dzieci odwiedziły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.

Uczestnicy projektu na warsztatach przetrwania, przy udziale harcerzy, nauczyli się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, co zrobić w razie trudności, jak pomóc sobie i innym oraz dlaczego ważna jest współpraca w grupie. Nauczyły się m.in. rozpalania ognia, pozyskiwania i filtrowania wody, przygotowywania posiłków, konstruowania improwizowanych narzędzi czy pokonywania przeszkód terenowych. Dzieci brały udział w spotkaniach z pedagogiem i psychologiem. Warsztaty ze specjalistami pomogły dzieciom lepiej wyrażać emocje, poprawnie nawiązać i utrzymać relację z innymi. Wyrażać emocje pozwoliły także warsztaty prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a integrowanie grupy, rozwijanie umiejętności współpracy, rozbudzanie empatii i szacunku do innych doskonalił Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Dodatkowo w ramach projektu odbywała się dogoterapia, która wpłynęła na obniżenie napięcia i lęków, zmniejszyła poczucie samotności, otworzyła dzieci na komunikację ze światem zewnętrznym, wyzwoliła empatię.

Zajęcia były ciekawe i jakże potrzebne w dzisiejszych czasach.

 

Numer projektu: 4/EL/2021

Nazwa realizatora: Aktywne Kwitajny

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. - 10.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Kwitajny

Kwota dofinansowania: 5 200,00 zł

Projekt polegał na doposażeniu terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie i montaż przez mieszkańców i wolontariuszy stołów i ławek pod trzema wiatami, wybudowaniu dużego grilla z kamieni, montaż stojaków na rowery, zakupu zestawu muzycznego do karaoke, warnika do wody, rzutnika – projektora oraz organizacji spotkania integracyjnego.

Zakupione urządzenia wykorzystywane będą dla dobra mieszkańców sołectwa w okresie letnim na terenie rekreacyjnym podczas imprez integracyjnych ,organizacji Festynu z Okazji Dnia Dziecka, konkursów karaoke dla dzieci i dorosłych jak również w pomieszczeniu które w naszej miejscowości pełni rolę świetlicy.

W rezultacie działania w projekcie przyczyniły się do poprawy funkcjonalności terenu oraz wzrostu atrakcyjności naszej miejscowości dla jej mieszkańców jak również turystów ją odwiedzających. Rezultatem również jest aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przy wspólnym działaniu, jak również rozwijanie takiego dobra wspólnego jak integracja dzieci i osób starszych, zapewnienie dzieciom rozrywki i edukacji poza domem.

Numer projektu: 58/DM/2021

Nazwa realizatora: Fundacja Archipelag Marzeń

Czas trwania projektu: 15.09.2021r. - 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Elbląg

Kwota dofinansowania: 5 300,00 zł

 

Zgodnie z powiedzeniem „Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie” zmianę na lepsze grupa realizująca projekt zaczęła od siebie i lokalnej przestrzeni. Ich działania miały na celu wsparcie rodzin prowadzące do wzmocnienia więzi wewnątrzrodzinnych, poprzez kreatywne i zdrowe spędzanie WSPÓLNEGO czasu, więzi z otaczającą nas przyrodą oraz nawiązanie relacji z innymi rodzinami w celu uzyskania wzajemnego wsparcia i inspiracji w wychowaniu i edukacji dzieci oraz własnym rozwoju.

W tym celu w ramach projektu odbyły się następujące spotkania:

-          3 rodzinne wyprawy leśne

-          1 warsztaty zielarskie zatytułowane „domowa ziołowa apteczka”

-          2 rodzinne warsztaty zdrowego odżywiania (zdrowa pizza oraz przetwory domowe)

-          1 rodzinne warsztaty teatralne

-          1 rodzinne warsztaty muzyczne (tradycyjne kolędowanie)

-          1 rodzinne warsztaty w pracowni stolarskiej

Wszystkie działania projektowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Numer projektu: 36/DM/2021

Nazwa realizatora: Zakręceni Wiatrakami

Czas trwania projektu: 26.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Wikrowo, Gronowo Elbląskie

Kwota dofinansowania: 4 490,00 zł

Projekt polegał na ocaleniu od zapomnienia faktu lokalizacji i wyglądu wiatraka w Wikrowie z 1853 r., zainteresowaniu młodszych  mieszkańców przeszłością  i wyjątkowością rodzinnej wsi oraz budowanie dumy z historii miejsca zamieszkania. Ponadto ważne jest również długofalowe oddziaływanie, upowszechnianie  zainteresowań , informacji wśród odwiedzających i turystów o dawnej architekturze żuławskiej wsi, poprzez postawienie tablicy informacyjnej w miejscu publicznie dostępnym.

Działania szczegółowe:

1.      Zaprojektowanie tablicy informacyjnej dot. historii wiatraka , jej wykonanie i montaż w przestrzeni publicznej wsi , w miejscu upamiętniającym istnienie  budowli;

2.      Warsztaty modelarskie dla 2 grup młodzieży (w sołectwie Wikrowo oraz w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim), którym towarzyszył storyteling na temat roli wiatraków na Żuławach oraz przedstawienia  jego historii i wyjątkowości;

Spotkanie integracyjne uczestników projektu, mieszkańców i gości (poznanie historii wiatraka z Wikrowa, prelekcja na temat żuławskich wiatraków i ich roli, celebrowanie postawienia tablicy informacyjnej).

 

Numer projektu: 2/EL/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Wilamowianki

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. - 03.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Wilamowo

Kwota dofinansowania: 5 980,00 zł

 

Celem projektu jest odpowiedź na rosnące zainteresowanie tematyką zdrowia i bezpieczeństwa, kolejnym rezultatem jest nauka umiejętności mogących uratować życie w sytuacji kryzysowej.

Dzięki warsztatom uczestnicy posiedli umiejętności udzielania podstaw pierwszej pomocy, większą praktyczną wiedzę, oraz pozytywnie wpłynęło to na dobro wspólne w postaci integracji.

Cykl warsztatów z zakresu pierwszej pomocy o zróżnicowanej tematyce cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Numer projektu: 1/EL/2021

Nazwa projektu: Bushcraft

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "SZAFA"

Czas trwania projektu: 03.10.2021r. - 03.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Wilamowo

Kwota dofinansowania: 5 980,00 zł

 

Celem projektu było stopniowe nauczenie umiejętności niezbędnych do przetrwania w terenie zielonym (las, polana, linia bregowa). Szkolenia podzielone były na stopnie zaawansowania (kolejno A, B, C).

Przeprowadzane szkolenia mogą zostać wykorzystane w sytuacjach alarmowych nie tylko w lesie ale i również w życiu codziennym. Szkolenia teoretyczne zawierały informacje o następujących tematach; Czym jest survival, nastawienie mentalne do przetrwania w warunkach kryzysowych, przygotowanie materiałowe do survivalu (tzw. "espacebag" torba ucieczkowa), omówienie zagrożeń podczas bytowania, podstawy nawigacji za pomocą zegarka, kompasu/ busoli, rzeźby terenu oraz orientowanie mapy, posługiwanie się ekwipunkiem niezbędnym w sztuce przetrwania, pozyskiwanie wody z różnych źródeł oraz rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa.

W zadaniach projektowych uczestniczyła społeczność lokalna zarówno najmłodsza jak i starsza.

Numer projektu: 14/EL/2021

Nazwa Projektu: Tradycje śpiewem pisane

Nazwa realizatora: Piewcy tradycji

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. - 14.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Oleśno

Kwota dofinansowania: 3 800,00 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji z Powiatu Elbląskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez wspólne kultywowanie tradycji ludowych związanych z odtwarzaniem starych dawno zapomnianych pieśni ludowych.

Poprzez działania projektowe połączone miały być społeczności lokalne z wielu różnych miejscowości Powiatu Elbląskiego we wspólnym działaniach o charakterze artystycznym.

Realizacja projektu obejmowała rekrutację uczestników poprzez ogłoszenia (ulotki informacyjne) na tablicach ogłoszeń, informację w mediach społecznościowych, ogłoszenia parafialne i tzw. pocztę pantoflową. Rekrutację przeprowadzili wolontariusze, którzy opracowali treść ulotki i projekt graficzny oraz rozprowadzili materiały w miejscowościach Powiatu Elbląskiego.

W ramach projektu przeprowadzono spotkania artystyczne - zrealizowano 3 kilkudniowe spotkania - jedno na miesiąc (październik, listopad, grudzień). Na spotkaniach uczestnicy pod kierunkiem specjalistów śpiewu białego, przygotowali repertuar pieśni ludowych i opracowali śpiewnik.

Ponadto uczestnicy zgodnie z założeniami projektu wzięli udział w warsztatach plastycznych. Efektem powyższych warsztatów było przygotowanie mobilnej oprawy plastycznej i strojów dla występujących artystów podczas prezentacji artystycznej w świetlicach wiejskich. W ramach projektu organizator  zapewnił uczestnikom wyżywienie (poczęstunek).

Do realizacji zadania  zatrudniono dwóch specjalistów śpiewu białego, plastyka oraz 7 wolontariuszy. Do rozliczenia finansowego projektu zatrudniono księgową.

Prezentacja dorobku artystycznego odbyła się w świetlicach wiejskich w miejscowości Węzina, Fiszewo i Karczowiska Górne z udziałem lokalnej społeczności. Do tego celu wykorzystano przygotowaną w ramach warsztatów plastycznych mobilną scenografię. Realizacje zadania wsparli swoją pracą wolontariusze.

Poprzez działania projektowe połączone zostały społeczności lokalne z wielu różnych miejscowości Powiatu Elbląskiego (Fiszewo, Oleśno, Węzina, Karczowiska Górne) we wspólnym działaniach o charakterze artystycznym.

 

Numer projektu: 13/EL/2021

Nazwa Projektu: Integracja - zabawa - współrywalizacja - edukacja

Nazwa realizatora: Razem działamy - wspólnie gramy

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. - 09.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Sąpy

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców do współpracy i pogłębiania relacji międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych, które są naszym dobrem wspólnym. Zdaniem grupy jest to bardzo ważne dla mieszkańców naszej miejscowości, wynika to przede wszystkim ze względu na epidemię covid 19. Przez wiele miesięcy zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy mieli ograniczony kontakt ze znajomymi, relacje między sąsiedzkie zostały ograniczone, wspólne integracje były niemożliwe. Grupa widzi, że jest to problem nie tylko ich miejscowości i właśnie dlatego dzięki realizacji zadania pobudzili aktywność mieszkańców sołectwa Sąpy wspólnie realizując nasz projekt.

Kolejnym celem, który został zrealizowany, są cykliczne spotkania i gra w gry planszowe, przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży jaki i dorosłych.

Grupa dodatkowo uruchomiła wypożyczalnię gier planszowych u Sołtysa.

W ramach projektu zakupiono 50 krzeseł do świetlicy wiejskiej i 22 gry planszowe.

Spotkania z grami planszowymi będą organizowane w okresie świąteczno-noworocznym i w ferie zimowe, zgodnie z planem założonym w projekcie.

Dzięki realizacji projektu poza doposażeniem świetlicy udało się wzmocnić aktywności mieszkańców, pogłębić współpracę mieszkańców poprzez współdziałanie przy realizacji projektu, zaangażowanie w poprawę dobra wspólnego jakim jest świetlica wiejska.