Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Wirwiltach

Czas trwania projektu: 03.06.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu: Sokolica
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł


Celem projektu "Sucha rzeka w Sokolicy" była integracja międzypokoleniowa mieszkańców do wspólnego działania, oderwanie dzieci i młodzieży od komputerów, wymiana wzajemnych doświadczeń związanych z pielęgnowaniem terenów zielonych. Projekt polegał na wykonaniu prac potrzebnych do stworzenia suchej rzeki na działce przed świetlicą wiejską w Sokolicy. Zagospodarowany został teren po istniejącym niegdyś rowie o długości około 25 metrów i skarpa. Najpierw odbyło się spotkanie rekrutacyjne, na które bardzo chętnie przyszli mieszkańcy i zaoferowali pomoc w miarę możliwości. Następnie umówiliśmy się na pierwsze spotkanie i ruszyliśmy wspólnie do pracy. Prace polegały na przygotowaniu terenu poprzez usunięcie starej darni chwastów i kęp traw, podsypanie żwirem, wyścieleniu agrowłókniną i wysypaniu kamykami koryta suchej rzeki. W pracach uczestniczyło 20-tu mieszkańców w wieku od 6 do 60 lat. Zakupione zostały narzędzia ogrodnicze potrzebne do realizacji projektu a także żwir, kamyki, rośliny ozdobne i lampy solarne. Nad brzegiem suchej rzeki i skarpie zostały posadzone kompozycje roślin ozdobnych takich jak: różnorodne gatunki traw ozdobnych, żurawki, rozchodniki, rojniki, smagliczki skalne, lawendy, ostróżki itp. Zakupione narzędzia wykorzystamy w następnych latach do pielęgnowania suchej rzeki. Od okolicznych gospodarzy dostępne były kamienie polne, które trzeba było przewieźć i ułożyć nad brzegiem suchej rzeki. Do pomocy włączyłyśmy silnych panów, którzy dzielnie te kamienie układali. Całość kompozycji podkreśliło zamontowanie lamp solarnych, które po zmroku nadają efektu, blasku i podkreślają brzegi rzeki. Na zakończenie projektu odbył się festyn na działce przed świetlicą wiejską w Sokolicy, na który przybyło Koło Gospodyń Wiejskich z Wirwilt i mieszkańcy Sokolicy. Naszym dobrem wspólnym będzie teraz to stworzone miejsce, gdzie będzie można przyjść, odpocząć, zrelaksować się i posłuchać głosów natury.
Poprzez realizację projektu mieszkańcy rozbudzili w sobie potrzebę do wspólnego działania i w następnych latach zaangażują kolejne osoby do utrzymania i pielęgnacji utworzonego terenu. Będą spędzać czas razem i łączyć się w prace na rzecz społeczności lokalnej. Zacieśniły się więzy sąsiedzkie. Przeniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności zaowocuje szerzeniem w małych społecznościach zamiłowanie do dalszej pracy nad estetyką i wyglądem naszej pięknej miejscowości.

 

   

Nazwa realizatora: Taniec łączy ludzi

Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Nowe Miasto Lubawskie
Kwota dofinansowania: 4 300,00 zł


Projekt "Taniec łączy ludzi" w forma filmu instruktażowego w obecnej sytuacji stanowi ciekawy sposób przeprowadzenia warsztatów tanecznych oraz integracji i wspólnego, aktywnego spędzania czasu.  Dostępność poprzez internet warsztatów dała szansę  udziału większej ilością osób.  Dzięki mediom społecznościowym zawiązała się grupa dużo szersza niż zakładaliśmy.  Forma filmu okazała się trafnym wyborem i ciekawą alternatywą dla warsztatów stacjonarnych. Stanowi trwały materiał edukacyjny do wykorzystania na przyszłość dla innych edukatorów osób starszych oraz dzieci. Jest też formą przypomnienia i utrwalenia dorobku naszej grupy inicjatywnej.  Otwiera nowe możliwości na przyszłość do nauki nowych tańców o różnym stopniu trudności.

 

  

Nazwa realizatora: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim.

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Gmina Gronowo Elbląskie
Kwota dofinansowania: 4 200,00 zł

 

Celem projektu "Zostań bohaterem chwili" realizowanego przez grupę nieformalną "Kropla Krwi", której osobowości prawnej użyczała Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim było zwiększenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez 220 mieszkańców gminy Gronowo Elbląskie w 2020 r., natomiast celem dodatkowym był zwiększenie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim do prowadzenia praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w temacie ran oraz krwotoków.

Pierwotnie w fazie tworzenia struktur projektu jako działania zostały zaplanowane szkolenia z pierwszej pomocy w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim oraz w placówkach oświatowych działających na terenie gminy. W związku z panującym stanem epidemii spowodowanym COVID-19 w czasie realizacji projektu jego działania zostały dostosowane do panujących zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń w placówkach oświatowych w związku z nauczaniem zdalnym zostały zastąpione stworzeniem filmików edukacyjnych odpowiadających merytorycznie zakresowi projektu tj. umiejętności udzielania pierwszej pomocy w szczególności w przypadku ran oraz krwotoków. Filmiki zostały zgrane na płyty CD i przekazane na ręce dyrekcji szkół, tym samym umożliwiając zapoznanie się uczniów oraz nauczycieli z materiałem edukacyjnym podczas e-lerningu.

Pozostałe zaplanowane szkolenia odbyły się w sposób stacjonarny z zachowaniem dystansu społecznego między uczestnikami jak również obowiązkowej dezynfekcji rąk. Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane rezultaty. Odbyły się spotkania podczas których zostało przeszkolone 120 osób oraz przez formę e-lerning 220 uczniów z zakresu pierwszej pomocy dotyczącej opatrywania ran oraz krwotoków.

Dodatkowo wzrosła świadomość ludzi dotycząca udzielania pierwszej pomocy oraz zniwelowania strachu przed udzieleniem pomocy. Współpraca przy sztucznych ranach z wykorzystaniem sztucznej krwi pozwoliła za każdym razem realnie odwzorować sytuację kryzysową z którą każdy człowiek może się spotkać. Podczas realizacji projektu nie wystąpiły żadne nieprzewidziane problemy.

   

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Gminy Młynary i grupa nieformalna Aktywnie-Pozytywni

Czas trwania projektu: 18.05.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Młynary
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców Gminy Młynary i zaangażowanie ich w realizację wspólnych działań na rzecz zachowania i rozwoju dobra wspólnego w lokalnej przestrzeni publicznej. Poprzez projekt zaplanowano także estetyzację krajobrazu miejskiego w przestrzeni publicznej poprzez usunięcie podrzuconych odpadów oraz uporządkowanie i pielęgnację terenów zielonych. Oprócz tego projekt dążył do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości Młynary, która będzie zachęcać do odwiedzin swoim estetycznym krajobrazem. Wszystkie powyższe działania prowadziły także do jednego zintegrowanego celu, jakim była poprawa jakości życia mieszkańców.

Niniejszy projekt polegał na przeprowadzeniu wspólnych działań mieszkańców Gminy Młynary, polegających na ochronie i rozwoju dobra wspólnego, jakim jest teren publiczny w centrum miasta Młynary, popularnie nazywany wśród mieszkańców: "za młynem". W ramach działań prowadzonych w niniejszym projekcie przeprowadzono organizację akcji sprzątania, porządkowania i pielęgnacji terenu "za młynem", w ramach działania, grupa mieszkańców dokona samodzielnego uprzątnięcia zalegających śmieci. Następnie za pomocą własnego sprzętu mieszkańcy dokonają pielęgnacji obszaru zielonego, w tym: koszenia trawy, wycięcia zakrzaczeń, przycięcia drzew oraz niwelacji terenu i zasiania trawy.  Nasadzono nowy materiał roślinny w postaci drzew i krzewów ozdobnych oraz przeprowadzono konkurs wiedzy o gminie Młynary i konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jesień wokół starego młynarskiego młyna”, którego tematem przewodnim był teren "za młynem" i jego historia. W ramach projektu zakupiono małe upominki dla dzieci biorących udział w konkursie. Zamontowano także tablicę informacyjną przedstawiającą historię "terenu za młynem" jak i samego dawnego młyna wodnego.

W ramach projektu uporządkowany i zagospodarowany został jeden teren publiczny o szczególnej wartości kulturowej i historycznej. Zebrane i zutylizowane zostano dziko zalegające odpady. Wykonany także 228 nowych nasadzeń roślinnych. Projekt przyczynił się do powstania nowej przestrzeń parkowej. Zorganizowano 2 konkursy, w tym konkurs edukacyjny i konkurs plastyczny, w których udział wzięło 30 dzieci.

   

Nr wniosku: 4/EC/2020

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Wesołowie

Czas trwania projektu: 1.06.2020 – 15.09.2020

Miejsce realizacji projektu Wesołowo gm. Węgorzewo

Kwota dofinansowania: 3000 zł

 

Głównym celem projektu było współdziałanie w społeczności wiejskiej, zwiększenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania, poprzez przygotowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, aby umożliwić mieszkańcom organizowanie turniejów sportowych, a także przygotowanie miejsca pod ognisko i grilla z kociołkiem. Na szczytowej ścianie świetlicy wiejskiej podczas schadzek sąsiedzkich malarskich mieszkańcy wspólnie pod okiem plastyka zaprojektowali i wykonali mural, który stał się wizytówką sołectwa.

Sąsiedzkie schadzki przy muralu przyczyniły się do integracji mieszkańców, odkrywaniu twórczych zainteresowań, budowaniu poczucia współodpowiedzialności i więzi ze wspólnotą lokalną oraz „wyciągnięcia" z domu dzieci i młodzieży i zachęcenia ich do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Stworzenie miejsca spotkań międzypokoleniowych zwiększyło poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej, wzmocniło poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania. Działania podjęte podczas realizacji projektu poprawiły relację między mieszkańcami oraz ich komunikację i naukę pracy w grupie, podejmowania wspólnych działań i decyzji.

W ramach „Sąsiedzkich spotkań przy muralu” odbyły się następujące działania:

1. „Wiosenne porządki”- podczas których udało się uporządkować i zniwelować teren wokół świetlicy.

2.”Tworzenie muralu” - największa frajda dla dużych i małych mieszkańców sołectwa. Podczas schadzek muralowych realizatorzy oczyścili ścianę i zagruntowali ją, następnie nanieśli kontur wspólnego projektu murala.

3.”Kończenie murala” – schadzka, podczas której trwały prace cieniowania i nanoszeniu impregnatu zabezpieczającego mural na długie lata przed czynnikami atmosferycznymi.

Bezpośrednimi rezultatami i efektami projektu są zadowoleni mieszkańcy, którzy wzięli udział w „Sąsiedzkich schadzkach przy muralu”. Mieszkańcy podjęli kontynuację spotkań i zorganizowali dodatkowo dzień pizzy na pożegnanie wakacji dla dzieci i młodzieży oraz ozdobili teren przy muralu i świetlicy balotami słomy. Przygotowany mural i zadbany plac w centrum wsi poprawił estetykę wspólnej przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej. Realizatorzy nabrali doświadczenia podczas realizacji projektu, wzmocniło to w nich poczucie własnej wartości, poprzez poznanie atutów bezinteresownego angażowania się w sprawy sołectwa i dało wielką motywację do dalszych działań na rzecz społeczności wiejskiej.

  

Nr wniosku: 19/EC/2020

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie

Miejsce realizacji projektu: Rogowszczyzna, gm. Świętajno

Czas trwania projektu: 15 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r

Kwota dofinansowania: 5000 zł

 

Głównym celem działań była integracja mieszkańców wsi Rogowszczyzna poprzez pracę w grupie na rzecz dobra wspólnego, którym było zbudowanie placu zabaw na użytkowanej przez członków KGW działce gminnej nad jeziorem Dworackie.

Wszystkie prace (przygotowanie i uporządkowanie terenu, pomoc przy montażu i inne) wykonano wolontarystycznie, a dotacja w wys. 5000 zł została przeznaczona na zakupienie wykonanego z drewna placu zabaw: domku dla dzieci, małpiego gaju, falistej zjeżdżalni, 3 huśtawek, stolika i piaskownicy. Zadbano także o najmłodszych mieszkańców wsi i dzieci, które przyjechały w wakacje na wieś – zorganizowano dwa spotkania animacyjne, podczas których przygotowano i zorganizowano zabawy z dziećmi w różne gry podwórkowe m.in. grę w gumę, skakanki, berka, kółko i krzyżyk, bule. Podczas wspólnej zabawy dzieci uczyły się różnych gier podwórkowych z dawnych lat (m.in. grę w gumę, podchody, rysowane wojny, zbijaka, skakanki, palanta, Berka, dwa ognie itp).

22 sierpnia odbył się festyn rodzinny podsumowujący realizację projektu, na który przygotowano różne potrawy, całe rodziny bawiły się, a największą atrakcją była wodna zjeżdżalnia. W trakcie realizacji projektu z powodu zagrożenia koronawirusem COVID-19 organizowano zabawy w małych grupach, na powietrzu i zachowaniem odległości i środków bezpieczeństwa. W działania projektowe włączyła się prawie cała lokalna społeczność.  Wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować z pomocą wolontariuszy, zawsze gotowych do pomocy.

Projekt przyczynił się do rozbudowania więzi społecznej, pokazał, jak ważne są dobre, twórcze i wspólne działania na rzecz całej społeczności.

 

  

Nazwa realizatora: GN Razem możemy więcej
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2020
Miejsce realizacji projektu: świetlica wiejska w Karbowie
Kwota dofinansowania: 4 300,00 zł


Głównym celem projektu "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej we wsi Karbowo. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój miejscowości, nastąpiło ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Projekt "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" przyczynił się do zintegrowania pokoleń, zmobilizował mieszkańców do wspólnych działań na rzecz wsi. Bariera, że mamy gorsze warunki świetlicowe została zniwelowana.                                                  

    I ETAP :

 W miesiącu czerwcu zostały zakupione artykuły kuchenne, które pozwoliły nam na doposażenie sali głównej oraz zaplecza kuchennego na Świetlicy Wiejskiej w Karbowie.                                                          

    II ETAP :

 Kolejnym etapem prowadzonym w miesiącu lipcu było odremontowanie Świetlicy  Wiejskiej w wewnątrz. Wspólnymi siłami, zostały odmalowane wszystkie pomieszczenia, położone zostały kafelki na ścianie w zapleczu kuchennym ,złożono i zamontowano szafki kuchenne, kran i zlew. Przeprowadzony również został remont świetlicy z zewnątrz , prace porządkowe na świetlicy oraz terenu wokół niej. Wszystkie prace związane z remontem Świetlicy Wiejskiej w Karbowo realizowane były przez wolontariuszy oraz mieszkańców wsi.                                                            

    III ETAP :

 Ostatnim etapem naszego projektu było przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, które prowadzone były 2 razy w tygodniu po 3 godziny.   Dzięki warsztatom zarówno dorośli jak i dzieci nauczyli się że" Razem Możemy Więcej ". Wyobraźnią, mobilizacją i dobrą zabawą jaką posiadali zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy "tworzyliśmy"  różnorodne potrawy  takie jak: pierogi, kopytka, leczo, placki ziemniaczane, babeczki, sałatki.

Realizując projekt i ulepszając naszą świetlicę sprawiliśmy, że nasi mieszkańcy z chęcią będą chcieli zaprosić do nas gości z zewnątrz i się integrować w szerszym gronie, łącznie z małymi dziećmi. Chcemy aby świetlica była miejscem zabawy i nauki, gdzie mieszkańcy pod okiem opiekuna będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

 

  

Czy potrafisz to co ja? To tytuł projektu realizowanego przez Nieformalną Grupę Złota Rybka z Olecka, w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie 4 który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w  ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Celem tej inicjatywy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, edukacja, oswajanie i integracja społeczeństwa z istniejącymi różnymi niepełnosprawnościami. Pokazanie sposobów niesienia pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się.

Projekt Nieformalnej Grupy Złota Rybka otrzymał dotację 3 tys zł. Będzie realizowany od czerwca do września w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Olecko, np. boiska sportowe, miejsca lokalnych imprez, parki, podwórka osiedlowe, świetlice wiejskie. Z otrzymanych środków zostanie zakupiona nowatorska, gra planszowa plenerowa pt. „Złota Rybka”. Autorem scenariusza gry i zadań są osoby niepełnosprawne i członkowie grupy nieformalnej. Mieszkańcy Gminy Olecko, dzieci, młodzież, całe rodziny zmierzą się z zadaniami z zakresu niepełnosprawności ruchowej, słuchowej czy wzrokowej, pomogą im w tym nasi wolontariusze , osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

 Partnerami projektu: Czy potrafisz to co ja? są: Koło Gospodyń Wiejskich Kukowianki, PPHU Limba i Gospodarstwo Ekoturystyczne” Martyna”.

Projekt WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 jest współrealizowany przez 7 Organizacji Partnerskich działających w województwie warmińsko-mazurskim i  jednocześnie będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.