Tytuł projektu: Start up „Fundacji Kłobuk”
Okres realizacji: 01.05.2017-30.06.2017
Realizator: Fundacja Kłobuk                                
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł

W ramach realizacji projektu zostały zakupione następujące przedmioty: laptop, projektor multimedialny, ekran oraz namiot. Sprzęt ten pozwoli fundacji dotrzeć do większej liczby odbiorców. Fundacja stała się bardziej rozpoznawalna oraz otwarta dla innych. Zakupiony sprzęt przyczynił się do rozwoju potencjału fundacji. Dzięki programowi „Warmia Mazury Lokalnie 2” wolontariusze nabrali doświadczeń w pisaniu projektów, tworzeniu pism sponsorskich, uczyli się tworzenia prezentacji, a także rozpoczęli prowadzenie funpage’a organizacji na stronie: https://www.facebook.com/fundacjaklobuk/

Tytuł projektu: Przedwiośnie
Okres realizacji: 01.06.2017- 31.08.2017     
Realizator: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach                                
Kwota dofinansowania: 3800,00 zł

Realizacja projektu „Przedwiośnie” przyczyniła się głównie do wzmocnienia potencjału organizacji. Poprzez uczestnictwo w warsztatach podniosły się kwalifikacje wolontariuszy. Stworzony został zgrany zespół członków, który poprzez wspólną pracę wypracował konkretną wizję i kierunek rozwoju organizacji. Zakupiony sprzęt biurowy stał się nie tylko niezbędnym narzędziem do bycia konkurencyjnym wobec innych organizacji, ale także ułatwi w przyszłości pozyskiwanie źródeł finansowania naszych działań. Dzięki realizacji projektu społeczność jest bardziej zintegrowana, działalność stowarzyszenia wzbudza zainteresowanie coraz większej liczby osób, którzy chętnie chcą uczestniczyć w organizowanych działaniach. Podczas szkoleń i warsztatów mieszkańcy mogli nie tylko "owocnie" spędzić wspólny czas, ale także wiele się nauczyli. Dotyczy to w szczególności osób starszych, którzy mogli nauczyć się m.in. podstaw obsługi komputera czy korzystania ze stron internetowych i zawartych tam informacji

Tytuł projektu: "SOŁECKI LIDER aktywizuje wieś"
Okres realizacji: 04.06.2017-23.11.2017     
Realizator: Stowarzyszenie Mazurskie Olszyny                                
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

                               
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Mazurskie Olszyny we współpracy z Gminą Szczytno oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Lipowcu.
Projekt  „SOŁECKI LIDER aktywizuje wieś” to spotkania szkoleniowo - warsztatowe dla sołtysów i członków rad sołeckich z Gminy Szczytno, których celem jest skuteczne podejmowania działań oddolnych na rzecz społecznego rozwoju mieszkańców wsi poprzez podniesienie kompetencji sołtysów i członków rad sołeckich jako lokalnych liderów. Główne szkolenie odbyło się w dniach 28-29 lipca 2017 r.

 

Tytuł projektu: "Carpe diem - chwytaj dzień"
Okres realizacji: 1.06.17-30.11.17       
Realizator: Grupa nieformalna "W nas siła"                               
Kwota dofinansowania: 3900,00 zł      

                           
Realizację projektu rozpoczęto od wyjazdu pod koniec sierpnia do Amfiteatru w Ostródzie na wspaniały spektakl "Skrzypek na dachu". Natomiast we wrześniu odbywały się cotygodniowe zajęcia pilates i jogi w świetlicy wiejskiej w Jabłonce. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem i będą kontynuowane do końca listopada. Jak mówi realizator projektu: „Śmiało mogę stwierdzić, że cel projektu, czyli integracja społeczna został osiągnięty, przecież w końcu to „w nas siła”!”.

 

Tytuł projektu: „Niech Nas Usłyszą”   
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Smolajny    
Czas trwania projektu: 22.05.2017-31.08.2017
Miejsce realizacji projektu: Smolajny           
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł    

Nadrzędnym celem projektu był zakup sprzętu nagłaśniającego, który jest na wyposażeniu świetlicy wiejskiej we wsi Smolajny. Dzięki dofinansowaniu została rozszerzona oferta programu spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Aktywny udział we wszystkich warsztatach artystycznych oraz zajęciach sportowych m.in. udział w zajęciach z Hip- Hop’u i Zumby pozwolił na podniesienie rozwoju edukacyjnego i kulturowego nie tylko dzieci i młodzieży, ale także i osób dorosłych na terenie Sołectwa Smolajny. Ponadto zakup sprzętu nagłaśniającego przyczynił się do tego, iż świetlica wiejska jest rezerwowana na różnego typu imprezy organizowane dla mieszkańców Sołectwa Smolajny. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Smolajny zostało także wyróżnione przez Koło Łowieckie Knieja, które było głównym organizatorem Festynu Myśliwskiego. Sprzęt nagłaśniający w znacznym stopniu ułatwił pracę Stowarzyszeniu.

 

 

Tytuł projektu: Warsztaty Ceramiczne
Okres realizacji: 23.05.2017-31.08.2017
Realizator: Drużyna Wojów Pruskich Karrega
Kwota dofinansowania: 4000 zł


Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów ceramicznych, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób kilka wieków temu wykonywano z gliny naczynia i inne przedmioty życia codziennego. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania glinianych przedmiotów. Dzięki przeprowadzonej zabawie edukacyjnej pt. „Średniowieczna Giełda” odbiorcy dowiedzieli się na czym polegał średniowieczny handel, a także w jaki sposób funkcjonuje rynek związany z rekonstrukcją historyczną. Mieli okazję pohandlować używając kopii średniowiecznych monet. Dzięki realizacji projektu zakupiono m.nin. koła garncarskie, dzięki którym metodą tradycyjną można formować naczynia oraz wykonano specjalny piec do wypalania ceramiki. Zwieńczeniem działań była organizacja festynu dla uczestników projektu, w ramach którego odbyła się Giełda Średniowieczna i wspólne ognisko.

 

 

Tytuł projektu: "Coś na Start"
Okres realizacji: 15.05.2017-30.09.2017
Realizator: Stowarzyszenie Kraina Szczęśliwości
Kwota dofinansowania: 3700,00 zł

Dzięki projektowi wytyczono dwa szlaki do korzystania z Nordic Walking. Jest to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Mieszkańcy włączyli się do współpracy w tworzeniu lokalnych atrakcji turystycznych oraz motywowali się wzajemnie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Wspólne marsze przyczyniły się do integracji wsi, poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców oraz do czynnego spędzania czasu wolnego.

 

Tytuł projektu: "Rozwiń skrzydła" - cykl zajęć integracyjnych i rozwojowych
Okres realizacji projektu: 14.05.2017-13.11.2017
Realizator: Grupa nieformalna "Aktywne Świętajno"
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł


Pierwsze zajęcia, które odbyły się w ramach projektu to warsztaty "Po prostu tańcz". Dzięki nim dzieci mogły się ze sobą zintegrować i poczuć się swobodniej już na samym początku. Taniec, będący naturalną aktywnością fizyczną, został przedstawiony w formie zabawy/gry co bardzo spodobało się dzieciom. Podczas kolejnych zajęć można było obserwować rozwój umiejętności tanecznych i pewności siebie  uczestników warsztatów. Pojawiła się również zdrowa rywalizacja i chęć doskonalenia swoich zdolności tanecznych. Ziarno zdrowego stylu życia zostało zasiane.
Kolejnym etapem były zajęcia "Ekologiczne dekoracje". Ideą wiodącą recyklingu jest ochrona środowiska przez zmniejszenie ilości odpadów i ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Na zajęciach pokazujemy dzieciom, że pozornie niepotrzebne rzeczy można ponownie wykorzystać, dając tym przedmiotom drugie życie. Następnie odbyły się zajęcia "string-art", które polegały na wyplataniu ozdobnych wzorów z nici, kolorowej włóczki na papierze lub ścianie oraz tworzenie ozdobnych motyli w trójwymiarze dające wspaniały efekt na ścianie. Wykonanie biżuterii w postaci bransoletki z plastiku sprawiło, że dzieci zaczęły zauważać wiele nowych możliwości w zastosowaniu rzeczy, które kiedyś bez wahania wyrzuciłyby do kosza na śmieci. Podczas zajęć chętnie dzieliły się swoimi przemyśleniami i ciekawymi pomysłami na nowe zastosowanie recyklingu.

 

Tytuł projektu: Warsztaty plastyczne dla dzieci
Okres realizacji: 01.06.2017 – 31.08.2017
Realizator: Stowarzyszenie Żabianka
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł


Projekt polegał na organizacji warsztatów plastycznych dla 40 uczestników z Żabin i okolic. W ramach projektu odbyło się 20 godzin warsztatów - 10 spotkań. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny, w sali udostępnionej nieodpłatnie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żabinach. Zajęcia prowadzone były przez Panią Bożenę Lewicką, która jest inicjatorką kółka plastycznego. W ramach projektu zostały zakupione materiały plastyczne na zajęcia. W dniu 24.08.017 odbył się wyjazd do Wioski Garncarskiej w Kamionce. Wycieczka  polegała na zapoznaniu się dzieci ze działalnością wioski oraz wzięciu udziału w warsztatach z wyrobu świec woskowych. Na koniec projektu każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający udział w projekcie. Projekt pokazał uczestnikom oraz ich rodzicom, że swoim zaangażowaniem, poprzez zabawę, można dbać o czystość i ochronę otaczającego nas środowiska oraz, że niewielkim nakładem można uatrakcyjnić dzieciom wakacje.

 

Tytuł projektu: „Nasi Najmłodsi”   
Nazwa realizatora: grupa nieformalna „Nasze Stryjkowo”   
Czas trwania projektu: 01.06.2017-31.08.2017
Miejsce realizacji projektu: Stryjkowo           
Kwota dofinansowania: 4500,00 zł    

Celem projektu było podniesienie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci ze wsi Stryjkowo poprzez organizację warsztatów plastycznych i animacyjnych. Dobrem wspólnym jakie było rozwijane.
w ramach projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, oraz ograniczenie zachowań prowadzących do dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży ze Stryjkowa.
W ramach projektu dzieci brały aktywny udział w warsztatach plastycznych oraz zajęciach sportowych. Pod koniec realizacji projektu zorganizowano także wycieczkę do kina. Warsztaty plastyczne były okazją do współpracy w grupie, a udział w grach sportowych pozwolił na poznanie wartości gry fair play. Dzieci wzmocniły więzi koleżeńskie i rozwinęły umiejętności społeczne. Projekt pozwolił nie tylko dzieciom, ale i rodzicom nawiązać bliższe kontakty wśród mieszkańców wsi, a tym samym zapoczątkowano dalszą współpracę na rzecz wsi Stryjkowo.


 

Tytuł projektu: „Na START”   
Nazwa realizatora: Fundacja „Czterolistna-KONI-czyna”   
Czas trwania projektu: 01.05.2017-31.07.2017
Miejsce realizacji projektu: Braniewo   
Kwota projektu: 2240,00 zł       
Kwota dotacji: 1800,00 zł    

Projekt "Na START" polegał na usprawnieniu biura i monitorowaniu działalności związanej z tematyką jeździectwa. Dzięki realizacji projektu rozwinęły się możliwości związane z popularyzacją sportów konnych. Poprzez zakup drukarki i aparatu fotograficznego możliwe jest przeprowadzanie relacji z zawodów jeździeckich, pikników z udziałem koni oraz z turystyki konnej. Wykonywana dokumentacja fotograficzna wpływa na jakość przygotowań do zawodów, ponieważ materiał ten jest niezbędny przy omawianiu kluczowych spraw związanych z zawodami, pozwala na uchwycenie błędów w technice i dopracowanie jej. Wykonana dokumentacja zostanie także wykorzystana w działaniach promocyjnych regionu oraz w propagowaniu jeździectwa. Doposażenie fundacji pozwoliło na dalsze rozwijanie się oraz tworzenie innowacyjnych pomysłów dla realizacji zadań statutowych.

 

Tytuł projektu: Krok do przodu
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku w Braniewie”
Czas trwania projektu: 01.06.2017-31.08.2017
Miejsce realizacji projektu: Braniewo
Wartość projektu: 5000,00 zł
Wartość dotacji: 4000,00 zł

Nadrzędnym celem projektu było wsparcie Stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku w Braniewie” poprzez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia spotkań oraz ułatwienia pracy lektorom i wykładowcom. Dzięki zakupionemu sprzętowi Stowarzyszenie już nie martwi się o konieczność wypożyczania sprzętu. Obecnie Uniwersytet III Wieku przeżywa renesans, ponieważ podnosi się aktywność osób po 50. roku życia. Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę związaną z korzystaniem komputera oraz sprzętu multimedialnego. Tym samym efektywniej angażują się w rozwój życia kulturalnego, a także wzmacniają się relacje w grupie.

Stowarzyszenie III Wieku tworzy nowe, atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej. Niniejszy sprzęt ułatwi Stowarzyszeniu w przyszłości aplikowanie o dodatkowe środki oraz ich rozliczenie.

 

Tytuł projektu: Wspólne działanie – wspólna przestrzeń
Czas trwania projektu: 17 czerwca – 1 październik 2017 r.
Miejsce realizacji projektu: Spytkowo gm. Giżycko
Kwota projektu: 4.235,00 zł
Kwota dotacji: 3.500,00 zł

Projekt jest skierowany do mieszkańców Spytkowa i Gminy Giżycka oraz innych osób odwiedzających miejscowość. Celem projektu jest zintegrowane działania naszej społeczności i utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W czasie programu odbywają się warsztaty i zajęcia edukacyjne, mające na celu wykorzystania odpadów, nasadzenia roślin pachnących, barwnych odstraszających i przyciągających różnego rodzaju owadów, wyplatania konstrukcji wierzbowych. Projekt zakończył się wspólną imprezą „święto ziemniaka” i dożynkami wiejskimi 2 września 2017 r.

 

Tytuł projektu: „Kultura i Szacunek tworzą Twój Dobry Wizerunek” – Przedszkolaki mówią Stop Przemocy – I Dziecięcy Przegląd Tańców Regionalnych i Wierszy o Przyjaźni i Szacunku.
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci”
Czas trwania projektu: 01.06.2017.-15.11.2017 r.
Miejsce realizacji projektu: Giżycko
Kwota projektu: 9100,00 zł
Kwota dotacji: 4200,00 zł

Głównym celem projektu są działania związane z:
- kształtowaniem tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną poprzez poznawanie tańców regionalnych i narodowych przez dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku.
- uświadomieniem dzieciom co to jest szacunek (to grzeczność połączona z troską o uczucia i  dobro  drugiej  osoby), przypomnienie  zwrotów  grzecznościowych,
- wskazaniem  sposobów okazywania szacunku, wzmacnianie szacunku do siebie i innych.
- uświadomienie dzieciom co to jest odpowiedzialność (to odpowiadanie za swoje czyny, słowa), dotrzymywanie obietnic,
- integrowaniem dzieci przedszkolnych ze innymi mieszkańcami miasta Giżycko.
- rozbudzeniem wśród dzieci, rodziców i społeczności lokalnej szacunku dla polskiej tradycji, dla tradycji regionu Warmii i Mazur, sztuki ludowej i folkloru.
- upowszechnianiu postawy - Przedszkolaki mówią stop Przemocy,
- upowszechnianie aktywnych działań kulturalno – artystycznych wśród przedszkolnych dzieci z terenu miasta Giżycko, wśród ich rodziców, wśród nauczycieli i społeczności lokalnej w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięcia  "Kultura i Szacunek tworzą Twój Dobry Wizerunek" - Przedszkolaki mówią Stop Przemocy I Dziecięcy Przegląd Tańców Regionalnych i Narodowych oraz Wierszy o Przyjaźni i Szacunku, adresowanego do dzieci przedszkolnych z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, do ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej.
- organizacja cyklicznych występów dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4 na koncertach organizowanych dla społeczności lokalnej miasta Giżycka: dla Klubu Seniora w Giżycku, dla Domu Pomocy Społecznej, dla Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Giżycku, dla Nadleśnictwa, dla Banku PKO SA w Giżycku. Projekt skierowany jest do 210 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, do 210 rodziców tych dzieci,18 nauczycieli przedszkola oraz społeczności lokalnej miasta Giżycka.
Na podstawie wieloletnich obserwacji i rozmów z rodzicami stwierdzamy, że poziom znajomości polskich tradycji, sztuki ludowej i folkloru regionu Warmii i Mazur wśród dzieci i rodziców jest niski.
W zapobieganiu temu zjawisku podstawą jest kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną Warmii i Mazur poprzez:
- poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych,
- rozwijanie uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk
- czynny udział dzieci  w zajęciach muzyczno - ruchowych,
- integrowanie dzieci.

 

Tytuł: Czy nauka może być fajna? - Przedszkolaki poznają florę i faunę Mazur
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Eko-Rodzice
Czas trwania projektu: 01.04.2017-30.09.2017 r.
Miejsce realizacji projektu: Orzysz
Kwota projektu: 5.190,00 zł
Kwota dotacji: 4.000,00 zł

„Czy nauka może być fajna? - Przedszkolaki poznają florę i faunę Mazur” to projekt skierowany do grupy dzieci z Przedszkola „Niezapominajka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu. Realizacja projektu jest wyjściem na przeciw potrzebie wczesnej edukacji ekologicznej dzieci. Już od przedszkola chcemy uzmysłowić najmłodszym mieszkańcom gminy, dlaczego i w jaki sposób, musimy dbać o tajemniczy i fascynujący świat przyrody. Głównym celem projektu jest przybliżenie dzieciom świata przyrody, poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze. Dobrem wspólnym, które chcemy rozwijać dzięki realizacji projektu jest wzrost poziom edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez urozmaicone zajęcia edukacyjne, oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprzez wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. W ramach realizacji projektu dzieci wzięły udział w akcji "Sprzątania świata". Spacer po lesie został połączony ze zbiórką przydrożnych śmieci. Kolejnym działaniem było spotkanie edukacyjne dla rodziców, którym zostały przekazane materiały edukacyjne do samodzielnej pracy w domu oraz wyjaśnione założenia projektu. Dzieci biorą także udział w zajęciach edukacyjnych na temat zwierząt żyjących w lesie i jeziorach, roślin, zagrożonych gatunków – poprzez gry i zabawy tj. układanie puzzli, zabawy z maskami zwierząt, kolorowanie obrazków. Przeprowadzona została także rozmowa z leśnikiem na temat odpowiedniego zachowania w lesie, flory i fauny oraz zagrożeń występujących w naszych lasach. Dzieci poznały również tropy zwierząt żyjących w lesie. Ogłoszony został konkurs plastyczny pt. "Przyrodzie i zwierzętom w lesie śmieci się nie niesie!". Najważniejszym działaniem projektu, które zrealizowaliśmy, był wyjazd do Mazurskiego Safari w Okrągłym z okazji Dnia Dziecka. Dzieci miały możliwość na żywo zobaczyć zwierzęta, nakarmić je, pogłaskać. Wzięły też udział w grach i zabawach na temat zwierząt oraz skorzystały z zabawy w Parku Rozrywki Bajdocja. W ramach projektu przewidziane jest jeszcze spotkanie podsumowujące.

 

Tytuł projektu: Mój piękny ogród, warsztaty ogrodnicze
Okres realizacji: 09.06.2017r. - 31.08.2017r.
Realizator: Grupa nieformalna "Szałkowianie"
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł

W lipcu i sierpniu mieszkańcy oraz sympatycy Szałkowa k. Iławy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach ogrodniczych pt. "Mój piękny ogród" organizowanych przez grupę nieformalną Szałkowianie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa Agrotur.

Dzięki projektowi uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zakładania ogrodu i jego uprawy, zapobiegania chorobom roślin, pielęgnacji trawników, ekologicznej uprawy roślin, poprawy plonów w warzywniku. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonego architekta krajobrazu panią Magdalenę Michalewską Wentę z Centrum Ogrodniczego Zielona Aleja z Nowej Wsi.

Było ciekawie i twórczo. Uczestnicy poznali m.in.: podstawowe style ogrodowe, w jaki sposób dopasować rośliny do kompozycji i do uwarunkowań lokalnych, a także specyfikę upraw balkonowych i tarasowych,  co można stworzyć z ziół i chwastów polnych. Na wszystkich, którzy pragnęli poszerzyć swoją wiedzę o ogrodach czekały niespodzianki: zestawy roślin i donic do samodzielnej kompozycji. Wiedza dotycząca aranżacji ogrodów została przećwiczona także w praktyce. Uczestnicy wspólnie posadzili rośliny pod sceną i przy świetlicy wiejskiej w Szałkowie uatrakcyjniając tym samym swoją miejscowość.

W ramach projektu odbyła się także wycieczka integracyjna do Rajskiego Ogrodu w Wiosce Garncarskiej w Kamionce k. Nidzicy. Podczas zwiedzania wioski uczestnicy poznali sekrety pszczół w apiterapium, poszukiwali bursztyn, poznali rośliny łąkowe, ogród kamienny, drzewne horoskopy i różne style ogrodowe. Wszystkim po długiej wędrówce smakowały kiełbaski z grilla. Chętni mogli również polepić z gliny. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem zamku w Nidzicy. Pozdrawiamy wszystkich uczestników tej udanej wyprawy i zachęcamy do brania udziału w naszych projektach oraz zgłaszaniu swoich pomysłów. Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie naszych projektów. Więcej informacji na facebook/Agrotur Szałkowo.

 

Tytuł projektu: Świeżaki – dobry początek
Okres realizacji: 01.06.2017r. - 31.07.2017r.
Realizator: Stowarzyszenie „Sami Swoi Jędrychowo”
Kwota dofinansowania: 2242,00 zł

Stowarzyszenie "Sami Swoi Jędrychowo" jest młodą organizacją pozarządową powstałą w 2017 roku. Kierują oni działania do całej społeczności Jędrychowa - zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych czy osób starszych, aktywizując i integrując lokalne środowisko. W przyszłości organizacja zamierza poszerzać obszar swojej działalności także na skalę powiatu.

Nadrzędnym celem projektu był zakup sprzętu biurowego - laptopa z oprogramowaniem, drukarki laserowej oraz materiałów biurowych (papier do drukarki, toner). Jędrychowo jest miejscowością, w której aktywność społeczna zaczyna się budzić, jednak bez podstawowego sprzętu biurowego praca organizacji jest bardzo utrudniona. Przygotowanie imprezy, spotkania, bądź napisanie wniosku o dofinansowanie stają się niemal niemożliwe. Realizacja projektu pozwoliła na szybsze i pełniejsze dotarcie do uczestników działań realizowanych przez organizację. Sprzęt biurowy ułatwił komunikację z mieszkańcami poprzez wykorzystanie mailingu, portali społecznościowych. Ponadto możliwe jest tworzenie materiałów promocyjnych takich jak plakaty lub ulotki. Niezbędne narzędzia ułatwiają stowarzyszeniu aplikowanie o środki zewnętrzne oraz ich rozliczenie.

 

Projekt „Babskie bajania i tradycyjne smaki... Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Chełchach” to projekt realizowany przez piętnaście kobiet ze wsi Chełchy w gminie Kowale Oleckie. Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia jest grupa nieformalna „Zaradne babki z Chełch”, która funkcjonuje pod opieką Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, podniesienie wiedzy na temat kuchni regionalnej i tradycji kulinarnych regionu, a także stworzenie oferty warsztatów organizujących wolny czas pośród mieszkańców wsi Chełchy. Pierwszym etapem projektu jest organizacja i realizacja warsztatów kulinarnych, a kolejnym opracowanie i wydruk publikacji w formie książki kucharskiej. Publikacja będzie dokumentowała tradycje kuchni regionalnej, do których będą mogły sięgać kolejne pokolenia mieszkańców.

Grupa ma za sobą już pierwsze sukcesy. Zaradne babki wzięły udział w konkursie Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich na najlepszą potrawę regionalną. Zajęły pierwsze miejsce w kategorii danie mięsne, zaś w kategorii danie jarskie otrzymały wyróżnienie.

Poniżej prezentujemy piękne fotografie dań przygotowanych przez realizatorki projektu. Ich poczynania i przepisy można śledzić na facebook’owym profilu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018453637024

 

Tytuł projektu: Kultura antyczna na Warmii
Realizator: grupa nieformalna Nereidy- grupa nieformalna przy Szkole Podstawowej w Radostowie
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł


Nadrzędnym celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności, a także wzmocnienie więzi wśród mieszkańców wsi Radostowo, poprzez zaznajomienie się ze sztuką mitologii greckiej. Uczestnicy projektu skorzystali z ciekawych warsztatów z aktorem, który czynne pracuje w teatrze, a także mieli okazje uczestniczyć w spektaklu w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Uczestnicy projektu stworzyli własny spektakl „ Kultura antyczna na Warmii”. Premiera spektaklu odbyła się na koniec projektu, gdzie młodzież zaprezentowała swój finalny pokaz na zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Radostowie. Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Radostowo- rodzice i dzieci, osoby starsze, grono pedagogiczne, a także zaproszeni goście. Dzięki projektowi młodzież, a także osoby zaangażowane w projekt  miały szansę na rozwój twórczego myślenia, stworzenie nowej oferty kulturalnej,  a także nauczyło ich współpracy z grupami defaworyzowanymi. Projekt pozwolił na wzmocnienie więzi społecznej i ukazał, że wspólnymi siłami można stworzyć sztukę, która ma duszę.