Tytuł: Plener malarsko-rzeźbiarski

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Plenery Artystyczne

Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 31.07.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida.

Opis:

Celem projektu było zachęcenie społeczności do twórczych działań i umożliwienie jego odbiorcom spełnienie indywidualnych potrzeb artystycznych. Korzyścią dla wszystkich, która wynikała z przeprowadzonych działań było wzbogacenie społeczności o nowe doświadczenie jako miejsca Kolonii Artystów i postrzeganie Gminy Ruciane-Nida jako miejsca ludzi kreatywnych i pełnych pasji. Bezpośrednim efektem przeprowadzonych działań są rzeźby oraz obrazy powstałe w trakcie realizacji projektu. Dzieła te są ozdobą naszej gminy, stając się również atrakcją turystyczną. Celem projektu było również podjęcie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządem lokalnym i jednostkami mu podległymi, a sam Projekt polegał na zaangażowaniu lokalnej społeczności w działania twórcze. Pierwszy etap realizowania projektu polegał na przedstawianiu pomysłów przez twórców, propozycje projektów konsultowane były z autorytetami z dziedziny rzeźby i malarstwa. Końcowym etapem projektu był dziesięciodniowy plener artystyczny, podczas którego wykonane zostały prace malarskie i rzeźbiarskie. Platformą wymiany pomysłów był profil internetowy.

Kwota projektu (zł): 4 000,00

Kwota dotacji (zł): 3 000,00

Wkład własny (zł): 1 000,00

Tytuł: Promujemy RAZEM wspólne spędzanie czasu i aktywny wypoczynek.

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Trójka z Orzysza

Czas trwania projektu: 04.04.2016 – 30.09.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Orzysz

Opis: Głównym celem projektu było zorganizowanie 5 imprez rekreacyjno-sportowych pozwalających dzieciom i ich bliskim, z terenu Gminy Orzysz, na wspólne, aktywne, spędzanie czasu wolnego i rozwijanie wzajemnych relacji rodzinnych. Projekt polegał na organizacji lokalnych imprez, podczas których odbywały się sportowe konkurencje sprawnościowe oparte na zabawach bieżnych, kopnych, rzutnych i skocznych, również zawody unihokeja i zawody palanta.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

1. Turniej gier i zabaw (dla dzieci i ich bliskich)

2. Piknik rekreacyjno – sportowy z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Orzyszu

3.  Rodzinny Mini turniej unihokeja (dla dzieci w wieku szkolnym – szkoła podstawowa, gimnazjum i ich bliskich).

Projekt był realizowany z partnerami: ZSzP Orzysz, MOSiR Orzysz, UKS „Jedynka” Orzysz, Dom Kultury w Orzyszu, Klub Sportowy „Śniardwy” Orzysz.

Kwota projektu (zł): 8.950,00

Kwota dotacji (zł): 3.100,00

Wkład własny (zł): 5.850,00

Tytuł: Przyjazny plac zabaw

Nazwa realizatora: Fundacja Fructus

Czas trwania projektu: 04.05.2016 – 30.09.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Mrągowo

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości komunikacji zarówno pomiędzy członkami organizacji jak i innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych i otoczeniem, poprzez szkolenie z komunikacji i asertywności. Zdobyte umiejętności przez uczestników wszystkich działań, pozwoliły na lepsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej członków organizacji, jak i otwarte komunikowanie swoich potrzeb w domu, pracy, szkole.  Wzmocniły się też ich umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach niezrozumienia, czy wyśmiewania. Realizatorzy projektu zwrócili przede wszystkim uwagę na poprawę jakości i dostępności dla niepełnosprawnych dzieci na placach zabaw w Mrągowie. Zasygnalizowanie lokalnej społeczności problemu ograniczania aktywności dzieci niepełnosprawnych poprzez brak odpowiedniej infrastruktury miał swój efekt. W konsekwencji opracowany został projektu placu zabaw przystępny dla niepełnosprawnych. A zaczęliśmy od szkolenia dla rodziców i członków fundacji z zakresu komunikacji. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uczestniczący w warsztatach, poznali podstawowe zasady właściwego porozumiewania się, takie jak zastosowanie komunikatu ja, mówienie o własnych odczuciach i emocjach. Mieli też możliwość przyjrzeć się własnym emocjom, uczuciom, którymi się kierują w momencie podejmowania ważnych działań, decyzji. Poznali zasady działania emocji w oparciu o teorię ABCD Emocji. Mogli przemyśleć własne strategie radzenia sobie z emocjami i sposoby zarządzania nimi. Poznali też podstawowe zasady asertywnej komunikacji, w tym mówienia nie, a także asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań oraz radzenia sobie z krytyką. Osoby prowadzące Grupę Wsparcia Parasol, czyli członkowie Fundacji Fructus, dodatkowo przeanalizowali swoje dotychczasowe osiągnięcia w prowadzeniu grupy wsparcia. Na warsztatach było zabawnie, ale również czasem refleksyjnie, tak jak w życiu. Kameralne spotkania dały nam kolejną okazję do wzajemnego poznania się i wymiany jakże cennych doświadczeń.  Kolejnym etapem projektu było zebranie ankiet dotyczących placu zabaw. Poprzez pytania zawarte w ankiecie, poznaliśmy dokładnie sytuację na obecnych placach zabaw oraz co należy zmienić, czego brakuje. Ankiety były dostępne w różnych punktach i salonach zabaw, np. Fiku Miku w C H Fabryka. Na profilach społecznych i stronie Fundacji http://fundacjafructus.blog.pl/,  podane zostały linki, które przekierowują na stronę survio.com, gdzie można było wypełnić ankietę on line. Już dziś wiemy, ze wielu rodziców zwraca uwagę na dostępność huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, której brakuje w naszym mieście. Drugą kwestią jest poczucie bezpieczeństwa - ogrodzenie, oraz zróżnicowana ekspozycja na słońce i cień. O czym jeszcze poinformują nas rodzice? Wyniki ankiety bardzo pomogą w przygotowaniu wniosku  do budżetu obywatelskiego, tym samym do kontynuacji naszego projektu.

Kwota projektu (zł): 4 610,00

Kwota dotacji (zł): 2 500,00

Wkład własny (zł): 2110,00

Tytuł: MAZURSKA PALINOCKA - MAZURY PO MAZURSKU

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna ARCHIPELAGI KULTURY MAZUR I WARMII

Czas trwania projektu: 01.06.2016 – 30.09.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Mrągowo

Opis:

Mazurska Palinocka, czyli Mazury po mazursku” to tytuł projektu, którego bezpośrednimi uczestnikami byli mieszkańcy powiatu mrągowskiego. Realizatorzy wystartowali w stolicy regionu w Olsztynie na Nocy Świętojańskiej prezentując tradycyjny obrządek mazurskiej palinocki. Był to szczególnie ważny dzień związany z przesileniem wiosenno letnim, w Parku Centralnym nad rzeką Łyną, gdzie uczyliśmy mieszkańców i  turystów wykonywać wianki z roślin zebranych na mazurskiej łące. W dniu 24 czerwca zaproszeni przez grupę Archipelagu Kultury Warmii i Mazur pokazano piękno nieznanej kultury mazurskiej, ucząc w sposób prosty odtwarzania kultury mazurskiego regionu. Projekt głównie polegał na przygotowaniu i zorganizowaniu cyklu warsztatów rękodzieła i etnobotaniki, które odbywały się w powiecie mrągowskim. Jako atrakcja zajęć integracyjnych i turystyczna wykorzystywana została lokalna kultura, folkloryzm oraz przyroda w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Uczestnicy mogli spotkać się  z czymś niepowtarzalnym i wyjątkowym.  Zajęcia odbywały się w oparciu o tradycyjny warsztat tkacki oraz nowe narzędzia komunikacji. Podstawowym surowcem były rośliny, jako element popularyzujący krajobraz mazurskiej okolicy. Warsztaty prowadzone były z elementami questingu i edukacji historii regionalnej. Kulminacyjnym punktem projektu były spotkania, podczas których odtwarzaliśmy  zwyczaje mazurskiej Palinocki. Nauczyliśmy uczestników działania wyplatania wianków oraz jak stworzyć replikę stroju niezbędną do odtworzenie roli centralnej postaci uroczystości, mazurskiego gospodarza zwanego gburem.  Wraz z pokazem pracy warsztatu tkackiego, została zebrana dokumentacja z opisami mazurskich historii, która została wydana w postaci „Albumu Zielonej Księgi Mazur”. Projekt realizowany był przy współpracy  ze szkołą w Sorkwitach, z Lokalną Organizacją Turystyczną, Bibliotekę Miejską w Sorkwitach, Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Mrągowie oraz Stowarzyszeniem Twórców Ludowych.  Więcej informacji o projekcie na www.facebook.com/mazury.po.mazursku/

Kwota projektu (zł): 9.450,00

Kwota dotacji (zł): 3.300,00

Wkład własny (zł): 6.100,00

 

 

Tytuł: Kochanówka
Czas trwania projektu:
24.07.2016 - 30.09.2016
Miejsce realizacji projektu:
Kochanówka
Opis:

Aktywni i kreatywni - grupa nieformalna przy stowarzyszeniu Nasza Kochanówka dzieki wsparciu z programu mikrodotacji ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie "dofinansowanego przez MRPiPS w ramach FIO realizuje projekt Kochanówka.

Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży, osób dorosłych - mieszkańców wsi Kochanówka.

Celem projektu jest stworzenie pamiątki regionalnej charakterystycznej dla wsi Kochanówka poprzez warsztaty rzeźbiarskie i plastyczne.

Dzięki wspólnej pracy osoby uczestniczące w projekcie, pod czujny okiem instruktora Pana Wiesława Bożomańskiego, mogły wykazać się własną inwencją twórczą, pomysłowością przy tworzeniu pamiątki. Gotowe płaskorzeźby czekają teraz na wykonanie form silikonowych by można było je powielać poprzez odlewy gipsowe.


Kwota projektu (zł):
3.200,00
Kwota dotacji (zł):
2.500,00

 

 

"Szał ciał w Szałkowie czyli zdrowo jem ruszam się"

W Szałkowie pod Iławą dzięki grupie pań Jesteśmy aktywne oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Szałkowa Agrotur realizowano projekt "Szał ciał w Szałkowie czyli zdrowo jem ruszam się". Głównym celem projektu była profilaktyka otyłości ,chorób serca i cukrzycy oraz integracja społeczna wokół promocji zdrowego stylu życia poprzez podniesienie aktywności ruchowej mieszkańców Szałkowa. Pod okiem pani dietetyk uczestnicy poszerzyli swą wiedzę na temat filarów zdrowego odżywiania, zgłębili tajniki przygotowywania zdrowych i pożywnych posiłków, tworzenia koktajli, soków, smoothie, komponowania sałatek, past do chleba oraz przepisów na słodkie i zdrowe przekąski. Warsztaty kulinarne pozwoliły na otwarcie się na nowe doznania kulinarne różniące się od tradycyjnej polskiej kuchni. Druga część projektu polegała na zmotywowaniu grupy do ćwiczeń fizycznych pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Panie równie chętnie zapoznały się z zasadami prawidłowego „uprawiania” nordic walking. Stopień zaawansowania był rozmaity, ale ćwicząc w znanej sobie grupie i środowisku pozbyły się obaw, że można coś zrobić źle i inaczej niż reszta grupy. Znikły wówczas kompleksy i strach przed oceną innych. Celem było także przezwyciężenie oporu przed ćwiczeniem na dworze oraz przełamanie barier związanych z naszym wyglądem. Trwające trzy miesiące spotkania zakończyły się na iławskim basenie. Efekty projektu są już widoczne. Grupę uśmiechniętych pań co rano można spotkać w Szałkowie podczas treningu z kijkami.


Celem projektu "Propagowanie aktywności fizycznej - od juniora do seniora" było pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców do włączenia się w podejmowane inicjatywy poprzez udział w ciekawych zajęciach, takich jak kyokushin karate oraz zajęciach fitness z elementami tańca.

Podczas realizacji projektu odbyło się:

- 15 godzin zajęć fitness z elementami tańca, w których wzięło udział 10 osób w wieku od lat 13 do 55,

- 16 godzin zajęć kyokushin karate, w których udział wzięło 10 osób w wieku od lat 5 do 12,

- 2 godziny szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym udział wzięło ok. 14 osób,

- festyn podsumowujący projekt, w którym udział wzięło ok. 60 osób.

Zrealizowany projekt zdecydowanie przyczynił się do wzrostu aktywności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych, integracji mieszkańców, nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wypracowania pozytywnej współpracy między mieszkańcami oraz wzrost świadomości mieszkańców na temat idei wolontariatu.

Zajęcia warsztatowe z wykwalifikowanymi instruktorami pozwoliły na rozwój indywidualnych zainteresowań w zakresie fitnessu z elementami tańca oraz zajęć kyokushin karate. Przeprowadzone warsztaty rozbudziły w uczestnikach aktywność ruchową, motywację do podejmowania wysiłku fizycznego w celu poprawy kondycji fizycznej. Młodsi uczestnicy projektu nabyli umiejętności samodyscypliny, odpowiedzialności, współpracy w grupie, a niektórzy pokonali nieśmiałość. Zorganizowany festyn stanowił okazję do bliższego poznania się z mieszkańcami szczególnie nowo zamieszkałymi, promowania właściwych postaw społecznych oraz działań służących poprawie jakości życia. Podczas festynu został zaprezentowany układ taneczny, który wypracowały uczestniczki warsztatów, następnie zawodnicy z bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate zaprezentowali sztukę walki karate w kategorii wiekowej od lat 4 do 40.

 

 

 

Projekt „Babki Zielarki na start!” polegał na zakupie wyposażenia - laptopa wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego, drukarki oraz materiałów biurowych do celów funkcjonowania Stowarzyszenia.

Program FIO wzmocnił potencjał Stowarzyszenia, dzięki czemu stało się bardziej profesjonalną organizacją, która jeszcze lepiej realizuje swoje cele.

Osiągnięte rezultaty :

1. Wzrost profesjonalizacji usług edukacyjnych stowarzyszania.

2. Podniesienie kompetencji informatycznych członków organizacji.

3. Podniesienie rozpoznawalności miejscowości Blanki i organizacji - social media.

Osiągnięte korzyści:

1. Szersze dotarcie z ofertą edukacyjną do grup docelowych.

2. Czytelniejsze przekazywanie informacji edukacyjnych.

3. Łatwość w dotarciu do informacji o działaniach organizacji.

Tytuł: Poznaj i zadbaj w praktyce o faunę i florę mazurskiej perły „Rzeki Krutyni”

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Miłośnicy Krutyni

Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 30.06.2016

Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane-Nida

Opis:

Projekt w bardzo atrakcyjny sposób zaszczepił w dzieciach i młodzieży zachowanie proekologiczne. Nad rzeką Krutynią odbył się szereg warsztatów i spotkań z zakresu ekologii. 20 młodych ludzi poznało cykl życia drzew, zwiedziło wyłuszczarnię nasion w Rucianem-Nidzie. Zapoznało się z podstawowymi informacjami z zakresu gospodarki wodnej i ichtiologii akwenów Warmii i Mazur. Poprzez zajęcia dydaktyczne w Mazurskim Parku Krajobrazowym, poznało faunę i florę rzeki Krutyni. Wiele atrakcji również czekało na uczestników projektu w Ośrodku Naukowym PAN w Popielnie, gdzie dzieci zapoznały się z metodami przywracania gatunków zagrożonych wyginięciem, jakimi są np. bobry, do środowiska naturalnego. Zainteresowaniem cieszyła się też budowa makiety rzeki Krutyni, na której zaznaczane zostały wszystkie lokalne atrakcje turystyczne. Na zakończenie projektu zorganizowane zostały spływy kajakowe połączone ze sprzątaniem rzeki Krutyni. Po ciężkiej pracy, dzieci wspólnie z rodzicami montowali przygotowanie wcześniej tablice informacyjne, które mają uświadamiać wszystkim mieszkańcom oraz turystom, jak dbać o środowisko naturalne. W efekcie tego projektu na szlaku rzeki Krutyni zostały zawieszone budki dla ptaków. Wszyscy uczestnicy projektu stali się bardziej odpowiedzialni za otaczającą przyrodę, a kontynuując działania będą zachęcać do właściwego zachowania się innych wobec przyrody i szanowania otoczenia przez innych.

Kwota projektu (zł): 3 000,00

Kwota dotacji (zł): 2 000,00

Wkład własny (zł): 1 000,00

Tytuł:  Szlakiem mazurskich legend

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna „ Lubimy legendy”

Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 31.07.2016

Miejsce realizacji projektu: Kruklanki, Jurkowo, Możdżany

Opis:

Potrzebą społeczności lokalnej jest integracja mieszkańców okolicznych miejscowości w gminie Kruklanki (powiat giżycki) oraz dbanie o dziedzictwo kulturowe jakim jest utworzona rękami mieszkańców ścieżka rowerowa "Szlakiem mazurskich legend". Ważne jest też uczestnictwo w życiu kulturalnym, aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci z ich rodzicami poprzez zabawę. Cechą tej społeczności jest różnorodność kulturowa. Pierwszym naszym działaniem był konkursy wiedzy ze znajomości legend i konkurs plastyczny w okolicznych szkołach podstawowych. Wpłynęły ciekawe prace, które zostały ocenione przez mieszkańców wsi. Następnie odbyły się warsztaty z filmowania w legendy lokalnej w wykonaniu dzieci. Realizatorzy zaplanowali, iż efektem warsztatów będzie nagranie krótkiego filmu o tematyce legendarnej. Bardzo ciekawą formę miały też warsztaty teatralne dla dorosłych mieszkańców wsi, przygotowujące do spektaklu na podstawie znanych legend. Następnym działaniem było odnowienie 10 rzeźb i 10 tabliczek informacyjnych. Wydany został też folder informacyjny zawierający opis legend oraz informacje dotyczące poruszania się po ścieżce rowerowej. W folderze zamieszczone zostaną streszczenia 10 legend. Projekt zaangażował do działań mieszkańców 5 okolicznych wiosek. Najważniejsza była współpraca międzypokoleniowa: dzieci, młodzież i seniorzy. Oczywiście projekt będzie nadal kontynuowany. Wspólnymi siłami będą odtwarzać stare legendy i rozpowszechniać je w formie przedstawień, konkursów i mini- folderów.

Kwota projektu (zł): 4 715,00

Kwota dotacji (zł): 3 000,00

Wkład własny (zł): 1 715,00
 
 

Tytuł: Szkolenia wodniaków na Mazurach

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Na Wiatr

Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida

Opis:

Projekt polegał na pozyskaniu środków na szkolenia oraz na doposażenie biura w niezbędny sprzęt, tj. komputer i drukarkę oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia na co dzień szkolenia żeglarskich, tj. projektor i ekran. Właśnie szkolimy żeglarzy, motorowodniaków oraz kajakarzy i wodniaków. Przede wszystkim Stowarzyszenie pozyskało sprzęt, który będzie w wyłącznym użytkowaniu członków organizacji, co ułatwi dalszą pracę nad działalnością. Kolejnym plusem jest stworzenie zaplecza, w którym można organizować spotkania, warsztaty, prezentacje, prelekcje, z czego skorzysta społeczność lokalna i turyści, a to przełoży się na wspieranie walorów turystycznych okolicy. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych - zarówno dla członków stowarzyszenia i współpracujących wolontariuszy, którzy stale podnoszą swoje kompetencje, ale także dla dokształcania i rozwijania pasji pozostałych odbiorców działań Stowarzyszenia.

 

Kwota projektu (zł): 4.900,00

Kwota dotacji (zł): 4.000,00

Wkład własny (zł): 900,00

Tytuł: Wyposażenie zaplecza technicznego fundacji w urządzenia pomocne w realizacji celów statutowych - szkoleń oraz warsztatów artystycznych

Nazwa realizatora: Fundacja „Ten Czas”.

Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 30.06.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Mrągowo

Opis:

Dzięki dotacji Fundacja "Ten Czas" wyposażyła swoje zaplecze techniczne w laptop, mini studio fotograficzne oraz zestaw mat do ćwiczeń i przeprowadzania warsztatów sportowych oraz tanecznych. Z pozoru ciężko sobie wyobrazić jakie to ciekawe atrakcje dla lokalnej społeczności można zapewnić realizując projekt start up... a jednak, działo się, oj działo. Realizatorzy ucieszyli się tym bardziej, że zgłasza się do nich coraz większa liczba wolontariuszy chętnych do współpracy. Są to nie tylko osoby prywatne, ale także przedstawiciele lokalnych urzędów i organizacji  (Urząd Miasta - Wydział Promocji, Informacja Turystyczna, Hospicjum im. świętego Wojciecha w Mrągowie). W działaniu nie przeszkodził nawet okres wakacyjny, w którym  z powodu urlopów i wyjazdów ciężko było zebrać naraz większą liczbę uczestników. Mało tego, zamiast jednego pokazu przeprowadzono dwa.

Pierwszym punktem projektu było zaplanowanie i zakup urządzeń. Pomagali w tym wolontariusze - specjaliści w każdej z dziedzin - informatyki, fotografii i choreografii. Sprzęt zakupiono, udało się nawet wynegocjować dodatkowe rabaty. Po instalacji, przyszedł czas na próby, wszystko działa jak należy! Lokalne media sprawdziły się na medal, informacje w urzędach i poczta pantoflowa przyniosły oczekiwany efekt. Z relacji uczestników wiemy, że już nie mogli się doczekać, kiedy fundacja znów coś zadziała. Nadszedł dzień prezentacji. Pojawiły się całe rodziny. Można więc było od razu przeprowadzić próbę i efekty na sporym przekroju pokoleniowym. Najpierw było trochę wprowadzenia w projekt, poczęstunek na świeżym powietrzu i ognisko. Potem pokaz zainstalowanego sprzętu w sali. Tu wszystko zaczęło się już toczyć niemal własnym życiem. Najmłodszym uczestnikom na początku bardzo spodobał się mały laptop, jednak gdy dowiedziały się, że sprzęt jest raczej do biura niż do gier, przerzucili się na robienie zdjęć w mini studio. Tu kreatywność wszystkich uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania. Światło lamp, kolorowe parasolki oraz inne gadżety dekoracyjne do robienia zdjęć zrobiły swoje. Każdy poczuł się jak gwiazda na ściance podczas ważnego pokazu. Projekt będzie kontynuowany. Do listopada 2016 planujemy przeprowadzenie kolejnych nieodpłatnych warsztatów i koncertu już z użyciem zakupionego w ramach niniejszego projektu sprzętu.

Realizacja projektu zakończyła się 29 czerwca 2016 roku.

Kwota projektu: 6 776,00 zł

Kwota dotacji: 4 936,00 zł

Wkład własny: 1 840,00 zł

 
 

Tytuł: Festiwal Recytacji Poezji K.I. Gałczyńskiego

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna „Miasto Jana Filolodzy”

Czas trwania projektu: 01.03.2016 do 30.06.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Pisz

Opis:

W Zespole Szkół Zawodowych w Piszu 30 maja 2016 r. w ramach projektu FIO WML, odbył się Festiwal Recytacji Poezji K. I. Gałczyńskiego, który był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Piskiego. Forma konkursu połączona z warsztatami recytatorskimi miała zaktywizować młodych ludzi, pokazać im alternatywne formy spędzania wolnego czasu, pobudzić do czynnego udziału w życiu kulturalnym, społeczności lokalnej. Miał też poszerzać wiedzę i świadomość w odbiorze kultury oraz pomóc uwierzyć uczestnikom we własne możliwości, nauczyć przełamywać bariery psychiczne, np.  nieśmiałość, która paraliżuje młodych ludzi, uniemożliwiając lub utrudniając im funkcjonowanie w społeczeństwie. Zapewniła też uczestnikom projektu pakiet umiejętności do wykorzystania do organizacji działań artystycznych w swoich szkolnych i środowiskach pozaszkolnych.

Na czym polega projekt? Pierwszy etap to wewnątrzszkolne warsztaty przygotowujące do konkursu recytatorskiego prowadzone przez nauczycieli polonistów w poszczególnych szkołach, które zostały poszerzone o współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie przełamywania nieśmiałości. Drugi etap to konkurs recytatorski, podczas którego profesjonalne jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach – z Gimnazjum nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego i Samorządowego Gimnazjum w Piszu oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Piszu. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz możliwość udziału w warsztatach z zawodowym aktorem teatru olsztyńskiego Cezarym Ilczyną, prowadzonych według autorskiego programu, które odbyły się 20 czerwca 2016 w Piszu.

Kwota projektu (zł): 1.860,00

Kwota dotacji (zł): 1.500,00

Wkład własny (zł): 360,00

Tytuł: Pływaj i nurkuj z nami - Snorkeling aktywną i bezpieczną formą aktywności

Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa Nieformalna Klub Nurkowy Mazury Diving

Czas trwania projektu: 11.04.2016 - 15.07.2016

Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć z nurkowania dla grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Ruciane-Nida. W ramach jego realizacji zostało przeprowadzonych szereg działań tj.: zajęcia teoretyczne związane z zapoznaniem się ze sprzętem używanym podczas snorkelingu, jego dobieraniem, dopasowaniem, używaniem i konserwacją. Odbyły się również zajęcia teoretyczne i praktyczne z ratowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym nad wodą (podtopienia, utonięcia, urazy) z wykorzystaniem manekina treningowego do resuscytacji, używania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maski do resuscytacji) oraz wzywania odpowiednich służb ratunkowych a także bezpiecznego zachowania się nad wodą. Kolejnym działaniem były zajęcia basenowe, podczas których uczestnicy nabyli umiejętności pływania w sprzęcie nurkowym ABC i wzajemnej asekuracji. Odbywały się też zajęcia nad jeziorem, gdzie uczestnicy kontynuowali naukę pływania w sprzęcie do nurkowania oraz poznali podwodny świat naszych wód, ich degradację w wyniku działalności człowieka. Były też spotkania przy ognisku. Na zakończenie projektu zostanie przygotowana prezentacja w mediach w formie fotorelacji z projektu, dzięki której większa liczba osób pozna snorkeling jako atrakcyjnego, aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego.

Kwota projektu (zł):
5.290 zł
Kwota dotacji (zł):
3.215 zł
Wkład własny (zł):
450 zł

 

Tytuł: "Z historią w przyszłość"

Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna „Wspólnie w przyszłość” z Towarzystwa Przyjaciół Zastawna.

Opis: Projekt obejmuje:

1. Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców

2. Wydruk pocztówek okolicznościowych

3. Wystawę zdjęć historycznych

4 Konkurs fotograficzny i plastyczny

5. Występy artystyczne i zabawa integracyjna z okazji 700-lecia Zastawna

6. Przejażdżki konne podczas obchodów 700-lecia Zastawna

2 lipca 2016 roku odbyły się uroczystości związane z obchodem 700-lecia Zastawna. Przybyło wielu zaproszonych gości, między innymi goście z Niemiec. Zaczęto Mszą Świętej, którą poprowadził Ks. kanonik mgr Grzegorz Wąsowski oraz poświęcił pomnik upamiętniającego to wydarzenie, po czym przemieściliśmy się na drugą część imprezy na boisko wiejskie. Burmistrz Młynar pan Marek Misztal przywitał zaproszonych gości oraz wręczył im pamiątkowe medale. Ogłoszono wyniki konkursów plastycznego i fotograficznego oraz wręczono nagrody. Można było obejrzeć przygotowaną wystawę zdjęć historycznych, które zostały sfinansowane z programu mikrodotacji "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie". Organizatorom również przygotowano koszulki z okazji 700-lecia wsi. Przy wejściu na festyn każdy mógł dostać pocztówki ze zdjęciami naszej miejscowości oraz wpisać się do kroniki. Były również inne atrakcje takie jak: przejażdżki konne, dmuchańce dla dzieci, loterie fantowe itd. Mieszkańcy przygotowali stoisko gastronomiczne, grille. Niestety wichura pokrzyżowała plany i nie wszystkie zespoły zdążyły wystąpić, ponieważ ogromna wichura zerwała namiot ze sceny i zalało sprzęt. Jednak dziękujemy najwytrwalszym, którzy bawili się dalej pod namiotami przy sprzęcie sołectwa. Zabawa trwała do godzin porannych.

Wartość projektu „Z historią w przyszłość” wynosi 8.900 zł a kwota dotacji - 2.400 zł.

 

W ramach projektu pn. "Dziesięć lat to za mało" mieszkańcy sołectwa wspólnie zagospodarowali teren za świetlicą wiejską tworząc tym samym małą Wyspę Szczęścia. Została skoszona trawa, posadzone drzewka, zbudowano palenisko pod ognisko oraz miejsce na grill. Wpłynęło to pozytywnie na poprawę relacji pomiędzy mieszkańcami, zacieśniło więzi sąsiedzkie. Wspólna zabawa oraz świętowanie Dnia Dziecka i Rodziny, które było wydarzeniem podsumowującym projekt. Zakupione upominki i nagrody oraz grill i ławki jeszcze bardziej uatrakcyjniły to wydarzenie.

W Gronowie Elbląskim odbywają się zajęcia sportowo-kulinarne w ramach projektu "Złap formę na wiosnę". Forma jak najbardziej przyda się na tegoroczne upalne lato!
Zajęcia prowadzą: Małgorzata Jabłońska i Rafał Wojciechowski oraz grupa wolontariuszy - specjalistów: dietetyków z Naturhouse z Elbląga i masażystów - uczniów z Elbląskich szkół: Mateusza Brydzyńskiego, Damiana Wiktorzaka i Filipa Wojciechowskiego.
Oprócz zajęć sportowych uczestnicy projektu brali udział w warsztatach kulinarnych, dietetycznych i masażu oraz wspierali się psychicznie na drodze do zdrowego stylu życia podczas wykładów na temat emocji.

 

- Takich ludzi i takie projekty warto wspierać! – Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno – wieś z pomysłem"Ponadto, SPORTOWCY PLUS zapraszają na piknik integracyjno-sportowo-rekreacyjny do parku w Oleśnie w dniu 2 lipca 2016 o godz. 10.00 na zabawę, konkursy i ognisko z kiełbaskami. Patronat nad imprezą objął wójt Gminy Gronowo Elbląskie – Marcin Ślęzak.

Fotorelacja z zajęć:


 

„ŁĄCZYMY POKOLENIA - UCZĘ WIĘC JESTEM”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:

Grupa nieformalna Aktywne Pasłęczanki/ Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opis:

Projekt obejmuje organizację warsztatów:

1. ABC dobrego wychowania

2. Tańczyć każdy może

3. Rękodzieła artystycznego

4. Fotograficzne

5. Obsługa urządzeń multimedialnych

6. DNI RODZINY.

Zostały już zrealizowane warsztaty rękodzieła, taneczne, fotograficzne i dobrego wychowania, pozostało zorganizować jeszcze warsztaty z obsługi urządzeń multimedialnych i spotkania międzypokoleniowego „Dni Rodziny”.

Mimo, iż w Pasłęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczęły się wakacje, aktywne słuchaczki realizują kolejny projekt, tym razem skierowany do dzieci i młodzieży. Celem projektu pod nazwą „Łączymy pokolenia – uczę, więc jestem” jest integracja międzypokoleniowa wyrażona poprzez organizację warsztatów, ćwiczeń, zajęć artystycznych i ruchowych oraz spotkań i imprez międzypokoleniowych, których efektem jest wzajemna nauka dzieci, młodzieży i dorosłych. Dobrem wspólnym jest tworzenie więzi społecznych w środowisku małego miasteczka i szacunku młodego pokolenia do osób starszych poprzez przekazywanie wiedzy, dobrych przykładów, zdobywanie umiejętności, których nie uczą się w szkole. Z drugiej strony osoby starsze nie zawsze nadążają za nowościami technicznymi i nieumiejętność korzystania z nowoczesnych urządzeń multimedialnych powoduje ich izolację w środowisku. Projekt obejmuje takie działania jak: „ABC dobrego wychowania” – nauka zachowania przy stole, formy grzecznościowe w praktyce w formie warsztatów i ćwiczeń dzieci,  „Tańczyć każdy może” – nauka tańca towarzyskiego i narodowego, formy grzecznościowe i kroki taneczne, warsztaty rękodzieła artystycznego (haftu, szydełkowania, origami, szycia zabawek, dziewiarstwa), warsztaty fotograficzne – nauka obsługi aparatu fotograficznego, kadrowania i obróbki zdjęć oraz warsztaty związane z obsługą urządzeń multimedialnych – nauka obsługi smartfona, tableta, komputera, notebooka. We wrześniu odbędą się Dni Rodziny, podczas których uczestnicy warsztatów zaprezentują zdobyte umiejętności.

W czerwcu w Zespole Szkół w Pasłęku odbyło się niecodzienne spotkanie członków Uniwersytetu III Wieku w Pasłęku i uczniów klasy I Gimnazjum nr 1 w Pasłęku oraz klasy II Technikum hotelarskiego. Na zajęciach młodzież zasady dobrego zachowania w odpowiednich sytuacjach, jak np. sposób powitania, czy wręczania kwiatów. W drugiej części spotkania uczniowie samodzielnie dekorowali potrawy, dzielili i podawali ciasto i tort. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz prawidłowego zachowania się przy stole.

Wartość projektu wynosi 6.970 zł a kwota dotacji - 5.000 zł.

Więcej na: Kanał Elbląski

Tytuł: „Kurs samoobrony z elementami Karate Kyokushinkai”

Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna z Rozóg – „Aktywne kobiety” działająca przy Stowarzyszeniu „Zielona Alternatywa” 

Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 15.07.2016


Opis: W marcu została przeprowadzona rekrutacja kobiet zainteresowanych kursem, które złożyły deklarację uczestnictwa w kursie. Zajęcia rozpoczęły się 9 kwietnia, ostatnie zajęcia zaplanowane są  na 25 czerwca 2016 r. Ćwiczymy w każdą sobotę miesiąca. Panie na pierwszych zajęciach nieco onieśmielone, teraz pewne siebie z uśmiechem na twarzy przychodzą na ćwiczenia, ciekawe i głodne pozyskania kolejnych nowych umiejętności i sztuk samoobrony. Grupa coraz bardziej integruje się oraz widoczne jest fakt, że Panie znalazły sposób na siebie, na spędzenie czasu w ciekawy i przydatny sposób.

Kwota dotacji (zł):
2.500 zł
Wkład własny (zł):
1.240 zł

 

 

 

Tytuł: „Pięć zmysłów”

Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna „Odkrywcy” działająca przy Stowarzyszeniu Wspierającym Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”

Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 10.06.2016


Opis: Celem projektu „Pięć zmysłów” było doświadczanie, odkrywanie, poznawanie i pobudzanie wyobraźni uczniów za pomocą zmysłów. Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób można poznawać świat poprzez dotknięcie, poczucie, posmakowanie, usłyszenie, zobaczenie.

W ramach realizacji został przeprowadzony cykl warsztatów. Każdy warsztat nawiązywał do jednego z pięciu zmysłów posiadanych przez człowieka. Poprzez aktywny udział w każdym z warsztatów dzieci doświadczały stymulacji poszczególnych zmysłów. Warsztat "słuch": dzieci uczestniczyły w zabawach dźwiękonaśladowczych, odkrywali odgłosy z otaczającego ich świata, a także uczyli się piosenek połączonych z naśladownictwem ruchów. Warsztat "wzrok": uczestnicy rozwijali, doskonalili swoją spostrzegawczość uczestnicząc w różnorodnych formach zabaw i ćwiczeń. Warsztat "smak": uczniowie podczas tych warsztatów zabawili się w degustatorów potraw. Warsztat "węch": doskonalili umiejętność lokalizowania i różnicowania woni. Ważnym działaniem było zorganizowanie dla uczestników naszego projektu wyjazdu do "Dino Parku" w Malborku. Osiągniętym efektem jest to, że większa grupa uczestników nabyła umiejętności rozróżniania bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego. Została pobudzona ich wyobraźnia poprzez doświadczenia przeżyte w "Dino Parku." Zdobyli także nowe doświadczenia, które posłużą im w dalszym odkrywania otaczającego ich świata.

Kwota dotacji (zł): 2.000 zł
Wkład własny (zł): 5.800 zł