Tytuł projektu: SPRAWNA WIOSNA
Realizator: AKTYWNI DLA ZDROWIA
Okres realizacji projektu: 15.03.2016-09.08.2016


Projekt został zrealizowany w Dobrym Mieście. Zostało przeprowadzonych 20 godzin zajęć sportowych, rehabilitacyjnych, rozciągających oraz kondycyjnych. Na zajęcia uczęszczało od 7 do 10 osób. Przed przystąpieniem do projektu każda z pań wypełniła ankietę zgłoszeniową do projektu. Wszystkie kobiety miały ukończone 50 rok życia, z związku z czym zostały zakwalifikowane. Podczas zajęć panie wykazywały się ogromną chęcią oraz zaangażowaniem w ćwiczenia pokazywane przez instruktora. Bardzo chwaliły sobie jego doświadczenie w pracy z osobami starszymi, zwłaszcza, że część z nich brała już udział w poprzedniej edycji zajęć usprawniających dla seniorów realizowanego również z programu FIO. Oprócz wcześniej wymienionych działań został również zorganizowany marsz z kijkami nordic walking brzegiem Łyny. Seniorki poznały technikę chodzenia na kijkach. W przerwie podczas marszu zostało zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. Panie mimo, że są mieszkankami Dobrego Miasta do tego czasu nie wiedziały, że w ich mieście jest takie piękne miejsce na spędzenie aktywnie czasu. Mamy tak wiele obiektów i ofert a tak bardzo mało jest tam obecnych osób starszych. Realizacja projektu zmieniło tą sytuację. Projekt przyniósł dużo korzyści dla uczestniczek projektu. Oprócz wiadomych efektów jakim była poprawa kondycji fizycznej, panie miały okazję do regularnego wyjścia z domu, po to aby spotkać się z koleżankami i miło spędzić czas.  Realizacja projektu pokazała, że niesprawność ruchowa spowodowana starzeniem się nie musi być chorobą i powodem do wycofywania się z aktywności i że na ten stan nie musi mieć wpływu ubogi portfel emeryta/rencisty.

Tytuł: Ogród dziecięcy
Nazwa realizatora/osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna Młodzi i aktywni przy Stowarzyszeniu „Nasza Wieś”
Czas trwania projektu: 04.05.2016 – 30.09.2016
Miejsce realizacji projektu: Frączki

Od kilku lat we wsi Frączki organizowane są akcje "upiększania wsi", w których udział biorą w większości dorośli mieszkańcy. Celem realizacji projektu było zachęcenie i wdrożenie do pracy na rzecz wspólnego dobra najmłodszych mieszkańców - dzieci, które uczą się dbać o rośliny oraz współuczestniczą w życiu wsi. W ramach realizacji projektu został utworzymy duży klomb kwiatowy, przy wjeździe do Frączek, który był  miejscem  do zajęć ogrodniczych skierowanych do dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy wiejskiej.

Tytuł: Miejsce spotkań wielu pokoleń nad jeziorem w Bukwałdzie
Nazwa realizatora/osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna ZDESPEROWANE przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Bukwałd
Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 30.09.2016
Miejsce realizacji projektu: Bukwałd

W sercu wsi miejscowości Bukwałd jest jezioro, które skupia nie tylko mieszkańców, ale również turystów i gości z innych miejscowości. Zagospodarowany plac wkoło jeziora wygląda imponująco i bardzo cieszy oko. W ramach projektu został wyczyszczony i obłożony kamieniami rów przy plaży oraz zostało zrobione palenisko i ławki wkoło niego.
Zrobienie tego miejsca podniosło, bardzo wygląd estetyczny terenu wkoło jeziora. Dzięki takiej inwestycji realizując projekt i przeprowadzając wszystkie zajęcia, oraz spotkania plenerowe kończymy przy ognisku. Bardzo sympatyczne spotkania mieszkańców w takiej scenerii przyczyniają się do tego, że mieszkańcy  otwierają się na drugiego człowieka , rodzą się niesamowite pomysły co jeszcze możemy zrobić. Zajęcia , które zostały przeprowadzane w ramach projektu (dzień matki, dzień rodziny, Sobótka Bukwałdzka) były prawdziwą eksplozją zainteresowania ze strony dzieci jaki i dorosłych. Przez miesiące wakacyjne odbywały się spotkania w świetlicy i w scenerii plenerowej nad jeziorem. Miejsce na ognisko jest bardzo praktyczne, korzystają z niego mieszkańcy, ale również turyści, którzy przyjeżdżają na plażę.

Tytuł projektu: Od opowiadania do działania
Realizator: Grupa nieformalna SPLOT
Kwota dofinansowania: 4.100,00 zł


Projekt obejmował m. in. organizację prelekcji i warsztatów o historii mieszkańców wsi („Skąd jesteśmy i gdzie mieszkamy” - prelekcja dr J. Domino, warsztaty dziennikarskie („Zostanę rodzinnym detektywem?”- prowadzący R. Gruchalski), warsztaty z lapboka („Moje siedlisko w teczce - Lapbook - sposób zbierania informacji” prowadzone przez p. E. Mieczkowską) oraz warsztaty stolarskie, które poskutkowały powstaniem nowych ławek wypoczynkowych. Projekt miał na celu ocalić od zapomnienia, powojenne dzieje wsi Władysławowo i przybliżyć życie jej mieszkańców. W ramach warsztatów, między innymi opracowywano przewodnik po Władysławowie i wykonywano tablice informacyjne o historii wsi. Całkowita wartość projektu wyniosła 7.970 zł, z czego ponad połowę, bo 4.100 zł, pokryła kwota dotacji. Podsumowaniem projektu była impreza integracyjna „Kartoflane Świętowanie” nawiązująca w treści do wykopek i zbierania kartofli. Podczas spotkania odbyła się gala uczestników konkursu plastycznego „Mój żuławski dom i ogród”, nie zabrakło czasu na degustację potraw z ziemniaków ale i na oglądanie wystawy zdjęć. Na festynie promowane było wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Pracownicy DPS i Warsztatu Terapii Zajęciowej zadbali o przygotowanie części menu, organizację zawodów i oprawę muzyczną a członkinie stowarzyszenia serwowały kartoflane przysmaki. Wspólna zabawa służyła integracji międzypokoleniowej. Takimi działaniami DPS „Krokus” daje świadectwo gotowości do współorganizowania różnych przedsięwzięć z organizacjami i społecznością lokalną.

Tytuł projektu: Rewitalizacja stawu położonego w Babiej Dolinie
Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy
Kwota dofinansowania: 4.687,00 zł


Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy zakończyło realizację projektu związanego z rewitalizacją stawu położonego w "Babiej Dolinie", współfinansowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”. Projekt ten zakładał zakupienie i zamontowanie ławek i koszy na śmieci, wyłożenie polbrukowej nawierzchni dookoła miejsc siedzących, uformowanie nowego brzegu stawu, wykonanie nasadzenia i skalnianek z roślinnością ozdobną. Wykonanie zadania zaplanowano na okres od lipca do końca września. Całkowita wartość projektu wyniosła 7.702,50 zł, a kwota dotacji 4.687 zł.
Prace ziemne przy projekcie zaczęły się dopiero pod koniec sierpnia, ale pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i późnego terminu rozpoczęcia oczyszczania i odmulania stawu, zadanie rewitalizacyjne udało się zakończyć z sukcesem. Po chaszczach nie zostało najmniejszego śladu, w miejsce pustej przestrzeni pozyskanej przez wycięcie krzaków posadzone zostały krzewy (ponad 100 sztuk), wykonane zostały klomby i zasiana trawa.
Głównymi celami projektu było pogłębienie integracji i współpracy mieszkańców wsi Sąpy, propagowanie idei utrzymania porządku i estetyki w miejscach publicznych oraz zagospodarowanie przestrzeni wokoło stawu wiejskiego. Poprzez pomoc finansową z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich cele zostały osiągnięte.


Tytuł projektu: Borzynowo na nowo
Realizator: Aktywne Borzynowo
Kwota dofinansowania: 4.600,00 zł


Grupa nieformalna „AKTYWNE BORZYNOWO” wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Borzynowie zakończyła realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie. Zwieńczeniem owego projektu była organizacja uroczystości, na której Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śniecikowski, złożył podziękowania realizatorom zadania. Wartość całego projektu wyniosła 8.210 zł, z czego ponad połowa, 4.600 zł, pochodziła z dotacji.
Projekt obejmował działania polegające na poprawie wizerunku wsi Borzynowo, jej rozpoznawalności i nauce świadomego osiągania celów oraz umiejętności współpracy w lokalnym środowisku poprzez aktywizację młodzieży np. wspólne zbieranie eksponatów i majsterkowanie. W ramach realizowanego mikroprojektu "BORZYNOWO NA NOWO" mieszkańcy wsi wykonali m.in.: prace polegające na przygotowaniu świetlicy do malowania, prace heblarskie, składanie ławek i przygotowanie miejsca na ognisko. Mieszkańcy zaangażowali się w wyszukiwanie starych fotografii, które potem znalazły się na wystawie wraz z zebranymi eksponatami, pomocnymi do poznania historii Borzynowa. W tym celu powstała także kronika miejscowości.
Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą „Borzynowo na nowo” nie tylko zintegrował mieszkańców czy przyczynił się do remontu świetlicy, ale także był ogniwem do zapoczątkowania spotkań integracyjnych oraz chęci dalszego polepszania wizerunku miejscowości.


Tytuł projektu: „Kreatywny start KreArtu”
Data realizacji: 01.04.2016 - 30.06.2016
Realizator: Fundacja Kreacji Artystycznej KreArt
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2600,00 zł, wkład własny 748,00 zł


Projekt zakładał zakup niezbędnych materiałów do dalszej działalności fundacji KreArt. Dzięki zakupionym narzędziom otrzymała ona możliwość profesjonalnego przedstawiania efektów pracy, a także prowadzenia administracji Fundacyjnej. Jest to podstawa do realizacji dalszych planów i założeń organizacji, które będą się rozwijać wraz z nowymi środkami finansowymi. W trakcie projektu zostały zakupione narzędzia: laptop, aparat cyfrowy, mikrofon zewnętrzny i głośniki.

Tytuł projektu: „Odtworzenie tradycji mazurskiej pod tytułem Równianka - warsztaty”
Data realizacji: 04.05.2016 - 30.09.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Tanecznicy”  działająca przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Tanecznik
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 1500,00 zł, wkład własny 2515,00 zł


W ramach planowanego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci i młodzieży w celu nauki tradycji mazurskiej  tzw. "Równianka". Równianka to nazwa wieńca symbolizującego koniec prac żniwnych w polu. Celem projektu było promowanie tradycji i zwyczajów mazurskich gminy Jedwabno. Dobrem wspólnym dla lokalnego środowiska była integracja poprzez spotkanie z tradycją mazurską ukazaną w formie warsztatów oraz inscenizacji teatralnej. Warsztaty odbywały się w miesiącach maj-sierpień 2016 roku w dwóch grupach utworzonych z uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnie w wieku od 10 do 13 lat. Z warsztatów skorzystało 20 uczestników. Zajęcia warsztatowe odbywały się w sali użyczonej nieodpłatnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie. Kulminacja przedsięwzięcia miała miejsce w dniu 28 sierpnia 2016 roku na stadionie w Jedwabnie podczas Dożynek Powiatowych, gdzie uczestnicy warsztatów wystawili inscenizację obrzędową zgromadzonej publiczności. Według szacunków przedstawienie obejrzało ponad 1000 osób. Zrealizowany projekt korzystnie wpłynął na integrację małych środowisk na terenie Gminy Jedwabno. Rozpowszechnił piękno tradycji mazurskich zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Zrealizowane przedsięwzięcie pozostawiło na odbiorcach duże wrażenie artystyczne i pogłębiło wiedzę o tradycjach mazurskich. Zrealizowany projekt w znaczący sposób wpłynął na podniesienie poziomu atrakcyjności terenu gminy Jedwabno i jej mieszkańców.

Tytuł projektu: „Kamionka pachnąca ziołami”
Data realizacji: 15.03.2016 - 29.07.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Razem w Kamionce” działająca przy Centrum Doradczym Programów Pomocowych
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2500,00 zł, wkład własny 1451,86 zł


Tegoroczny projekt "Kamionka pachnąca ziołami" skupił się na edukacji ekologicznej mieszkańców. Głównym tematem były zioła, które maja zastosowanie zarówno w kuchni jak i w lecznictwie, a ponad to zakątki ziołowe pięknie wyglądają w naszych ogródkach. W celu dokładnego poznania wszystkich tajników  wykorzystania ziół w codziennym życiu, zorganizowany został cykl 3 dniowych warsztatów ogrodniczych/ekologicznych. Kluczowym zadaniem na  pierwszego spotkania było przygotowanie rozsad, która zostały wykorzystane w kolejnych warsztatach, każdy z uczestników nauczył się starannego doboru nasion, tak aby nasze zioła były mocniejsze i a ich żywotność w doniczkach i ogródku była dłuższa. Drugie warsztaty poświęcone zostały ziołom w kuchni, czyli wykorzystanie ziół w przygotowaniu codziennych posiłków. Na ostatnich warsztatach skupiono się na krzewach i drzewach przyjaznym ptakom. Wszystkie warsztaty odbywały się w Kamionce i właśnie tu powstały "zakątki" wysadzone ziołami i krzewami.

Tytuł projektu: „W Jabłonce o jabłonkach”
Data realizacji: 01.04.2016 – 30.09.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Embargo” działająca przy Towarzystwie Rozwoju Okolic Omulewa – Razem dla Wszystkich
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2500,00 zł, wkład własny 474,78 zł


Podczas trwania projektu stworzono miejsce - sad Jabłoni, w którym nie tylko można wypocząć, ale także zaczerpnąć informacji na temat różnych rodzajów jabłoni. Celem projektu było stworzenie dodatkowej atrakcji, a także stymulowanie aktywności lokalnych mieszkańców. Podczas działań projektowych przygotowano grunt, a także posadzono jabłonki, a w późniejszym okresie oznaczono każdą sadzonkę tabliczką charakteryzującą dany gatunek. Otwarcie sadu nastąpiło podczas Święta Jabłka, które odbyło się podczas uroczystości odpustowej kościoła w Jabłonce. Wtedy również wystąpił Teatr Art-Re z Krakowa ze spektaklem "Przygody Jacka i Placka", czyli "O dwóch takich co ukradli księżyc". Zwieńczeniem realizacji projektu był konkurs kulinarny na dania z Jabłka. Konkurs odbył się w ramach dorocznego festynu "sierpniowe granie nad Omulewem". Podczas trwania projektu dzieci ze świetlicy w Jabłonce wraz z wychowawcą przychodziły podlewać jabłonki oraz dbały o czystość terenu, dzięki czemu została w nich zaszczepiona dbałość o czystość w miejscach publicznych oraz obudzono w nich odpowiedzialność za dobro wspólne, które zostało powierzone im w opiekę.

Tytuł projektu: „Kurpiowska kultura to skarb, który należy pielęgnować – zajęcia warsztatowe z dziedziny kultury ludowej”
Data realizacji: 04.04.2016 – 19.08.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Razem zrobimy więcej”
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 1500,00 zł, wkład własny 2830,00 zł


Główny cel projektu to integracja i aktywizacja różnych grup wiekowych do działań na rzecz samorozwoju w zakresie edukacji regionalnej, promocji dziedzictwa kultury ludowej poprzez stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego wśród mieszkańców Rozóg i Pasymia. Poprzez udział w warsztatach mieszkańcy poznali miejscowe tradycje, obrzędy i zwyczaje, a także gwarę kurpiowską, nauczyli się pieśni i tańców z regionu Puszczy Zielonej. W wyniku realizacji projektu wypracowane zostało wspólne dobro, a mianowicie dogłębne poznanie kultury kurpiowskiej. Warsztaty obejmowały  zajęcia dla  dorosłych i seniorów polegające na zapoznaniu uczestników z regionem Puszczy Zielonej tj: gwarą, tradycją, obrzędami, wykonywaniem kwiatów z bibuły i wycinanek oraz zajęcia kulinarne. Poza tym przeprowadzono  zajęcia z zespołem ludowym „Kurpie”, który w dalszym ciągu doskonalił swoje umiejętności.

Tytuł projektu: Kulturalne piątki z FIO
Data realizacji: 01.05.2016 - 31.08.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Młodzi dla Łyny” działająca przy Łyńskim Centrum Rozwoju AŁNA
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2500,00 zł, wkład własny 1362,53 zł


Projekt "Kulturalne Piątki z FIO" miał na celu poszerzenie dostępu do sfery kultury dla mieszkańców Gminy Nidzica, a także przyciągnięcie do Łyny turystów, którzy zaintrygowani dostępem do różnych rodzajów spotkań, być może osiądą w Łynie na stałe. Podczas trwania projektu zbudowany został niewielki amfiteatr. Pierwszym wydarzeniem kulturalnym był „Teatr przy stoliku”, w którym wystąpili aktorzy: Katarzyna Kropidłowska, Marian Czarkowski, a reżyserem była Elżbieta Lenkiewicz. Przedstawili oni sztukę pt. "Miłość dla dwojga". Dwa razy na deskach amfiteatru wystąpił  Teatr ART-RE z Krakowa ze sztukami: „Pchła Krętaczka”, oraz „O dwóch takich co ukradli księżyc”. Wiosenny Kwiat, działający przy nidzickim MOPS-ie zrealizował montaż słowno-muzyczny. Dodatkowym wydarzeniem, który zostało wpisane  w kulturalne piątki było ognisko patriotyczne. Dzięki realizacji projektu wieś zyskała cykliczne wydarzenie, a także miejsce do spotkań.

Tytuł projektu: Ślub w Oranżerii

Data realizacji: 01.04.2016 do 30.09.2016

Realizator: Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia"/ grupa nieformalna Ślub w Oranżerii

Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł

Głównym celem projektu było zaangażowanie mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński i okolic, do czynnego udziału w realizacji przedsięwzięć o charakterze społeczno - kulturalnym. Poprzez działania projektowe realizatorki chciały zaproponować uczestnikom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i zbudować poczucie konstruktywnego wpływu na własne otoczenie. Projekt miał także cele edukacyjne - poznanie historii letniego pawilonu biskupów warmińskich, poznanie obyczajowości związanej z ceremonią zaślubin oraz przyjrzenie się bliżej sytuacji społeczno politycznej tamtych czasów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Celem projektu była także międzypokoleniowa wymiana doświadczeń oraz integracja międzypokoleniowa i współdziałanie różnych grup społecznych. Celem było również umożliwienie prezentacji amatorskim zespołom artystycznym.

W ramach projektu zebrano i zarchiwizowano fotografie, dokumenty, ankiety oraz przedmioty prywatne związane z uroczystością zaślubin poszczególnych par. Materiały do archiwizacji przekazały pary biorące ślub w USC - 26 par - mieszczącym się niegdyś w zabytkowym pawilonie ogrodowym biskupów warmińskich. Chętne pary - 20 par, które zgłosiły uczestnictwo w projekcie, wzięły udział w profesjonalnych sesjach fotograficznych. Finalnym efektem tych działań było powstanie wystawy zawierającej zarówno dawne fotografie, jak i współczesne - 24 wielkoformatowe tablice ekspozycyjne. Całość dopełniały dokumenty, fragmenty wypowiedzi uczestników (zebrane na podstawie ankiety) oraz udostępnione na wystawę przedmioty. Dodatkowo na podstawie zarchiwizowanych materiałów i współczesnych fotografii powstał krótki film prezentujący działania projektu. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w Oranżerii Kultury, a uświetnione zostało występem Chóru Męskiego Rolika i "tortem weselnym".

Projekt "Ślub w Oranżerii" stał się doskonała platformą do zaangażowania społeczności lokalnej w wydarzenia społeczno-kulturalne i edukacyjne. Realizacja umożliwiła twórcze spędzanie wolnego czasu, zwiększyła wiedzę i umiejętności uczestników, zintegrowała różne grupy społeczne i różne grupy wiekowe. Dla uczestników udział w projekcie stał się przyczyną wzrostu samooceny i poczucia dumy z miejsca zamieszkania. Dla realizatorów stworzył możliwość wzrostu kompetencji, umiejętności praktycznych w realizacji projektów. Prezentowana wystawa poszerzyła także ofertę turystyczną miasta i ofertę edukacyjną Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.Obecnie realizowane są zajęcia edukacyjne pt. "Ślub na Warmii i Mazurach" z wykorzystaniem materiałów pozyskanych w czasie realizacji projektu. Projekt poszerzył także wiedzę - zarówno uczestników, jak i realizatorów - na temat historii zabytkowego obiektu, jakim jest letni pawilon ogrodowy oraz na temat czasów, w których odbywały się tu ceremonie zaślubin.

Tytuł projektu: Pierwsza Pomoc – Nie bójmy się pomagać

Data realizacji: 01.08.2016 - 30.09.2016

Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie "Nasze Dzieci"

Kwota dofinansowania: 3.200,00 zł

Opis: Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.  Zwiększyła się liczba osób znających zasady udzielania pierwszej pomocy.

Ważne dla nas było to, aby młodzież zrozumiała potrzebę nabywania umiejętności z dziedziny ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym, wyczuleniu na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. Zależało nam na tym aby młodzież zdała sobie sprawę z tego jak ważne jest doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy a przy okazji kształtowała w sobie postawę humanitarną oraz nabyła umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia życia.

Aby w pełni zrealizować nasze cele, przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zarówno teoretycznej jak i praktycznej) oraz wyłoniono grupę osób, która będzie szkolona także po zakończeniu projektu. Ponadto został zakupiony sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć (fantomy, defibrylator treningowy AED, szyny Kramera, kołnierze ortopedyczne, opatrunki). Niewątpliwą korzyścią dla naszej społeczności po zakończeniu warsztatów z pierwszej pomocy jest to, że nabyta przez uczestników wiedza jest wartością bezcenną. Wiedzą jak pomóc i nie boją się działać.

 

Tytuł projektu: Pierwsza pomoc ratuje życie

Data realizacji: 01.04.2016 do 30.09.2016

Realizator: Fundacja „DROGOWSKAZY”

Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

 

Opis: Celem głównym działań było wzmocnienie kompetencji i potencjału realizatorów w zakresie działalności w obszarze ratownictwa medycznego, czyli zespołu czynności służących przede wszystkim ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

W ramach projektu zakupiono sprzęt do praktycznej nauki pierwszej pomocy przedmedycznej: zestaw manekinów do resuscytacji z defibrylatorem treningowym, zestaw szyn Kramera, worek samosprężalny z zastawką dla dorosłych i dzieci, pulsoksymetr i torbę medyczną. Pozwoliło to na rozszerzenie działań Fundacji "Drogowskazy" w obszarze jakim jest ratownictwo medyczne. Zakupiony sprzęt umożliwił przeprowadzenie podstawowych szkoleń praktycznych w tym zakresie co bez wątpienia zwiększyło ich efektywność i atrakcyjność. Zostały one przeprowadzone:

- w świetlicy wiejskiej w Bratuszewie - dla sołectw i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich ze wschodniej części gminy Kurzętnik,

- w świetlicy wiejskiej w Wielkich Bałówkach - dla sołectw i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z zachodniej części gminy Kurzętnik,

- w Domu Strażacka w Tereszewie - dla wszystkich 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kurzętnik,

- w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim - dla uczniów i nauczycieli tej szkoły,

- w Zespole Szkół im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach dla uczniów i nauczycieli tej szkoły,

- w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie - dla uczniów i nauczycieli tej szkoły.

W przeprowadzonych w ramach projektu szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej udział wzięło łącznie 220 osób.

Realizacja projektu przyniosła szereg korzyści i efektów dla społeczności. Zwiększyła się świadomość na temat przydatności wiedzy z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwiększyło się zainteresowanie znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w społecznościach lokalnych gminy Kurzętnik poprzez stworzenie możliwości przeprowadzenia szkoleń praktycznych w tym zakresie, dzięki zakupionemu w tym celu profesjonalnemu sprzętowi i dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą szkoleniową. Nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia i zdrowia - podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Tytuł projektu: Jubileusz 650-lecia wsi Węgajty

Data realizacji: 04.04.2016 do 27.08.2016

Realizator: grupa nieformalna "Komitet 650-lecia" przy Stowarzyszeniu "Węgajty"

Kwota dofinansowania: 2.700,00 zł

Opis:

Projekt polegał na organizacji Jubileuszu wsi Węgajty, który według samych mieszkańców był ogromnym sukcesem na wielu polach. Był świetnym pretekstem do wspólnych działań różnych grup wiekowych. Do wielu akcji włączali się zarówno najmłodsi mieszkańcy wsi, projektując ogród, tworząc pocztówki i grając w finałowym meczu, jak i Ci zamieszkujący ją od wielu lat. Seniorzy wsi Węgajty życzliwie użyczali narzędzi do sadzenia, aktywnie zaangażowali się zarówno w koncepcyjne prace nad ogrodem jak i samo sadzenie i dbanie o rośliny. Włączyli się również w przygotowanie poczęstunku.

W akcję udało się również zaangażować grupę wolontariuszy, która była w bardzo dobrym kontakcie z mieszkańcami. Wolontariusze byli ważnym elementem jubileuszu, pracując zarówno z animatorami w działaniach etno-animacyjnych (przechodząc wcześniej warsztat wprowadzający), jak i podczas trwania samego wydarzenia kulminacyjnego.

Natomiast goście festiwalu mieli szansę nie tylko podziwiać elementy wspólnie stworzonego ogrodu, ale i zagrać w specjalnie zorganizowany mecz jubileuszowy, zapoznać się z historiami i marzeniami mieszkańców. Czekał na nich również przygotowany przez społeczność poczęstunek.

Działania objęły:

- zawiązanie się i regularne obrady Komitetu Jubileuszowego,

- promocję wydarzenia, nabór wolontariuszy, tworzenie materiałów promocyjnych,

- konsultacje społeczne dotyczące tworzenia ogrodu i obchodów jubileuszu, w domach mieszkańców i na forum wsi,

- warsztat fotograficzny i rysunkowy dla dzieci - wspólne tworzenie węgajckich pocztówek,

- wspólne sadzenie: skalniaka, krzewów i roślin ozdobnych do donic przy boisku sportowym, stworzenie rabat wokół jeziorka, krzewów ozdobnych wokół remizy i altany,

- 5-dniowe warsztaty etno-animacyjne dla mieszkańców i wolontariuszy, wokół historii lokalnych, potrzeb i marzeń wspólnoty wsi, które podczas pikniku, miały kulminację w postaci: akcji "Automat z Marzeniami", akcji "Ochotniczej Poczty Węgajckiej", Meczu jubileuszowego oraz poczęstunku.

Dzięki projektowi udało się nie tylko zintegrować na nowo społeczność, ale również dać okazję do działania mieszkańcom i doprowadzić do wyjątkowych spotkań i zawiązania relacji pomiędzy: mieszkańcami, animatorami, wolontariuszami i przyjezdnymi. Sukcesem okazały się także wspólne akcje, które zbudowały poczucie sprawstwa całej wspólnoty mieszkańców. Były także okazją do wyrażenia siebie, dobrej zabawy i zatarcia dawnych antagonizmów.

 

 

 

Tytuł projektu: "Kreatywnie i aktywnie"

Data realizacji: 1-4-2016 do 30-9-2016

Realizator: grupa nieformalna "Klub Kreatywnych Babeczek"

Kwota dofinansowania: 3.800,00 zł

Projekt „Kreatywnie i aktywnie” polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów artystycznych w miejscowości Świątki. Działania "Kreatywnych Babeczek" zmierzały do wytworzenia pamiątki, służącej promocji regionu i lokalnego środowiska, która będzie atrakcyjną pamiątką turystyczną.

Celem działań było przyciągnięcie ludzi mało aktywnych, defaworyzowanych społecznie, często nie zdających sobie sprawy z własnych umiejętności i talentów. Biorąc aktywny udział w warsztatach uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności z zakresu szycia artystycznego, ceramiki, rzeźby, rękodzieła oraz robienia kartek okolicznościowych różnymi technikami. W wyniku działań projektu, na rzecz dobra wspólnego, powstały pamiątki regionalne jednoznacznie promujące Gminę Świątki.

Działania w projekcie:

- warsztaty szycia artystycznego - powstały szmaciane lalki z motywami warmińskimi,

- warsztaty ceramiki - powstały miniatury lokalnych kapliczek, znajdujących się na terenie Gminy Świątki,

- warsztaty rękodzieła artystycznego - powstały kartki okolicznościowe z motywami regionalnymi,

- warsztaty rzeźby - powstały drewniane zabawki związane z folklorem warmińskim (koniki, ptaszki).

Projekt był odpowiedzią na duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Świątki, zdobywaniem nowych umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji oraz różnymi formami aktywnego spędzania wolnego czasu. Przyczynił się do pobudzenia kreatywności, rozwoju umiejętności artystycznych, aspiracji, a także do poprawy samooceny, odkrycia własnych predyspozycji i ich rozwój. Udział w projekcie zainspirował uczestników do podejmowania dalszych inicjatyw i kontaktów na polu artystycznym, zachęcił do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym. Realizacja działań projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji lokalnego środowiska oraz wpłynęła na poszerzenie lokalnej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla mieszkańców (warsztaty artystyczne: z ceramiki, rzeźby, szycia i rękodzieła artystycznego).

Głównymi odbiorcami projektu były uczestniczki Klubu Kreatywnych Babeczek.

Są to mieszkanki Gminy Świątki, kobiety pracujące, bezrobotne, emerytki i rencistki. Klubowiczki biorące bezpośredni udział w projekcie zaraziły swoją pasją i chęcią zdobywania nowych umiejętności mniej aktywne osoby.

Tytuł projektu: Rozwijam swój talent

Data realizacji: 18.04.2016 - 30.09.2016

Realizator: grupa nieformalna "Twórcy Gminy Bartoszyce"

Kwota dofinansowania:.3000,00 zł

W ramach działań związanych z realizacją projektu przeprowadzone zostały warsztaty malarsko-rzeźbiarskie w świetlicach wiejskich w miejscowościach Wirwilty i Skitno.

Odbyło się sześć weekendowych spotkań przygotowanych dla mieszkańców Gminy Bartoszyce. Podczas pleneru adresaci projektu malowali, rzeźbili i rozmawiali o sztuce. Uczestnicy poznali "od kuchni" dotąd im nieznane techniki malarskie i rzeźbiarskie, jak również odkryli w sobie drzemiący potencjał artystyczny. Spotkania projektowe stworzyły możliwość obcowania ze sztuką nie tylko dla ludzi o podobnych zainteresowaniach artystycznych, ale również dla osób nie mających na co dzień możliwości twórczego spędzania czasu. Zajęcia przygotowane były dla osób dorosłych, aczkolwiek cieszyły się dużym zainteresowaniem całych rodzin. Atmosfera plenerów była tak magiczna, że z każdym kolejnym spotkaniem przyciągała coraz to szersze grono nie tyko twórców ale i również "kibiców".

Bezpośredni udział w warsztatach wzięło 36 osób, pośrednia liczba uczestników była o wiele większa. Warsztaty odwiedzali nie tyko przypadkowi przechodnie, ale również rodziny i znajomi uczestników. Po zrealizowanych warsztatach zostały zorganizowane trzy poplenerowe wystawy w świetlicach wiejskich w Wirwiltach, Skitno i Osieka. Prace uczestników projektu można było również obejrzeć na wystawce podczas dożynek Gminy Bartoszyce w miejscowości Galiny. Każde z tych przedsięwzięć cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale i również osób przyjezdnych. Artystyczne plenery pozostawiły po sobie dorobek w postaci 30 obrazów, 20 rzeźb i płaskorzeźb, które będą  zdobiły świetlice wiejskie w sołectwie Wirwilty i Skitno.

Nowe ciekawe formy spędzania wolnego czasu oraz nowe znajomości zawarte podczas plenerów zaowocowały powstaniem więzi międzypokoleniowych i międzysołeckich. Poplenerowe wystawy dały możliwość stworzenia wydarzeń o charakterze publicznym, co pozwoliło na integracje społeczności zamieszkujących dane miejscowości.

Tytuł projektu: Iskierka

Data realizacji: 19.06.2016 - 15.09.2016

Realizator: grupa nieformalna "Nasze dzieci" przy stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Lokalnych "PRZESTRZEŃ"

Kwota dofinansowania: 2.600,00 zł

Celem głównym projektu był rozwój wiedzy i ciekawości poznawania świata 15-osobowej grupy dzieci i młodzieży we wsi Blanki poprzez organizację warsztatów wykonywania świec woskowych oraz organizację wyjazdu w okresie VI-VIII 2016. Dobrem wspólnym jakie zostało rozwinięte w ramach projektu był wzrost stopnia integracji i aktywności dzieci i młodzieży z terenu wsi Blanki poprzez udział w zorganizowanej formie spędzania czasu wolnego, w postaci warsztatów prowadzonych na świetlicy wiejskiej. Dzięki stworzeniu zorganizowanej oferty spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzież z terenu wsi miały okazję lepiej się poznać i wzmocnić relacje koleżeńskie. Ponadto dzięki wspólnej pracy podczas warsztatów nauczyli się ze sobą współpracować co zaowocuje w przyszłości współpracą i wspólnym inicjowaniem działań na rzecz wsi.

Zrealizowane działania w ramach projektu:

a) spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne zostało zorganizowane 26 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej. Został omówiony projekt, realizowane działania oraz została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu. Ustalony został szczegółowy harmonogram prowadzonych warsztatów.

b) warsztaty wykonywania świec woskowych

Na świetlicy wiejskiej w Blankach w dniach 02,05,09,12,16 sierpień 2016 prowadzone były warsztaty wykonywania świec woskowych. Przeprowadzonych zostało 20 godzin warsztatów, które poprowadził instruktor posiadający wiedzę i doświadczenie. Podczas tych warsztatów uczestnicy projektu dowiedzieli się na temat życia pszczół, wytwarzanych przez pszczoły produktów (miód, wosk, kit, pyłek) oraz samodzielnie wykonywali świece z wosku. Warsztaty te były ciekawą forma spędzenia czasu przez dzieci i młodzież ponieważ nigdy dotąd nie brały one udziału w takich zajęciach, przez co warsztaty były dla nich ciekawe i uczestnicy warsztatów mogli poszerzyć swoja wiedzę z zakresu życia pszczół i produktów jakie wytwarzają. Na potrzeby prowadzenia warsztatów został zakupiony wosk pszczeli, formy do wykonywania świec oraz produkty spożywcze na poczęstunek.

Korzyści z realizacji projektu:

Odbiorcy projektu poprzez wspólną pracę i zaangażowanie mogli poznać się bliżej i zintegrować oraz w sposób atrakcyjny wspólnie spędzić czas wolny. Realizacja projektu przyniosła ponadto korzyści dla społeczności lokalnej, zwiększył się pozom zaangażowania mieszkańców wsi w organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, gdyż w organizację i prowadzenie warsztatów zostali zaangażowani w formie wolontariuszy dorośli mieszkańcy wsi. Dzięki zdobytym umiejętnościom po zakończeniu projektu mieszkańcy będą nadal wykonywać świece w długie zimowe wieczory na świetlicy wiejskiej. Zwiększyła się także atrakcyjność wsi-świece stanowią nowy produkt turystyczny. Dzięki pracy na rzecz wspólnego dobra, nastąpiła aktywizacja i integracja mieszkańców w rożnym przedziale wiekowym (dzieci i młodzież, osoby dorosłe).

Grupa nieformalna „Absolwenci Zawiszy” działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”

Opis:

Głównym celem projektu było przypomnienie społeczeństwu, jak wielką rolę odegrały na danym terenie szkoły znajdujące się na terenach przygranicznych z dawnymi Prusami Wschodnimi. Organizatorzy chcieli ocalić i zebrać zarówno wartości niematerialne - wspomnienia, jak i materialne w postaci pamiątek, przedmiotów. Warto zwrócić uwagę społeczeństwa na projekty architektoniczne większości szkół z tamtego okresu. Nasz cel jest zarówno pewnego rodzaju misją - ocalenie od zapomnienia pamięci tamtych lat, ludzi, przypomnienie jak wielkie zaangażowanie społeczne wpływało na powstawanie placówek oświatowych, gdzie mieszkańcy nie szczędzili czasu, sił i środków, aby ich dzieci mogły uczyć się w godnych warunkach.

Realizując projekt zaplanowano zbieranie pamiątek, informacji oraz wspomnień o szkołach działających od okresu międzywojennego aż do czasów współczesnych. Ukazały się artykuły prasowe poświęcone idei projektu oraz historii szkół z terenu obecnej Gminy Janowiec Kościelny. Do przygotowania artykułów zaangażowali się absolwenci i nauczyciele związani z poszczególnymi placówkami, co stanowiło dodatkowy atut tego projektu. Wiele zaangażowania społecznego oraz środków finansowych wymagało przygotowanie "starej izby lekcyjnej". W działania te włączyli się rodzice uczniów oraz konserwator szkoły. Dzięki temu powstało małe muzeum szkolne, w którym zgromadzono pamiątki oraz meble szkolne nadając temu miejscu szczególny klimat. Zakupiliśmy gabloty szkolne oraz tablice korkowe do wyeksponowania zdjęć i pamiątek. Zakupiono także tablice mobilne do przygotowania wystawy "Szkoły Dawnego Pogranicza", które dają możliwość przedstawienia dorobku tych szkół szerokiemu gronu odbiorców. Najlepszym źródłem informacji o szkołach były kroniki szkolne, trochę porzucone, czasem zapomniane zyskały nowy wygląd przez duży wkład pracy introligatora (oprawa introligatorska). Zaplanowano i przygotowano trasę rowerową wraz z tablicami informacyjnymi oraz mapą pod nazwą "Szlakiem Szkół Dawnego Pogranicza", która wyznacza nowy szlak, stanowiący połączenie turystki, historii Polski z elementami edukacyjnymi.

Kwota dofinansowania: 3.500 zł