Nieformalna "Grupa Inicjatywna Eko Ełk" z Ełku w ramach projektu "Zwierzoluby z Północy – Misja Koty" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO zorganizowała 5 spotkań, których celem było m.in. podniesienie świadomości mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt, ich praw, potrzeb, edukowania na rzecz konieczności sterylizacji w celu ograniczania niekontrolowanego rozmnażania kotów wolno żyjących na osiedlu i całym mieście, nie dopuszczanie do ich bezsensownej śmierci pod śmietnikami, w krzakach, jak również zawiązanie solidarności i samopomocy sąsiedzkiej w tym obszarze.

        Spotkania odbyły się w Ełku w: Szkole Podstawowej nr 3, Ełckim Centrum Ekologicznym, Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej, Fundacji Human Lex Instytut oraz Stowarzyszeniu Adelfi. Podczas nich zaprezentowano doświadczenia lokalnych aktywistów i pozytywne aspekty związane z kastracjami wolno żyjących kotów oraz zbudowano łącznie 24 kocie budki na zimę. Budki powstawały na zamówienie osiedlowych działaczy i po ich wykonaniu zostały umiejscowione w strefach bytowania kotów, które przy okazji zostały zinwentaryzowane i uporządkowane. W ramach projektu wykonano plakaty i ulotki dowodzące konieczności kastracji kotów wraz z niezbędnymi telefonami w celu organizowania i umawiania zabiegów u weterynarzy. Materiały te zostały rozdystrybuowane na osiedlu i mieście, a ulotki trafiły bezpośrednio do osób zainteresowanych. Dzięki realizacji projektu zostały uporządkowane dotychczasowe miejsca bytowania kotów wolno żyjących i wyznaczone nowe, za przyzwoleniem działaczy i mieszkańców. W związku z przeprowadzoną akcją edukacyjną (plakaty i ulotki) realizatorzy projektu liczą na ograniczenie populacji dzikich kotów poprzez umawianie zabiegów kastracji u weterynarzy.

       Grupa nieformalna "Aktywni i zdrowi" z gminy Świętajno w ramach projektu "Zagraj z nami" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO, zorganizowała zajęcia nauki w grę Boccia oraz zakupiła niezbędne zestawy do tej gry.

       Dzięki zakupieniu dwóch zestawów do gry w Boccię przeprowadzono 22 spotkania, podczas których uczniowie i seniorzy nauczyli się zasad gry w Boccię. Ponadto zestaw został urozmaicony o 20 koszulek z nadrukiem  promującym m.in. ową grę, a które zawodnicy chętnie na siebie zakładali podczas rywalizacji. 29 października 2019 zorganizowano otwarte międzypokoleniowy I Turniej gry w Boccię na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie, w którym wzięli udział seniorzy z innych miejscowości. Ich udział w grze uświetnił i podniósł rangę owego turnieju. Wyłoniono i nagrodzono zwycięzców za I, II i III miejsce , a także wręczono 2 wyróżnienia uczniom i przedszkolakom ze Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi medalami i dyplomami. Dzięki realizacji projektu dokonały się zauważalne zmiany w myśleniu i zachowaniu społeczności lokalnej na temat aktywności seniorów oraz poszerzyła się oferta sportowa skierowana do seniorów i osób niepełnosprawnych w gminie Świętajno. Grupa nieformalna zamierza kontynuować organizowanie wspólnych gier Boccia dla wszystkich bez względu na wiek.

 

     Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich zorganizowało różne zajęcia, które pobudziły aktywność grup międzypokoleniowych do działań w duchu kultury ludowej na rzecz mieszkańców, w ramach projektu „Zachowanie kultury ludowej” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

    W ramach projektu zorganizowano warsztaty: wokalne, taneczne, rzemieślnicze, krawieckie i kulinarne. Uczestnicy na spotkaniach z seniorami poznali ludowe tradycje, dzięki czemu powstał scenariusz obrzędu dożynkowego odniesiony do miejscowości Banie Mazurskie, którego głównym elementem było wprowadzenie do dożynek i ośpiewanie wieńca. W trakcie realizacji warsztatów wokalnych uczestnicy poznali i nauczyli się pieśni ludowych nawiązujących do okresu zbierania zbóż i świętowania zakończenia żniw, kiedy ośpiewywano zakończenie prac polowych. Warsztaty taneczne nauczyły uczestników tańców ludowych, a do tego grupa zdobyła umiejętności taneczne z właściwą tradycją do obtańcowywania wieńca. Podczas warsztatów krawieckich uczestnicy nauczyli się podstawowego kroju i szycia oraz uszyli stroje do występu dla grupy wieńcowej ośpiewującej i obtańcowującej wieniec. Na warsztatach kulinarnych nauczono się wypiekania chleba zgodnie z tradycją naszych babć. Ponadto uczestnicy poznali różne techniki i przepisy ludowe. Projekt przyniósł efekty i korzyści dla społeczności lokalnej. Nastąpiła integracja międzypokoleniowa, zwiększyła się świadomość dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wśród młodych osób. Poznano tradycję oraz nauczono się rożnych dawnych prac rzemieślniczych. Dzięki prowadzonym działaniom nastąpiła integracja oraz wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Zrealizowane warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców w związku z czym KGW będzie kontynuowało rozpoczęte formy aktywności dla mieszkańców. W tym celu planują dalsze pozyskiwanie źródeł finansowania planowanych działań.